Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Trends in de creatieve industrie

De trends in de creatieve industrie

Posted in Unspecified

Deze blog is tot stand gekomen door middel van een kleinschalig literatuuronderzoek gericht op de trends in de ICT met als onderwerp creatieve industrie.

Met deze sector is het heel lastig om de nieuwe trends te kunnen voorspellen, omdat deze omgeving steeds in beweging is.  
 
Om toch een uitspraak te kunnen doen over de trends op het gebied van ICT met als onderwerp creatieve industrie, moet er worden gekeken naar artikelen die hierover zijn geschreven. Een trend wordt vastgesteld als deze meerdere keren, in meerdere jaren blijft terugkomen.

Door middel van een codeboek, wordt er gezocht naar eventuele trends. Er wordt bij een codeboek een aantal woorden vastgesteld, die betrekking hebben op de creatieve industrie. Door middel van deze woorden wordt er gezocht. 

 Nadat er woorden waren vastgesteld om in de database te kunnen zoeken, kon er worden gezocht in de database van de WSA Tijdens dit literatuuronderzoek is er gebruikt gemaakt van de volgende bronnen:

•          Literatuuronderzoek Trends in communication

•          WSA ( World Summit Awards) en de WSA mobile

Uit de database wordt voor elk jaar, vanaf 2003 tot 2013, een artikel gekozen uit een bepaald onderwerp. Het onderwep dat voor dit onderzoek is gekozen is: E-culture & Tourism/ Heritage.

 

Aan het eind van het literatuur onderzoek, zullen er 8 artikelen uitgekozen zijn. Uit deze 8 artikelen wordt dan een trend vastgesteld en een toekomstbeeld voor geschetst. 

Het onderwerp die is vastgesteld, zoals eerder aangegeven, is de creatieve industrie. Door middel van het doorzoeken van het artikel over creatieve industrie, is er een hoofdvraag en een aantal deelvragen vastgesteld. Door deze vragen te beantwoorden, kan er worden gekeken naar het verwachtte toekomstbeeld.
Met een toekomstbeeld wordt bedoeld hoe de toekomst van de trends eruit gaat zien. Dit zal worden gedaan door middel van de scenario denk methode.

De hoofdvraag voor het onderzoek is:

Hoe heeft de creatieve industrie zich ontwikkeld en welke ontwikkelingen zijn de verwachten in de toekomst?

 

 Na het doorzoeken van de database en het lezen van de artikels zijn er een aantal trends ondervonden. 

Door de jaren heen is er op het gebied van creativiteit veel veranderd. Uit het doorzoeken van de database is gebleken dat bijvoorbeeld door de jaren heen het interactief zijn veel belangrijker is geworden. Uit het tabel is op te lezen dat interactief elk jaar terug komt. Interacties online gebeurd tegenwoordig veel vaker en word ook steeds meer. Interactie is een trend die is ontstaan met de komst van internet.

 Ook de media die gebruikt werd om de visuele aspecten te communiceren werd steeds anders. Op het begin werd er veel gebruik gemaakt van film, terwijl later multimedia werd ingezet.

 Pas in het laatste jaar, is er te zien dat de kleuren ook steeds belangrijker worden. Deze wordt omschreven in de het codeboek als creatie. Op het begin ging het vaak over de content van het project, maar in het laatste jaar zie je ook meer creatie beschreven staan. Dit is met de woorden samengesteld als “ colourful” of “ stunning”. Deze woorden waren in het begin van de jaren niet relevant en werden dan ook niet gebruikt in de artikelen.

 Ook is er opgevallen door middel van het zoeken in de artikelen dat er een grote vraag van de consument is, om interactief naar het verleden te kunnen kijken. Vele artikelen gingen over het visueel zijn van bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog.

Allereerst komt bijna bij elk artikel interactie terug. Vanaf het begin is dit al een trend, alleen heeft de trend zich wel verder ontwikkeld. Dit is mogelijk gemaakt door middel van de nieuwe verschillende media. Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan het gebruik van Social media.

 Tevens, de volgende trend heeft ook betrekking op interactie. Consumenten hebben de laatste jaren meer te behoefte om terug te kijken op het verleden. Ook dit is door middel van interactie en het gebruik van nieuwe media steeds makkelijker. 

Een nieuwe trend op het gebied van creatieve industrie is ook dat alles ook meer om uitstraling gaat. In de eerste jaren ging het meer om wat er gecommuniceerd moest worden (de content). In de laatste jaren wordt creatie eigenlijk steeds belangrijker. In de tabel is dat mooi af te lezen.

 

Conclusie

Om terug te komen op het begin van het literatuuronderzoek, namelijk de hoofdvraag, is deze door middel van de vorige pagina’s en uitkomsten beantwoord.

 De hoofdvraag luidde:

Hoe heeft de creatieve industrie zich ontwikkeld en welke ontwikkelingen zijn de verwachten in de toekomst?

 

De creatieve heeft zich ontwikkeld ook als bron voor de economische waarde. In 2011 is de creatieve industrie opgeroepen als een van de topsectoren van Nederland. Het is bij de creatieve industrie noodzakelijk om gedeelde creatieve productie te hebben.

Door dat de economische crisis die heerst, is ook dit aspect bij de creatieve industrie wat gedaald. De banen die in 2011 nog aan de orde waren, zullen nu niet meer allemaal vervult worden.  Tussen 2000 en 2009 was de banengroei gemiddeld 3%, nu is het tussen 2009 en 2011 maar 1,9 procent.

Door ontwikkeling binnen de creatieve dienstverlening is in de voorbij jaren minder positief dan daarvoor. Ook de terugloop van televisie en radio door het nieuwe media, heeft de creatieve industrie gevoeld. 

Wanneer de economische crisis aan zijn einde zal komen, zal de creatieve industrie weer op gang komen. De banen die tijdens deze crisis vergeven zijn, zullen weer vervult worden door de specialisten. Het belang van de creatieve input zullen na de crisis weer aan bod komen. 

 Op de vraag hoe de creatieve industrie zich zal ontwikkelen in de toekomst, kan worden geantwoord dat het er na de crisis wel beter uit zal zien.

Door middel van nieuwe technologie of meer acceptatie zal de creatieve industrie weer net zo populair worden als vroeger.

Dit zal alleen worden gedaan met andere media. Er zal nu meer gebruik worden gemaakt van het internet en het mobiele netwerk, dan van radio en televisie.

10:19 - 21/3/2014 - comments {0} - post comment


Description

Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- De trends in de creatieve industrie
Hosting door HQ ICT Systeembeheer