Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Innovatieve Marketing

Home :: Profile :: Archives :: Friends

Cor Hospes

Samenvatting van het boek 'Guerrillamarketing'

Mannen in ondergoed langs snelwegen die een lift naar een kledingbedrijf willen. Drollen op straat waarin vlaggetjes met een hotelnaam zijn gestoken. Bedrijven proberen steeds meer op te vallen. Ze gebruiken buzz, viral, ambush, stealth, grassroots en mond-tot-mondreclame - guerrillamarketing!

Dit boek is de zoektocht van journalist Cor Hospes naar de do's en don'ts van guerrillamarketing. Een onmisbaar boek voor ondernemers, consumenten, reclamemakers en alle andere leken en professionals die wel wat inspiratie kunnen gebruiken! Met slechts twee andere boeken werd 'Guerrillamarketing' genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2007.

'Als je het boek ademloos hebt gelezen, leg je het met een zucht terzijde en zeg je tegen jezelf: 'Wat kan marketing toch mooi en simpel zijn, als je de klant maar begrijpt!' Prof. dr. Cor Molenaar

'Een antwoord op de onmacht van de hedendaagse communicatie waarin het bedrijfsleven de potentiële klant bestookt met massamediale boodschappen.' Communicatie

'Cor Hospes blijkt een waardige ?n vaardige feestredenaar. Hij gaat verder waar grondlegger Jay Conrad Levinson is stil blijven staan. Een goed geschreven, inspirerend boek.' Management Scope

'Een compact boek, opmerkelijk toegankelijk geschreven, waarmee je in een paar uur helemaal thuis bent in de guerrillero-materie.' Adfoblog


Posted on 30/10/2009 at 14:43

Interviewvragen Direct Force

Kort interview met Didier de Groot (vestigingsmanager Rotterdam) en Peter Schouten (assistent vestigingsmanager Rotterdam).

 

Inleiding

  •  Kort aangeven wat u bedrijf doet?

 Kern

 

  • Bent u bekend met Guerrilla Marketing?
  • Doet uw bedrijf zelf ook aan deze marketingsoort? (eventuele voorbeelden)
  • Wat zijn uw ervaringen met de voordelen hiervan ?
  • Wat zijn uw ervaringen met de nadelen hiervan ? 
  • Bent u van plan om dit in de toekomst (vaker) te gaan gebruiken?

 Afsluiting

 

  • Heeft u zelf nog iets te vertellen over dit onderwerp? 
  • Afsluiting 

 Einde interview

 

Opmerkingen:

 Guerrillamarketing is een marketingtechniek die poogt om met beperkte middelen een groot resultaat te bereiken. De term is afkomstig uit de oorlogsvoering waar het Spaanse woord guerrilla gebruikt wordt om een bepaald type oorlog te beschrijven waarbij kleine groepen strijders een veel groter leger effectief op afstand weten te houden. Kortom: een WOW effect creëren met een klein budget.


Posted on 25/10/2009 at 14:31

Trailer


Posted on 25/10/2009 at 14:28

Criteria projectresultaat

Het projectresultaat moet aan de volgende regels, eisen en voorwaarden voldoen:

         Verplichte aanwezigheid. In totaal mag er 1 bijeenkomst worden gemist.

         Een persoon mag maar door één groep worden onderzocht.

         Alle producten dienen vóór de deadlines worden ingeleverd.

         Notulen inleveren van alle vergaderingen.

         Iedere student dient buiten de eigen documentaire 3 andere documentaires te bekijken.

         Iedere student registreert de besteedde uren aan het project.

         Tijdens peerassessment 1 kan een groepslid door de groep worden uitgesloten van deelname aan het project.

         Tijdens peerassessment 2 geven de groepsleden elkaar een beoordeling (rapportcijfer). De docent kan deze beoordelingen meenemen bij het bepalen van de individuele beoordeling.

         Plagiaat uit andere bronnen (internet, boeken, tijdschriften, werk van andere groepen, etc.) is niet toegestaan en wordt bestraft met schorsing.


Posted on 25/10/2009 at 14:26

Deliverables

Met deliverables wordt bedoeld de producten die het project oplevert. Afhankelijk van het project kan men de soort en hoeveelheid deliverables bepalen.

Om een goed projectresultaat tot stand te brengen, worden tijdens dit project de volgende producten opgeleverd:

 

·         Plan van aanpak;

·         Literatuurverslag (wiki);

·         Script en draaiboek;

·         Documentaire van 10-15 min;

·         Bijlage bij documentaire;Posted on 25/10/2009 at 14:26

Doelstelling

         Een documentaire maken over Levinson binnen een tijdsbestek van drie maanden.

         In deze documentaire de verwerking van zijn invloed op guerrillamarketing in verleden( jaren `80-`90), heden en toekomst (2010 – 2020).


Posted on 25/10/2009 at 14:25

Situatieschets

In deze slechtere economische tijden anno 2009 hebben ondernemingen het moeilijk om hun hoofd boven water te houden. De kredietcrisis werd in belangrijke mate geïnitieerd door de stagnerende huizenmarkt. Het opmerkelijke aan de kredietcrisis is dat verschillende negatieve ontwikkelingen op deelmarkten elkaar versterkten.

 

De invloedrijke marketing goeroe J.C. Levinson heeft in 1984 Guerrilla Marketing geïntroduceerd. Guerrilla Marketing maximaliseert de opbrengsten en minimaliseert de investeringen. Levinson heeft een boek ‘Guerrilla Marketing’ in 41 verschillende talen gepubliceerd met een verkoopresultaat van ruim 20 miljoen exemplaren.

 

Door de hedendaagse lage conjunctuur en stagnatie in de productiviteit van bedrijven is Guerrilla Marketing de mogelijke oplossing. Door middel van een documentaire wil de projectgroep aantonen dat de theorie van J.C. Levinson actueel is en hedendaags wordt toegepast.

 


Posted on 25/10/2009 at 14:24

Probleemstelling en Deelvragen

Voor het onderzoek is er gevraagd om te onderzoeken hoeveel invloed een marketinggoeroe kan hebben. Van hieruit is de probleemstelling als volgt geformuleerd.

 

Waarom is Levinson de meest invloedbare marketinggoeroe met betrekking tot Guerrilla Marketing en hoe wordt deze tool nog steeds gebruikt?

 

Deelvragen:

 

-         Hoe is deze trend ontstaan en wat zijn de gevolgen hiervan in de praktijk?

-         Waaruit is de invloed van Levinson nog steeds merkbaar?

-         Welke gevolgen heeft dit tot stand gebracht in het verleden, het heden en de toekomst in het bedrijfsleven?


Posted on 9/10/2009 at 12:11

Motivatie Jay Conrad Levinson: Guerilla Marketing!

Guerrilla Marketing, geïntroduceerd door J.C.Levinson in 1984. Voorheen was deze manier van een hoog resultaat bereiken met beperkte middelen een ‘geheim’. Nadat  Levinson zijn eerste boek introduceerde werd het zeer populair. Momenteel bestaat het boek ‘Guerrilla Marketing’ in 41 verschillende talen en er zijn in totaal al ruim 20  miljoen exemplaren verkocht.

 

Waarom dit type marketing?

Guerrilla Marketing maximaliseert de opbrengsten en minimaliseert de investeringen!

 

Voor relatief kleine bedrijven is het dé manier om zich op een markt met veel concurrenten te profileren. Hedendaags heerst er wereldwijd laag conjunctuur, bedrijven zijn niet meer zo productief als een aantal jaren geleden. Het is aan kleine bedrijven om zien te overleven. Guerrilla Marketing is hier de ‘tool’ voor!

 

Het wauw-effect moet gecreëerd worden doormiddel van een doordachte ‘strategische overval’ via een apart/onconventioneel medium, op een onvoorspelbaar tijdstip en op een originele manier. De ‘overval’ moet onvergetelijk zijn voor de doelgroep!

 

Met andere woorden, Guerrilla Marketing zijn ludieke promotionele campagnes.

 

Waarom J.C.Levinson?

Hij is de grondlegger van Guerrilla Marketing, door zijn inbreng destijds is dit type marketing veel toegepast door nieuwe of relatief kleine bedrijven om met bedrijven met hogere budgetten te kunnen concurreren.

 

Bijvoorbeeld:

 

-          Ditzo dat Datzo op busstationhokjes promoot met gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens zich hier van afzet in reclames op TV. Met de vergelijking: Niet Datzo maar Ditzo! Waarbij Datzo de concurrenten van Ditzo zijn.

-          De volkskrant dat achter de logo’s van grote Nederlandse bedrijven vraagtekens zette om te laten zien dat zij ‘bovenop’ het nieuws zaten.

 


Posted on 18/9/2009 at 16:43
Hosting door HQ ICT Systeembeheer