Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Convince

Zwakbegaafden en verplichte anticonceptie?

22:10, 24/11/2010 .. 1 comments .. Link

Hallo iedereen!

binnekort zal er een betoog verschijnen met als stelling: 'Moeten zwakbegaafden verplicht aan de anticonceptie'. Ik heb een aantal argumenten voor of tegen bedacht, maar, -heel erg, ben er nog niet helemaal uit waar mijn voorkeur ligt... Wat vinden jullie? Ik zal de argukmenten voor en tegen hieronder noteren, zodat jullie je mening erop kunnen baseren. (Aanvulling is altijd welkom!)

VOOR:

  • Kindje vraagt er niet om om geboren te worden, het zal later alleen maar problemen krijgen, of het zelf nu ook zwakbegaafd is of niet.
  • Zwakbegaafden kunnen niet eens voor zichzelf zorgen, laat staan voor hun kind. Zowel mentaal als fysiek zullen ze niet in staat zijn het kind te bieden wat het nodig heeft.
  • Belang van het kind staat voorop, watn het kind is de toekomst.
  • Moeders gedragen zich anders onder invloed van de hormonen die ze produceren gedurende de zwangerschap, hierdoor zullen ze niet goed beseffen wat ze te wachten staat, en misschien verkeerde beslissingen maken over het behouden van het kind. -> er kunnen ontzettend veel dingen mid gaan; zo'n kind heeft gemiddeld 6 keer zoveel aandacht, geld tijd en zorg nodig dan een normaal begaafd kind.
  • Klasgenootjes van het zwakbegaafde kind zullen nare vragen/opmerkingen stellen, waar het kind zich ongemakkelijk bij zal gaan voelen, want ja, hij of zij is anders dan de rest. (De vraag is of dit erg is natuurlijk...)

TEGEN:

  • Zwakbegaafden zijn ook maar mensen, en in de wet staat toch duidelijk dat iedereen gelijk is. Ook dit zal (net zoals bij het verbieden van hoofddoekjes, zie blog 'kopvodden verboden?') voor opschudding zorgen.
  • Iemand wordt bij het verplichten van anticonceptie gedwongen tot het innemen van een medicijn, dit is verboden in Nederland.
  • Er zijn ook normale mensen die niet voor hun kinderen kunen zorgen, moeten die dan ook verplicht aan de anticonceptie? ->weer opschudding
  • Het is niet mogelijk iedereen te testen op inteligentie voordat ze kinderen mogen krijgen.
  • Wie bepaald waar de grens ligt van het wel of niet verplicht inemen van anticonceptie?

Comments zijn welkom!!!!!!Kopvodden Verboden?

09:21, 28/10/2010 .. 1 comments .. Link

Op 17 Maart 2004 discussieerde de Tweede Kamer over een verbod op hoofddoekjes. Ik ben het hier volledig mee oneens. Wél maak ik hierbij onderscheid tussen vrouwen die  lichaamsbedekkende kleding dragen, zoals bijvoorbeeld boerka's en vrouwen die gewoon hoofdoekjes dragen. Ik vind boerka's te anoniem en mensen die het dragen zijn onidentificeerbaar, vrouwen met hoofddoekjes zijn dat niet.

Ten eerste wil ik Nederland erop wijzen dat er duidelijke wetten zijn die het verbod tegen zouden spreken. Neem bijvoorbeeld de artikel 10 van het wettenboek: 'vrijheid van meningsuiting', daar staat letterlijk in "Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, (...)" het houdt dus in dat deze wet zegt dat iedereen vrij is om zijn of haar mening te uiten, zo ook het geloof.

Bovendien is er nog een wet, namelijk 'gelijke behandeling', artikel 11, deze zegt letterlijk: "In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder (...) direct onderscheid: onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat." Als één van deze wetten overtreden wordt is er sprake van directe discriminatie, en dit is verboden in Nederland.

Ten tweede is het zo dat een verbod op hoofddoeken zo goed als onuitvoerbaar is. Er zou veel te veel onrust komen, want mogen petjes, hoeden en pruiken dan wel? En waarom? Ook vraag ik me af waar Nederland in hemelsnaam het geld vandaan wilt halen om de naleving van dit verbod te controleren. En bovendien; wat behoort er nou precies tot de Nederlandse cultuur, en wie denkt dat te bepalen?!

Ook vraag ik me af welk probleem men wilt oplossen met dit voorstel. Zijn er aanwijzingen dat bijvoorbeeld leerkrachten hun werk minder goed doen omdat ze een hoofddoek dragen? Ons is niks bekend over de concrete voorbeelden, anders waren ze wel vermeld.

Of wordt het probleem gewoon niet benoemd omdat dit wordt geassioceerd met 11 september? Zo ja, die angst neemt men niet weg door middel van een verbod op hoofddoekjes.

Sommige voorstanders van het verbod zien de hoofddoekjes als een vorm van vrouwenonderdrukking, maar 92% van de Nederlandse Moslima's geeft aan hier zelf bewust voor te kiezen.

Ook kan men als voorstander het zien van een hoofddoek intimiderend vinden. Maar dit ligt compleet aan hunzelf en niet aan de persoon die het hoofddoekje draagt. Ik denk dat die mensen gewoon opgefokt zijn door de media.

Waar praten we over, een lapje stof op het hoofd van een vrouw! We zouden ons moeten schamen dat dat lapjes stof de mensen zo uit elkaar kan drijven.

 

 

 De doodstraf

15:35, 28/6/2009 .. 1 comments .. Link

Al sinds de mens zich kan herinneren zijn er criminelen, en ook al eeuwenlang worden zij gestraft met de doodstraf. Maar past de doodstraf nog eigenlijk wel in deze tijd; een tijd waarin iedereen gefocust is op mensenrechten? Van alle democtratieën in de wereld passen alleen Japan, India en een aantal staten van Amerika de doodstraf nog toe. De laatste executie in Nederland was in 1952 en de doodstraf is pas officieel afgeschaft in 1991. De aanleiding voor het feit dat ik tegen de doodstraf ben, is het pakkende krantenbericht dat ik afgelopen weekend gelzen heb. Daar stond in dat er een 17-jarige Amerikaan, Ruben Cuntu, onschuldig de doodstraf gekregen heeft. Zo zijn er veel meer mensen die onschuldig se doodstraf gekregenhebben, zoals bijvoorbeeld Troy Davis, een zwarte Amerikaan van veertig jaar die ter dood veroordeeld werd ondanks enige twijfel aan zijn schuld, wat natuurlijk pas later bekend werd gemaakt.

dus ben ik van mening dat de doodstraf absoluut niet heringevoerd zou mogen worden in Nederland. In de hierop volgende alinea's zal ik mijn argumenten hiervoor geven.

Ten eerste, men zegt wel eens: "Als je een misdadiger levenslang geeft, kost dat onmenselijk veel geld". Executie zou een oplossing kunnen zijn, maar is dat dan niet veel onmenselijker? De misdadiger krijgt op die manier niet eens de kans om zijn misdaad goed te maken. Zo vind ook Amnesty International dat iedereen een tweede kans verdiend, op welke manier dan ook.

Ten tweede, de doodstraf is onomkeerbaar. Er bestaar een kans op vergissing, en dat is wat ik het allerergste vind aan de doodstraf; mensen kunnen onterecht geëxecuteerd worden. Misschien had diegene wel een vrouw en twee kinderen, hoe vreselijk moet het voor hun zijn?! Maar ook bij iemand die wel degelijk een erge misdaad gepleegd heeft, hierbij bestraf je niet allen de misdadiger zeld, maar ook zijn of haar familie en overige dierbaren.

Vervolgens, de meest voorkomende misdadigers met als straf executie zijn moordenaars. Wat ik daarmee probeer te zeggen is dat is gebleken uit onderzoek van 'Cijfersliegenniet' dat 76% van de moordenaars het niet helemaal op een rijtje hebben. Een deel van die moordenaars zijn zelfs zó in de war, dat ze niet meer normaal kunnen denken, en uit pure frustratie moorden plegen. Ik vind dat wij als sociale samenleving ook aan misdadigers kunnen laten zien dat we ze willen helpen om die frustraties weg te halen, door ze bijvoorbeeld een inrichting aan te bevelen.

Mensen die vinden dat de doodstraf opnieuw ingevoerd moet worden zeggen vaak dat ze dan tenminste niet meer in herhaling kunnen vallen. Maar het is bewezen dat van juist moordenaars het minst van alle misdadigers in herhaling valt, dus de kans dat er een tekort aan inrichtingen ontstaat is zeer klein.

Wat ik ook erg vind, is dat er vaak (of het nou onbewust is of niet) gediscrimineerd wordt. Zo is aangetoond dat er in de VS relatief veel meer negers dan blanken worden geëxecuteerd. Vaak zijn deze mensen ontzettend arm, en kunnen ze niet eens een advocaat betalen. Ze hebben dus geen poot om op te staan en dit vind ik ontzettend onrechtvaardig.

Ten slotte wil ik ook nog even zeggen dat regeringen die de doodstraf toepassen, zeggen dat zij op die manier ernstige misdrijven voorkomen, terwijl er noirt is bewezen dat de doodstraf afschrikwekkend werkt. Daarbij komt dat in de VS de meest grove geweldsdelicten plaatsvinden, terwjl dat een democratie is waar de doodstraf nog steeds wordt toegepast.

Samenvattend, ik vind dat er een tussenweg gevonden moet worden tussen de doodstraf en levenslang. Ook concludeer ik dat de doodstraf weinig zal opleveren, behalve een hoop conflicten. Bijvoorbeeld over hoe het zit met de leeftijden en motieven, neem bijvoorbeeld een meisje van 13 jaar die haar vader vermoord heeft omdat hij haar sloeg en verkrachtte, moet zij dan ook de doodstraf krijgen? Albert Camus, een beroemde Franse schrijver zei ooit: "Wat is de doodstraf anders dan de meest doordachte moord?"About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Zwakbegaafden en verplichte anticonceptie?
Kopvodden Verboden?
De doodstraf

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer