Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Opdrachten van Jet

8/2/2006 - Opdracht 1

Groep:                        CO1DT

Studentnummer:        319248 (Jet van der Veen)

 

Opdracht 1:                Kennismaken met (organisatie)communicatie

 

Opdracht organisatiecommunicatie: analyse corporate identitymix m.b.v. het corporate identitymodel van Birgkit en Stadler.

 

Sector:                        financiŰle dienstverlening

Organisatie:                Rabobank

 

 

 

ALGEMEEN

Activiteiten

De Rabobank is een brede all-finance dienstverlener op co÷peratieve grondslag. De Rabobank wil mensen in staat stellen hun keuzes en ambities waar te maken door het realiseren van klantwaarde in financiŰle dienstverlening. Zij wil het mensen en ondernemingen mogelijk maken onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer. Dit brengen ze tot uitdrukking in:

a) Het bieden van de best-mogelijke financiŰle diensten die klanten als passend ervaren;

b) Het bieden van continu´teit van haar dienstverlening overeenkomstig het lange termijnbelang van haar klanten; en
c) Betrokkenheid van de bank bij de klant en zijn omgeving waardoor realisatie van ambities mede mogelijk wordt gemaakt.

Geschiedenis
De geschiedenis van de Rabobank, oftewel het idee achter de Rabobank. Eind negentiende eeuw spoorden sociaal bewogen mensen in Europa de bevolking aan tot mondigheid door zich te organiseren: in politieke partijen, in vakbonden, in co÷peraties. In die tijd begint ook het verhaal van de Rabobank. Ge´nspireerd door Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Deze burgemeester van Heddesdorf, een klein stadje in Duitsland, trok zich rond 1850 het lot van zijn burgers aan. Met name de boerenbevolking had het zwaar. Na een slechte oogst bleef er vaak niets over om het hoofd boven water te houden. Laat staan om nieuw zaaigoed te kopen. Geld lenen was voor velen de enige oplossing.
Voor dat broodnodige krediet waren de boeren veelal overgeleverd aan de woekerpraktijken van malafide geldschieters. Er heerste dan ook veel armoede op het platteland.
Raiffeisen bedacht een even eenvoudige als effectieve oplossing: zelfredzaamheid door zelforganisatie en zelfbestuur. Hij riep de boeren op de handen ineen te slaan en samen een eigen bank te beginnen. Een boerenleenbank.
Samenwerken, dat is een rode draad door de geschiedenis van de co÷peratieve Rabobank: mensen die samenwerken, banken die hun krachten bundelen en gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die hun kennis samenbrengen. De specifieke betekenis van de co÷peratieve structuur is dat de groep het als haar eerste en belangrijkste taak ziet de belangen van haar klanten te dienen.

 

 

Kerncijfers

De Rabobank Groep bestaat uit 269 zelfstandige lokale co÷peratieve

Rabobanken in Nederland en hun centrale organisatie Rabobank

Nederland met haar (internationale) dochterondernemingen.

De Rabobank bedient ruim 9 miljoen particuliere en zakelijke

klanten in Nederland en een groeiend aantal in het buitenland, heeft

56.396 medewerkers en is vertegenwoordigd in 38 landen.

 

Organisatiestructuur

De lokale Rabobanken en hun klanten vormen het co÷peratieve kernbedrijf van de

Rabobank Groep. De banken zijn lid en aandeelhouder van de overkoepelende co÷peratie

Rabobank Nederland, die ze bij hun lokale dienstverlening adviseert en ondersteunt.

Daarnaast opereert Rabobank Nederland als (internationale) wholesalebank en als bankersĺ

bank van de groep. Rabobank Nederland fungeert tevens als houdstermaatschappij van een

groot aantal gespecialiseerde dochterondernemingen.

 

Organigram

 

Persoonlijkheid

 

Waarden

De klantwaarde is doel en geen middel. De klantbetrokkenheid markeert het onderscheidende ten opzichte van de concurrenten. De Rabobank zal bij alle activiteiten die ze onderneemt de rentabiliteit en solvabiliteit als voorwaarde voor continu´teit hanteren met het genereren van medewerkerwaarde als kritieke succesfactor.

 

Kernwaarden

Betrokken
Trefwoorden: tijd en aandacht, belangstellend, ge´nteresseerd, inlevend, maatschappelijk verantwoord
Dichtbij
Trefwoorden: vlakbij, nabij, toegankelijk, bereikbaar
Toonaangevend
Trefwoorden: vernieuwend, grensverleggend, dynamisch, vitaal, zelfbewust, bedrijvig, inspirerend, alert, leidend

Deze drie waarden moeten blijken uit alles wat zij is en wat zij doet. Dit zijn de karaktereigenschappen die passen bij een marktleider.

"Rabobank is een betrokken bank. Betrokken bij haar klanten en de maatschappij. Rabobank is hierdoor een bank die dichtbij haar klant is en staat. Door die betrokkenheid is de Rabobank toonaangevend op financieel terrein."

Het gaat hier dus niet alleen om het kwantitatieve marktleiderschap - de grootste te zijn. Het gaat veeleer om het kwalitatieve marktleiderschap. Om het mentale marktleiderschap.

Communicatie

Communicatie en Marktbewerking leveren een bijdrage aan de kernwaarden, gebaseerd op efficiency en effectiviteit. Door een ge´ntegreerde inzet van externe-, marketing- Ún  interne communicatie, wordt mede invulling gegeven aan een wederzijdse betekenisvolle relatie.

Gedrag

De Rabobank begrijpt als geen ander de waarde en ambities van haar klanten en is daar ook voorbeeld voor. Daarbij is samenwerking de beste manier om ambities van klanten te realiseren. Samenwerking helpt de klant om zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid te beleven. Zelfstandigheid is dus het kernbegrip van samenwerking. De behoefte van ieder mens om zichzelf te ontplooien en op eigen benen te staan. Geld is daarbij geen doel maar een middel.

 

Symboliek
Mens op een voetstuk.

De Rabobank is een bank van en voor klanten. Het beeldmerk is daarvan het symbool. Het toont een mens op een voetstuk, dat kenmerken in zich heeft van een zonnewijzer, een klok en een kompas. De boodschap is helder. Een ondernemende mens, op weg naar zijn doel.

 

Huisstijl

Logo

De mens op de zonnewijzer.

Vijftig illustratoren gaven hun visie, wat resulteerde in een figuur gebaseerd op een balletdanser. Hij straalt autoriteit uit, zelfvertrouwen, energie. De cirkel waarop hij zich beweegt is herkenbaar als zonnewijzer en klok. Dit vormt het beeld dat de mens centraal staat in de context. Dat kan de Rabobank zijn, maar ook de maatschappij. Het beeld roept associaties op met tijd, richting, beweging en toekomst. Samenvattend:

Rabobank neemt de tijd om samen te werken en helpt doelgericht richting te kiezen. Het bijbehorende woordmerk is speciaal voor de Rabobank ontworpen, evenals het daarvan

afgeleide lettertype de Rabo Gothic. Als huisstijlkleuren zijn oranje, blauw en gebroken wit gekozen.

 

KLeur

De kleuren zijn afgeleid van de Nederlandse vlag, de Geuzenvlag in oranje, blanje, blue. In een andere verklaring die aan de kleuren wordt gegeven, staat oranje voor de Nederlandse oorsprong van de bank, het blauw voor de continu´teit tussen het oude en het nieuwe. Tegelijk benadrukken deze kleuren beide karakters van de Rabobank. Enerzijds de betrokkenheid, het warme en het persoonlijke (oranje), anderzijds het professionele en zakelijke (blauw).

 

Typografie

Het letttertype Rabo Gothic is speciaal ontworpen voor de Rabobank.

 

 

Visuele identiteit

Fotobeleid

Om het persoonlijke van de Rabobank te benadrukken is gekozen voor het gebruik van fotoĺs in advertenties waarbij altijd ÚÚn van de personen recht in de camera kijkt.

Bronvermelding:         www.Rabobankgroep.nl
Raboweb, het intranet van de Rabobank organisatie.
Communicatie Handboek, W.J. Michels

 

 

 

 

 

 

 

Ľ 0 Comments Ľ Post A Comment! Ľ Permanent Link

About Me

Recent Posts

Ľ Opdracht 1

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer