Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Bureau Factotum

Een kader voor leren in de 21e eeuw...

Posted on 13/5/2014 at 20:50

Wie had kunnen denken dat ik in 2014 weer opnieuw betrokken zou raken bij het onderwerp 'beroepsgerichte sociale vaardigheden'? Nu ja, deze term stamt uit de jaren '90, dat zal duidelijk zijn. Ook heette het toen nog een tijdje 'vaardigheden om te overleven op de werkvloer' ...Begin jaren '90 begon het  besef  door te dringen dat het halen of hebben van een diploma uiteindelijk geen succes bleek voor een succesvolle loopbaan en een gelukkig leven. De uitgifte van het boek 'Emotionele intelligentie', door de Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman liet duidelijk zien waarom het kennen of herkennen van emoties belangrijk is, met name op de werkvloer. Emotionele intelligentie bestaat volgens Goleman uit vaardigheden die het verschil maken tussen iemand die alleen zijn/haar IQ gebruikt en iemand die op een juiste manier gebruik maakt van emoties. Zelfbeheersing, geestdrift, doorzettingsvermogen en het vermogen jezelf te motiveren horen o.a. bij emotionele intelligentie.

Zo kon het gebeuren dat ik aan het einde van mijn HBO studie Onderwijskunde een lessenserie heb ontwikkeld van 10 lessen in beroepsgerichte sociale vaardigheden voor de praktijkopleidingen van het toenmalige Centrum voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening. Deze centra waren door het hele land te vinden als praktijkcentra voor het volwassenen onderwijs, ook wel 'tweede kans onderwijs'  genoemd. De vijf opleidingsrichtingen waren Metaal, Electra, Kantoorpraktijk, Confectie en Kinderverzorging. Het was voor mij een prachtige ervaring te merken dat de lessen die ik gaf voor alle vijf de richtingen hetzelfde onderwerp hadden maar dat het vijf totaal verschillende lesblokken bleken te zijn gedurende die 10 weken. Iedere beroepscultuur had zo z'n eigen sfeer, invulling en jargon... Het lesonderdeel 'Interculturele communicatie' waar de lessenserie mee begon, bleek een schot in de roos. Na afronding van mijn studie kreeg ik daar onmiddellijk een baan van 20 uur aangeboden en ik heb vele jaren met veel plezier gewerkt binnen het werkveld van de sociale vaardigheden. Ook bleek dit onderwerp zich heel goed te lenen voor een uitstekende samenwerking met de docente Nederlands.... Toen later de CBB's werden opgeheven als zelfstandig orgaan en werden ingelijfd bij de Centra Vakopleiding ben ik als docente bsv meeverhuisd en heb ik ook op deze vakopleiding vele jaren met veel plezier les gegeven. Ik kan wel zeggen dat ik zelf in deze periode ook veel heb geleerd van alle cursisten en met name ook van de politiek- en economische vluchtelingen die bij ons een vakdiploma kwamen halen. Tot zover mijn bevindingen uit de vorige eeuw!

Dan nu de sprong naar de 21e eeuw! "Het Partnership for 21th Century Skills heeft een visie ontwikkeld voor succesvol leren voor de nieuwe open economie"... zo staat te lezen op de site www.softskills.nl/een-kader-voor-leren-in-de-21e-eeuw Het Partnership heeft een visie ontwikkeld op leren (Framework for 21th Century Learning, kortweg het Kader) om leraren te helpen deze vaardigheden te integreren in het leerplan. Het Kader beschrijft de vaardigheden en de kennis, bekwaamheid en geletterdheid die de student nodig heeft om te slagen in het werken en het leven. Tegenwoordig spreekt men van het belang van 'meerdimensionale vaardigheden', naast het behalen van een diploma. Ook wordt de term 'social skills' gebruikt, of 'soft skills'. Waarbij 'soft skills' dan staat naast de zogenaamde 'hard skills' = kennis en kunde. Na lezing van de visies en de omschrijvingen van de verlangde en benodigde 'skills' ben ik weer net zo enthousiast als toen.... lang geleden in begin negentiger jaren! Het is mooi om te zien dat niet alleen toen bij de CBB's, en later bij de Centra Vakopleidingen de noodzaak werd onderkend van het belang van sociale vaardigheden en beroepsgerichte sociale vaardigheden, maar dat in de achterliggende jaren een 'global' ontwikkeling is ingezet waarbij onderwijs en werkgevers samen hebben onderkend dat deze vaardigheden van wezenlijk belang zijn om te slagen in de maatschappij! Op www.rediff.com vond ik een opsomming van 'the top 60 soft skills at work'.... Al in de eerste paragraaf wordt duidelijk neergezet wat de belangrijkste 'skills' zijn bij het vinden van werk: communicatie, kunnen luisteren, kunnen onderhandelen, kennis hebben van omgangsvormen, 'geletterdheid', oftewel taalvaardigheid etc. Ik eindig met een stukje uit 'how to improve your soft skills'  : soft skills spelen een super belangrijke rol in het behalen van professioneel succes. Ze helpen om boven het maaiveld uit te steken in deze hoogst competatieve wereld van het bedrijfsleven, waardoor men opvalt in een milieu van routinematige banenzoekers met middelmatige vaardigheden en talenten..."

Volgende keer meer!

 


Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer