Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Excursieweek NHTV 2008

06-10-2008: Breda

11:10, 10/10/2008 .. 0 comments .. Link

Verslag van maandag 6 oktober: excursie Breda, Nieuwe Mark

Vandaag hebben we als eerste mini-excursie een bezoek gebracht aan de Nieuwe Mark, en dan met name de Nieuwe Haven, in het centrum van Breda. Deze plaats heeft in de loop der tijd verschillende karakters gehad: het begon ooit als haven; in de jaren '60 is deze vanwege parkeertekort en (on)nuttigheid vervangen door een (ondergrondse) parkeergarage. Om het image van de stad weer enigzins op te vijzelen is besloten terug te keren naar het vroegere karakter van deze plaats: een haven, en daarbij het herstellen van de watercyclus. Naast het herstellen van de waterdoorloop is men momenteel druk aan het bouwen aan de westzijde van de Nieuwe Haven.

De appartementencomplexen schieten als paddestoelen uit de grond. Al met al is in de afgelopen twee zomers gebleken dat het bouwproces van de Nieuwe Mark zeker ten goede is gekomen aan het imago van de stad Breda; dit was duidelijk te zien aan de volle terrassen aan de Nieuwe Haven in de zomer. Echter, pas als het hele bouwproces af is kan pas een goed beeld geschetst worden van de situatie, maar het is alvast helder dat met het herstellen van de oude situatie van de stad Breda de nostalgische en ouderwetse identiteit weer terug is.07-10-2008: Amsterdam

11:10, 10/10/2008 .. 0 comments .. Link

Verslag van dinsdag 7 oktober: excursie Amsterdam, Bijmermeer, GWL, ARCAM, Noord-Zuidlijn

Vandaag is een bezoek gebracht aan Amsterdam. Om 10.00 in de ochtend werd verzameld op Station Amsterdam Bijlmer ArenA. Vanaf die plaats werd een blik geworpen op het indrukwekkende gestalte van de Amsterdam ArenA en de naastliggende bedrijfspanden van onder meer ABN-AMRO en PriceWaterhouseCoopers. Van een omstander hoorden we dat het hoge ABN-AMRO-gebouw zelfs onder het dak van de ArenA zou passen, hoewel de fantasie dat onmogelijk maakt. Na een korte indruk van de ArenA-boulevard vertrokken we richting Bijlmermeer, via het Nieuw Amsterdam Gebouw (dat qua vorm doet denken aan het Parijse Louvre). Het eerste dat we tegenkwamen was winkelcentrum Amsterdamse Poort, waar een grote diversiteit aan (bekende) winkels te vinden is. Na een halve kilometer kwamen we in de eerste laagbouwwijken van de Bijlmermeer. Wat opviel was dat de huizen er strak en in goede staat waren, iets dat niet meteen opkomt als men aan de Bijlmermeer denkt. Kenmerkend zijn de grote waterpartijen in de vorm van sloten en vijvers en de bruggen (vaak van gebouw naar gebouw) over de wegen. Ook de rechte structuur van de straten viel op, al waren vele straten niet recht op elkaar aangesloten, alsmede de vrijheid voor fietsers in de vorm van fietspaden. In de verte doemde echter de oorspronkelijke Bijlmermeer op, een verzameling van flats van tien etages hoog, gebouwd in honingraatstructuur. De contrasten met de laagbouw in de Bijlmermeer zijn verschrikkelijk groot; zowel de bebouwing an sich, als de fysieke status van de gebouwen. De groene vlaktes, soms met waterpartijen, maar sowieso met veel gras en bomen, gaven de buurt nog enigzins een positief karakter, maar die gedachte verviel meteen weer als er naar de inrichting van vele huizen werd gekeken. Al met al maakte dit gedeelte van de wandeling een grote indruk op ons, en dan in het bijzonder de verschillen in bebouwing.

Via de metro en bus werd koers gezet richting het GWL-terrein. Ondergetekende ging er echter voor de reis te voet te maken, via een deel van de oude grachtengordel. Opvallend was het aantal scheve panden langs de grachten zelf, en in de aangrenzende zijstraatjes. Daarna werd verzameld bij het GWL-terrein. Kenmerkend voor deze wijk in Amsterdam-Westerpark is de hoeveelheid aan groen, de vooral strakke en eenzijdige rode bebouwing (veel gebouwen zijn bedekt met klimop) van vijf, zes, zeven of acht etages en de autovrije en milieuvriendelijke structuur. De stilte in dit deel van Amsterdam had duidelijk de overhand.

Na een bezoek aan deze wijk werd de bus gepakt naar Amsterdam Centraal en te voet verder gegaan naar ARCAM, het architectuurcentrum Amsterdam. Het glazen huis bevat informatie over de historie van de Amsterdamse architectuur. Door middel van een soort van tentoonstelling laat men zien hoe mensen aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst het aanzien van Amsterdam qua bebouwing in de loop der tijd hebben beinvloed; dit alles in chronologische volgorde. Duidelijk wordt dat deze academie een duidelijke hand heeft in het hedendaagse, maar ook in het historische stadsbeeld van Amsterdam. Ook kon men via interactieve media (beeld en geluid) van informatie worden voorzien. Door tijdgebrek werd echter snel weer de bus richting Amsterdam Centraal gepakt, om tenslotte een bezoek te brengen aan het informatiecentrum van de Noord-Zuidlijn.

De Noord-Zuidlijn is een metrolijn die Amsterdam-Noord (boven het IJ) en Amsterdam-Zuid met elkaar moet gaan verbinden, om de snelheid en het comfort van het reizen te verbeteren. Door middel van een korte video wordt verteld waarom de lijn wordt gebouwd en hoe men te werk gaat bij de aanleg van de lijn. Na deze video worden kort twee maquette's van dichtbij bekeken, gecombineerd met de informatie uit de film. De positie van het busstation en de richting van de metrolijn werden nader beschouwd, en we kwamen inderdaad tot de conclusie dat de Noord-Zuidlijn de infrastructuur zienderogen gaat verbeteren, áls doorgang wordt gevonden in het bouwproces. Men stuit de laatste tijd bij het boren van de tunnel in de grachtenbuurten vaak op palen in de ondergrond, waar de huizen op rusten. Dit zorgt ervoor dat enkele huizen beginnen te verzakken, iets wat de vordering in het bouwproces duidelijk stagneert. Tenslotte werd de ''bunker'' aan de noordzijde van het station bekeken. Na al deze bezichtigingen werd door velen van ons de trein richting huis gepakt...08-10-2008: Rotterdam

11:08, 10/10/2008 .. 0 comments .. Link

Verslag van woensdag 8 oktober: excursie Rotterdam, uitleg maquette, bezoek centrum, Erasmusbrug en Kop van Zuid

Op de derde dag van deze excursieweek werd Rotterdam eens nader bekeken. De dag begon met een verzameling in twee groepen op Rotterdam Centraal. Vanuit daar werd op eigen gelegenheid richting CIC, het Rotterdams City Informatie Centrum gelopen. In dit centrum, aan de Coolsingel gelegen, wordt aandacht besteed aan de openbare (buiten)ruimte in Rotterdam. De tocht naar het CIC maakte al meteen duidelijk waarom Rotterdam ook wel het Manhattan aan de Maas wordt genoemd. Hoge gebouwen van onder andere Nationale Nederlanden en het WTC bepalen het stadsbeeld in het centrale deel van de stad. Hier wordt, zoals in de meeste Nederlandse steden, niet in de breedte gebouwd maar in de hoogte, waardoor de stad een eigen imago creëert. Prestige is hierbij wellicht een belangrijke factor. In het centrale gedeelte van de stad is weinig plaats voor oude gebouwen en juist veel plaats voor bouwputten. De Coolsingel kent een functioneel karakter.

Aangekomen bij het CIC wordt ons een maquette getoond van het grootste en belangrijkste gedeelte van Rotterdam. Door een blik op de maquette wordt in een opzicht duidelijk dat de stad veel hoge gebouwen herbergt en bovendien vele gezichten kent. Rotterdam ontstond door het bouwen van een dam in de rivier de Rotte, waarna zich een nederzetting settelde in het gebied ten noorden van de Maas, die vroeger breder was dan tegenwoordig. In de loop der tijd kreeg Rotterdam door zijn positionering een haven, al moest men Dordrecht nog voor zich dulden in de rangorde van havens. Door oorlogen verschafte Rotterdam zich een sterkere positie binnen de Nederlanden en moest de stad uitbreiden buiten de oorspronkelijke muren. Door aanleg van een rechtstreekse verbinding met de Noordzee namen de havens in omvang geweldig toe. Veel Brabanders komen af op de werkgelegenheid die de havens bieden. De stad breidde vooral uit naar het westen. In 1940 wordt centraal-Rotterdam gebombardeerd en brandt dit gedeelte vrijwel helemaal af. Door de ontstane kale vlakte kan de stad opnieuw worden ingedeeld. Functionaliteit en moderniteit zijn hierbij de sleutelwoorden, waarbij iedere richting zoals handel en administratie in aparte delen van de stad worden geplaatst, allemaal gelegen rondom de Coolsingel. De havens worden verder uitgebreid, woonwijken worden uit de grond gestampt en in de jaren ‘90 wordt Rotterdam bekend om zijn skyline. Niet voor niks wordt Rotterdam de Poort van Europa genoemd, omdat het door zijn ligging het achterland prima kan bereiken.

Na deze uitgebreide en boeiende uitleg over het Rotterdam van toen en nu hadden we zo’n twee uur om richting de Kop van Zuid te gaan. Het leek ons een leuk idee om Blaak en de Erasmusbrug onderwijl te bezoeken. Vele architectonische hoogstandjes, zoals de Blaaktoren en de Kubuswoningen werden waargenomen. Ook de Erasmusbrug vond gretig aftrek wat betreft de imposante architectuur. Bij het Wilhelminaplein werd een bezoek gebracht aan het Wilhelminahof, waar de ‘’boog’’ in het gebouw deed denken aan de Grande Arche, behorend bij het zakencentrum La Défense in Parijs.

Daarna werd gezamenlijk de Kop van Zuid, aan het uiteinde van de Erasmusbrug, bekeken; een indrukwekkende verzameling van imposante gebouwen (Montevideo en het Nieuwe Luxor), gecombineerd met oude gebouwen als Hotel New York. In de toekomst zullen hier nieuwe skyscrapers uit de grond schieten, zoals de Maastoren en New Orleans.

Opvallend was het geringe aanbod van winkels en andere publieke voorzieningen bij de Kop van Zuid, al zal het aanbod mondjesmaat toenemen. Het Nieuwe Luxor is daar een voorbeeld van. Men wil de cultuur van Rotterdam-Noord zoveel mogelijk doorgeven aan het zuidelijke gedeelte, omdat er nu nog een soort van tweestrijd is tussen de mensen in beide delen van de stad. Na het bezoek aan de Kop van Zuid werden op afstand nog de Paperclipwoningen bekeken. Via het futuristische metrostation Wilhelminaplein werd koers gezet richting de Coolsingel, alwaar de dag met een paar lekkere pinten werd afgesloten. Morgen tot slot een bezoek aan Eindhoven...09-10-2008: Eindhoven

11:07, 10/10/2008 .. 0 comments .. Link

Verslag van donderdag 9 oktober: A2-zone, Hightech Campus, SRE, Meerhoven, Eindhoven Airport, rondrit Eindhoven

Om half 10 moesten we verzamelen bij het NHTV-gebouw in Breda. Vanaf hier gingen we gezamenlijk met een bus naar Eindhoven, richting de A2-zone. Na een reis van ongeveer een uur kwamen we in Eindhoven aan. We waren ruim op tijd zodat we nog even met zijn alle wakker konden worden. Na een half uurtje konden we naar binnen bij het SRE (samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en hier kregen we een presentatie van Jean van Zeeland, de projectleider van de A2-zone. In de presentatie kregen we een toelichting op Brainport en de A2-zone.

Vijf Snelwegen komen samen bij Eindhoven en door de infrastructuur goed  in te richten, hoopt men de bedrijvigheid in Eindhoven te bevorderen. De A2-zone bevat 11 knooppunten, en allerlei bedrijvigheid langs de snelweg. Ook wil men een kantorencomplex boven de snelweg bouwen. Tevens werd er gesproken over de Hightech Campus. Na deze presentatie gingen we de Hightech Campus bezoeken. Eenmaal aangekomen vielen ons het aantal parkeerplaatsen en groenvoorzieningen erg op; die grote partijen groen verwacht je niet op een bedrijventerrein. Eerst gingen we lunchen, want geen van de kantoren die op de Hightech Campus gevestigd zijn hebben een eigen kantine; dit is voor alle bedrijven in een gebouw gevestigd. Dit heeft als doel elkaar te leren kennen, je komt andere mensen tegen van andere bedrijven en daarmee valt nuttige informatie uit te wisselen. Op dit terrein zijn ongeveer 90 bedrijven gevestigd en er lopen dus veel werknemers rond.

Na de lunchpauze kregen we nog een rondleiding over de Campus door dhr. Van Zeeland. Er zijn bedrijven die aan de ene kant de kantoren gesitueerd hebben waar nieuwe producten worden bedacht, en aan de andere kant in hetzelfde gebouw, de gebouwen waar de producten worden gerealiseerd. Op de Campus is een hele strook met parkeergarages waar men zijn auto kan parkeren. Het vele groen was een belangrijk punt in het ontwerp, Eindhoven wil meer groen in de stad, dit is in naar ons idee goed gelukt op de Hightech Campus.

Hierna vertrokken we weer per bus naar de A2-zone. Hier hadden we een rondrit en we kregen daarbij uitleg wat de plannen in de toekomst zijn en wat er zich gaat vestigen. Na deze rondrit reden we naar Eindhoven Airport waar we Marcel van Meel oppikten om door te rijden naar een uitbreidingsplan van Eindhoven, dat al in een vergevorderd stadium was. Dit uitbreidingsplan heet “Meerhoven”. Dit plan bevat verschillende wijken, namelijk Zandrijk, Bosrijk, Grasrijk, Landrijk en Waterrijk. Centraal tussen de wijken ligt een heel groot park, het park Meerland. Ook hier is veel ruimte voor groenvoorzieningen. Het gehele project kost bij elkaar 13 miljoen euro, de beplanting voor de groenvoorziening alleen kost 800.000 euro. Het uitbreidingsplan ligt naast het luchtmachtterrein en Eindhoven Airport. Tot nu toe zijn er nog geen klachten gekomen door bewoners, maar onlangs is bekend gemaakt dat Eindhoven Airport wil gaan uitbreiden en dit kan in de toekomst voor wat problemen zorgen. De wijk was erg mooi en effectief, er is voor ieder wat, er is genoeg ruimte voor iedereen. Na het bezichtigen van deze wijk reden we terug naar Eindhoven Airport waar we dhr. Van Meel afzetten en nog even rondkeken op het dakterras van Eindhoven Airport.

Rond vier uur was het dagprogramma afgelopen en reden we nog door de stad om nog een paar gebouwen te zien waaronder het (oude) Philipscomplex en het Philips Stadion. Om ongeveer kwart voor vijf kwamen we aan bij het NHTV-gebouw. Onze laatste excursiedag zat er op…About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Bijlmermeer
Rotterdam
Haven Breda
Gemeente Rotterdam
Gemeente Breda Haven
SRE
Hightech Campus

Categories


Recent Entries

06-10-2008: Breda
07-10-2008: Amsterdam
08-10-2008: Rotterdam
09-10-2008: Eindhoven

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer