Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Fiets Veiliger Amsterdam

Vrijwilligers gezocht

Posted on 1/9/2009 at 15:12
Om het succes van de petitie Fiets Veiliger Amsterdam voort te zetten zijn we op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor het onderwerp fietsveiligheid in Amsterdam. Binnenkort komen we weer bij elkaar. Interesse? Bel of stuur een mail naar:

fietsveiligeramsterdam @live.nl

dan nemen we contact met je op.

Met vriendelijke groet
Veronique Swinkels
0651572672

De top-10 blackspots van de fietsersbond

Posted on 31/8/2009 at 15:21
We hebben een top-10 gemaakt van onveilige, onaangename routes in de stad. Allemaal straten die al jaren niet aangepakt worden en waar het wachten is op het volgende slachtoffer. Ik noem hem hieronder (volgorde is willekeurig):

1. Beethovenstraat
2. Van Woustraat
3. Vijzelstraat
4. Heemstedestraat/Zeilstraat/Koninginneweg
5. Kinkerstraat uiteinden
6. Rozengracht/Raadhuisstraat
7. Spaarndammerdijk/Tasmanstraat
8. Oude dijkwegen (Sloterweg, Osdorperweg)
9. Marnixstraat tussen Bloemgracht en Marnixplein
10. Kruispunten bij op/afritten A10

fietsersbond

67 zwarte ballonnen

Posted on 31/8/2009 at 15:19
Bij het aanbieden van de petitie heeft het Comite 67 zwarte ballonnen opgelaten.  Deze staan voor de 67 black spots die Amsterdam nog telt.

Voortgang petitie

Posted on 31/8/2009 at 15:09
Op 27 augustus is de petitie Fiets Veiliger Amsterdam aangeboden aan wethouder Gerson. De media-aandacht was groot. Van de wethouder hebben we de toezegging gekregen dat er nog een schriftelijke reactie volgt op de 10-punten die worden genoemd in de petitie.

Op 2 september wordt nog ingesproken bij de Commissie Verkeer en Vervoer. Hiermee hopen we de politiek nog extra aan te spreken en te doordringen van de urgentie van Fietsveiligheid.

Voorafgaand aan het aanbieden van de petitie was er een kortvooroverleg waarbij werd besloten verder te gaan met een Comite FietsVeilig Amsterdam dat er voor moet zorgen dat het onderwerp op de politieke en ambtelijke agenda blijft.


http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=101244&tijdlijn=1

Aanbieden petitie fiets veiliger Amsterdam door Veronique Swinkels aan Wethouder Gerson

Posted on 31/8/2009 at 15:05
aanbieden petitie fiets veiliger amsterdam door Veronique Swinkels (fot: reinder rustema)

Overhandiging petitie op 27 augustus

Posted on 24/8/2009 at 10:28
Op 27 augustus wordt om 13.30 de petitie fiets veiliger Amsterdam overhandigd aan wethouder Gerson. Kom ook.

Locatie is het plein bij de ingang van het Muziektheater aan de Amstel.
Om 13.30 zullen 67 zwarte ballonnen worden opgelaten om aandacht te vragen voor de 67 blackspot die Amsterdam nog steeds telt.
Daarna zal een ontmoeting plaatsvinden met de wethouder.
Met de overhandiging van de petitie vraagt het comité van bezorgde ouders dat de petitie heeft gestart aandacht voor de fiets veiligheid van Amsterdam.
Meer dan 7000 Amsterdammers hebben de petitie tot nu toe ondertekend en onderschrijven daarmee het 10-puntenplan dat van Amsterdam een fiets veiligere stad kan maken. ONDERTEKENEN KAN NOG STEEDS!

Het schooljaar is weer begonnen. Fietsende kinderen en scholieren zijn kwetsbaar in het drukke Amsterdamse verkeer.Dodelijke ongelukken in de afgelopen jaren zijn de aanleiding om aan bestuurders en politici van Amsterdam te vragen fiets veiligheid hoog op de Amsterdamse politieke agenda te plaatsen.
Amsterdam moet structureel aan de slag met fiets veiligheid, blackspots moeten direct worden aangepakt voordat er meer slachtoffers vallen.

Aanvulling petities

Posted on 8/7/2009 at 22:06
Na het online gaan van de petitie kwamen er nog verschillende suggesties binnen voor onderwerpen die wellicht ook in het 10-punten plan hadden kunnen staan. Hier kunnen deze opmerkingen worden geplaatst.

Petitie Fiets Veiliger Amsterdam

Posted on 8/7/2009 at 21:57
Onderteken de petitie nu op www.petities.nl en kijk naar de stand. Zijn we al over de 7500 heen?

Amsterdam moet veiliger voor fietsers


Wij,
bezorgde ouders van Amsterdam,

constateren
Steeds weer worden Amsterdamse kinderen slachtoffer in het drukke Amsterdamse verkeer. Dat is absoluut onacceptabel. Er moet nú iets gebeuren. Onze kinderen móeten veilig van en naar school kunnen fietsen. Nog steeds is fietsveiligheid geen speerpunt van beleid en door gebrek aan centrale aansturing krijgt dit onderwerp niet de aandacht die het in Amsterdam verdient. Met doden en gewonden tot gevolg. Daarom hebben we, als bezorgde ouders, een tienpuntenplan opgesteld. Met deze maatregelen willen we van Amsterdam een veiligere fietsstad maken. Wij roepen u op deze maatregelen met de hoogste prioriteit uit te voeren. In het belang van de Amsterdamse kinderen, in het belang van Amsterdam.en verzoeken
Maak de veiligheid van onze kinderen speerpunt van uw beleid. En ga over tot het uitvoeren van het volgende tienpuntenplan:
- Zorg voor een stadsbreed fietsveiligheidsplan dat op stadsdeelniveau wordt uitgevoerd.
- Neem bij het aanleggen van wegen de veiligheid van fietsers (en voetgangers) als norm (met o.a. 25 km zones, gescheiden fietspaden, verboden straten voor vracht- en busverkeer, fietsvriendelijke afstemming verkeerslichten) en geef daarin de straten in de buurt van scholen een aparte status.
- Leg door de hele stad een zogenaamde witte loper voor de fietsers aan zodat onze kinderen weten welke route het veiligst is.
- Stem de breedte van fietspaden af op het hoeveelheid fietsverkeer en neem de toename van scooterverkeer hier nadrukkelijk in mee.
- Sta vrachtverkeer en busverkeer alleen toe bij gescheiden fietspaden en beperk dit anders tot bepaalde timeslots.
- Hou bij wegwerkzaamheden rekening met de veiligheid van de fietser.
- Neem onmiddellijk maatregelen bij zogenaamde blackspots.
- Verbeter het verkeersonderwijs op basis- en middelbare scholen.
- Verplicht verkeerslessen ‘Rijden in de stad’ voor chauffeurs van vrachtwagens en bussen.
- Voer met spoed in de hele stad aanvullende veiligheidsmaatregelen in zoals verplichting van dode hoekspiegels voor alle vrachtwagens en bussen, extra spiegels bij verkeerslichten, voorsorteervakken bij verkeerslichten voor fietsers etc etc.

Het onderwerp fietsveiligheid willen wij nadrukkelijk terugzien in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de verkiezingen van 2010 en in het programakkoord van de centrale stad en stadsdelen.

Wij zullen na de zomer deze petitie met zoveel mogelijk handtekeningen van Amsterdammers aanbieden aan de burgemeester en aan de politieke en organisatorische vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de stad.

Amsterdam moet veilig worden voor onze fietsende kinderen!verwachte datum van indiening
20-08-2009

gericht aan
Amsterdam

petitionaris
Veronique Swinkels namens
Comité bezorgde ouders Amsterdam

Veel Amsterdammers hebben hun eigen ervaring

Posted on 8/7/2009 at 16:05
veel Amsterdammers hebben zo hun eigen ervaring met fiets veiligheid. Hier kunnen zij hun verhaal vertellen.

Organisaties in Amsterdam die zich met verkeersveiligheid bezighouden

Posted on 8/7/2009 at 16:03
In Amsterdam zijn verschillende organisaties die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Hier kunnen ze vertellen wat ze in de aanbieding hebben.

Nog 66 onveilige plekken

Posted on 8/7/2009 at 16:01

Uit het Parool van 8 juli

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/250584/2009/06/27/Nog-66-plekken-gevaarlijk.dhtml

Nóg 66 plekken gevaarlijk

Blackspots en red-routes in Amsterdam. Zie onderaan voor een meer gedetaillerde kaart.
AMSTERDAM - Amsterdam telt nog 66 kruispunten die zeker zo gevaarlijk zijn als het Marnixplein, de plek waar vorige week de twaalfjarige Boris Kouwen om het leven kwam toen hij werd aangereden door een vrachtauto.

Dit blijkt uit cijfers die de gemeente heeft verstrekt aan Het Parool. De gevaarlijke kruispunten worden blackspots genoemd, omdat daar in drie jaar zes of meer ongelukken met slachtoffers zijn gebeurd. Dat kunnen lichtgewonden zijn, maar ook zwaargewonden of doden.

Het zijn onder andere gebrek aan geld en politieke verdeeldheid die ervoor zorgen dat blackspots niet meteen worden aangepakt.

Stadsdeel Centrum wil nu dat de gehele Marnixstraat een 30 kilometerzone wordt. Het GVB, dat daar trams en bussen heeft rijden, zal zich daar niet tegen verzetten. (JASPER KARMAN)

VANDAAG IN HET PAROOL
Gevaarlijke kruispunten zijn nog lang de stad niet uit
Op het Marnixplein ging het vorige week verschrikkelijk mis, maar er zijn veel meer gevaarlijke kruispunten in de stad. Buurtbewoners klagen, de gemeente zegt haar best te doen. Maar gaat het allemaal wel snel genoeg?

De top 10 onveilige plekken van de fietsersbond

Posted on 6/7/2009 at 09:25
De fietsersbond heeft een top-10 gemaakt van onveilige, onaangename routes in de stad. Allemaal straten die al jaren niet aangepakt worden en waar het wachten is op het volgende slachtoffer. Hier volgt de lijst (volgorde is willekeurig):

1. Beethovenstraat
2. Van Woustraat
3. Vijzelstraat
4. Heemstedestraat/Zeilstraat/Koninginneweg
5. Kinkerstraat uiteinden
6. Rozengracht/Raadhuisstraat
7. Spaarndammerdijk/Tasmanstraat
8. Oude dijkwegen (Sloterweg, Osdorperweg)
9. Marnixstraat tussen Bloemgracht en Marnixplein
10. Kruispunten bij op/afritten A10

Voor steun aan de Fietsersbond en meer informatie, zie: www.fietsersbond.nl/amsterdam. en zie hun aanvulling onder de organisaties in Amsterdam die zich bezighouden met fietsveiligheid.

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer