Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Changes

Dijsselbloem

11:45, 1/4/2013 .. 0 comments .. Link
De leiders en de overheden van landen dienen de grote lijnen te bewaken. Daar zijn we het toch over eens. Nu Cyprus gered/gestraft is voor het jarenlang fungeren als belastingparadijs is tevens een nieuw beleid uitgestippeld. De primaire taak van een beleidsbepaler. Dat beleid houdt in dat als een land steun krijgt van de E.U. de spaarders van dat land niet helemaal zeker zijn van hun geld. Dat beleid wordt breed gesteund als het maar niet de kleine spaarders benadeelt. Afgelopen maandag is het nieuwe beleid geÔmplementeerd op Cyprus en heeft minister Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep dat beleid uitgedragen. Waar nu de belangrijke mensen van Europa (ItaliŽ en Spanje voorop) en D66 over vallen is dat Dijsselbloem die niet direct had mogen zeggen. Omdat de angst bestaat dat spaarders hun geld van de banken gaan halen of dat de Zuidelijke banken moeilijker aan geld kunnen komen. Dus een goed beleid mag wel wet worden, maar je moet daarover je muil houden. Je mag Je mag wel vuig handelen, maar doe het met een glimlach en vooral in stilte. Europese inwoners moeten dom, onwetend en angstig gehouden worden.

Cyprus

11:44, 1/4/2013 .. 0 comments .. Link
Ik snap waarom er gekozen is voor de aanpak van het probleem van Cyprus op de wijze waarop het is aangepakt. Het was de juiste tijd en gelegenheid om voor een nieuwe strategie te kiezen om de geloofwaardigheid terug te krijgen en de solidariteit niet te verliezen. Ten eerste is Cyprus een klein land. Er zijn relatief weinig spaarders met een vermogen boven de ton. Dus zullen weinig mensen er echt last van hebben. Het is beter 3 miljoen mensen te benadelen dan 30 miljoen of 130 miljoen was deze strategie op Spanje, Griekenland of ItaliŽ uitgeprobeerd. De tweede reden is dat er veel al zwart Russisch geld was gestald. Er zal dus weinig echt Europees geld verloren gaan. Zo kom je ook af van het zwarte geld en kun je met een clean sheet beginnen. Derde reden waarom het goed is dat het op Cyprus is "gelanceerd" is dat er nu redelijk save en pijnloos een precedent geschapen kan worden voor toekomstige problemen met banken. Redelijk save, omdat er natuurlijk mensen zullen zijn die hun zuur verdiende spaarloon boven de 100.000 euro in rook zien opgaan. Er zijn wel degelijk mensen die daar pijn van zullen hebben, ook al is dat bedrag al veel geld. Het is dus niet geheel pijnloos. Maar als straks SloveniŽ dreigt te capituleren dan kan je hetzelfde trucje toepassen door de ervaring van nu. En als het probleem groter wordt en Spanje c.s. toch niet te redden valt, is het ook daar uit te voeren. De rijken hebben genoeg geprofiteerd van hoogconjunctuur, laat ze nu maar even bloeden, ze komen er vanzelf wel weer bovenop. Ik geloof niet in hun verweer dat het slecht zal zijn voor de economie. Ook geld op de bank zetten of door middel van slinkse belastingroutes wegsluizen en het ontrekken van geld aan de maatschappij is slecht voor de economie. Er staat 12 biljoen dollar weggesluisd op banken in belastingparadijzen. Met alleen al de rente daarop of belasting daarover geheven zou menig land gered zijn. Nee, de rijken worden niet arm!

Zelfbeschikkingsrecht

11:43, 1/4/2013 .. 0 comments .. Link
Er zijn rechten en vrijheden die wij moeten koesteren en waar we voor moeten vechten. Toch laat de mens keer op keer zien moeilijk overweg te kunnen met de geboden vrijheid of wetenschap te hebben van de betekenis van zijn rechten. Het voedsel is daar een mooi voorbeeld van. We menen zelfbeschikkingsrecht te hebben. Niemand kan of mag ons voorschrijven wat we eten en in welke maten. Als we een liter cola in ťťn teug naar binnen willen slurpen dan kan zelfs de burgemeester van New York, in zijn strijd tegen obesitas, daar niets tegen doen. Kennelijk is het recht hebben belangrijker dan de gevolgen ervan inzien. En de uitwerking begint zich langzaam aan ons op te dringen. Fraude in de bio wereld, te grote voedselketen, vergif in melk, wie te veel eet en ziek wordt krijgt straf, etc. Wat we echter met z'n allen dreigen te vergeten is dat we naast rechten ook plichten hebben. We hebben het recht op lekker eten, maar ook de plicht om gezond te blijven. Pas dan werkt solidariteit.

Tegenlicht

11:42, 1/4/2013 .. 0 comments .. Link
In Tegenlicht (VPRO) ging het over een nieuwe manier om samenhorigheid te kweken. Om de grote multinationals links te laten liggen en goederen en diensten dichter bij huis, dichter bij jezelf te zoeken. Daar waar vanuit de jaren tachtig door het neoliberalisme individualisme werd geÔnitieerd is er nu een golfbeweging de andere kant op waarneembaar. Door burgerinitiatieven zoals het koken voor elkaar en stoepen vegen voor minder validen. Ook grotere projecten als de renovatie van de stadswallen van Leiden worden door dit soort initiatieven aangepakt. En niet geheel vrijblijvend, toevallig gevonden of ongeorganiseerd, maar via websites waarop vraag en aanbod een marktplaats creŽren voor onderlinge betrokkenheid. Bijkomende voordelen zijn de motivatie en het sterke sociale karakter. In plaats van snel aan de counter een big Mac menu bestellen en als nummer behandeld te worden, wordt er nu gekookt en haalt de klant dit persoonlijk thuis bij de amateurkok, tgen een geringe vergoeding. Of zoals een van de commentatoren zei: jij hangt bij mij een lamp op en ik pas op jouw baby. Een fantastische ontwikkeling die ons onafhankelijker maakt van de industrie, die dat moet compenseren met kwaliteit en service en die ons socialer maken en meer vreugde zal brengen. Maar wat ook opviel was dat een aantal bedrijven hier toch weer in zijn gestapt. O.a Achmea en de Rabobank. Je kon zien aan het rood aanlopende gezicht van de Raboman en merken aan zijn gestotter, toen hij uit moest leggen wat de bank voor baat erbij had, dat hij zocht naar voordelen zonder te noemen dat ze aan beeldvorming deden om zo klanten voor zich te winnen. Hij kwam er tenslotte ook niet uit. De vrouw van de Achmea kwam er ook niet uit. Een heel wazig verhaal over verantwoordelijkheden en de maatschappij die van ons samen is en door ons samen wordt gevormd. Of zo iets, vaags. Ik hoop echt dat mensen die mee doen in dit soort burgerinitiatieven die grote bedrijven dan ook zeer links laten liggen.

Triodos

11:39, 1/4/2013 .. 0 comments .. Link
We kiezen met het grootste gemak voor grote bedrijven en onoverzichtelijke multinationals. Immers de KPN zal wel weten hoe het met telefonie moet, we betalen wel iets meer maar daar krijg je ook wat voor. We gaan met het grootste gemak naar de mega supermarkten. Immers alles in ťťn keer in een kar mieteren is veel voordeliger dan langs verschillende winkels moeten om je dagelijkse boodschappen te scoren. En Albert Hein zal wel weten welke champignon of kip wij lekker vinden, na alle onderzoeken over ons koopgedrag. We kiezen elk jaar een nieuwe energieleverancier die door zijn omvang goedkoop kan leveren. Onder het mom van groene stroom proberen ze in te spelen op onze emoties en verantwoordelijkheidsgevoel. Terwijl de energie zo grijs en grauw blijkt te zijn als het maar kan, immers de groene stroom die jij afneemt is hetzelfde als de grijze stroom die de buurman afneemt; emissiehandel leidt niet tot verlaging van emissies. Maar de gevolgen van het steeds maar groter worden van deze zaken worden ook steeds duidelijker en griezeliger. Rund dat paard blijkt te bevatten, hamburgers van waterbuffel, kippen die een waterslang in hun kont krijgen om ze te laten groeien, Polen die onder erbarmelijke omstandigheden en onderbetaald champignons moeten plukken en onderhouden, vrachtbrieven die de helft aan stuks pluimvee aangeven om de boer toch het syndicaat bio-boer te kunnen geven, banken die verkeerd investeren en ternauwernood gered kunnen worden door ze te nationaliseren, spoorwegonderhoud dat uitgekleed wordt tot het bijna onverantwoord wordt en zelfs zonnecellen die in brand kunnen vliegen. En dat alles om per saldo meer winst te genereren voor de buitenwereld en de aandeelhouders, immers geld genereert winst en winst genereert macht. En als we dan naar authentieke poeliers gaan, een koosjere slager bezoeken, duurdere champignons halen bij de plaatselijke groenteboer of een rekening openen bij de Triodos bank roept iedereen om het hardst of dat wel betrouwbaar is. Kennelijk hechten we meer waarde aan een grote naam en economische gewin dan aan echtheid en geloofwaardigheid. We willen niets meer betalen dan de laagste prijs garantie ons garandeert, ook al betekent dit kwaadwilligheid toestaan. Door gebrek aan referenties wordt oprechtheid vaak betwijfelt. Voor sommigen, helaas, zijn economische motieven vaak onontbeerlijk. En terecht dat we zoeken naar vastigheid, ook al is deze geveinsd. De multinationals maken daar meer dan eens misbruik van. In plaats van het inperken van hun winstmarges gaan ze op zoek naar kostenverlaging, met bovengenoemde consequenties tot gevolg. Het is nu de vraag of we de draai kunnen maken van groot naar klein, van grijs naar groen, van schimmig naar transparant, van onbetrouwbaar naar integer en van vastigheid naar uitdaging.

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Dijsselbloem
Cyprus
Zelfbeschikkingsrecht
Tegenlicht
Triodos

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer