Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Omdat vastgoed zoveel meer aandacht verdient Home | Profile | Archives | Friends
Blog over (winkel)vastgoed

V&D: het begin van het definitieve einde?26/1/2015
 
V&D heeft vastgoedeigenaren gevraagd om tijdelijk geen huur in rekening te brengen om de financiële positie van het bedrijf te kunnen verbeteren.  Deze actie lijkt echter eerder op een noodkreet dan dit een redding zal zijn van het warenhuis.
 
De gemiddelde oppervlakte van een V&D warenhuis is 4.200m², voor dergelijke oppervlakten wordt in de regel minder huur betaald dan een winkel van 250m². Het aanbod van V&D is vergelijkbaar aan hetgeen in de rest van een winkelstraat wordt verkocht, zij het dan dat dit op veel kleinere oppervlaktes plaatsvindt. Deze retailers hebben het eveneens moeilijk maar betalen een substantieel hogere huur. De consument lijkt niet bereid te zijn om zich door grote oppervlakten te worstelen om (deel)collecties aan te schaffen.
 
Zonder strategisch plan lijkt de vraag van V&D lijkt dus eerder uitstel van executie. Als warenhuis zijn zij er in de afgelopen jaren te weinig in geslaagd zich te onderscheiden in de markt. La Place heeft dan weliswaar een zeer positieve bijdrage geleverd maar is onvoldoende om een warenhuis, op deze wijze,  in stand te houden.
 

Toch dienen vastgoedeigenaren hun ogen (en oren) niet te sluiten voor de vraag van V&D maar moet deze serieus worden onderzocht mits er een businessplan aan ten grondslag ligt wat toekomstbestendig is.  Leegstand van V&D locaties is onwenselijk en zal niet in alle gevallen kunnen worden ingevuld en dit heeft, hoe dan ook, zijn weerslag op de binnenstad.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Zorgeloos totaalbeheer van al uw vastgoed11/1/2015

Wij spreken van totaalbeheer omdat wij vinden dat je vastgoed integraal moet bekijken. Het totaalbeheer moet gericht zijn op de doelstellingen van uw organisatie of uw portefeuille.  Totaalbeheer houdt ook in dat wij contacten onderhouden met uw huurders, zij kunnen u vaak van waardevolle informatie voorzien die u kunt gebruiken om uw vastgoed beter te positioneren. Onze werkzaamheden kunnen in een drietal hoofdzaken worden onderverdeeld. Vanzelfsprekend vallen deze werkzaamheden weer uiteen in onderliggende activiteiten. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen.

vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheer rotterdam papendrecht dordrecht

En verder

Kunnen wij u ook op andere vlakken ondersteunen of ontzorgen. Zelfstandig of in samenwerking met andere professionele partners bieden wij u de volgende diensten:

 • Verenigingenbeheer (zowel VvE’s als winkeliersverenigingen).
 • Leegstandsbeheer; leegstandsbeheerders zijn er in de huidige markt voldoende. Wij werken het liefst samen met leegstandsbeheerders die het commerciële belang van de eigenaar/verhuurder niet uit het oog verliezen. Zij dragen vaak zorg voor betalende gebruikers, weliswaar een laag bedrag maar vaak voldoende om de lopende kosten te kunnen dekken.
 • Beleggingsadvies; u wilt uw portefeuille uitbreiden of u wilt onroerend goed kopen als belegging? Wat past op dit moment het beste bij u? Wilt u een hoog rendement maar meer risico of kiest u juist voor een laag risico? Wij kunnen in een gesprek aangeven welk profiel het beste bij u past.
 • Aan/verkoopbegeleiding.

De tariefstructuur van CR8 Vastgoed is duidelijk en zonder verrassingen achteraf. Vooraf weet u welke werkzaamheden worden verricht en welke kosten dit met zich mee brengt.

Vrijblijvend kunnen wij u onze werkzaamheden offreren. Vanzelfsprekend komen wij graag bij u langs om u e.e.a. toe te lichten.

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Maak van winkelcentra online warenhuizen9/1/2015

online, shopping, retail, winkels, vastgoedbeheer, vastgoedmanagement, vve, beheer, papendrecht,dordrecht,rotterdamInternet verkopen laten in 2014 een bedrag van meer dan 10 miljard zien. Veel offline retailers ondervinden een teruggang in hun omzet, dit  mede door online verkopende concurrenten.  De consument kiest vaak voor online aankopen op basis van een aantal argumenten.  Gemak, prijs en ook de ‘funfactor’ spelen een rol hierbij. Retailers in winkelcentra moeten de handen inéén slaan en gezamenlijk overgaan tot realisatie van een online winkelcentrum en pick-up points ter plaatse.

Door de diversiteit  van hetgeen zij kunnen aanbieden, zijn zij in staat om een tegenhanger te worden van de gevestigde online-orde.  In de vestigingsplaats van het winkelcentrum en de aangrenzende gemeenten  zijn zij in staat om dezelfde dag nog te kunnen leveren, zij hebben immers de voorraden in hun winkel.

Op dat moment hebben zij al drie streepjes voor op bestaande online partijen:  bezorgen op dezelfde dag , een fysieke winkel en consumentvertrouwen. Op dit moment zie je sommige web-retailers langzaam in het straatbeeld verschijnen, waarom?  Het geeft vertrouwen aan de consument en op deze wijze proberen zij de consument nog verder aan zich te binden.

Een dergelijke operatie kost  geld, medewerking van stakeholders en doorlopende inspanningen maar het Engelse spreekwoord is hier zeker van toepassing  ‘If you can’t beat them, join them’. En verslaan gaat zeker niet lukken.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Modewinkels: een achterhaald businessmodel, te veel huur en stijgende servicekosten.2/1/2015

Het modelandschap is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De markt wordt meer en meer gedomineerd door outletstores, webshops en grote aanbieders van goedkope mode. Blijkbaar vervullen deze partijen een blijvende behoefte bij consumenten. Sinds 2007 is er een gecumuleerde daling in omzet van 20% bij de traditionele modewinkels.

Deze omzetdaling, in combinatie met hoge huurprijzen en stijgende servicekosten draagt bij aan een neerwaartse spiraal in de modebranche.

Huurprijzen

Nieuwbouwontwikkelingen van winkelcentra zijn, in het verleden, vaak mogelijk geworden door modeketens aan deze centra toe te voegen, zij waren immers de partijen die de huurprijzen konden dragen. Inmiddels bedragen de huurlasten zo’n 13% van de omzet. Nog steeds zijn er projectontwikkelaars die op deze wijze trachten hun project ‘rond te rekenen’.  Bij bestaande locaties hebben beleggers concessies moeten doen en laten deze locaties inmiddels meer reële markthuren zien. Hoge huren zijn voor een belegger tegenwoordig ook minder interessant, zij zien liever stabiliteit.

Te weinig aandacht voor servicekosten.

Servicekosten zijn niet enkel energielasten, al maken zij vaak wel een substantieel deel hier van uit, maar bij winkelcentra zijn dit tal van componenten. Beheerders van winkelcentra zijn te weinig kritisch op besparingsmogelijkheden omdat dit ‘toch door de huurder wordt betaald’. Juist nu de huren onder druk staan dienen servicekosten kritisch worden te bekeken en overbodige zaken te worden geëlimineerd.

Het businessmodel

Naast huisvesting zijn personeelslasten een grote kostenpost voor de modewinkels. Besparing op personeel, waardoor de consument minder aandacht krijgt, draagt niet bij aan klantbinding en dit is juist één van de zaken die moet zorgen voor een vernieuwd businessmodel.  Op gebieden van aandacht en beleving kan de modebranche zich weren. Ook dienen franchiseketens zich bewust af te vragen of zij nu wel sterk expansief moeten zijn met één concept. De consument wil zich nog steeds onderscheiden en wil (als het om mode gaat) geen eenheidsworst.  Afspraken met fabrikanten/leveranciers zijn daarom essentieel wanneer het gaat om onderscheidend vermogen binnen de modebranche. 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Winkelcentra in kleinere plaatsen worden toekomstige zorgenkindjes23/12/2014

winkelcentra winkelcentrum retail vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheer papendrecht dordrecht rotterdamRecent onderzoek (onder jeugd tussen de 14-20) jaar wijst uit dat zij het hoofdwinkelcentrum in kleinere plaatsen vaak mijden omdat deze niet biedt wat zij zoeken.  Wat zoeken zij dan precies? De eerste reactie die wordt gegeven is ‘gezelligheid’ en als tweede ‘compleet aanbod’. De jeugd woont vooral in steden,  ontstaan door hun studie of baan maar ook omdat de grotere steden bieden wat zij zoeken. Het consumptiepatroon evolueert en koopgedrag van de jeugd verandert.  De jeugd wil bijvoorbeeld de mode bijhouden, maar heeft daarbij wel minder te besteden, merkkleding wordt daardoor minder belangrijk, discounters als Primark varen hier wel bij.

De modewinkels zijn de afgelopen jaren de drijvende kracht van winkelcentra geweest. Zij zijn in staat geweest de hogere huren op te brengen waardoor beleggers in staat waren hun rendement te behalen. Deze huren zijn vaak ook noodzakelijk (geweest) om de hoge grondprijzen/aankoopprijzen te kunnen financieren.

Modeketens hebben zich in de jaren voor de crisis gericht op groei,  deze groei hebben zij laten plaatsvinden in kleinere plaatsen.  Demografie en internet zullen er toe leiden dat deze modewinkels zullen moeten nadenken over gerichte krimp.  Door vergaande technologische ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het 3D printen van monturen en glazen, zullen nog meer kostendragers van winkelcentra het lastiger krijgen.  Deze krimp zal zijn vergaande weerslag hebben op de binnensteden van kleinere plaatsen. Focus op behoud, vernieuwing en onderscheidend vermogen is dan ook een must.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

De invloed van ‘deel’economie op vastgoed19/12/2014

vastgoed deeleconomie retail jeugd vastgoedbeheer vastgoedmanagement Ons dagelijks leven is verweven met internet, oriëntatie op het vindt plaats bij alle producten. Is dit bij levensmiddelen zo’n 10%, bij vakanties en reizen is dit inmiddels 85% en deze laatste groep wordt ook voor 78% online gekocht.

Deze verwevenheid zorgt ook voor een groeiende deeleconomie. De economie die bestaat uit online platforms waarin zaken al dan niet tegen betaling zaken worden gedeeld. Denk aan Peerby waarbij je een hogedrukspuit kunt lenen van iemand een straat verderop. Of Thuisafgehaald, waarbij je maaltijden kunt kopen van een van je buurtgenoten.  Daarnaast zijn er zeer grote commerciële spelers, denk  aan Spotify, waarbij bijna alle muziek van de wereld gestreamd kan worden.  De gevolgen van dit consumentengedrag is dat bezit minder belangrijker wordt en het een sterke invloed heeft op het koopgedrag van de consument. Zeker als we kijken naar de jongere generatie. Voor hen is bezit, behalve hun telefoon, minder belangrijk. Zij kiezen voor prijs en gemak  Zij hechten veel belang aan sfeer wanneer zij zich in winkelgebieden begeven.

Wanneer we kijken naar de deeleconomie, de jeugd en ook de gevolgen van online-verkopers die zich op de fysieke markt aan het begeven zijn (denk daarbij aan Coolblue, pick-up-points, (onbemande) afhaalpunten) dan zien we een wezenlijke verschuiving. Activiteiten die er voor zorg dragen dat nieuwe locaties worden geopend maar dan wel deels op andere plaatsen.  De combinatie deeleconomie en ‘fysieke’ online verkopers zal zeker invloed hebben op vastgoed en verschuivingen teweeg brengen.  Zowel kansen als bedreigingen zullen hun rol hierin gaan spelen.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Hoe webwinkels leegstand kunnen helpen verminderen14/12/2014

online retail vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheerHet aantal online verkopen neemt nog steeds toe en het einde hiervan is nog niet in zicht. Waren de online verkopen in 1998 zo’n 41 miljoen euro, inmiddels is de grens van 10 miljard euro ruim doorbroken. En toch ligt Nederland, ten opzichte van andere Europese landen nog achter. Deels heeft dit te maken met de fijnmazigheid van onze winkelstructuur, deze is niet te vergelijken met de structuur zoals die bijvoorbeeld in Frankrijk aanwezig is.

Inmiddels bestaan er zo’n 60.000 Nederlandse webwinkels. Een deel hiervan verdwijnt geruisloos maar wordt ook weer opgevolgd door nieuwkomers.  Uit onderzoek (onder 350 webwinkels) door de Hoge School Amsterdam en Seinpost blijkt webwinkels zeker geïnteresseerd zijn in een ‘stenen’ winkel, hierbij ligt de meeste interesse in een shop-in-shop (43%). 38% Geeft aan interesse te hebben in een fysieke winkel.

Sommige webwinkels hebben de succesvolle weg ingeslagen van multi-channel. Een goed voorbeeld hiervan is Cool Blue. Zij hebben inmiddels 5 fysieke winkels.

Fysieke winkels hebben in de toekomst zeker meerwaarde. Dit wordt onderschreven door een onderzoek van Shopping2020, gehouden onder bijna 12.000 consumenten.

Vastgoedeigenaren, gemeenten en webwinkels moeten elkaar opzoeken. Aanloopstraten kunnen door invulling van fysieke webwinkels nieuw leven worden ingeblazen, ingroeihuren, pop-up stores, een legio aan mogelijkheden en kansen. Vanzelfsprekend is het openen van een fysieke winkel geen garantie voor succes maar biedt de consument wel het vertrouwen waar het in de online-wereld naar op zoek is.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Particulier beleggen in vastgoed, box 1 of 3?2/12/2014

vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement beleggen belegger Papendrecht dordrecht rotterdam

Fiscaal gezien kan uitbesteding van het beheer van uw vastgoedbelegging(en) verstandig zijn. Zoals bekend worden vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers in principe fiscaal belast in ‘box 3 beleggingen’.  Dit resulteert effectief  in een heffing van 1,2% (30% heffing over fictief rendement van 4%) over het (positieve) netto vermogen dat in box 3 valt.

Echter, wanneer u, als particuliere belegger,  zich te zeer inspant om dit ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst deze activiteiten betitelt als ‘meer dan actief vermogensbeheer’. In dat geval zal het inkomen uit het onroerend goed worden belast in box 1 (winst uit onderneming), tegen het progressieve belastingtarief van (maximaal) 52% , het werkelijke rendement wordt dan belast. In de wet wordt geen definitie gegeven wat nu actief vermogensbeheer is, voorbeelden zijn bijvoorbeeld wel het zelf fysiek opknappen van een pand maar ook een telefoongesprek van 5 minuten die een substantieel bedrag oplevert. In de rechtspraak is soms al een minimale hoeveelheid arbeid voldoende om het voordeel volgens box I te belasten.

Kortom, de Belastingdienst vereist een ‘passieve’ houding van de particuliere belegger om in aanmerking te komen voor box 3. Wanneer u dus zowel een laag fiscaal regime wenst (box 3) en actief vastgoed(vermogens)beheer nastreeft, doet u er goed aan het vastgoedbeheer uit te besteden aan een derde. Hiermee wordt het risico op fiscale box 1-behandeling eenvoudig voorkomen

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Winkelstraten beleven slechtste Sinterklaas in tijden1/12/2014

sinterklaas vastgoed vastgoedmanagement vve beheer vastgoedbeheer retail winkels papendrecht dordrecht rotterdam alblasserdamSinterklaas is meestal een van de betere tijden voor de detailhandel, maar Nederlandse winkelstraten beleven dit jaar de slechtste Sinterklaas in tijden. Winkels verliezen zelfs enkele procenten van hun omzet in vergelijking met vorig jaar. De omzet van webshops groeit wel met 6%.

Winkels geven nu vaak korting op korting om toch nog iets te redden. Consumenten zijn namelijk meer prijsbewust dan ooit. Van de consumenten vergelijkt 92% online prijzen en 91% geef aan dat een lage prijs een belangrijke tot zeer belangrijke factor is bij het uiteindelijke aankoopbesluit. `Retailers trekken de strop om hun nek steeds strakker aan. Het enige wat ze verzinnen is het aanpassen van het prijspeil. Daarmee graven ze hun eigen graf`, aldus retaildeskundige Sabien Duetz.

Cor Molenaar, hoogleraar e-commerce van de Erasmus Universiteit, vertelt dat mensen op dit moment 9% van hun geld uitgeven aan dingen die enkele jaren geleden nog niet bestonden, zoals smartphones en online-abonnementen. `Maar ons besteedbare inkomen stijgt niet. Daar zit behoorlijke druk op.` Volgens Molenaar willen consumenten hetzelfde leefpatroon houden en zoeken ze daarom goed uit of cadeaus goedkoper kunnen.

Comment:

Het is overigens bijzonder dat begin december al gezegd kan worden dat winkels enkele procenten van hun omzet zullen gaan verliezen, is er niet gewoon sprake van verschuiving van offline naar online?

Als wij aan consumenten vragen: wat vindt u belangrijk?, dan zijn dat veruit de prijsaspecten. Direct na de crisis, in 2008 en 2009, steeg het belang van prijsaspecten. De tijdgeest bepaalt wat consumenten belangrijk vinden en toen was prijs een ’hot item’. Prijs bepaalt voor bijna de helft (42 procent) het succes van een winkelketen, terwijl service voor een derde (31 procent) bepalend is.  De definitie van een goede winkel is tegenwoordig: iets aanbieden wat de klant niet op internet vindt. Dit brengt ons meteen bij de millennial, geboren  in de periode 1980-2000. Deze leeftijdsgroep is het meest online van alle groepen. Internet is geïntegreerd in elk aspect van hun leven. Ze zijn erg communicatief.

Wat zoeken deze millennials in deze  als ze buitenshuis consumeren?

 • Gemak (het belangrijkst)
 • Sfeer
 • Merkauthenticiteit
 • Persoonlijke binding met een merk
 • Service
 • Snelheid

 

Een partij als Apple speelt feilloos in op deze aspecten.  Deze aspecten moeten we  onderdeel laten worden van een winkel maar ook en, misschien nog belangrijker, met de omgeving.  Deze laatste is statisch en kun je niet altijd veranderen. Dit neemt niet weg dat er veel gezamenlijke aandacht aan moet worden besteed. Gezamenlijke aandacht vanuit overheid, ondernemers, (her)ontwikkelaars en de belangrijkst en leidende partij: de consument!

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Incident shoppen, het nieuwe winkelen26/11/2014

vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheer retail winkelen papendrecht rotterdam dordrecht

Hoe vaak hoor je nog daadwerkelijk de  zin  ‘we gaan winkelen’?  Wat vroeger een doel op zich was, is nu een onderdeel  geworden van… Maar waarvan is het een onderdeel  geworden?  Het is onderdeel geworden van hetgeen een aantal jaren geleden het toverwoord voor de retail was: leisure.

Leisure staat voor vermaak, aangenaam, ontspanning. Het is apart om te zien dat, van hetgeen we aan winkelgebieden moesten toevoegen nu het doel geworden is.

Van iedere Euro die we uitgeven wordt inmiddels 20% uitgegeven via het internet en na het uitgeven van deze 20 Eurocent willen we ontspannen, sommige mensen doen dit in de natuur, de meeste mensen doen dit in een stedelijke omgeving, op een terras, rond een museum etc. en wanneer deze aanwezig zijn: winkels.  De omgeving en winkels die het meeste ‘vermaak’ bieden zullen dan ook leidend worden. Het overige ‘shoppen’ wordt vervangen door incident shoppen. We shoppen op het moment dat het toevallig zo uitkomt, we moesten even dat pakketje ophalen of het pak  moest nog even naar de stomerij en en passant lopen we nog even bij die ene winkel binnen.

Als wij aan consumenten vragen: wat vindt u belangrijk?, dan zijn dat veruit de prijsaspecten. Direct na de crisis, in 2008 en 2009, steeg het belang van prijsaspecten. De tijdgeest bepaalt wat consumenten belangrijk vinden en toen was prijs een ’hot item’. Prijs bepaalt voor bijna de helft (42 procent) het succes van een winkelketen, terwijl service voor een derde (31 procent) bepalend is.  De definitie van een goede winkel is tegenwoordig: iets aanbieden wat de klant niet op internet vindt. Dit brengt ons meteen bij de millennial, geboren  in de periode 1980-2000. Deze leeftijdsgroep is het meest online van alle groepen. Internet is geïntegreerd in elk aspect van hun leven. Ze zijn erg communicatief.

Wat zoeken deze millennials in deze  als ze buitenshuis consumeren?

 • Gemak (het belangrijkst)
 • Sfeer
 • Merkauthenticiteit
 • Persoonlijke binding met een merk
 • Service
 • Snelheid

 

Een partij als Apple speelt feilloos in op deze aspecten.  Deze aspecten moeten we  onderdeel laten worden van een winkel maar ook en, misschien nog belangrijker, met de omgeving.  Deze laatste is statisch en kun je niet altijd veranderen. Dit neemt niet weg dat er veel gezamenlijke aandacht aan moet worden besteed. Gezamenlijke aandacht vanuit overheid, ondernemers, (her)ontwikkelaars en de belangrijkst en leidende partij: de consument!

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

De nieuwe, verpakkingsloze kruidenier24/11/2014

vastgoed vastgoedbeheer vve beheer vastgoedmanagement retail winkelier papendrecht dordrecht rotterdamIn nrc.next treffen we een artikel over een nieuwe ‘movement’, de verpakkingsloze winkel. Een kruidenier waar je je yoghurt niet in een pak koopt maar uit een grote bak in je eigen, meegenomen tupperwarebakje schept en de pasta en rijst in dispensers aan de muur zit. Nadat er dit jaar al vergelijkbare winkels in Duitsland, België, Oostenrijk en Frankrijk werden geopend, krijgt ook Nederland binnenkort een eigen variant na een succesvolle online inzamelingsactie.

Bag&Buy, een initiatief van ondernemer Wim van Dijk, heeft nu bijna 75.000 euro opgehaald via crowdfundingsite doorgaan.nl. Vandaag stopt de geldinzameling en begint Van Dijk met het zoeken naar winkelruimte voor de eerste winkel. Waarschijnlijk in Utrecht – Van Dijk hield een enquête onder zijn sponsoren en dat bleek de populairste locatie. De eerste Bag&Buy zal in 2015 openen. Waarom de verpakkingsloze winkel aan zo’n opmars bezig is? Omdat mensen bewuster zijn en niet meer bedonderd willen worden met iets dat goed lijkt, maar uiteindelijk toch een plofkip blijkt te zijn, aldus Van Dijk. Nu is het overigens nog niet zo dat je straks al je boodschappen bij de verpakkingsloze winkel kunt halen. Lang niet alles kan verkocht worden zonder verpakking, ontdekten de oprichters vanRobuust in Antwerpen. Mozzarella en kokosmelk bijvoorbeeld. Want om dat laatste goed te houden, moet je het de hele tijd schudden. “Dat gaat niet als het in een grote tap zit.”

En misschien moeten we ook nog de stap maken om minder kleurstoffen te gebruiken in onze verpakkingen.  Er worden veel grondstoffen gebruikt om verpakkingen zo kleurrijk en smakelijk mogelijk te maken, kunnen we deze ‘meerwaarde’ niet vervangen door duurzaamheid en dan daarbij iets goedkoper?  En ja, verpakking is één van de vier  “p’s” uit marketing maar technologie kan deze makkelijk opvangen.  Het zou mooi zijn als een voedselproducent zoals bijvoorbeeld Unielever de stap zou aandurven.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

De invloed van voedsel op vastgoed21/11/2014

vastgoed vastgoedbeheer vve beheer retail voedsel papendrecht rotterdam dordrechtAl jaren domineren kookprogramma’s de Nederlandse televisie en dit doen ze niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland is dit het geval. Is er sprake van een hype of ebt dit langzaam weer weg?  Als we de trendwatchers mogen geloven is het een blijvertje. We gaan steeds minder vaak op zoek naar goedkoop, gemakkelijk en van een bekend merk. Dat komt omdat we daarvoor een prijs betalen: onze gezondheid. Deze prijs is te hoog!

Een aantal trends in voedsel hebben zeker invloed op vastgoed en biedt daarmee ook weer kansen.

De buurtmoestuin

In 2014 begon de buurtmoestuin in opmars te komen. Deze trend gaat helemaal doorzetten in 2015. Overal zullen de eetbare tuinen uit de grond schieten. De overheid laat het afweten want men had al jaren geleden eetbare planten en bomen kunnen introduceren in de parken. Steeds vaker stelt de gemeentelijke overheid de weg open voor een bewonersinitiatief wat uitmondt in een biologische moestuin. En deze moestuinen kunnen ook op daken worden aangebracht of in leegstaande panden.

Voedselproducerende bomen

De mens wil zelfstandig worden, minder afhankelijk van multinationals en bedrijfsketens, zelf producten kweken maar er niet te veel tijd aan besteden. Daarom gaat hij steeds vaker een voedzame boom planten in zijn tuin, als aanvulling op de toch wel bewerkelijke moestuin. Appel-, peren-, kersen-, pruimen-, mirabel-, abrikozen-, walnoten- en hazelnootbomen zullen in tuinen gaan verrijzen. Sommige bomen doen er een paar jaar over om vrucht te geven maar we denken op de lange termijn. We denken aan onze kinderen. En we denken heel economisch: aan een meerwaarde van ons huis. Want een huis waarvan in de tuin tien eetbare bomen staan, wordt veel meer waard! En al lijkt dit laatste een utopie, zie het dan als iets wat je zeker aan moet denken bij planrealisatie.

Healthy snacks

Het klinkt tegenstrijdig want snacken is eigenlijk altijd wel redelijk fout, zou je zeggen. Maar wat als de snack biologisch is en uit fruit bestaat? In kiosken, benzinepompwinkels en kleine to-go supermarkten zullen biologische snacks komen. Een kleine fruitsalade ingericht naar het seizoen. Ook biologische salades zullen ontstaan. De oplage zal niet groot zijn want ze zijn allemaal kort houdbaar. Toch is dit een niche, een gat in de markt die erom schreeuwt ingevuld te worden. Mensen kunnen zelf ook fruitsnacks en salades maken om onderweg op te eten maar als men eenmaal weet dat ze onderweg te koop zijn, haalt men het gewoon eventjes snel. Deze healthy snacks kunnen hun weg vinden in kleine winkelruimten of ‘gewoon’ shop in shop.

Horeca als verbindende factor

Horeca verbindt op het moment dat we onze vrije tijd ergens doorbrengen, het wordt gezien als rustpunt en plaats om vrienden te ontmoeten. De horeca die gezondheid weet te ‘koppelen’ is hierbij spekkoper, als we de trendwatchers mogen geloven. Gemeenten dienen kritisch te kijken naar de bestemming van locaties en de horeca kansen te bieden om aan de vraag invulling te geven, ook al is dit met een tijdelijke ontheffing.

Online initiatieven

Thuisafgehaald.nl is een site waar je eten uit de buurt kan halen, gemaakt door een buurtbewoner! Er zijn reeds duizenden koks in Nederland die hun kunsten graag ten toon spreiden. Voor een klein bedrag, zoals 5 euro, kun je een lekkere, verse maaltijd kopen. Er is ook zoetwaar te koop zoals gebak. Sommige maken zelfs biologisch gebak. Uiteraard is er een speciale afdeling voorvegetarische koks. Als afhaler kun je zelf een kok worden! Daarnaast is er een mogelijkheid om eten voor anderen te brengen. Thuisafgehaald.nl is een mooi initiatief, wat wordt overgenomen door de vele initiatieven van alle gebruikers. Het is een teken dat we meer voor elkaar gaan doen. De individualisering houdt langzaam maar zeker op te bestaan. We zitten nu in het aquarius tijdperk wat gekenmerkt wordt doordat oude structuren wegvallen. Daarom gaan we heerlijk eten voor een habbekrats bij nieuwe vrienden uit je eigen wijk!

Chinese miljardairs die goed hebben verdiend aan technologie of vastgoed richten hun blik op voedsel als nieuwe investeringsmogelijkheid. Daarmee treden ze in de voetsporen van de rijken en beroemden in het Westen zoals prins Charles, die de eerste premium organische voedselmerk Duchy Originals 24 jaar geleden heeft opgericht. Ook supermarktketens mengen zich in de strijd. Zo heeft de Amerikaanse Whole Foods Market, winkels ingericht voor mensen die bezorgd zijn over hun gezondheid en de voedselveiligheid.

Al deze trends hebben invloed op vastgoed, niemand kan zeggen of deze van blijvende aard zijn maar sommige trends bieden kansen in de markt waarin we te kampen hebben met leegstaande kantoren en winkelruimten.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Vastgoed en 3D printen, moet de vastgoedwereld zich zorgen maken?20/11/2014

vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement vvebeheer papendrecht rotterdam dordrecht retail winkel 3d

De 3D printer is nu nog een cassettebandje en als je de volgende stukken leest kun je je voorstellen dat het cassettebandje snel andere vormen zal gaan aannemen, een vergelijkbaar product is de mobiele telefoon en deze laatste heeft zich razendsnel geëvolueerd. De mobiele telefoon wordt al bijna niet meer gebruikt om te bellen. Het driedimensionale printproces is ontstaan uit een aantal projecten van het MIT  (Massachusetts Institute of Technology) in het jaar 2000 en 15 jaar verder zijn we al in staat om heel veel zaken 3D te printen. Verder steken bedrijven miljoenen Euro’s en Dollars in deze technologie.

Chinees bedrijf print 10 huizen per dag met 3D printer

Het Chinese bedrijf WinSun Decorations in Shanghai heeft een snelle en goedkope manier gevonden om huizen te printen. Met behulp van een enorme 3D printer hebben ze in slechts één dag tien huizen geprint. Doordat er vooral bouwafval wordt gebruikt om de onderdelen te maken, kost het maken van één huis minder dan 5000 dollar.

Reeds in 2016: eten uit de printer voor bejaarden

Onderzoekers in Duitsland denken al in 2016 een lijn met 3-D ‘geprint’ eten voor ouderen te kunnen lanceren. Sinds 2010 werken ze aan het concept ‘Smoothfood’. 

Een ieder kan bedenken wat voor invloed dit uiteindelijk op o.a. commercieel vastgoed kan hebben (en niet alleen op vastgoed). Nu al worden meubelen, kleding en protheses geprint. Een kostbaar en langzaam proces maar was de eerste computer ook niet kostbaar en langzaam?

Je kunt je de eerste slogan al voorstellen: ‘Print hier uw jeans binnen 10 minuten op maat’….toekomst of werkelijkheid? Arbeidstechnisch hebben al deze ontwikkelingen nogal wat gevolgen,  productieprocessen worden nu nog door mensen uitgevoerd en deze uitvoering vindt plaats in vastgoed. Wanneer je klein denkt, denk dan aan de invloed die 3-D printen heeft op ambachten zoals patissiers en edelsmeden maar denk ook nog even aan het cassettebandje…..

Food for thought

Wat nu nog door sommige mensen wordt gezien als een leuke ‘gadget’ moet ook worden uitgebreid met het scenario: ‘’wat als…..”

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

‘Slecht parkeerbeleid belemmering voor binnenstad’19/11/2014
Vandaag stuiten we op onderstaand bericht in de vastgoedmarkt.
 
 
Gemeenten en parkeerbedrijven moeten eindelijk werk maken van goed bereikbare en gastvrije parkeervoorzieningen met klantvriendelijke prijzen. Stijgende parkeertarieven maken binnensteden minder aantrekkelijk voor consumenten en ondernemers. Door het wegblijven van bezoekers, teruglopende bestedingen en oplopende leegstand van winkelvastgoed staat de leefbaarheid van binnensteden onder druk.
Dat betogen Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB in hun gezamenlijke paper Parkeren in de binnenstad. Het parkeerbeleid van gemeenten is volgens de belangenorganisaties van grote invloed op hoe bezoekers de binnenstad beleven. ‘De 660 miljoen euro aan opbrengsten uit parkeren die gemeenten in 2014 verwachten, komt grotendeels uit de zak van de kortparkeerder, de bezoeker bij uitstek van de binnenstad. Maar de bezetting van de parkeervoorzieningen neemt steeds verder af. Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen is over de periode 2008-2013 met 16 procent gedaald.’
De organisaties pleiten voor betalen per minuut en een betere digitale ontsluiting van data over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Als parkeerkosten automatisch achteraf voldaan kunnen worden, net als bij een telefoonrekening, ervaart de consument meer gemak en minder barrières om te parkeren in de binnenstad. Daarnaast zouden gemeenten meer blauwe zones moeten instellen, menen de belangenorganisaties.
 
Naast het feit dat er wellicht meer blauwe zones zouden moeten komen zouden sommige ondernemers ook de parkeerkosten van hun klanten moeten vergoeden. Zeker als je een substantiële aankoop hebt gedaan. Voorts zouden de tarieven zo ingesteld moeten worden dat het ‘lijkt’ alsof je een deel gratis parkeert. Geef het eerste half uur ‘vrij’ parkeren en laat klanten betalen voor het tweede half uur. Op deze wijze kun je de verblijfsduur in een winkelgebied verlengen. Verder zijn Nederlanders gek op sparen. Laat hen hun eigen ‘vrijkaartje’ bij elkaar sparen. Het is dus niet enkel een kwestie van tarieven want ook (gebouwde) parkeervoorzieningen moeten worden betaald.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Hema: voor uw worst, verzekeringen, vakanties en nu ook smartphones....18/11/2014

vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheer papendrecht rotterdam dordrechtDe Hema komt na vakanties, verzekeringen en notarisdiensten nu ook met eigen smartphones en tablets, meldt de Volkskrant. En waarom ook niet? Nu de meeste telefoons Android als besturingsysteem hebben, is “het verkopen van deze apparaten is nu net zo eenvoudig als een broodrooster”, zegt Ed Achterberg van onderzoeksbureau Telecompaper. Of Hema-worst natuurlijk.

De verkoop van de smartphones en tablets moet het kwakkelende Hema weer op de rails krijgen, schrijft de krant. De apparaten van het Chinese merk Zopo zullen zo goedkoop als 100 tot 125 euro kosten. Veel vertrouwen hebben experts zoals Wout Funnekotter van Tweakers niet meteen in de kwaliteit van de Hema-telefoons en tablets, maar ook zij geven toe dat goedkope apparaten niet onder hoeven te doen voor A-merken. De vraag is alleen of consumenten voortaan liever bellen en Angry Birds spelen met een Zopo of met een iPhone of Samsung.

Het is jammer om te constateren dat wat Hema ooit sterk maakte meer en meer verdwijnt. Hema onderscheidde zich door kwalitatief hoogwaardige producten, design en dit alles voor acceptabele prijzen. Daarentegen gooit Hema hun wereldse slogan ‘echt Hema’ en de kenmerkende stem van Anneke Blok overboord en gaan ze zich begeven op, voor hen,  onbekende markten.

Het ooit ‘gevraagde meisje’ in winkelgebieden verdwijnt meer en meer naar de achtergrond en wordt vervangen door partijen die al op het niveau zitten waar Hema naar toe gaat of wil. Terug naar de kern maakt het weer ‘echt’ Hema!

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

n 10 jaar tijd zullen tal van winkels uit het straatbeeld verdwijnen.17/11/2014
 
De afgelopen jaren hebben we het winkelstraatbeeld al behoorlijk zien veranderen, waar vroeger ruimte was voor 3 fotozaken komen we er nu sporadisch één tegen.  De plaatselijke boekhandels houden zich overeind door zich aan te sluiten bij (online) in-en verkooporganisaties of door het verkopen van branchevreemde artikelen.  Om over reisbureaus maar niet te spreken.
Technologie en trends zullen hier in de toekomst nog een schepje bovenop doen. Aankopen die een consument als saai of langdradig ervaart zullen meer en meer vanaf het huisadres worden gedaan.
Winkelformules moeten zich afvragen of hun product nog wel spannend genoeg is om de consument naar hun winkel te trekken.

 

Recent onderzoek (onder jeugd tussen de 14-20) jaar wijst uit dat zij winkelcentra in kleinere plaatsen mijden omdat dit niet biedt wat zij zoeken.  Wat zoeken zij dan precies? De eerste reactie die wordt gegeven is ‘gezelligheid’, Gezelligheid in de vorm van horeca en muziek.  Daarnaast is de vraag gesteld voor welke producten zij liever niet meer de deur uitgaan.  Ook de vraag wat winkels moeten bieden geeft interessante uitkomsten.  Bent u geïnteresseerd in de uitkomst van dit onderzoek? Stuur ons dan een mailtje. Wij zullen u dan het volledige onderzoek toezenden.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Supermarkten worden in de toekomst kleiner17/11/2014
 
In de afgelopen jaren zijn supermarkten steeds groter worden. Zelfs Lidl, traditioneel winkelend op zo’n  1.000m² heeft tegenwoordig winkels van ca. 1.500m². Hoe lang blijft dit in stand?  Als u naar de wekelijkse boodschap kijkt, hoeveel aankopen bevinden zich dan in de herhalingssfeer?  Het boodschappenlijstje geeft aan dat zo’n 80% herhaling is en dat het ook nog eens grote en/of zware artikelen betreft, denk daarbij aan o.a. aan frisdrank en toiletpapier etc.  Het zijn ook artikelen die door de consument als  ‘saai’ worden ervaren.
Het wachten is op de supermarkt die hier echt op in gaat spelen. De consument die thuis deze ‘bulk’producten mobiel scant, vervolgens  elektronisch doorstuurt en ophaalt bij de supermarkt of distributiepunt.
Dit betekent feitelijk minder benodigde schappen in de winkel  en daardoor minder benodigd winkelverkoopvloeroppervlak. Vers, voeding en impulsaankopen zullen bij supermarkten daarom een veel belangrijkere rol gaan innemen. Zij zullen zich meer en meer op beleving moeten richten. Dit betekent  dat de supermarkt steeds meer ‘branchevreemd’ zal moeten gaan opereren wat mogelijk ten koste kan gaan van andere retailers.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Franchisen? Doe maar niet… denken Albert Heijn en vijf andere bedrijven nu. En is franchise wel toekomstbestendig?17/11/2014

franchise vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheer papendrecht rotterdam dordrecht retail

Franchises zijn ongekend populair. De formule waarbij ondernemers kunnen profiteren van het succes van een bekende gelegenheid door die uit te baten, ging van 30.324 vestigingen in 2011 naar 30.785 in 2013. Haast 300.000 mensen werken ondertussen in een franchise. Samen goed voor een omzet van 30,7 miljard euro en vijf procent van het bbp. Een groot succes dus.

 

Of toch niet? Met de toenemende populariteit neemt het aantal problemen tussen merk en franchisenemer ook toe. Zes recente voorbeelden van problematische Nederlandse franchiseformules.

1. Albert Heijn

Afgelopen week ging het langlopende conflict tussen Albert Heijn en zijn franchisenemers. Uit het kwartaalbericht van Ahold bleek dat ze nu 200 miljoen euro eisen van de supermarkt. De ruzie gaat onder meer over een heffing die Albert Heijn rekent voor het aanhouden van voorraden. Volgens de franchisenemers maakt AH hiervoor helemaal geen kosten. Eind vorig jaar weigerden de franchisers daarom een deel van de rekening voor geleverde producten te betalen. Albert Heijn noemt de miljoeneneis ontoelaatbaar en ongefundeerd.

2. Hema

Vorige maand zouden twee franchise-ondernemers van Hema sluiten.  Hema had bekeken of de financiële problemen bij de vestigingen waren verbeterd – dat was niet zo en dus leverde Hema niet meer. Ook bij deze winkelketen loopt al jaren een franchiseconflict. Hier onder meer over de prijzen die de franchisenemers moeten betalen voor brood en de wens van Hema dat ondernemers meebetalen aan marketing. Nu dreigen er rechtszaken.

3. Bakker Bart

Ook bij Bakker Bart is er nog geen oplossing voor ontevreden franchisenemers. Ze dreigden met een claim van 25 miljoen, omdat het deeg dat ze bij Bakker Bart inkopen veel te duur zou zijn. Vorig jaar leken ruim vijftig ondernemers van Bakker Bart bijna failliet te gaan omdat ze leveringen van tevoren moesten gaan betalen.

4. DA

Het conflict tussen drogisterijketen DA en zijn franchisenemers is nog redelijk recent. 52 drogisterijen stapten deze zomer uit de DA-formule. De zelfstandig ondernemers en de drogist zijn het niet eens over de nieuwe winkelformule die DA wil invoeren. Het zou de franchisers duizenden euro’s kosten.

5. Op=Op Voordeelshop

Voordeelwinkelketen Op=Op Voordeelshop heeft al even boze franchisenemers, die ook naar de rechter gingen. De service zou slecht zijn, de inkoopprijzen ook hier te hoog. Op=Op zou de franchisenemers veel meer hebben laten betalen dan andere leveranciers. Ze wilden daarop geen franchisefee meer betalen, Op=Op weigerde te leveren. De rechter oordeelde dat het bedrijf zijn franchisenemers niet zo onder druk mocht zetten.

 6. Top 1 Toys

Oud-ondernemers van speelgoedketen Top 1 Toys maakten begin dit jaar bekend enkele miljoenen te willen eisen van hun franchisegever. Speelgoedgroothandel Otto Simon had volgens hen misleidende vooruitzichten gegeven over de te verwachten omzet en winst.

In Nederland bestaat (nog) geen speciale franchisewetgeving. Een deel van de Kamer wil wettelijke bescherming voor de ondernemers. Minister Kamp erkende vorige maand de problemen en stelde een gedragscode voor, maar liet ook weten dat regulering voorlopig nog geen optie is. Ketens en ondernemers moeten het eerst met elkaar zien uit te vinden voor er iets verandert. Of niet.


franchise vastgoed vastgoedbeheer vastgoedmanagement vve beheer papendrecht rotterdam dordrecht

 

Toekomstbestendig?

De vraag die we ons eveneens moetenstellen is of alle franchise wel toekomstbestendig is, het biedt voor veel ondernemers voordelen maar het onderscheidend vermogen wordt steeds vlakker.  Uiteindelijk zal de consument deze beslissing gaan maken. Gaan zij afrekenen met de ‘eenheidsworst’ die geboden wordt?  Sommige consumenten laten sommige formules links liggen omdat zij zich als consument niet meer kunnen onderscheiden.  Wat dat aangaat dienen franchiseformules, en met name de hard-franchise, zich achter de oren te krabben om hier sturing aan te geven.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer