Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

waarnemingen psychiatrie & Welzijn

Een wijdverbreid misverstand rond ervaringsdeskundigheid

17:28, 15/5/2015 .. 1 comments .. Link
Ervaringsdeskundigheid is m.i. niet te trainen.
Trainen is lineair terwijl ervaringskennis en -kunde circulair is.

Ervaringskennis kan zich ontwikkelen tot deskundigheid, maar heeft veel tijd nodig om uit te rijpen.
Het is een wijdverbreid misverstand dat cliënten, na kortdurende trainingen, in te zetten zouden zijn als ervaringsdeskundigen.
Daar gaat heel veel fout.
Extra pijnlijk voor de trainees zelf, die vaak na een leven met veel tegenslagen hoop putten uit dergelijke trajecten....
 
Beter is het om (ex)cliënten via zelfhulp(groepen) te faciliteren, waardoor zij zelf aan hun herstelproces kunnen werken en als zij  de ambitie hebben, hen de kans bieden om door te groeien naar (vrijwillige) ervaringswerker.
Tijd en ruimte zijn de succesfactoren!


valse romantiek rond herstel in de zorgsysteemwereld

13:31, 10/5/2015 .. 0 comments .. Link

 

 
Naar aanleiding van het blog van Mark Spaargaren* over de zoveelste reis naar verre oorden (US, Italië, Nieuw Zeeland) om inspiratie op te doen m.b.t. herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, het volgende.
 
Van wat ik er inmiddels van mee heb gekregen, wordt de zorgsysteemwereld op een dieper niveau gekenmerkt door 
  • een te romantisch beeld van de werkelijkheid.
  • gebrek aan daadkracht.
 
Veelal onbewust aangestuurd vanuit het 'helperssyndroom' heeft men de naïeve verwachting dat, als men nu maar genoeg doet, c.q. behandelt dan wel begeleidt, het kwaad, het onrecht en de ziekte zal verdwijnen en de 'slachtoffers' van deze wrede wereld zich dankbaar zullen betonen t.o.v. hun 'helpers' en redders'.
Verder heerst er een cultuur die, 'zolang we maar plannen maken en elkaar met goede intenties  aan de praat houden', de professionele positie legitimeert.
Gevolg is een wat dromerige attitude, eindeloos opstartende projecten met dito vergaderingen, die vrijwel nooit concreet geïmplementeerd worden.
 
Vanuit mijn rol als onafhankelijke ervaringswerker, wordt mij steeds duidelijker dat de systeemwereld zich enerzijds meer en meer bemoeit met de herstelbeweging en de neiging heeft om haar 'over te nemen', terwijl aan de andere kant een deel van de herstelbeweging zelf tegen deze systeemwereld aan schurkt, althans, veel moeite heeft om haar noodzakelijk eigenstandige positie te handhaven.
 
Ook voornoemde reizen komen m.i. voort uit valse romantiek t.a.v. de inzet van ervaringsdeskundigheid en/of voeden deze romantiek juist.
Want na zes jaar werken in de krochten van psychiatrie en welzijn weet ik wel beter.
Er is helemaal niets romantisch aan de inzet van ervaringsdeskundigheid!
 
Het is hard werken op onontgonnen terrein, in een gure, vaak onherbergzame, haast vijandelijke omgeving waar veel weerstand met goudverf is overschilderd en waar het lastig is om vriendelijkheid van vijandelijkheid te onderscheiden.
Het lijkt vaak vechten tegen de bierkaai omdat ervaringswerkers veelal in het defensief gedrongen worden, met name wanneer zij pal gaan staan voor hun waarden en normen.
Ook het werken met collega-ervaringswerkers blijkt niet altijd zo prettig en gemakkelijk te zijn als gehoopt.
 
Kortom, hierbij een oproep om ons ervaringswerkers en ons gedachtegoed nu eens werkelijk serieus te gaan nemen i.p.v. er om heen te blijven draaien!
Laten we elkaar opzoeken, investeren in binnenlandse werkrelaties en die Hollandse nuchterheid juist inzetten om de hand daadwerkelijk aan de ploeg te slaan...
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Hans van Eeken.
 
 
Ervaringswerker, kwartiermaker, zelfhulp-facilitator, aandenker, waarnemer, ruimtemaker.
Werkzaam binnen psychiatrie & welzijn.
 
Tevens ambassadeur van de VakVereniging voor Ervaringswerkers http://www.ervaringswerkers.org
 
Twitter: @shakey3904


About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Een wijdverbreid misverstand rond ervaringsdeskundigheid
valse romantiek rond herstel in de zorgsysteemwereld

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer