Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Untitled


Mohammed Mohandis, kamerlid PVDA, ronselt jonge Marokkaanse extremisten

Posted at 15:06 on 25/12/2012

Mohammed Mohandis: volksvertegenwoordiger of Moslimextremist?


Op het eerste oog lijkt Mohammed Mohandis, tweede kamerlid van de PVDA, het schoolvoorbeeld van een Marokkaan die 'het gemaakt heeft' in Nederland. Een jonge en nobele politicus die strijdt voor het belang van studenten en naar eigen zeggen zich 'progressief optimistisch' inzet voor een mooie toekomst voor iedereen. De echte waarheid achter Mohammed M. is echter keihard en tevens zeer verontrustend.Enkele weken geleden kreeg ik van een vriend van mij, die ik verder zal aanduiden als 'N', te horen dat hij benaderd was door een zekere man, genaamd Achmed, om eens mee te komen naar een informatieavond voor 'Moslimbroeders'. Hij wist totaal niet wat hij ervan moest verwachten, maar besloot toch te gaan. Eenmaal daar aangekomen werd iedereen 'vriendelijk' verzocht om zijn mobiele telefoon uit te zetten. Achmed betrad een provisorisch in elkaar geflanst podium en begon een angstaanjagende monoloog over de onderdrukking van Moslims in de westerse wereld. Het kwam erop neer dat niet alleen alle Amerikanen gestraft moesten worden door Allah, maar dat ook de Nederlanders en met name de PVV aanhangers de dood verdienen. Geert Wilders werd neergezet als een puist op de Nederlandse Moslimbroederschap die uitgedrukt moest worden. Na de opmerking over Wilders klonk er een luid gejuich door de zaal, die gevuld was met Marokkaanse jonge mannen tussen de 18 en 30 jaar. Achmed bleek een ware motivator te zijn en riep iedereen op om een week later weer te komen. Een andere spreker die dicht in de buurt van Geert Wilders kan komen zou dan ook aanwezig zijn.


'N' vertelde mij over zijn bevindingen en zei tevens dat hij er niets meer mee te maken wilde hebben. Ik haalde hem echter over om toch nog een keer te gaan. 'Wellicht zit er een mooi verhaal in' zei ik tegen hem. Volgens 'N' was de speech van Achmed zeer populistisch en haatdragend. De enthousiaste reacties uit de zaal verontruste hem nog meer. 'N' geloofd in het bestaan van Allah, maar verwerpt alle aanslagen die uit haat tegenover de westerse wereld door Moslims worden gepleegd. Ondanks zijn angst voor de bijeenkomst besloot hij, mede door mijn aandringen, nogmaals te gaan.


Wederom was het Achmed die de zaal verwelkomde met een ellenlange monoloog over dood en verderf. Natuurlijk globaal gezien allemaal aangericht door de Amerikanen en landelijk door Geert Wilders. Achmed liet er geen gras over groeien en riep al vrij snel de zaal op om zich aan te sluiten bij hem en 'het brein' achter de organisatie. 'Het brein' betrad na deze opmerking en introduceerde zichzelf als 'Mo'. Vriendelijk en welbespraakt sprak hij de zaal toe: “Broeders, als we ons allemaal inzetten zorg ik ervoor dat we het kwaadaardige kankergezwel dat Geert Wilders heet voor eens en altijd kunnen uitroeien”. “Wie doet er met me mee?, wie doet er met me mee? , wie doet er met me mee?” Nadat het grootste deel van de zaal in volledige extase was sloot 'Mo' af met de woorden: 'Allah Akbar'. De door haat gedreven Marokkaanse jonge mannen herhaalde de laatste woorden van Mo enkele malen terwijl Achmed met een grote lach het podium weer opliep. Achmed benadrukte enkele malen dat het bestaan van de broederschap en de aanwezigheid van Mo strikt geheim moesten blijven.


Wie is die 'Mo' toch vroegen 'N' en ik ons een tijd lang af. Een beveiliger van de tweede kamer, iemand van de catering of misschien een politieagent in Den Haag? Dat het uiteindelijk een volksvertegenwoordiger bleek te zijn hadden we nooit verwacht. De woorden “iemand die dicht in de buurt van Geert Wilders kan komen” bleven ons maar bezighouden. Als een soort van laatste stuiptrekking besloten we om alle leden van de tweede kamer op te zoeken. We begonnen bij de VVD, maar daar vingen we bot. De lijst van de PVDA bracht ons echter het verlossende antwoord. Ergens in het midden van de lijst riep 'N' opeens: “Hey...dat is 'm”. De persoon die 'N' aanwees bleek Mohammed Mohandis te zijn.


Op dit moment moesten we een beslissing nemen. Zouden we de informatie doorspelen naar de politie of was het verstandiger om zelf 'undercover' te gaan? We hebben voor het tweede gekozen. Helaas is dit niet zonder slag of stoot gegaan. 'N' speelde de rol als kersverse extremist en ik zou het nieuws wereldkundig maken als de tijd er rijp voor was. Hoe vaker 'N' bijeenkomsten bezocht, hoe strenger het werd. Hij moest zich op de meest rare tijden melden en verantwoorden waar hij was geweest en met wie. In het geheim spraken 'N' en ik enkele keren met elkaar af zodat hij mij kon vertellen wat er allemaal gaande was. In ons laatste gesprek vertelde hij me dat hij voor een bepaalde tijd zou onderduiken. Hij kon de druk die op hem werd uitgeoefend niet meer aan. Mohammed Mohandis en Achmed zouden druk bezig zijn met het ronselen van Marokkaanse jongeren om 'de kankergezwellen' in de Nederlandse samenleving daadkrachtig te kunnen uitroeien.”Wees alsjeblieft voorzichtig man, het zijn geen lieverdjes” vertelde 'N' mij nog.


Moet ik me zorgen maken na het publiceren van dit artikel? Ja, waarschijnlijk wel. Maar belangrijker is dat de waarheid omtrent een volksvertegenwoordiger, die ervoor hoort te zorgen dat dit land veilig en aantrekkelijk blijft voor haar inwoners, aan het licht komt.

Comments (0) | Post A Comment! | Permanent Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer