Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Burnout | Blog over burn out, burn-out behandeling en verschijnselen.

Autobiografie helpt depressiviteit bestrijden

Posted in Unspecified
Psychologen van de UT (Universiteit Twente) hebben een onderzoek gepubliceerd, waarin duidelijk wordt dat het schrijven van een autobiografie een positief effect heeft op het bestrijden van depressiviteit.

Ernst Bohlmeijer, psycholoog van de Universiteit Twente, vertelt dat het schrijven van een autobiografie tegenwoordig deel uitmaakt van een nieuwe tak binnen de psychologie. Het verwerken van problemen door middel van schrijven wordt ook wel narratieve psychologie genoemd. Volgens Bohlmeijer kunnen mensen die hun levensverhaal in een autobiografie laten optekenen tot nieuwe inzichten komen waaruit zij moed en inspiratie om verder te leven putten.

Autobiografisch schrijven is door psychologen van de UT tot de cursus 'Op verhaal komen' verwerkt. . De cursus is bij 20 GGZ-instellingen in Nederland aan een proef onderworpen en Bohlmeijer en zijn collega Gerben Westerhof hebben het effect van deze cursus gemeten. Bij meer dan de helft van de mensen (53%) die deelnamen aan een cursus autobiografisch schrijven bleven depressieve klachten gedurende langere tijd weg. Bij patiënten die 'reguliere' depressie behandeling volgende namen de depressieve klachten bij 'slechts' 22 procent af.

De psychologen hebben naar eigen zeggen 'het grootste onderzoek ter wereld' verricht naar de effecten autobiografisch schrijven op mensen met een depressie. Het meest positief zijn zij over het gegeven dat het positieve effect van autobiografische depressie behandeling tot negen maanden na afloop van de cursus nog meetbaar is, daar waar dat bij de gemiddelde depressie behandeling aanzienlijk korter is.

Mensen die de cursus volgen wordt gevraagd gedurende zeven weken het verloop van hun leven te beschrijven. Belangrijk is vooral de manier waarop ze zelf in het leven staan en tegen hun eigen leven en depressiviteit aankijken. Volgens Bohlmeijer is het niet hetzelfde als het bijhouden van een dagboek; 'Door te schrijven nemen zij controle over hun eigen levensverhaal en worden zij in staat gesteld een hoofdstuk af te sluiten, maar ook aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. 

12:25 - 22/3/2011 - comments {0} - post comment


Vrouwen na miskraam nog jaren depressief

Posted in Unspecified
Veel vrouwen die een miskraam hebben gehad, kunnen jaren na het verlies van een baby last hebben last van verdriet, angsten en depressie. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de Universiteiten van Bristol en Rochester.

Aan het onderzoek deden ongeveer 13.000 Engelse zwangere vrouwen mee. Aan hun werd de vraag gesteld hoeveel miskramen of doodgeboortes zij al hadden gehad. Vervolgens werden zij tijdens en na hun zwangerschap meerdere keren getest op tekenen van depressiviteit en angst.

Vrouwen die een miskraam hadden meegemaakt bleken in 13 procent van de gevallen, tot 33 maanden na het krijgen van een gezond kind, symptonen van depressie te vertonen. Bij vrouwen met twee voorgaande verliezen, vertoonde bijna 19 procent nog tekenen van angst of depressie nadat ze een gezond kind hadden gekregen.

'Ons onderzoek wijst uit dat de geboorte van een gezonde baby de psychische problemen niet oplost die veel vrouwen ervaren na een miskraam of een doodgeboren kindje', zeggen de onderzoekers. Dit is essentiële info, omdat een miskraam nu niet wordt meegerekend als risicofactor voor een depressie gedurende of na een nieuwe zwangerschap. Het onderzoek onderstreept het belang van depressie behandeling en angst therapie voor vrouwen tijdens een zwangerschap. Vrouwen moeten met hun angsten en zorgen terecht kunnen bij een professional die hen kan voorbereiden en sturen tijdens en na de zwangerschap.

'Een miskraam voelt voor veel vrouwen aan als een emotionele aardbeving. Het verdriet om het verlies kan vrouwen vele jaren later overvallen, met dezelfde impact als toen het net gebeurde', stelt Manu Keirse van de KU Levuen. Als hoogleraar verliesverwerking is zij dagelijks bezig met de psychologische effecten van een miskraam. Zij kijkt dan ook niet raar op van de uitkomst van het onderzoek. 'Het is van groot belang dat mensen uit de medische wereld deze problemen erkennen en zwangere vrouwen beter begeleiden om zo hun zorgen weg te nemen.

12:50 - 8/3/2011 - comments {0} - post comment


Depressie onder mannen in toekomst gelijk aan vrouwen

Posted in Unspecified
Volgens Boady Dunlop, psychiater van Emory University School of Medicine in Atlanta zal het aantal depressies onder mannen de komende jaren aanzienlijk stijgen. Er wordt zelfs gesteld dat dit gelijk zal worden aan het percentage vrouwen met een depressie.

Zijn collega Tanja Mletzko ziet twee belangrijke verschuivingen in onze Westerse maatschappij als oorzaak van deze verandering.

De economische recessie zorgt ervoor dat meer mannen hun baan verliezen, waardoor vrouwen de kostwinner worden. Steeds meer traditionele mannenberoepen worden vergeven aan goedkope buitenlandse arbeiders of automatisering, waardoor meer mannen werkeloos raken. Dit zorgt ervoor dat de traditionele verhoudingen binnen het gezin, waar de man als kostwinner wordt gezien, niet meer intact blijven wat het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van de man aantast.

Hoewel vrouwen vandaag de dag bijna twee keer zo vaak als mannen in een depressie belanden, gelooft Dunlop dat dit in de komende decennia dus gaat veranderen. 'Mannen hechten vergeleken met vrouwen meer belang aan hun rol als leider en beschermer binnen het gezin. Wanneer zij er niet in slagen kostwinner te zijn heeft dit zware gevolgen voor de verhoudingen binnen het gezin en zullen zij steeds vaker hulp bij depressie zoeken.'

12:41 - 7/3/2011 - comments {0} - post comment


Burn out komt het meest voor in managementposities

Posted in Unspecified
Psycholoog Michael Leiter van het Centre for Organizational Research and Development waarschuwt dat mensen die het zwaarst presteren het meeste risico lopen op een burnout.

De belangrijkste factor is de druk om te presteren binnen een korte tijdsperiode. Managers hebben het gemiddeld het zwaarst te verduren wat werkstress betreft, omdat zij de eindverantwoordelijkheid dragen en direct worden afgerekend op behaalde resultaten. De ervaring leert echter dat een burn out ontstaat door meerdere factoren die de balans van een mens verstoren.

Hoe is een burn-out te herkennen?
Een burn-out is het gevolg van mentale overbelasting, gedurende langere periode. Hierdoor ontstaat een gevoel van lichamelijke en emotionele uitputting. Uiteindelijk is men mentaal 'op' en neemt men een, doorgaans bewust, onpersoonlijke en afstandelijke houding naar de omgeving aan. Prestatie en zelfvertrouwen lijden hieronder. In veel gevallen komt men in een depressie terecht.

Burnout voorkomen
Om een burnout  te helpen voorkomen is het zaak om doelstellingen en verwachtingspatronen bij te stellen, stelt Leister. Zo moet het risico op een burn out openlijk bespreekbaar zijn en moet het besef ontstaan dat managers niet alles kunnen. Geef werk dat minder prioriteit heeft uit handen of laat het liggen. Een mens wordt niet productiever naarmate men meer uren draait, dus het is belangrijk werk- en projecturen danig af te bakenen. Overwerk leidt tot vermoeidheid, wat de kans op ziek worden vergroot.

Burnout behandeling
Mensen met burn-outproblematiek kunnen terecht bij een burnout kliniek voor burnout preventie. Zo'n behandelprogramma is gericht op het verwerven van inzicht in het ontstaan van de problemen en op verandering van het functioneren op verschillende niveaus.

14:25 - 25/2/2011 - comments {0} - post comment


Vlaamse vrouwen minder depressief dan Nederlandse vrouwen

Posted in Unspecified
Vrouwen uit Vlaanderen zijn minder depressief dan hun Hollandse seksegenoten. Dat blijkt uit een publicatie van een Vlaams onderzoek in het wetenschappelijke Tijdschrift voor Psychiatrie.

Volgens onderzoekers valt dit resultaat te verklaren middels het gegeven dat de Nederlandse vrouwen in veel gevallen werk en zorg moeten combineren door middel van deeltijdfuncties. Naast het feit dat vrouwen in een depressie geraken ondervinden zij steeds vaker last van een burn out.

De houding van de overheid is van grote invloed op het geluksgevoel van vrouwen. De Nederlandse overheid legt de verantwoordelijkheid voor de zorg vooral bij het gezin zelf, wat resulteert in beperktere opties voor kinderopvang in Nederland. In België kunnen gezinnen een royalere subsidie voor kinderopvang tegemoet zien.

Steeds meer vrouwen zoeken hulp bij depressie of burnout therapie. Depressieremmende factoren blijken voor Hollandse en Belgische vrouwen ook niet overeen te komen. Bij Belgische vrouwen worden depressieve klachten getemperd wanneer ze hoger opgeleid zijn. Bij Hollandse vrouwen neemt hun depressie af als ze betaald werk hebben en wanneer hun salaris stijgt.

12:16 - 16/2/2011 - comments {0} - post comment


Description
Op de burnout vind je artikelen over burn out, burn-out behandeling, verschijnelen en andere verwante artikelen.
Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- Autobiografie helpt depressiviteit bestrijden
- Vrouwen na miskraam nog jaren depressief
- Depressie onder mannen in toekomst gelijk aan vrouwen
- Burn out komt het meest voor in managementposities
- Vlaamse vrouwen minder depressief dan Nederlandse vrouwen
Hosting door HQ ICT Systeembeheer