Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
De e-sigaret Home | Profile | Archives | Friends
Elektronisch roken of e-roken is de toekomst

Marketingsucces10/1/2014

De woede en bezorgdheid van de tabaksindustrie zijn te begrijpen. Philip Morris bv. is de grootste adverteerder ter wereld. Imagovorming is voor tabakproducten van essentieel belang. Marlboro, de meest verkochte sigaret van Philip Morris, is een puur marketingsucces. reclame via televisie is in de meeste Europese landen al aan banden gelegd. Belangrijke media die wel nog ter beschikking bleven, waren de geschreven pers en affichering. Daar gaat de ontwerp-richtlijn nu ook aan knagen. Is dat ook zo in de Verenigde Staten, de thuismarkt van Philip Morris?

David de Courcy: "In de Verenigde Staten is alle reclame voor tabak op televisie verboden. Pers en affichering zijn volledig vrij. In Duitsland is de toestand net eender. En zo hoort het. Men kan toch niet zomaar de vrijheid van pers en de vrijheid van commerciële uitingen lukraak aan banden leggen.

De Courcy vreest een domino-effekt: "Eerst gaat de EU bepaalde vormen van tabaksreclame aan banden leggen, dan volgt een algemeen verbod. En aan welke productgroepen is het daarna de beurt? Alkohol, medicijnen, zoetwaren, speelgoed,... Bureaukratische maatregelen als deze tasten volgens mij de vrije marktekonomie aan. Ik kan u verzekeren dat als er een totaal reclameverbod komt op tabak, de gevolgen zwaar zullen doorwegen. Als wij onze reclamebudgetten moeten terugschroeven, zullen er veel sektoren aan de klaagmuur staan. Ik denk aan reclamebureaus, media, drukkerijen, maar ook aan kulturele en andere projekten die wij door sponsorship hebben geholpen.'

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

De beperking van een tabaksadvertentie tot een prezentatie van het product en zijn verpakking.10/1/2014

David de Courcy: "Uit ervaring weten wij dat een reclameverbod op tabaksproducten de vraag naar sigaretten niet zal verminderen. Italië kondigde in 1962 een absoluut reclameverbod af, maar is momenteel een van de weinige Europese landen waar de globale tabakskonsumptie toeneemt. Ook in de Skandinavische landen heeft een verbod op tabaksreclame geen evenredige afname in het verbruik veroorzaakt. In Oost-Europa is er nooit sprake geweest van reclame en toch stijgt de konsumptie van sigaretten er ieder jaar. Het enige gevolg van een reclameverbod is het vastzetten van marktaandelen en marktverhoudingen. Het is dus een zeer konservatieve maatregel. Hoewel het marktleider is in vele landen, wil Philip Morris zijn aandeel niet beschermd zien. Integendeel, wij willen ons marktaandeel uitbreiden. Stilstaan is achteruitgaan.'

"In de genoemde landen had het reclameverbod enkel een negatief effekt op de aanvaarding van productvernieuwingen. Het is voor een tabaksfabrikant heel moeilijk om nieuwe merken of producten te lanceren als hij niet over alle marketinginstrumenten beschikt. Zo zijn in Italië filtersigaretten moeizaam van de grond gekomen. Als reclame onmogelijk wordt, is er minder kommunikatie en ontvangen konsumenten ook minder productinformatie om een gefundeerde keuze te maken. Waarom zouden wij een lichtere, nicotine- of teervrije sigaret op de markt brengen als we deze boodschap niet kunnen overbrengen naar onze klanten? Een dergelijke sigaret is nochtans gezonder dan een gewone. Door beperkingen op te leggen op het vlak van tabaksreclame schiet de kommissie haar doel, de gezondheid van de burgers, voorbij.'

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Tabaksindustrie vreest Europese reclamerichtlijn10/1/2014

Het voorstel tot richtlijn van de EU over tabaksreclame is niet gerechtvaardigd en concurrentiebeperkend', zegt David de Courcy-Ireland, managing director van Philip Morris Belgium. "Onder het mom van gezondheidsdoelstellingen worden belemmeringen opgeworpen voor de vrijheid van handel en de vrijheid van meningsuiting'. De Courcy vreest dat deze tabaksrichtlijn een eerste stap zal zijn op weg naar een volledig reclameverbod voor tabaksproducten.

De tabaksindustrie is ontevreden. In de 17de eeuw al hakten Turkse sultans de handen af van volgelingen die het aandurfden te roken. Ook in de 20ste eeuw vindt de tabakssektor dat hij van alle kanten onder vuur wordt genomen. Misschien is het wel omdat tabak een ongezond product is, vroegen wij aan David de Courcy van Philip Morris België. Philip Morris is de belangrijkste private tabakproducent ter wereld. De Courcy: "U ziet dat zo, wij zien dat helemaal anders', luidt het lakonieke antwoord. "Wij verplichten niemand te roken. Onze reclamecampagnes zetten niet aan tot roken. De enige bedoeling ervan is rokers te overtuigen om aan een merk de voorkeur te geven. Ik vind dat elk individu voor zich moet kunnen uitmaken of hij al dan niet wenst te roken. Dat is een essentiële demokratische vrijheid in onze samenleving.'

Verbod

Op tafel ligt een voorstel tot richtlijn inzake de reclame voor tabaksproducten via de pers en affiches. Voorlopig bestaat in de Europese Gemeenschap enkel in Italië en Portugal een volledig verbod op tabaksreclame. Het voorstel tot richtlijn wil dat ook andere lidstaten de reclamemogelijkheden voor tabaksproducten gevoelig reduceren. De tabaksproducenten hebben het vooral moeilijk met twee elementen uit de ontwerp-richtlijn. Vooreerst zouden in advertenties alleen nog sloffen of pakjes sigaretten mogen uitgebeeld worden. Gedaan dus met imagovorming of artistieke kreativiteit. Anderzijds wil de richtlijn ook het gebruik van tabaksmerken en commerciële logo's op nevenproducten verbieden, zelfs als ze niets met tabak of een tabaksfabrikant te maken hebben.

David de Courcy: "Ik betwist niet het recht van lidstaten, of van de Gemeenschap, om het gebruik van tabak om gezondheidsredenen te ontmoedigen. Maar ik veroordeel wel het gebruik van een voorwendsel, de realizatie van de interne Europese markt, om een ander doel te bereiken. Of dat doel nu de volksgezondheid, het mileu of iets anders is, doet er voor mij niet toe. Het gebruik van artikel 100A van het Verdrag van Rome (dat harmonizatiemaatregelen mogelijk maakt die tot doel hebben de interne markt te creëren) om tabaksreclame in pers en affichering aan banden te leggen, is dan ook absoluut onaanvaardbaar. Hoe kunnen reguleringen op tabaksreclame in godsnaam bijdragen tot de vorming van de eengemaakte Europese markt? Ik vind dat deze ontwerp- richtlijn veel verder reikt dan de productkategorie die het wil regelen. De EU beperkt hier het fundamentele principe van vrije commerciële meningsuiting. Bovendien worden onmisbare eigendomsrechten als hulpmiddel bij marketing met voeten getreden.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Bezoek deze blogs ook eens: esigaret.com en e-sigaret.be

Hosting door HQ ICT Systeembeheer