Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Untitled

De omstreden missie van Geert Wilders

16:51, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

De omstreden missie van Geert Wilders

Door Wierd Duk en Ap van den Berg

Hij is de meest omstreden politicus van Nederland. Geert Wilders bepaalt de toon in het debat over de islam, zoals deze week bleek in de reacties op zijn uitspraak dat de Koran verboden moet worden. Hij vergeleek het heilige boek van de moslims met Mein Kampf, van Adolf Hitler. Tegenstanders zien hierin het bewijs dat Wilders (43) gevaarlijk is geradicaliseerd. „Geert kan niet meer terug. Dat zou volstrekt ongeloofwaardig zijn.”

„Geert kan niet meer terug. Dat zou volstrekt ongeloofwaardig zijn.”
Op een doordeweekse zomerdag lijkt in Venlo de wereld nog in orde. Duitse dagjesmensen krioelen door de straten en de terrasjes op de Markt zitten vol. „Vergis je niet” , zegt wethouder Mark Verheijen (VVD) aan een tafeltje in café Central. „We hebben hier een oorlog uitgevochten met de Turkse maffia. Die controleerde een groot aantal drugspanden in het centrum. Het viel nog niet mee om die strijd te winnen.”
Koren op de molen van Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV): allochtone criminelen die een Nederlandse provinciestad terroriseren. De PVV zou er wel raad mee weten. Geert Wilders groeide op in Venlo. Bij de laatste parlementsverkiezingen behaalde zijn PVV er achttien procent van de stemmen.
Verheijen: „Die uitslag heeft wel indruk gemaakt, ja. Collega’s spraken zelfs over imagoschade voor de stad. Onzin. Ook de SP kreeg achttien procent, maar daar hoor je niemand over.”
Mark Verheijen is een vriend van Wilders. De wethouder is dertig jaar en wordt in Den Haag beschouwd als een groot politiek talent. Een jongen die het tot staatssecretaris of minister kan schoppen. Zo werd in de VVD ooit ook over de jonge Geert Wilders gesproken. Als hij zijn haar niet zo opzichtig zou blonderen, kon Wilders nog wat bereiken, vond de partijtop.
Wilders bereikte inderdaad wat, maar op z’n eigen voorwaarden: met behoud van zijn merkwaardige coupe-Mozart en rechts buiten de VVD. „Wat heb ik me zitten verbijten toen Geert uit de fractie stapte” , bekent Verheijen. „Het was niet nodig geweest. Bovendien had hij binnen de VVD meer tot stand kunnen brengen. Daar ben ik van overtuigd.”
Verheijen is niet de enige VVD’er die het vertrek van Wilders, in 2004, tot de dag van vandaag betreurt. „Geert had in de VVD kunnen uitgroeien tot een groot politicus” , denkt Wilders’ vroegere ’gouden maatje’ Gert Jan Oplaat. Met de boerenzoon uit Markelo schreef Wilders, op verzoek van de afdeling Limburg, het beruchte tienpuntenplan. Dat belandde prominent in de krant.

De VVD moest rechtser worden, vonden de opstellers. Zij leverden alvast een paar voorbeelden: levenslange gevangenisstraf na het plegen van drie misdrijven, verhoging van de maximumsnelheid, Turkije mag nooit lid worden van de EU en radicale imams moeten het land uit. Voor Wilders was er daarna geen weg terug. Hij forceerde een breuk met de VVD over het eventuele Turkse lidmaatschap van de EU.
„Daarover had de partij nog helemaal geen standpunt” , zegt Frans Weekers, een oude vriend van Wilders en Limburgs Kamerlid voor de VVD. „Het tienpuntenplan was een doelbewuste poging los te komen van de VVD. Geert had zijn eigen route gekozen. Daar paste de VVD niet meer in.”
Begin september 2004 scheidt Wilders zich af en begint een eenmansfractie: Groep Wilders. Hij blijft de aandacht trekken met boude uitspraken. De islamisering trekt als een tsunami over Nederland, waarschuwt Wilders. Hij bekent dat het feit dat twee moslims deel uitmaken van het kabinet, hem slecht bevalt.
Collega’s noemt hij ’grijze muizen’. Moslims zouden de helft van het aantal pagina’s uit de Koran moeten scheuren. En, veel geciteerd, Geert Wilders lust hoofddoekjes rauw. ’Smakeloos’, reageert de kritiek. ’Wilders brouwt een giftig mengsel’.
Veel kiezers denken hier anders over. Sinds de laatste Kamer-verkiezingen weet Wilders zich omringd door acht fractiegenoten. Wilders’ electorale succes maakt de VVD behoorlijk zenuwachtig.
„Tegenwoordig overschreeuwt Geert zich” , reageert Gert Jan Oplaat. „Hij kan ook niet meer terug. Dat zou ongeloofwaardig zijn.”
„Wilders zwemt in zijn eigen fuik. Straks is het nieuwtje ervan af en laat de kiezer hem weer vallen. Waar kan hij dan nog terecht? Wie wil hem in z’n bedrijf? Als je hem binnenhaalt, ben je toch besmet.”
Besmet: volgens zijn critici ondermijnt Wilders met zijn generaliserende uitspraken over moslims de humanistische traditie, waar de Nederlandse samenleving op is gebaseerd. Daarmee zou Wilders zich buiten de orde plaatsen.

Die kritiek steekt Wilders enorm. Toen zijn voormalige partijgenote Ayaan Hirsi Ali krasse uitspraken deed over de profeet (’Mohammed was een perverse tiran’), werd zij door haar gevolg van rechtse, intellectuele mannen in bescherming genomen.
Wilders is geen essays schrijvende intellectueel. Hij drukt zich uit in de terminologie van de gewone man. Dan ben je al snel een discriminerende populist, die ook door rechtse ideologen als een ’Unox-conservatief’ in de hoek wordt gezet.
Mark Verheijen ergert zich aan de karikatuur die van Wilders wordt gemaakt. „Die vergelijkingen met Hitler, dat is zo’n zwaktebod. Wilders is geen xenofoob of racist, hij is niet beter of slechter dan de SP.” Lachend: „Pas als Geert een eigen leger opricht, vormt hij een bedreiging voor de samenleving.”
Toch zien ook goede bekenden als Verheijen, die Wilders al jaren van dichtbij volgen, een kentering. „Geert is wel degelijk geradicaliseerd. De islam is voor hem de oorzaak van alle kwaad. Ook in zijn woordkeus is hij veel extremer geworden.”
Het is een analyse die je vaker hoort. Wilders zou onder invloed van de ernstige bedreigingen uit linkse- en moslimhoek, zijn persoonlijke beveiliging en het daaruit voortvloeiende isolement, radicaliseren.
Verheijen: „In al zijn grondbeginselen was Geert een echte VVD’er. Hij is nu bereid klassieke liberale verworvenheden als de vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van onderwijs op te geven om de islam te bestrijden. Mensen als Geert hebben al voor de radicale islam gecapituleerd. Daarom heb ik er ook geen halve seconde aan gedacht met hem mee te gaan.”
Wilders heeft deze zienswijze bestreden. Volgens hem kan hij als aanvoerder van een eigen fractie eindelijk zeggen wat hij echt vindt. Als Kamerlid van de VVD werden Wilders en Hirsi Ali in de fractie bijna wekelijks op de vingers getikt.
De PVV daarentegen schaart zich rond haar leider; soms letterlijk, zoals tijdens het debat over de dubbele nationaliteit van de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb. Toen groepeerden Wilders’ fractiegenoten zich in de wandelgangen van de Kamer grimmig kijkend rond hun voorzitter. Als waren zij z’n lijfwachten.

Geert Wilders volgde de mavo en de havo in Venlo. Hij behaalde deelcertificaten rechtsgeleerdheid en werkte enkele jaren bij de Ziekenfondsraad en de Sociale Verzekeringsraad, waar hij de doofpotcultuur verafschuwde.
Wilders’ politieke leven begint in 1990 als hij beleidsmedewerker en speechschrijver wordt bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Wilders belandt in het ’klasje van Bolkestein’, een groepje jongeren op wie Frits Bolkestein een beroep wilde doen als de VVD de grootste partij zou worden.
In 1998 wordt hij in de Tweede Kamer gekozen. Hier profileert hij zich snel, bijvoorbeeld door - getooid met rode das - coalitiepartner PvdA de gordijnen in te jagen over de WAO: ’De PvdA zal niet rusten voordat de laatste Nederlander in de WAO zit’. Ook waarschuwt Wilders, in een tijd dat niemand daar (nog) belangstelling voor heeft, voor het moslimextremisme.
In zijn jeugd had Wilders het Midden-Oosten intensief bereisd en enige tijd doorgebracht in Israël. Die reizen openden hem de ogen voor de gevaren van de politieke islam, vertelde hij later.
Na 2002 zag Frans Weekers Wilders ’uit de bocht vliegen’. „Hij ging steeds verder in zijn uitspraken, denderde maar door. Daarbij raakte hij dronken van alle publiciteit.”
Wilders had zich verschrikkelijk geërgerd aan het gebrekkige verweer van VVD-leider Hans Dijkstal op de aanvallen van Fortuyn. Hij bekritiseerde die houding in de fractie. Dijkstal had Wilders destijds al op een nagenoeg onverkiesbare, dertigste plek gezet.
Mark Verheijen: „Dat mensen, die hij politiek veel minder bekwaam achtte, hoger op die VVD-lijst stonden, kwetste Geert. Ze zien niet hoeveel ik doe voor de partij, vond hij. Hij voelde zich als hoeder van de lijn-Bolkestein niet gewaardeerd. Toen heeft hij besloten alleen nog loyaal te zijn aan zijn kiezers en aan zichzelf.”
Dit merkte de nieuwe fractieleider Jozias van Aartsen. Hij schonk Wilders een prominente portefeuille. Van Aartsen speculeerde ook over een samengaan met D66, waarop een ontevreden Wilders concludeerde dat ’het enige conservatieve aan Jozias het krijtstreepje in zijn pak is’. „Geert heeft moeite met relativeren,” legt Frans Weekers uit. „Hij is een echt politiek dier. Zonder politiek gaat hij dood.”

Die passie voor de politiek werd een missie. „Wilders heeft een duidelijk doel” , weet Mark Verheijen. „Een gezonde rechtse agenda en daarbinnen opkomen voor het behoud van westerse waarden, en alles wat daartegenin gaat bestrijden.”
Oplaat ziet eerder een ’marketingmethode’ dan een missie. „Geert heeft veel bredere politieke ideeën en opvattingen, maar iedereen kent hem wegens zijn strijd tegen de uitwassen van de islam. Dus concentreert hij zich daarop.”
In de tijd rond zijn vertrek uit de VVD praatten zijn Limburgse partijvrienden, onder wie Verheijen en Weekers, lang op Wilders in. Verheijen: „Dat was hier in Venlo. Omdat wij ’t fout vonden dat hij wegging.”
„Geert was in die zomer van 2004 gedeprimeerd en terneergeslagen. Zo’n partij is natuurlijk ook bikkelhard. Het gaat uiteindelijk wél ergens over, ondanks de dixielandorkestjes en de feestjes.” Hij bleek niet te vermurwen. Sindsdien is het contact schaarser. Door de zware beveiliging heeft Wilders de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van de meeste van zijn vrienden en kennissen.
Oplaat: „Geert is ongewild in al dit tumult terechtgekomen. Intussen kan hij geen kant meer op. Hij is zijn vrijheid kwijtgeraakt en heeft zijn leven ingeleverd. Dat is het toch niet waard?”
Voor Mark Verheijen zijn de omstandigheden waaronder Wilders moet opereren ’onbegrijpelijk’. „Die angst, dat is onvoorstelbaar, en dat isolement, terwijl iedereen een mening over je heeft. Hij is natuurlijk wel erg moedig. De meeste politici willen aardig gevonden worden. Wilders niet. Zoals hij Albayrak en Aboutaleb toesprak, dat moet je maar durven.”
Gert Jan Oplaat heeft met Wilders te doen. „Het is te hopen dat hij straks zijn levensverhaal voor een flinke grijpstuiver kan verkopen zodat hij in zijn levensonderhoud kan voorzien. Want straks is zijn PVV verleden tijd, net als de Ouderenpartij en de LPF is overkomen”
Mark Verheijen, behalve wethouder ook historicus en filosoof, is daar niet zo zeker van. „Misschien eet Wilders de komende jaren de VVD en de SP wel leeg en zal hij daadwerkelijk een bedreiging vormen voor het politieke establishment?”
De geschiedenis leert weliswaar dat protestpartijen verdwijnen of worden ingekapseld door het systeem, „maar de geschiedenis leert ook dat alle systemen ooit ten onder gaan” , doceert Verheijen. Een jaar of tien moeten we wachten. „Pas dan zullen we weten we of Geert Wilders een oprisping is geweest. Of dat hij het systeem écht heeft uitgedaagd.”

 

(26 september 2007, http://www.gelderlander.nl/dgbinnenland/article1733293.ece)

Geert Wilders te koop op Marktplaats

16:42, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Geert Wilders te koop op Marktplaats

 

DEN HAAG (ANP) - Een onbekende Bredase verkoper heeft PVV-leider Geert Wilders te koop aangeboden op Marktplaats.nl. De inwoner van Breda zette Wilders maandag bij opbod op de site, omdat hij het oneens is met zijn standpunten.


Eerder wilde Wilders zelf de Nederlandse Antillen op de website zetten omdat hij het ,,financiële geblunder en de zakkenvullerij'' op de eilanden beu was. ,,De hoogste bieder mag ze dan hebben'', aldus de politicus vorige week.

 

(20 oktober 2007, http://www.dag.nl/Nieuws/Artikelpagina-Nieuws/GeertWildersTeKoopOpMarktplaats.htm)

                                                                            Wilders: Het gaat bergafwaarts met dit land

16:38, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Wilders: Het gaat bergafwaarts met dit land 

Door Joris Polman

Bron: Spits

Voor de kamerdeur van de leider van de PVV-leider staan twee uit de kluiten gewassen beveiligers. Maar in zijn werkkamer oogt Wilders ontspannen.
We zien niet de kenmerkende trekjes van een geagiteerd politicus die voor het oog van de televisiecamera's de minister-president voor 'lafaard' uitmaakt. Nee, we zien een goedlachse man die op zijn gemak is. Maar ondanks de charme blijft de toon hard, of 'compromisloos' zoals Wilders het zelf noemt. "We zijn nog in een oorlog verwikkeld die compromisloosheid vereist", zegt de geboren Venlonaar.

Verwacht van Geert Wilders niet dat hij in dialoog gaat met imams. "Van mij mogen alle imams morgen het land uit." En potentiële terroristen die volg je niet met je geheime dienst, die sluit je op. Wilders: "Administratieve detentie, net zoals de Israëliërs met extremistische Palestijnen doen."

Het is deze week drie jaar geleden dat cineast Theo van Gogh werd vermoord. De meeste leden van de Hofstadgroep zitten achter slot en grendel. Maar hoe staat Nederland er anno 2007 voor? Wilders: "Het gaat bergafwaarts met Nederland. De Nederlandse politici zijn laf en gemakzuchtig. Kijk, Nederland heeft helaas een heel korte tijdspanne van gevoel van urgentie. En dan heb ik het vooral ook over het bestuur en de politiek."

Een bestuurder als de Amsterdamse burgemeester Job Cohen verwijt Wilders populisme. Wilders gnuift: "Ach, die man is een wandelend pak gelatine." Gisteren, daags na dit gesprek, eiste Wilders het ontslag van de PvdA-bestuurder vanwege diens rol in het financiële debacle rond de Westermoskee in Amsterdam.

Ook in de Tweede Kamer vinden steeds meer politici dat Wilders polariseert. Dat hij zijn toon moet matigen. "Die collega's in de Tweede Kamer, op mijn fractie na, kunnen mij gestolen worden. Wij zitten hier voor onze kiezers. Wij zijn geen politici van de consensus. Dat internationaal zo gewaarde poldermodel van ons, levert ons rechtsreeks uit aan de duivel, aan Mohammed of hoe je het ook noemen wil. Wij houden onze rug recht. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of we eindigen straks met nul zetels. Of mensen vinden dat sympathiek en dan worden wij groter. En hoe groter wij worden, hoe minder concessies wij hoeven te doen."
En hoewel hij gebukt gaat onder de zware beveiliging, benadrukt Wilders dat hij het contact met de mensen in het land niet is verloren. "Ik was onlangs op bezoek bij een bewoner van Kanaleneiland die tevens actief was voor de buurtvereniging. Die man vertelde dat hij vanaf zijn balkon zag dat een groepje Marokkanen met flessen stond te gooien. Hij belde vervolgens de politie waarop twee motoragenten verschenen.

"Toen ze afstapten en hun helm afdeden bleek er een blonde agente bij te zitten. Die agenten gaven de leden van dat groepje allemaal een hand, ze maakten een praatje en na tien minuten gingen die agenten weer weg. En die dienders zaten nog niet op de motor of een van die jongens riep keihard 'Vieze, vuile, gore politiehoer!'. En die agenten zwaaiden en reden gewoon weg. En dat terwijl diezelfde bewoner - een man van in de zestig - een dag eerder een bon kreeg toen hij vanwege zijn zwakke blaas in het park moest plassen. En toen hij zei dat hij moest 'pissen', kreeg hij de vermaning dat hij 'op zijn woorden moest letten'. En deze jongens roepen hoer tegen een agent en die dienders rijden gewoon weg. Kijk, dat is Nederland anno 2007. Is het dan beter of slechter geworden? Slechter!"

Volgens Wilders is het in de bestuurlijke top van Nederland 'een grote chaos'. "Je hebt hier de AIVD, de NCTb, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, dan heb je nog gemeenten die een aantal bevoegdheden hebben - ze lopen elkaar allemaal voor de voeten. Het wordt tijd voor een ministerie van Veiligheid dat al deze taken naar zich toe trekt. Dan kan je ook nog een landelijke politiedienst op richten, een soort FBI, die direct aangestuurd wordt door een minister."

Wilders populistisch? Hij kan er alleen maar om lachen. "Wat is er populistisch aan als je de feiten opsomt en daar oplossingen voor aandraagt? Je kan van mening verschillen over de oplossingen, maar omdat ik voor administratieve detentie ben en agenten meer bevoegdheden wil geven, wil dat nog niet zeggen dat ik een populist ben. Ik noem dat eerder gezond verstand. Mensen die mij dit verwijten, tonen hun politieke lafheid om dergelijke keuzes te maken. Ik laat mij niet leiden door de peilingen of wat mensen van mij vinden. Ik doe gewoon mijn ding. Mijn boodschap is hard, maar die hardheid is ook nodig."

(2 november 2007, http://members.lycos.nl/generaalpardon/geertwilders.htm)

 Kamerleden worstelen met grof taalgebruik maar wat valt er tegen te doen?

16:32, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Geert Wilders zegt gewoon wat hij wil

Kamerleden worstelen met grof taalgebruik maar wat valt er tegen te doen?

 

De Kamervoorzitter heeft ruime bevoegdheden om in te grijpen bij grof taalgebruik. Maar daarmee heeft Wilders weer publiciteit.

Door Claudia Kammer Antoinette Reerink

Den Haag, 21 sept.

Premier Balkenende nam gisteren tijdens behandeling van de Miljoenennota in de Tweede Kamer „krachtig afstand” van PVV-leider Wilders en diens aanval op de islam en moslims in Nederland. Balkenende wilde niets horen over de „afgrond” waar Nederland in zou afglijden door de „islamisering”. „Ik wil niet horen dat een bevolkingsgroep wordt geassocieerd met de afgrond. Ik kies voor een samenleving waarin iedereen meedoet.”

Parlementair taalgebruik is opnieuw controversieel nu Geert Wilders de grenzen blijft opzoeken van de Haagse mores. Kamervoorzitter Verbeet had Wilders woensdag gewaarschuwd dat hij de fractievoorzitter van het CDA niet „laf” mocht noemen. Maar ze greep niet in toen Wilders een beledigend betoog hield tegen allochtonen. „Ik gebruik de termen die ik wil”, zei Wilders tegen Verbeet.

Wilders en zijn partijgenoten wisten de afgelopen maanden behendig de grenzen op te zoeken van de regels van de parlementaire democratie. Het begon in februari met een motie tegen de beëdiging van de beoogde PvdA-bewindslieden Aboutaleb en Albayrak wegens hun dubbele nationaliteit. Kamervoorzitter Verbeet weigerde de motie in behandeling te nemen, en ontnam de PVV het woord. Twee weken later diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen dezelfde bewindslieden. Begin deze maand noemde Wilders minister Vogelaar „knettergek”.

Wat valt er te doen tegen grof taalgebruik in de Tweede Kamer? Vaste regels over ongewenst taalgebruik bestaan niet. Kamervoorzitter Verbeet maakt momenteel een rondje langs de fractievoorzitters om de meningen hierover te peilen.

Volgens Menno de Bruyne, kenner van de parlementaire geschiedenis en woordvoerder van de SGP, heeft de Kamervoorzitter zelf ruime bevoegdheden om in te grijpen. Volgens het Kamerreglement kan zij een spreker eerst een waarschuwing geven, hem vervolgens dwingen zijn woorden terug te nemen en hem in het uiterste geval uitsluiten van de vergadering. Dat kan de voorzitter doen als een Kamerlid bijvoorbeeld de orde verstoort, een lid beledigt of opruiende opmerkingen maakt. In 1950 is Kamerlid Wagenaar van de CPN het woord ontnomen omdat hij met een stoel ging zwaaien. Dat is het meest drastische ingrijpen van een voorzitter sinds WOII.

Er is een verschil met vroeger. De fractievoorzitter van de Centrumpartij, Hans Janmaat, werd in de jaren tachtig en negentig met zijn opmerkingen over „eigen volk eerst” door collega-Kamerleden en de pers compleet genegeerd. Maar die aanpak is sinds Fortuyn veranderd. „Het gevoel dat Wilders vertolkt, leeft onder de mensen. Daar moet je dan ook over praten”, zegt De Bruyne.

„Verbeet zit in een enorm dilemma. Zij wil wel ingrijpen, maar als zij dat doet wordt het een rel en krijgt Wilders de publiciteit die hij zoekt. Eigenlijk houdt Wilders de hele Kamer in gijzeling.”

Dit zei Geert Wilders de afgelopen twee dagen:

„Vrijheid betekent dat de mensen in de wijken waar het om gaat worden bevrijd van dat Marokkaanse tuig.”

„De feiten zijn dat negen van de tien van dat schorriemorrie personen zijn met een Nederlandse en een Marokkaanse nationaliteit.”

„Iedereen die in de grote stad door een of andere wijk loopt, heeft last van dat Marokkaanse tuig. Pak ze het Nederlanderschap af en zet ze uit.”

„Dit kabinet is vooral sociaal voor profiteurs, vreemdelingen en criminelen, en is hard tegen de hardwerkende burger, onze ouderen en de mensen die zorg nodig hebben.”

„Henk en Wim betalen voor Achmed en Ali.”

„Nederland zou Monaco aan de Maas kunnen zijn, maar we zijn met dank aan dit kabinet eerder Rabat aan de Rijn.”

„De islam is het grootste probleem van Nederland. De Partij voor de Vrijheid wil dan ook dat het kabinet een offensief start om Nederland te de-islamiseren. (...)”

„Zorg dat recidiverende criminelen met een dubbele nationaliteit, zoals de vele Marokkaanse straatterroristen, hun Nederlandse paspoort kwijtraken na te zijn veroordeeld voor twee geweldsmisdrijven en zet ze het land uit.”

(21 september 2007, http://www.nrc.nl/binnenland/article772226.ece/Geert_Wilders_zegt_gewoon_wat_hij_wil?service=Print)

 'Wilders en Verdonk zijn populisten'

16:20, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Wilders: Rutte is bange politicus

'Wilders en Verdonk zijn populisten'

VVD-leider Mark Rutte heeft in een commentaar in de Volkskrant hard uitgehaald naar Geert Wilders en Rita Verdonk.

 

Populisme

De oud-VVD'ers 'verbergen hun gebrek aan inhoud achter populisme'. De kopstukken van de 'nieuwe politiek' bedriegen volgens Rutte hun kiezers en komen met oplossingen die indruisen tegen de wet. Ook ontbreekt het hun aan een politieke visie.

Bang

Wilders noemt Ruttes aanval in de krant 'een wanhoopsgeschrift van een bange politicus die maar niet als leider wordt gezien en de steun voor hem en zijn partij verder ziet slinken'.

LPF

Rutte schreef het stuk met de rechtse columnist Joshua Livestro. Zij denken dat de nieuwe partijen problemen krijgen bij het het rekruteren van nieuw talent. "Zonder vers bloed of nieuwe ideeën zullen de nieuw-politieke partijen wel erg afhankelijk worden van die ene sterke man of vrouw. Als die plotseling wegvalt, valt ook het fundament onder de partij weg. Tot welke chaos dat kan leiden, hebben we gezien bij wijlen de LPF."

 

(27 november 2007, http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/11_november/27/binnenland/1127_0905_Rutte_gispt_Verdonk_Wilders.xml)Nederlanders verdeeld over beweging tegen Geert Wilders

15:42, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Nederlanders verdeeld over beweging tegen Geert Wilders

AMSTERDAM - Bijna 43 procent van de Nederlanders vindt de nieuwe beweging tegen Geert Wilders een goed idee. Ruim 42 procent vindt dat niet. Dat blijkt uit een steekproef die in opdracht van het AD werd gehouden.

Vier op de 10 Nederlanders vinden de beweging tegen Geert Wilders een slecht idee. Zo'n 42,9 procent is juist voorstander van een actiegroep die de PVV-partijleider tegenwicht biedt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag op basis van een enquête onder vijfhonderd Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar oud.

Zo'n 45 procent van de Nederlanders vindt dat de tegenbeweging aanzet tot haat tegen Geert Wilders. Bijna acht op de tien vrouwen zijn van mening dat de uitspraken van Wilders leiden tot spanningen in de samenleving. Bij de mannen ligt dat percentage op 67 procent, schrijft de krant.

Terpstra

Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad en oud-vakbondsleider, riep vrijdag in Trouw op tot actie tegen Wilders en de PVV. "Het is tijd om op te staan tegen de 'verWildering' van de samenleving", schreef de CDA'er.

Daarmee reageert hij op Wilders, die vorige week bekendmaakte een korte film te maken met de boodschap dat de koran 'een verschrikkelijk boek' is. De film moet volgende maand uitkomen. Eerder vergeleek hij de koran met Hitlers 'Mein Kampf': het zou verboden moeten worden.

Antiracismegroep

Antiracismegroep Nederland Bekent Kleur, initiatiefnemers van de tegenbeweging, heeft dreigmails ontvangen naar aanleiding van de oprichting van het actiecomité, maar wil niet ingaan op de inhoud van de boodschappen.

"Maar in alle gevallen zullen we aangifte doen bij de politie", zegt activist René Danen in de krant. Wilders laat het AD weten zich gesteund te voelen door de uitkomsten van de enquête.

(4 December 2007, http://www.nu.nl/news/1341163/11/'Beweging_tegen_Geert_Wilders_goed_idee'.html)

 Wilders schrijft open brief aan Mohammed B.

15:28, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Wilders schrijft open brief aan Mohammed B.

 

AMSTERDAM -  Tweede-Kamerlid Wilders heeft een open brief geschreven aan Mohammed B.

Wilders stelt in zijn brief dat hij hoopt dat B., indien de rechtbank hem schuldig verklaart, "de zwaarste straf zal krijgen die ons rechtssysteem kent". "Je bent een gevaarlijke man die - zo is gebleken - tot de ergste dingen in staat is. Maar ook je miezerigheid kent geen grenzen; het gebruik van geweld is altijd een teken van onmacht en zwakte", schrijft het Kamerlid.

Open brief aan Mohammed B.

Jij hebt mij enige tijd geleden een open brief gestuurd onder de naam Saifu Deen AlMuwahhied. In die brief, die in naam van ,Allah, de barmhartige, de genadevolle' begint, zeg je me dat je me haat en spreek je over mijn vernietiging. Je hoopt dat ,de vlag van de Tawheed' ook op mijn zetel zal wapperen. Terloops roep je Allah ook nog op mij te vernietigen. De aanleiding was - zo schrijf je zelf - mijn voostel om radicale imams hun vergunning en nationaliteit af te pakken en terug te sturen naar hun land van herkomst.

Ik wil ervoor waken eraan bij te dragen een symbool van je te maken, want dat verdien je niet, hoe graag je ook de martelaar zou willen spelen. Je bent een gevaarlijke man, die - zo is gebleken - tot de ergste dingen in staat is. Maar ook je miezerigheid kent geen grenzen; het gebruik van geweld is altijd een teken van onmacht en zwakte.

Ik heb je brief aan mij de afgelopen maanden verschillende keren gelezen en op me laten inwerken. Het is immers nogal wat, hetgeen je over mij schrijft en me in naam van Allah en de Islam allemaal toewenst. Maar ik zie in je brief alleen maar blinde haat voor alles en iedereen die anders denkt dan jij met je islamo-fascistische opvattingen. Zoals jij het in je open brief aan mij verwoordt, kent de idiotie van Allah, Mohammed en de Islam geen grenzen. Mensen zoals jij tonen aan dat de Islam, zoals jij die voorstaat, een groot gevaar voor de samenleving is. Gelukkig zijn er echter ook vele moslims die alles wat jij vertegenwoordigt, net als ik, hartgrondig verafschuwen.

Vandaag wordt recht gesproken over de laffe en barbaarse moord op Theo van Gogh. De rechter zal vandaag bepalen of je schuldig bent. Ik ga daar niet over. Maar als de rechter je schuldig verklaart, dan hoop ik van ganser harte dat je de zwaarste straf zal krijgen die ons rechtssysteem kent. Een samenleving dient tegen mensen als jou te worden beschermd. Datzelfde geldt voor de islam zoals jij die voorstaat.

Ik hecht er tenslotte erg aan je te vertellen dat ik me nooit heb en nooit zal laten beïnvloeden door dreigementen van wie dan ook. Dus ook niet door die van jou en andere radicale moslims. Jullie waanzin zal het nooit winnen. De dreigementen motiveren me alleen maar meer om op te komen voor onze democratische rechtstaat en een Nederlandse samenleving die niet gebaseerd is op radicalisme, haat en geweld. Ik zal met alle democratische en parlementaire middelen die ik heb en met nog meer overtuiging dan ik al had, blijven vechten tegen de extremistische radicale Islam. Tegen laffe mensen zoals jij en tegen het verderfelijke gedachtegoed waar jij voor staat.

Geert Wilders

(26 juli 2005, http://www.telegraaf.nl/binnenland/23253651/Wilders_schrijft_open_brief_aan_Mohammed_B..html)Geert Wilders populairste politicus in Nederlandse zoekmachines

15:24, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Geert Wilders, lijsttrekker van Partij voor de Vrijheid, is in de Nederlandse zoekmachines de populairste politicus. Dit blijkt uit onderzoek naar zoekopdrachten op internet van zoekmachine marketing bureau Traffic4u . Uit dit onderzoek blijkt tevens dat veel Nederlanders geen idee hebben wie de lijsttrekker van D66 is.

Het Groningse Traffic4u heeft gedurende 2 weken onderzocht hoe vaak er in Google gezocht werd op de namen van de lijsttrekkers. "Nederlandse kiezers gebruiken massaal zoekmachines om meer te weten te komen over de standpunten van de lijsttrekkers. Het aantal malen dat een politicus of een partij gezocht wordt, zegt veel over zijn of haar populariteit", aldus Gert-Jan Munneke, directeur van Traffic4u.

Geert Wilders

Uit het onderzoek blijkt dat er van de 50.000 onderzochte zoekopdrachten bijna 10.000 keer naar Geert Wilders werd gezocht. Overigens zijn mensen veel meer geïnteresseerd in de persoon Geert Wilders dan in zijn Partij voor de Vrijheid, waar nauwelijks op wordt gezocht. Gezien de ferme uitspraken van Wilders van de laatste weken is deze tegenstelling niet verwonderlijk.

Alexander Pechtold

Opvallend is dat wanneer er gezocht wordt naar de lijsttrekker van D66, meer dan de helft zoekt op "lijsttrekker D66" in plaats van op "Alexander Pechtold". Dit in tegenstelling tot alle andere lijsttrekkers die meer op hun eigen naam worden gezocht. Dit bevestigt het beeld dat in de pers opgeroepen wordt van Alexander Pechtold als grote onbekende.

Balkenende versus Bos

Het lijsttrekkersdebat van 29 oktober heeft duidelijk zijn sporen nagelaten op internet. De populariteit van Jan Peter Balkenende in de zoekmachines steeg de dagen na het debat aanzienlijk sneller dan die van Wouter Bos.

Balkenende staat nu nagenoeg gelijk met Wouter Bos, met een verschil van slechts 200 zoekopdrachten in het voordeel van Bos.

De top tien ziet er als volgt uit:

Lijsttrekker

Partij

%

Geert Wilders

Partij voor de Vrijheid

20,5%

Wouter Bos

PVDA

16,3%

Jan Peter Balkenende

CDA

15,9%

Mark Rutte

VVD

7,7%

Femke Halsema

Groenlinks

7,3%

Jan Marijnissen

SP

5,8%

Alexander Pechtold

D66

5,0%

Marianne Thieme

Partij voor de dieren

4,4%

Marco Pastors

Eennl

4,2%

André Rouvoet

Christenunie

3,9%

 Wilders wil Nederlandse versie Guantanamo

15:19, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Wilders wil Nederlandse versie Guantanamo

WASHINGTON - Geert Wilders (PVV) vindt dat Nederland behoefte heeft aan een eigen Guantanamo. "De gevangenen worden daar prima behandeld", zei hij vrijdag in Washington na een bezoek aan het gevangenenkamp.

"Schone cellen, behoorlijk eten, correcte behandeling", luidde zijn oordeel. Hij is van mening dat Nederland net als Amerika een afweging moet maken tussen individuele vrijheid en veiligheid.

Administratieve detentie

Wilders denkt aan een soort "administratieve detentie" naar Israëlisch voorbeeld. De Israëli's sluiten mensen die de geheime dienst als een gevaar voor de veiligheid beschouwt voor onbepaalde tijd op zonder enige vorm van proces.

In Nederland zou de AIVD moeten bepalen wie een bedreiging voor de veiligheid is en in een soort Guantanamo-kamp moet worden opgesloten.

Getuigenis

De getuigenis van een functionaris van de geheime dienst is volgens Wilders, net als in Israël, voldoende garantie voor het handhaven van de rechtsorde.

De PVV-fractievoorzitter bezocht deze week als lid van de Tweede Kamer-commissie voor buitenlandse zaken gevangenkamp in Guantanamo.

VVD

Hij voelt overigens weinig voor het voorstel van de VVD voor het mogelijk overbrengen van gedetineerden uit Guantanamo naar Nederland. "Je weet niet wat voor vlees je in de kuip hebt."

(26 oktober 2007, http://www.nu.nl/news/1290138/11/Wilders_wil_Nederlandse_versie_Guantanamo.html)Wilders wil grens sluiten voor Polen

15:12, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Wilders wil grens sluiten voor Polen

AMSTERDAM - De grens moet minimaal tot 2009 gesloten worden voor Polen die naar Nederland komen om te werken. Dat zegt PVV-fractievoorzitter Geert Wilders naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van zaterdag.

Daarin beklagen PvdA-wethouders uit Rotterdam en Den Haag zich over de grote toeloop van Oost-Europeanen naar hun steden. Die groep vestigt zich in grote getalen in de probleemwijken van die steden. Dat leidt volgens de wethouders tot woningnood en meer problemen in de achterstandswijken.

Terugdraaien

Sinds 1 mei mogen werknemers uit Oost-Europese landen die bij de EU horen zonder voorwaarden werken in Nederland. Wilders wil dit besluit terugdraaien omdat er volgens hem veel meer naar Nederland komen dan was verwacht door het kabinet.

De PVV-leider ziet Duitsland als voorbeeld. Dat land weigert tot 2009 werknemers uit nieuwe EU-landen uit Oost-Europa. Volgens de EU mag dat om de arbeidsmarkt te beschermen. "Nederland is heel dom geweest door de Polen toe te staan hier zonder voorwaarden te laten werken". Wilders wil de grens direct sluiten, in ieder geval tot 2009.

(24 november 2007, http://www.nu.nl/news/1329446/11/Wilders_wil_grens_sluiten_voor_Polen.html)Vogelaar noemt uitspraak Wilders ‘schadelijk'

15:07, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link
 

Vogelaar noemt uitspraak Wilders ‘schadelijk'

DEN HAAG - ‘Het moet volstrekt duidelijk zijn dat het verbieden van de Koran in Nederland voor het kabinet niet aan de orde is en dat in de toekomst ook niet zal zijn.’ Dat heeft minister Ella Vogelaar voor Integratie woensdag gezegd in reactie op de uitspraak van PVV-leider Geert Wilders om de Koran te verbieden.

Namens het gehele kabinet noemt Vogelaar de oproep van Wilders ‘schadelijk voor de verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving, doordat hij één bevolkingsgroep in een kwaad daglicht stelt en de kloof tussen moslims en niet-moslims zou kunnen vergroten’.

‘Die oproep is beledigend voor de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland en daarbuiten, moslims die het aanzetten tot haat en geweld resoluut verwerpen’, stelt Vogelaar, die op dit moment op vakantie is in het buitenland.

De PvdA-minister vindt dat de uitlating bepaald niet bijdraagt aan ‘een klimaat van verdraagzaamheid’. ‘Ik wil dat de islam in Nederland wordt behandeld als alle andere religies. Tegelijkertijd zal ik misstanden aan de kaak blijven stellen, ook als mensen die legitimeren op grond van hun geloof.’

Tweede Kamer fel over Koran-uitspraken Wilders
De grote fracties in de Tweede Kamer hebben woensdag fel gereageerd op het voorstel van Geert Wilders om de Koran te verbieden. De grote partijen vinden dat de fractieleider van de PVV te ver is gegaan met zijn uitspraken en dat hij niet mag tornen aan de vrijheid van godsdienst.

‘Ik vind dat Wilders de weg kwijt is’, aldus VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra. ‘Wilders zegt op te komen voor de Nederlandse normen en waarden, maar tegelijkertijd zet hij een van die waarden bij het vuilnis, de godsdienstvrijheid.’

Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt het opvallend dat Wilders de vrijheid van godsdienst wil opofferen. Zij spreekt van een ‘ondoordachte proefballon’.

SP'er Krista van Velzen zegt dat de PVV-politicus helemaal is doorgeslagen. ‘Een halfjaar geleden zei hij dat moslims de helft van de koran moesten verscheuren en nu moet het boek verboden worden. Wilders heeft nog wat jaartjes te gaan in de politiek. Ik ben benieuwd waar hij uitkomt als hij steeds een stapje verder gaat.’

Kritiek is er ook op de bewoordingen waarmee Wilders zijn collega's op het Binnenhof omschrijft in het ingezonden artikel in de Volkskrant. ‘Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven’, schrijft de politicus. Hij zegt zich te schamen voor hun naïviteit.

De SP vermoedt dat Wilders al zijn tegenstanders als laf bestempelt. ‘In dat geval ben ik graag laf en draag ik dat als een geuzennaam’, reageerde Van Velzen.

Kamerlid Zijlstra van de VVD vraagt zich af of Wilders serieus op zoek is naar oplossingen voor de problemen in Nederland. ‘Hij roept vooral radicale standpunten, waardoor oplossingen alleen maar verder uit het zicht raken. Dan vraag ik me af: wie is hier nou laf.’

(8 augustus 2007, http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451457.ece/Vogelaar_noemt_uitspraak_Wilders_schadelijk)Aangifte tegen Wilders wegens aanzetten tot haat

15:04, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link
  Aangifte tegen Wilders wegens aanzetten tot haat

DEN HAAG - Een advocaat uit Lelystad heeft woensdag bij de politie aangifte gedaan tegen Geert Wilders. Volgens advocaat Els Lucas zet de politicus in een ingezonden brief in de Volkskrant aan tot haat tussen bevolkingsgroepen.

In de brief vergelijkt Wilders de Koran met Mein Kampf en bepleit hij een verbod op het heilige boek. ‘Dat vind ik heel erg ver gaan. Het geeft ook geen pas dat een parlementariër zich op deze manier uitlaat’, zei Lucas.

De oproep van Wilders om geen moslimimmigranten meer toe te laten tot Nederland druist volgens de advocaat in tegen de Vreemdelingenwet.

De fractieleider van de PVV noemde de aangifte in een reactie ‘heel triest’. ‘Ik wil niet aanzetten tot haat; ik wil dat de Koran wordt verboden. Dat is een politieke mening. Ik zit in de Tweede Kamer om die te uiten’, aldus Wilders.

Lucas heeft bezwaar tegen de strekking van het hele artikel. Daarom is zij met een kopie van het verhaal en ‘een stapel wetsteksten’ naar het politiebureau gegaan. Een van haar bezwaren is dat de oproep in het artikel om geen moslimimmigranten meer toe te laten tot Nederland indruist tegen de Vreemdelingenwet. De advocaat deed de aangifte op persoonlijke titel.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Lelystad bevestigde woensdag dat de aangifte is binnengekomen. De officier van justitie zal daar meteen naar kijken, zei ze.

(8 agugustus 2007, http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451398.ece/Aangifte_tegen_Wilders_wegens_aanzetten_tot_haat)Wilders: verbied de Koran, ook in moskee

14:59, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Wilders: verbied de Koran, ook in moskee

Van onze verslaggeefster Sara Berkeljon

AMSTERDAM - Geert Wilders wil de Koran verbieden. Dat schrijft de fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid vandaag in een ingezonden brief in de Volkskrant. De politicus vergelijkt het islamitische heilige boek met Mein Kampf van Adolf Hitler. Dat boek mag in Nederland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer worden verkocht. Wilders over de Koran: ‘Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is!’

De vergelijking met het nationaal-socialistische geschrift gaat overigens niet helemaal op, licht Wilders telefonisch toe. Zo mag Mein Kampf op universiteiten worden behandeld, is het bezit ervan niet strafbaar en is het boek in diverse bibliotheken te lezen.

De Koran als studieobject wil Wilders nog wel toestaan, maar daar blijft het bij: ‘Een verbod is een verbod. Dus moet niet alleen verkoop, maar ook gebruik in moskeeën en bezit in huiselijke kring worden bestraft. Als dat in de huidige wetgeving niet kan, moet er een nieuwe verbodsbepaling komen.’

De politicus wil op die manier een signaal afgeven aan radicale moslims die de Koran zouden gebruiken om geweld te legitimeren. Als voorbeeld haalt hij ‘de overvallers’ van Ehsan Jami aan. Zij sloegen de voorzitter van het Comité voor afvallige moslims zaterdag in elkaar – vermoedelijk vanwege zijn controversiële uitspraken over de islam. Volgens Wilders vonden de daders in de Koran een excuus Jami te molesteren.

‘Genoeg is genoeg’, schrijft de fractievoorzitter. Nadat hij tijdens de verkiezingscampagne de toename van het aantal moslims in Nederland een ‘tsunami’ noemde, en na zijn pleidooien voor een stop op de bouw van moskeeën en voor een algeheel boerkaverbod, richt de politicus zijn pijlen nu op de Koran: een ‘fascistisch boek’, aldus Wilders.

Hij zal voor zijn voorstel geen Kamermeerderheid krijgen, beseft de PVV-voorman. ‘Helaas worden onze voorstellen wel vaker met 141 tegen 9 stemmen verworpen. Maar als ik me daardoor zou laten leiden, kan ik er beter meteen mee stoppen. Dit boek zet aan tot haat en moord, en past daarom niet in onze rechtsorde. Als moslims willen participeren, moeten ze afstand nemen van deze Koran. Ik zie in dat dit veel gevraagd is, maar we moeten stoppen met het doen van concessies.’

(8 augustus 2007, http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451302.ece/Wilders_verbied_de_Koran%2C_ook_in_moskee)Driekwart Nederland vreest gevolgen film Wilders

14:52, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Driekwart Nederland vreest gevolgen film Wilders

 

DEN HAAG -  Driekwart van de Nederlanders denkt dat de film van Tweede Kamerlid Geert Wilders over de Koran de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims in Nederland verslechtert.

Dat blijkt uit een peiling die onderzoeksbureau TNS Nipo maandag heeft gepubliceerd. Meer dan zeventig procent verwacht bovendien dat zo'n film de betrekkingen met Arabische landen beïnvloedt, mogelijk met boycots als gevolg.

Vorige week bleek dat fractievoorzitter Wilders van de Partij voor de Vrijheid begin volgend jaar in een film op tv wil laten zien dat de Koran „een verschrikkelijk en fascistisch” boek is dat mensen inspireert tot „verschrikkelijke” daden. Twee derde van de Nederlanders ziet volgens de peiling niets in zo'n film.

Ook veel BN'ers zien niets in een Wilders-film. Enkele prominente Nederlanders, onder wie Eelco Brinkman van Bouwend Nederland, bondscoach Foppe de Haan van Jong Oranje en burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere staan achter het initiatief van Doekle Terpstra om een tegengeluid te laten horen tegen de ideeën van Geert Wilders. Dat heeft Terpstra maandagavond gezegd bij Pauw en Witteman.

(maandag 3 december 2007, http://www.telegraaf.nl/binnenland/2687450/Nederlanders_vrezen_voor_film_Wilders.html?p=21,1)Geert Wilders ziet cordon sanitaire rond PVV

14:34, 6/12/2007 .. 0 comments .. Link

Geert Wilders ziet cordon sanitaire rond PVV

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft een cordon sanitaire gelegd rond de Partij voor de Vrijheid (PVV). Tot die conclusie is PVV-leider Geert Wilders gekomen.

Hij veroordeelt het besluit van de andere fracties in het parlement om een motie over een immigratiestop voor moslims niet in behandeling te nemen.

,,Daarmee ontneemt de Kamer het recht van een partij waarop een half miljoen mensen hebben gestemd om voorstellen te doen. Dat is ondemocratisch en een belediging van de PVV-kiezer'', stelde Wilders vrijdag.

De Tweede Kamer nam donderdagavond tijdens een debat het uitzonderlijke besluit om een motie van PVV'er Sietse Fritsma over een immigratiestop voor moslims niet te behandelen, omdat de fracties het verzoek ,,discriminerend'' vinden.

(Vrijdag 16 November 2007, http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=105521)About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

De omstreden missie van Geert Wilders
Geert Wilders te koop op Marktplaats
Wilders: Het gaat bergafwaarts met dit land
Kamerleden worstelen met grof taalgebruik maar wat valt er tegen te doen?
'Wilders en Verdonk zijn populisten'

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer