Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Dierenwelzijn Home | Profile | Archives | Friends
Vijf Vrijheden Door de commissie Brambell (1965) zijn een vijftal vrijheden voor het dier geformuleerd. Dieren zijn vrij: 1> van dorst, honger en onjuiste voeding; 2> van fysiek en fysiologisch ongerief; 3> van pijn, verwondingen en ziektes; 4> van angst en chronische stress; 5> om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Partij voor de Dieren7/11/2006
De Partij voor de Dieren wil de positie van dieren in onze samenleving verbeteren. Wij komen op voor de zwaksten, de stemlozen in onze maatschappij, de dieren.

Het programma van de PvdD is gebaseerd op de visie dat dieren - evenals mensen - levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel en daarom net als mensen het morele recht hebben op een respectvolle behandeling door de mens. Dit houdt in dat dieren, zowel in het wild levende als gehouden dieren, naar hun eigen aard moeten kunnen leven en niet zonder een noodzakelijk of redelijk doel door de mens in hun welzijn mogen worden aangetast. Beschaving uit zich immers in de wijze waarop mensen met andere levende wezens op deze aarde en met de natuurlijke omgeving in het algemeen omgaan.

De PvdD maakt onderdeel uit van de snelgroeiende emancipatiebeweging die opkomt voor de belangen van dieren. De Partij voor de Dieren kreeg al snel na haar oprichting vervolg in Duitsland, Frankrijk, BelgiŽ, Luxemburg en Spanje.

Bij andere politieke partijen krijgen thema's zoals economie, veiligheid en integratie voorrang boven natuur, milieu en dierenwelzijn. Politieke kopstukken besteden weinig aandacht aan dier, natuur en milieu en ook uit de debatten van de afgelopen jaren blijkt dat de huidige parlementariŽrs, op een enkele positieve uitzondering na, weinig tot geen betrokkenheid hebben getoond bij onderwerpen als dierenwelzijn.
 
1 Comments | Post Comment | Permanent Link

Dierenbescherming7/11/2006

De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Bijvoorbeeld door de bio-industrie aan de kaak te stellen. En door plaats te bieden aan duizenden 'dakloze' huisdieren. De Dierenbescherming werkt ook hard aan verbetering van de (Europese) wetgeving en probeert diervriendelijk (koop)gedrag te stimuleren. 'Kids for Animals', onze jeugdafdeling met ruim 35.000 leden, draagt daar met educatie en acties aan bij.

 

De Dierenbescherming is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn 92 lokale afdelingen, ongeveer 45 asielen die onderdeel zijn van de Dierenbescherming en nog eens zo'n 50 asielen waarmee we samenwerken. Iedere dag zijn duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn van dieren. De Dierenbescherming is een landelijk opererende vereniging, verdeeld over meer dan 100 lokale afdelingen. Er is dus altijd een afdeling bij u in de buurt. Afdelingen worden doorgaans volledig gerund door vrijwilligers; enkele grotere afdelingen hebben ook ťťn of meer beroepskrachten in dienst. Afdelingen zijn zelfstandige verenigingen, die op plaatselijk niveau een eigen beleid voeren. Zij hebben zich echter wel verplicht te werken binnen de grenzen van het landelijke verenigingsbeleid.
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming7/11/2006
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is een landelijk opererende opsporings- en toezichthoudende dienst op het gebied van dierenwelzijn. De dienst heeft een belangrijke signalerende en facilitaire taak richting de Dierenbescherming en de overheid. Om haar taken uit te voeren heeft de LID onder andere districtsinspecteurs en inspecteurs bijzondere opdrachten in dienst, maar ook regio-inspecteurs op vrijwillige basis. Behalve het afhandelen van meldingen over dierenverwaarlozing en mishandeling, voert de LID regelmatig routinecontroles en thema-onderzoeken uit om dierenleed aan het licht te brengen. Daarbij werkt zij nauw samen met politie en de AID (Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw).
Het melden van Dierenleed

U kunt telefonisch melding doen van dierenleed via meldnummer 0900-2021210 (0,10 ct/min). U komt dan automatisch terecht bij de meldkamer van de LID of bij de afdeling bij u in de buurt. Om de melding zo goed mogelijk te registeren, is het belangrijk dat u doorgeeft: om welk dier het gaat; de locatie; wat er precies aan de hand is; uw eigen gegevens. Voorkom loos alarm, zorg ervoor dat u zeker weet dat het een serieuze melding is! Let op: anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. U krijgt wel de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgesprongen. Natuurlijk worden uw gegevens door de Dierenbescherming niet bekend gemaakt bij de eigenaar (beklaagde) van het dier.
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Vissenbescherming7/11/2006

De Stichting Vissenbescherming is opgericht in 2000 om mensen diervriendelijker en respectvoller met vissen om te laten gaan. De Stichting verstrekt hiertoe wetenschappelijk onderbouwde informatie over het bewustzijn, het gedrag en de pijnbeleving van vissen en tracht door middel van betere regelgeving de mishandeling van vissen en andere in het water levende dieren tegen te gaan.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen decennia veel kennis en inzicht opgeleverd omtrent de mentale vermogens van vissen en hun vermogen om pijn en stress te ervaren. Zo zijn er tal van studies verschenen over het leervermogen en het geheugen van vissen. Die blijken in veel sterkere mate aanwezig te zijn dan men voorheen heeft aangenomen. Dat vissen slechts beschikken over een geheugen van twee seconden is een fabeltje. Hun lange termijn geheugen is goed ontwikkeld. Vissen hebben dat geheugen nodig om zich te kunnen oriŽnteren in hun leefomgeving, die een ingewikkelde structuur bezit door de vaak verspreide ligging van paai-, fourageer- en rustgebieden en van allerlei plekken waar zich predatoren bevinden.


 

Vissen beschikken verder over een goed ontwikkeld waarnemings- en leervermogen. Veel vissen leren zowel door eigen ervaring als door waarneming van gedrag van soortgenoten hoe ze predatoren kunnen herkennen, ontdekken en ontwijken. Uit het gedrag van soortgenoten kunnen zij niet alleen de ernst van gevaren afleiden, maar ook de vondst van prooidieren en fourageergebieden. Ze kunnen binnen een school de individuele vissen herkennen alsook het sociale prestige van hun soortgenoten beoordelen. Op grond van de huidige stand van de wetenschap concluderen wetenschappers dat het leervermogen van vissen opmerkelijk overeenkomt met dat van gewervelden op het land.
 
Pijnervaring
.
Van vissen wordt vaak gezegd dat zij geen pijn kunnen ervaren omdat het koudbloedige dieren zijn. Koudbloedig wil echter alleen zeggen dat het dier zijn temperatuur aan de omgeving kan aanpassen. Dat heeft helemaal niets te maken met het vermogen om pijn te ervaren.

In de afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar de pijnervaring van vissen. Dat heeft de wetenschappelijke kennis over het zenuwstelsel, over de wijze waarop vissen reageren op negatieve prikkels  en over hun pijnbeleving aanzienlijk vergroot. Binnen de wetenschap is men er algemeen van overtuigd dat vissen als hoog ontwikkelde gewervelde dieren pijn en stress kunnen ervaren. Het is in het algemeen ook niet goed voorstelbaar dat dieren beschadigende, levensbedreigende prikkels niet als onaangenaam zouden ervaren. Zij zouden anders niet gemotiveerd worden om die negatieve prikkels te vermijden met alle fatale gevolgen vandien. Maar ook kan uit de reacties van de vissen op negatieve prikkels worden afgeleid dat zij die als zeer onaangenaam, pijnlijk kunnen ervaren. Tenslotte laat de structuur van hun zenuwstelsel zien dat dat er op gebouwd is om negatieve prikkels ook als negatief te ervaren. Dat wordt door tal van studies bevestigd.

In 1988 lieten F.J. Verheijen en R.J.A. Buwalda in hun studie Doen pijn en angst een gehaakte en gedrilde karper lijden? zien welke reacties een karper vertoont wanneer hij aan de haak geslagen wordt. De karper zwenkt met zijn lichaam in allerlei richtingen, maakt spuwende bewegingen, schudt met de kop, probeert te vluchten, spuwt gas, zinkt naar de bodem, blijft daar liggen en probeert weer boven te komen. Dezelfde gedragingen werden vertoond indien de vis electrische prikkels in de bek kreeg toegediend. Van de kundig (onder laboratoriumomstandigheden) aan de haak geslagen karpers vertoonde bijna 30% lichte tot matige verwondingen in de bek. Beide onderzoekers concluderen dat het vluchten, gasspuwen en op de bodem liggen van de vis wijst op 'angst van enige omvang' (33) en dat de vis bepaalde prikkels als 'onaangenaam (pijnlijk) ervaart' (34).
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Wakker Dier : HOUD DE DIEREN IN DE PEILING7/11/2006
HOUD DE DIEREN IN DE PEILING  
 
Stichting Wakker Dier start op 14 oktober een grote campagne Ďhoud dieren in de peilingí om kiezers ervan te overtuigen op 22 november een diervriendelijke meerderheid te kiezen in de Tweede kamer. Met een grote inzet van radiospots en een uitgebreide website wordt voor het eerst in Nederland ĎPoll Pushingí toegepast. Waar andere politieke campagnes primair gericht zijn op beÔnvloeding van het stemmen op 22 november zal Wakker Dier zich primair richten op het beÔnvloeden van de opiniepeilingen. Mensen worden opgeroepen bij opiniepeilingen aan te geven dat ze letten op de partijstandpunten over de bio-industrie.
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Nederlandse Vereniging voor Veganisme7/11/2006
VEGANISME : een plantaardige manier van leven

 Veganisten zien zo veel mogelijk af van voeding, kleding, schoeisel, medicijnen, cosmetica en andere producten, verkregen via gebruik van welk dier dan ook. Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze keuze: Exploitatie van dieren maakt inbreuk op hun geestelijke en lichamelijke integriteit en gaat meestal gepaard met vrijheidsberoving, mishandeling en het doden van dieren.
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

NVB Nederlandse Vegetariersbond7/11/2006
Vegetarisme, het niet eten van vlees, vis,
schaaldieren en gevogelte, bestaat al eeuwenlang

Pythagoras en zijn leerlingen waren reeds bekend met de vegetarische voeding en ook het feit dat de NVB al sinds 1894 bestaat, geeft aan dat vegetarisme verre van een trend is. Ruim 4,5% van de Nederlandse bevolking eet volledig vegetarisch. Daarnaast kiest een groot aantal Nederlanders ervoor om meerdere keren per week vegetarisch te eten, de zogeheten parttime vegetariŽrs of vleesverminderaars.   

Veel vegetariŽrs eten vegetarisch omdat ze het lekker vinden of omdat ze niet van vlees houden. Er zijn echter nog talrijke andere argumenten aan te voeren voor een vegetarisch voedingspatroon.
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Proefdiervrij7/11/2006
De vereniging Proefdiervrij, opgericht in 1897, streeft naar de afschaffing van alle dierproeven. Zij wil dit bereiken door proefdiervrije onderzoeksmethoden te stimuleren. Via publieksacties wordt druk uitgeoefend op de politiek, de wetenschap en de industrie.
Het heeft zin om op te komen voor de dieren in laboratoria. Sinds de eerste overheidsregistratie dierproeven en proefdieren (in 1981) is het aantal dierproeven meer dan gehalveerd. In 1981 werden ongeveer 1,5 miljoen proefdieren gebruikt, in 2003 waren dat er ruim 620.000.

De belangrijkste onderwerpen waar Proefdiervrij zich momenteel op richt zijn cosmetica, biotechnologie, het gebruik van proefdieren in het onderwijs, internationale samenwerking in InterNICHE, en de naleving van de wet op de dierproeven.

Het heeft zin om op te komen voor proefdieren. Afschaffen van alle dierproeven in een keer zal niet lukken, daarvoor is de problematiek te ingewikkeld. Het maakt nogal uit of je je richt op dierproeven voor cosmetica of dat de proefdieren worden gebruikt voor de vaccinproductie. Die dingen kan je niet over een kam scheren. Proefdiervrij zal tussenresultaten moeten nastreven om dichter bij haar doel te komen. Soms kost het erg veel tijd om kleine succesjes te bereiken. En bijna altijd is het zo dat ook anderen dan Proefdiervrij, bijvoorbeeld kamerleden of betrokken wetenschappers zich mede hebben ingezet om doorbraken te forceren. Maar stapje voor stapje komt het einddoel, een proefdiervrije wereld, dichterbij
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Bont voor Dieren7/11/2006

Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren. Wij vinden dat je geen dieren moet doden alleen maar om van hun vacht een bontjas te maken. In 1982 zijn de antibontcampagnes begonnen toen nog onder naam van het Anti Bont Comitť (ABC). In 1988 is het ABC opgeheven en als Bont voor Dieren verder gegaan. Bont voor Dieren wordt gesteund door 30.000 donateurs. Op ons kantoor in Amsterdam werkt een vast team van vier parttime medewerkers. Samen met het bestuur, vrijwilligers door het hele land en onze donateurs vormen wij Bont voor Dieren.


 

Bont voor Dieren is een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming ( Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren) en De Faunabescherming. Bont voor Dieren is een strikt geweldloze stichting. In de afgelopen twintig jaar hebben we onder andere bereikt dat de verkoop van bont drastisch is afgenomen en het fokken van vossen en chinchilla's verboden is. Deze successen hebben wij te danken aan de kracht van onze argumenten en de steun van een meerderheid van de Nederlandse bevolking. Van illegale acties zoals het bevrijden van nertsen hebben wij ons altijd gedistantieerd. Geweld ter bereiking van onze doelstellingen wijzen wij absoluut af.
 
0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Dierenwelzijn7/10/2006

Met dierenwelzijn wordt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een dier bedoeld. Elk gehouden dier probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen stress, pijn of angst bezorgt. Elke diersoort vertoont zijn eigen natuurlijk gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien moeten de rust hebben om te herkauwen, varkens hebben ruimte en een stabiele groep nodig, honden houden van regelmaat in hun leven, papegaaien hebben gezelschap nodig. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn van invloed op het welzijn van gehouden dieren. Er is echter nog een factor die (indirect) bepalend is voor het welzijn van productiedieren en dat is de houding van de consument en de keuzes die hij maakt bij de aankoop van vlees en andere dierlijke producten.

 

www.Dierenwelzijn-Nederland.nl

www.PartijvoordeDieren.nl

www.BontvoorDieren.nl

www.Vissenbescherming.nl

www.Dierenbescherming.nl

www.VarkensinNood.nl

www.ProefdierVrij.nl

www.Aap.nl

www.StemDierVriendelijk.nl

www.ReddeDierenwelzijnswet.nl

www.DierenrechtenEuropa.nl

www.IFAW.org

www.Faunabescherming.nl

www.WakkerDier.nl

www.WSPA.nl

www.Stieren.net

www.Sophiavereniging.nl

www.Milieudefensie.nl

www.Zeehondencreche.nl

www.Veganisme.org

www.Vegetariers.nl

www.CIWF.nl

www.Hondenbescherming.nl

www.GAIA.be

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Partij voor de Dieren7/10/2006

De Partij voor de Dieren wil de positie van dieren in onze samenleving verbeteren. Wij komen op voor de zwaksten, de stemlozen in onze maatschappij, de dieren. Het programma van de PvdD is gebaseerd op de visie dat dieren - evenals mensen - levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel en daarom net als mensen het morele recht hebben op een respectvolle behandeling door de mens. Dit houdt in dat dieren, zowel in het wild levende als gehouden dieren, naar hun eigen aard moeten kunnen leven en niet zonder een noodzakelijk of redelijk doel door de mens in hun welzijn mogen worden aangetast. Beschaving uit zich immers in de wijze waarop mensen met andere levende wezens op deze aarde en met de natuurlijke omgeving in het algemeen omgaan. De PvdD maakt onderdeel uit van de snelgroeiende emancipatiebeweging die opkomt voor de belangen van dieren. De Partij voor de Dieren kreeg al snel na haar oprichting vervolg in Duitsland, Frankrijk, BelgiŽ, Luxemburg en Spanje. Bij andere politieke partijen krijgen thema's zoals economie, veiligheid en integratie voorrang boven natuur, milieu en dierenwelzijn. Politieke kopstukken besteden weinig aandacht aan dier, natuur en milieu en ook uit de debatten van de afgelopen jaren blijkt dat de huidige parlementariŽrs, op een enkele positieve uitzondering na, weinig tot geen betrokkenheid hebben getoond bij onderwerpen als dierenwelzijn.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Welfare principles7/10/2006

The UK government commissioned an investigation into the welfare of intensively farmed animals from Professor Roger Brambell in 1965, partly in response to concerns raised in Ruth Harrison's 1964 book, Animal Machines. On the basis of Professor Brambell's report, the UK government set up the Farm Animal Welfare Advisory Committee in 1967, which became the Farm Animal Welfare Council in 1979. The committee's first guidelines recommended that animals require the freedoms to 'turn around, to groom themselves, to get up, to lie down and to stretch their limbs'. These have since been elaborated to become known as the Five Freedoms of animal welfare:

1> Freedom from thirst, hunger and malnutrition.

2> Freedom from discomfort due to environment

3> Freedom from pain, injury and disease

4> Freedom to express normal behavior for the species

5> Freedom from fear and distress

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Vijf Vrijheden7/10/2006

Door de commissie Brambell (1965) zijn een vijftal vrijheden voor het dier geformuleerd.

Dieren zijn vrij:

1> van dorst, honger en onjuiste voeding;

2> van fysiek en fysiologisch ongerief;

3> van pijn, verwondingen en ziektes;

4> van angst en chronische stress;

5> om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer