Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Coolweb Stage

About Me

Coolweb - Fontys Stageblog
Home | Profile | Archives | Friends

Eindelijk! We mogen op stage! - 17:02, 4/8/2009

Van Es blogt:

De eerste avond in het kantoor van Coolweb Multimedia hadden Annemieke, Richard en ik een introductiegesprek. Corsten, directeur Coolweb Multimedia, vertelde over de bedrijfscultuur. Daarna overlegden we over de taakverdeling. Corstens is bezig met de ontwikkeling van zijn nieuwe website: www.coolweb.nl. We besloten dat Richard en ik de teksten voor die website gaan schrijven. En Annemieke redigeert de tekst van een andere website van Coolweb, namelijk de promotiesite van de thuiszorgplanner. Coolweb ontwikkelde deze online software en verkoopt die aan bedrijven die thuiszorg leveren. De tekst was verouderd en moest nodig geredigeerd worden. We hebben ons vervolgens verdiept in de materie. Welk doel moet de tekst nastreven? Veel teksten over internetcommunicatie zijn onbegrijpelijk voor leken. Dat wil Corsten anders: bondige, begrijpbare teksten die voor élke klant helder moet zijn. Tegenwoordig wil de kleine ondernemer namelijk ook een website. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We maakten onderscheid tussen informatieve teksten en wervende teksten. De wervende teksten moeten logischerwijs de klant aanzetten tot het kopen van Coolwebs producten. En termen als Imap, hosting, content managment moeten daarbij eenvoudig worden uitgelegd – maar zonder te veel technische details. Als laatste stelden we de deadlines: wanneer moet de content klaar zijn? Zodat we elkaars teksten kunnen redigeren. René

Haring blogt:

Wat blog je hier nog aan toe?

Ik vond het erg interessant om van Corsten (directeur Coolweb) te horen wat zijn drijfveer is. Ook vond ik het opmerkelijk dat wij hem konden overtuigen van eenvoudig taalgebruik. Corsten wilde de tekst enerzijds bondiger en eenvoudiger maar anderzijds dacht hij ook dat een eenvoudige woordkeuze klanten juist af zou stoten. De vakinhoudelijke websitebezoeker zou de site wellicht minder serieus nemen. Ik had bovendien niet verwacht dat ik mij de materie zo snel eigen zou maken. Een absoluut voorrecht want zonder een duidelijk beeld van product en bedrijf kan je geen tekst schrijven. In ieder geval geen pakkende tekst.

Annemieke van der Pol blogt:

Er is al veel geschreven over de eerste bijeenkomst. Het was leuk te ontdekken dat er heel veel overeenkomsten waren in de theorie(boeken) van school en de werkwijze van Hugo. Soms heb je weleens dat de theorie niet aansluit op de praktijk, maar Hugo's verhaal over het ontwikkelen van huisstijlen, advertenties en marketingstrategieën, kwam goed overeen met de colleges en het communicatiehandboek! Hugo gaf ons informatie mee over zijn bedrijf, zoals bijvoorbeeld zijn businessplan, om thuis verder in te lezen.

Haring blogt:

De tweede avond was opnieuw erg interessant. Corsten ontwikkelt ook thuiszorgsoftware. Annemiek gaat de tekst van deze (aparte) website redigereren. De voorbeeldteksten die Rene en ik geschreven hebben voor de Coolwebsite zijn goed ontvangen door Corsten. Het is een uitdaging om te laveren tussen wervend en informatief. Als de tekst te wervend wordt, kan dat de inhoud schaden. Het wordt dan als het ware een tekst voor een goedkope wasmiddelreclame. Te informatief werkt ook niet. De tekst moet natuurlijk wel aantrekkelijk blijven. Bovendien wees Corsten dat uitgebreide informatie juist niet uitnodigt om contact op te nemen met Coolweb. Er mocht iets te raden overblijven.

Annemieke van der Pol blogt:

Een week later. De taken zijn nu definitief verdeeld, en het plan van aanpak is opgesteld.

Hugo had op de eerste avond zijn website van de Thuiszorgplanner laten zien (www.thuiszorgsoftware.nl). Een groot onderdeel van Coolweb Multimedia is de verkoop van deze webapplicatie aan gezondheidsinstellingen, met name aan de thuiszorgmarkt. Die avond viel het me op, dat de website taalkundig niet helemaal in orde was. Later die week bekeek ik thuis de website nog wat beter, en kwam tot dezelfde conclusie. Ik zag spelfouten, stijlfouten zoals incongruenties en verkeerde zinsconstructies. Daarnaast maakt Hugo veel gebruik van wollig, passief taalgebruik, zoals je dat vaak ziet in formelere teksten. Veel zinnen zijn in de lijdende vorm geschreven. Daardoor worden zijn teksten soms omslachtig.

Nu zijn we met drie man op stage. Als Richard en René teksten schrijven voor de Coolweb-website, is dat in principe goed te doen met zijn tweeën. Ik bood dus aan de thuiszorgwebsite te redigeren. Hugo vond dit ook een prima plan. We spraken af dat ik niet de hele website ga herschrijven, maar dat ik met name de taalkundige en stilistische fouten eruit haal, tekstsuggesties doe en advies geef.

Annemieke van der Pol blogt: 

De deadline voor onze opdrachten was 15 september. Drie avonden zijn we samengekomen in Leiden op het kantoor van Hugo, om de stand van zaken door te nemen. Met de vakanties tussendoor, heeft iedereen thuis gewerkt en op tijd het werk afgeleverd.

Ik heb getracht met een kritisch oog te kijken naar de website. Ik heb de taalkundige fouten eruit gehaald, zinnen veranderd en advies gegeven. Waar nodig heb ik de tekst wat wervender opgeschreven, met het oog op het doel: Gezondheidsinstellingen een beter functionerend communicatiesysteem aan te bieden. Over het algemeen genomen was de website wat dat laatste betreft al prima in orde. De Thuiszorgplanner loopt goed, en is een nobel product voor non-profitorganisaties. ‘Het weet dat het goed is’, om het zo even te zeggen, en kan prima overtuigen met de bestaande feiten.

Naast het feit dat ik een paar grote fouten eruit heb gehaald, keek ik bijvoorbeeld kritisch naar waar interpuncties ontbraken of niet klopten, naar goed gebruik van hoofdletters en inconsequenties in de teksten. Terwijl ik daar mee bezig was, vroeg ik me weleens af of ik niet met een al te zeer journalistiek oog keek. Toch denk ik dat het erg belangrijk is dat een website taalkundig helemaal in orde is. Hugo ambieert een marktaandeel van tenminste 15 procent op de Nederlandse markt. Een website (en dus ook het product) komt betrouwbaarder en kundiger over wanneer de teksten geen hiaten vertonen, hoe klein die hiaten ook soms zijn. Bovendien leest het veel prettiger

Mijn communicatieadvies is te vinden in mijn portfolio.

 


0 Comments | Post Comment
Hosting door HQ ICT Systeembeheer