Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Ervaringsdeskundigheid & Herstel

Herstellen is........

14:48, 21/4/2011 .. 0 comments .. Link

Herstellen is……………………………

 

Herstellen =   rouwen om je verlies en het een plek geven.

 

Herstellen =   respect voor jezelf, voor de dingen die jij voelt en meemaakt.

 

Herstellen =   de durf om ruimte op te eisen voor jezelf en jouw manier om je problemen te lijf te gaan.

 

Herstellen =   gebruik maken van familie, vrienden, lotgenoten die jou steunen.

 

Herstellen =   toegeven dat je hulp nodig hebt.

 

Herstellen =   de hulp vinden die bij jou past.

 

Herstellen =   plaatsen en mensen die je houvast en rust geven.

 

Herstellen =   acceptatie van beperkingen.

 

Herstellen =   plezier krijgen en zingeving.

 

Herstellen =   zien hoe ver je opgekrabbeld bent

 

Herstellen =   op eigen initiatief dingen ondernemen die je vroeger niet deed en die je goed af gaan.

 

Herstellen =   anderen tot steun zijn door je ervaringen.

 

Herstellen =   over onderwerpen praten die anders niet bespreekbaar zijn.

 

Herstellen =   een mening durven zeggen.

 

Herstellen =   iets zelfstandig doen.

 

Herstellen =   fouten zelf herstellen.

 

Herstellen =   ‘fouten’ als leermomenten zien.

 

Herstellen =   op z’n tijd rustmomenten inbouwen.

 

Herstellen =   je zelfvertrouwen herwinnen.

 

Herstellen =   genoeg steun en aanmoediging van familie en vrienden.

 

Herstellen =   kunnen lachen om jezelf.

 

Herstellen =   plekken vinden waar je je thuis voelt.

 

Herstellen =   niet direct zelf het voelen, maar de ander die zegt dat je op de goede weg bent.

 

Herstellen =   in het hier en nu leven!

 

Uit: Herstellen Doe je Zelf (kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid)

 Fases van herstel

14:45, 21/4/2011 .. 0 comments .. Link

Fases van herstel

 

Vanuit cliëntperspectief gaat het bij herstel om unieke persoonlijke processen, waarbij mensen met een psychische aandoening proberen de draad weer op te pakken, de regie te hervinden en hun leven opnieuw inhoud en richting te geven. Bij dit herstel staat de psychologische invalshoek van een veranderende identiteit op de voorgrond. Herstel is vanuit dit perspectief geen uitkomst, maar een langdurend proces waarin aspecten als (persoonlijk) welzijn, leren leven met de aandoening en de kwaliteit van leven centraal staan.

 

Herstel is vanuit dit perspectief dan ook niet hetzelfde als ‘genezing’. Vaak duurt het jaren voordat cliënten een volgende stap in hun herstelproces kunnen zetten.

 

Cheryl Gagne (2004) onderscheidt vier fasen in het herstelproces die hier

in een ‘ideale fasering’ worden weergegeven:

 

1. Overweldigd worden door de aandoening

Ø  Verslaving

Ø  Ziektebeeld (b.v. psychotisch)

Ø  Vervuiling

Ø  Slachtofferschap

        

2. Worstelen met de aandoening

Ø  Twijfel (doorgaan of niet)

Ø  Verzet

Ø  Onmacht

Ø  Niet accepteren

Ø  Geen grip hebben

Ø  Schaamte

 

3. Leven met de aandoening

Ø  Acceptatie

Ø  Wilskracht

Ø  De strijd aangaan

Ø  Rust

Ø  Ziekte inzicht

 

4. Leven voorbij de aandoening

Ø  Daginvulling

Ø  Levenslust

Ø  Met tegenslagen om kunnen gaan (coping strategieën)

 

In werkelijkheid verlopen herstelprocessen van cliënten veel grilliger dan hierboven geschetst.

 

 

 

 

 

 

Uit: ‘naar herstel en gelijkwaardig burgerschap, voor mensen met ernstige psychische aandoeningen’ (GGZ Nederland, maart 2009)Wat is herstel

14:42, 21/4/2011 .. 0 comments .. Link

Herstel

 

Herstel is voor elke persoon een uniek proces. Het is voor iedereen verschillend. Positieve veranderingen in je leven zijn soms het gevolg van hulp van anderen, maar je hebt er zelf vaak hard voor moeten werken.

 

Opkrabbelen

Herstel gaat ervan uit dat je kunt opkrabbelen uit een moeilijke periode. Dit opkrabbelen kost veel moeite en inzet en gaat gepaard met vallen en opstaan.

Herstel is leren van het vallen en opstaan waardoor je de kans krijgt om een nieuw evenwicht te vinden.

 

Wensen

Herstel is leren om eigen wensen en ideeën helder naar voren te brengen.

 

Kiezen

Herstel is op zoek gaan naar wat bij je past en keuzes leren maken wat betreft wonen, werken, het ontmoeten van andere mensen, hobby’s en daginvulling.

 

Samenwerken

Herstel is de steun en de hulp leren zoeken in je omgeving die je nodig hebt om een manier van leven te vinden die het beste bij je past.

 

Leren

Herstel is leren om je talenten en kwetsbaarheden te zien.

 

Veranderen

Herstel is veranderen als je eraan toe bent; stapje voor stapje.

 

Herstel komt dus vanuit jezelf. Het kunnen veel uiteenlopende dingen zijn die je op weg helpen naar herstel. Een glimlach, een vriendelijk woord, een tekst die je raakt. Soms heb je er hulpverleners en mensen uit je omgeving bij nodig. Iemand die je een zetje in de goede richting geeft.

 

 

Uitspraken over herstel

 

1. Uiteindelijk ben jezelf degene die uitmaakt of je veranderingen aan wilt brengen in je leven en welke risico’s je daarbij wilt lopen!

 

2. Werken aan herstel is voornamelijk een kwestie van zelfwerkzaamheid, met andere woorden: of je leert van je eigen ervaringen heb je zelf in de hand!

 

3.  Herstellen betekent niet altijd dat je volledig geneest. Je kunt juist door het accepteren van je beperkingen ontdekken wat jij wilt en waar je grenzen liggen. Tijdens je herstel doorloop je eigenlijk een soort rouwproces, waarin je afscheid neemt van je vroegere manier van leven!

Uit: Herstellen Doe je Zelf (kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid)Choose again

11:42, 20/4/2011 .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

CHOOSE AGAIN

 

 Vraag jezelf af waarom je zo hard en zo vaak vecht tegen ‘’het veranderen van een besluit’’ (een nieuwe keuze maken), zelfs als je weet dat de nieuwe keuze beter is.

Vraag jezelf af waarom je zo vaak gekozen hebt om niet te kiezen?

Of waarom je gekozen hebt voor dingen die niet echt zijn wat je wilt?

  

Zelfs geen keuze maken is een keuze. Echter heeft deze keuze geen betekenisvolle inhoud. Het is dood. En het houdt in dat je niet eerlijk bent tegenover jezelf! Je laat je leven leiden door de mensen om je heen, of door bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden. Niet echt goed….

Je limiteert jezelf en blijft daardoor vaak hangen aan een gemaakte keuze.

Alleen maar omdat je denkt dat je anders zwak of besluiteloos overkomt op anderen. Of op jezelf!

 

Het enige dat jouw keuzes limiteert is je ego en zijn vervelende kleine kinderen; angst, boosheid, trots. Zoveel van de dingen die ons tegenhouden komen uit hen voort.

Intolerantie, gewoonte, onvriendelijkheid, gedachteloosheid, onzekerheid, slachtofferschap of eigenlijk alle negatieve emoties.

 

De meeste mensen zien keuzes als iets permanents. Niets is minder waar.

Dingen veranderen. Jij verandert. De wereld verandert.

Van gedachten veranderen is geen misdaad. Iets terugdraaien is geen misdaad.

Je kunt ervoor kiezen hetzelfde weer te doen.

Of je kunt ervoor kiezen iets totaal anders dan je ooit hebt gedaan of bent geweest, te doen of te zijn………

 

Daarna, als het resultaat je niet bevalt, of je verandert van gedachten……….

 

KIES NOGMAALS………...................

CHOOSE AGAIN!!!

 

(Een anoniem gedicht)

 

 About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Linkedin
Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid
GGzE in de media

Categories

Herstel

Recent Entries

Herstellen is........
Fases van herstel
Wat is herstel
Choose again

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer