Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

bouwvakkers zonder grenzen


de eerste stap voor de oprichting van een stichting met als doel werkeloze bouwprofessionals actief met behoud van uitkering in te kunnen zetten bij ontwikkelingshulp.

Home | Profile | Archives | Friends


Doelstelling :

Posted at 12:13, 12/2/2010

Het kunnen inzetten van kort en langdurig werkeloze bouwprofessionals bij grote natuurrampen en bij kleinere projecten in hulpbehoevende landen .

Ontwikkelingshulp :

Posted at 12:12, 12/2/2010

Het woord zegt het al “hulp bij ontwikkeling” , Nederland is rijk aan zeer hoge kwaliteit van bouw en bouwtechnieken. Het overbrengen hiervan kan leiden tot beter bekwame lokale vakmensen en vooral hogere kwaliteit van de gebouwen in vaak aan natuurramponderhevige landen en gebieden .

SHO ( samenwerkende hulporganisaties )

Posted at 12:12, 12/2/2010

Uiteraard zijn er nu binnen de grote organisaties zeer gekwalificeerde mensen bezig om de directe hulp in zo goed mogelijke banen te lijden . De wederopbouw van rampgebieden is echter een zeer specialisaties werk waar nog veel in te verbeteren is . Er word nu door de SHO gewerkt met lokale partners , dit is natuurlijk goed omdat men daar vaak heeft te kampen met enorme werkeloosheid en armoede . Deze omstandigheden zijn echter niet nieuw en zijn vaak te wijten aan slecht functionerende regeringen en vooral heel hoge corruptie.

Bedrijfsleven

Posted at 12:08, 12/2/2010

Bij de wederopbouw van rampgebieden is het Nederlandse bedrijfsleven maar weinig betrokken . Nederlandse bedrijven hebben zich over de gehele wereld verspreid , door een grotere participatie van Nederland bij wederopbouw word er een bakermat gelegd om in die landen te investeren en zo werkgelegenheid en economie te stimuleren .

Diplomatiek

Posted at 12:06, 12/2/2010

Met de betrokkenheid van de ambassade of consulaat van Nederland in het getroffen land of gebied kan er meer toezicht worden gehouden . Op deze manier kan corruptie nog verder worden bestreden . Zo kan “met de hand op de knip” meer duidelijkheid ontstaan waar de ontwikkelingshulp terecht komt .
Hosting door HQ ICT Systeembeheer