Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Coaching en Counselling


Burn-out De werkdruk in Nederland is het hoogst in heel Europa. Tien procent van de Nederlandse beroepsbevolking kan worden aangemerkt als “burnout”. Burn-out ontstaat na jarenlange stress, door onderdrukte emoties, (traumatische) situaties/gebeurtenissen op het werk of privé of een langdurige combinatie hiervan. Het lange termijn gevolg hiervan is uitputting zowel lichamelijk als geestelijk, verminderde motivatie, een cynische, afstandelijke houding en terugtrek gedrag ten aanzien van het werk en het gevoel van verminderde competentie ten opzichte van het werk. Mensen met een verhoogd risico op burn-out onderdrukken vaak de eerste symptomen en willen niet erkennen dat ze een potentieel probleem hebben. Vaak is men zich er ook niet van bewust wat de waarschuwingssignalen (zie signalen) zijn. Men is (soms letterlijk) 'de weg kwijt', snappen hun eigen gedrag niet meer en weten niet hoe ze verder moeten. Zonder intensieve deskundige begeleiding (liefst in de beginfase), kan dit uiteindelijk een zeer langdurig proces worden. Er is veel onbegrip over burn-out. Het zijn juist de mensen met een (te) sterk verantwoordelijkheids-gevoel die opgebrand raken ipv de zwakkeren onder ons. U hoeft zich er niet voor te schamen, u bent ziek, een ziekte die niet medisch vast te stellen is door lichamelijk onderzoek, wel door goede gerichte vragen. Het is dan ook geen ziekte in de zin van het woord, wel heeft men last van invaliderende lichamelijke klachten en psychisch ongemak als emotionele labiliteit. Het is een ziekte waar u zelf, door niet als zwak bestempeld te willen worden, een belangrijk aandeel in hebt gehad, het is u niet 'overkomen'. Het positieve hiervan is dat u er ook weer (onder begeleiding) uit kunt komen. Burn-out begint met vage klachten en is een sluipend proces. Er is een lichamelijke ontregeling, als gevolg van stress veroorzaakt door uiteenlopende vaak onderschatte (traumatische) gebeurtenissen en emoties, wat overmatige spanning veroorzaakt. Wanneer deze overbelasting langer dan een jaar duurt dan gaat de lichamelijke ontregeling over in onttakeling en is er sprake van (beginnende) schade aan de organen. De oorzaak zit in een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast. Ook persoonlijkheidseigenschappen, gedragspatronen, belemmerende overtuigingen, blinde vlekken, gebrek aan sociale steun, het niet kunnen tonen van emoties en factoren als oa weinig zinvol werk, slechte werk/privé sfeer, spelen hierbij een belangrijke rol (zie achtergronden). Zorg dat uw omgeving begrijpt wat u hebt, u hebt geen psychische stoornis. Burn-out is het gevolg van aanhoudende ononderbroken alertheid, oftewel chronische stress. Deze stress heeft in belangrijke mate te maken met onze moderne leefstijl en met het niet mogen voelen van emoties en wat er werkelijk speelt. Men is te vaak en te lang in een toestand van spanning of opwinding en neemt te weinig rust en stilte, neemt zijn/haar situatie niet serieus, bagatelliseert, heeft weinig zelfrespect en gaat niet liefdevol met zichzelf om. Dit geeft een overmatige mentale/emotionele belasting. Onderdrukte emoties geven veel stress, evenals bepaalde situaties en niet verwerkte (traumatische) gebeurtenissen, slechte communicatie en problemen op het werk of in prive. Hierbij speelt ook de conditie van het lichaam een grote rol. Gezonde mensen, die goed eten, genoeg bewegen, luisteren naar hun lichaam, hun emoties kunnen uiten en waar nodig hulp vragen, hebben minder last van stressoren en zullen eerder ingrijpen, waardoor erger voorkomen wordt. Burn-out vraagt om zowel mentale als fysieke, intensieve begeleiding. Hoe eerder u begeleiding zoekt bij een in burn-out gespecialiseerde begeleider, hoe sneller en beter u opknapt. Bij Coachcounsellor doorloopt een traject waarbij zowel uw fysieke als mentale gesteldheid aandacht krijgen. Als uw fysieke conditie vooruit gaat, heeft dat ook invloed op uw mentale gesteldheid. Lichaamsbeweging vergroot naast de fysieke weerstand ook de geestelijke veerkracht. Verder besteed Coachcounsellor aandacht aan onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen, emoties, blinde vlekken, gedragspatronen, etc., zodat u inzicht krijgt in uw functioneren. We onderzoeken wie u werkelijk bent, wat uw leven zin geeft en hoe u weer voldoening krijgt en van het leven kunt genieten. Coachcounsellor begeleidt u als gespecialiseerde (ervarings) deskundige in dit proces, wat uiteindelijk veel voldoening geeft. Het is mogelijk om, afhankelijk van de mate van burn-out, binnen zes tot tien weken weer (part-time) aan het werk te gaan. www.coachcounsellor.nl

Home | My Profile | Archives | Friends

Eigen werkelijkheid

Posted at 16:49 on 30/3/2008

 

Vanuit mijn praktijk ervaar ik regelmatig dat maar weinig mensen zich er van bewust zijn wat een schade het verspreiden van onjuiste informatie, bij anderen aan kan richten. Meestal doet men dit om er zelf beter uit te komen ten koste van een ander. Van roddels tot publicaties. Er wordt weinig aandacht besteed aan degene waar het over gaat. De impact wat dit op de betrokkene(n) heeft wordt vaak gebagatelliseerd. De publicaties en uitspraken worden vaak stilzwijgend voor waarheid aangenomen.


We hebben allemaal onze eigen werkelijkheid en waarheid. Deze wordt gevormd door ons verleden en onze ervaringen. Deze zijn voor ieder anders. De een beleeft eenzelfde situatie op een totaal andere manier als een ander. Dat wil niet zeggen dat het een het beter of slechter is dan het ander.


Als wij onderling al zulke grote verschillen in beleving hebben, hoe zou het dan zijn als je als individu tegenover een groot publiek persoonlijk beschuldigd wordt van zaken, welke je met de meest juiste intenties hebt behandeld, zonder dat je dit kunt, of wilt uitleggen door wat voor omstandigheden dan ook.


Vaak worden de verschillende media gebruikt om iemand lam te leggen. Mijns inziens zegt dat meer over de verspreider van dit onheil dan over de betrokkene. De ontvanger zou zich dan ook af kunnen vragen met welke reden dit wordt verspreid en of hij/zij er wat mee moet.


Een mooie spreuk: We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.


Als een ieder dit in het achterhoofd zou houden en er daarbij van uitgaat dat ieder gedrag een positieve intentie heeft, dan kan de wereld anders beleefd worden.

www.coachcounsellor.nl

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Communicatie man-vrouw

Posted at 16:44 on 30/3/2008
Een van de redenen dat de communicatie tussen mannen en vrouwen vaak niet goed verloopt is het verschil in uitgangspunten.


Vrouwen praten meestal vanuit hun gevoel en vergeten daarbij te zeggen welke behoefte achter dit gevoel zit. Een vrouw zegt bijvoorbeeld tegen haar man: 'Ik voel me zo alleen' (en verwacht dan dat hij begrijpt dat zij het prettig vindt als hij vanavond thuis blijft). De man zou dan kunnen zeggen: 'Bel een vriendin of pak een goed boek' en gaat zelf tennissen.


De vrouw kan zich dan teleurgesteld, niet begrepen en nog meer alleen voelen. De man zou dan later tegen haar kunnen zeggen: 'Ik kan toch niet weten wat jij wilt, als jij had gezegd dat je wilde dat ik thuis bleef omdat je je zo alleen voelde, dan was ik niet gaan tennissen'.


Mannen praten meestal vanuit hun behoefte en vergeten daarbij te zeggen welk gevoel achter deze behoefte zit. Een man zegt bijvoorbeeld tegen zijn vrouw: 'Ik wil dat jij vanavond thuis blijft' (en verwacht dan dat zij begrijpt dat hij zich alleen voelt). De vrouw zou dan kunnen zeggen; 'Nou zeg dat bepaal ik zelf wel waar bemoei je je mee' en gaat winkelen.


De man kan zich dan teleurgesteld, niet begrepen en nog meer alleen voelen. De vrouw zou dan later tegen hem kunnen zeggen: 'Ik kan toch niet weten hoe jij je voelt, als jij had gezegd dat je je alleen voelde en daarom wilde dat ik thuis blijf, dan was ik niet gaan winkelen'.


Met andere woorden als de man het gevoel uitspreekt van waaruit zijn behoefte is ontstaan en de vrouw vertelt vanuit welke behoefte zij zich zo voelt, dan zouden zij zich beiden begrepen en gezien kunnen voelen.


Simpel en zeer effectief: Als je zowel zegt wat voelt en tevens daarbij vertelt wat je van de ander verwacht en andersom, dan heeft de ander de keus daar wel of niet wat mee te doen.
www.coachcounsellor.nl

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer