Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
financieel Home | Profile | Archives | Friends
Worst Lobbying Award voor ExxonMobil

Andere Politiek neemt in 2007 deel aan de verkiezingen18/4/2007

Andere Politiek neemt in 2007 deel aan de verkiezingen

 

BRUSSEL -- Het Comité voor een Andere Politiek neemt in 2007 deel aan de federale verkiezingen en wil de komende maanden een politiek programma met concrete voorstellen uitwerken. Dat werd zaterdag beslist op een conferentie aan de ULB in Brussel.

Sinds het Generatiepact reist voormalig parlementslid Jef Sleeckx het hele land af om er bondgenoten te zoeken voor een nieuw politiek initiatief. Sleeckx, bijna 70, was jarenlang de Kempense stemmenkampioen van sp.a, maar botste tijdens de strijd tegen het Generatiepact op veel ontgoochelde socialistische stemmers die zich in de steek gelaten voelden door hun partij. Met die bondgenoten organiseerde Sleeckx zaterdag een 'dag voor een andere politiek' aan de ULB in Brussel.

De organisatoren telden 600 aanwezigen die zich op het eind van de dag mochten uitspreken over drie stellingen. Zonder veel moeite beslisten de aanwezigen dat het Comité voor een Andere Politiek in nauwe samenwerking met de Franstalige tegenhanger "Pour une Autre Gauche" zal deelnemen aan de federale verkiezingen van 2007 op basis van een programma dat de komende maanden zal worden uitgewerkt. Of de beweging ook een partij wordt, moet later nog blijken.

Weinig debat dus over de strategische kwesties. "Daar hadden we vooraf al grondig over gedebatteerd," verontschuldigt Sleeckx zich. Of hij zelf meedoet aan de komende federale verkiezingen laat hij ook open. "Het zijn de lokale comités die moeten beslissen of het in hun kieskring haalbaar is om aan de verkiezingen deel te nemen. Als we er aan beginnen, moet het lukken. We gaan niet meedoen voor 0,2 %."

In een reeks werkgroepen werden al de contouren geschetst van een politiek programma. Een Andere Politiek wil ondermeer gratis openbaar vervoer, meer sociale woningen, een regularisatie voor mensen zonder papieren en een informatiecampagne over de invloed van de Europese Unie. Na een nieuw congres binnen enkele maanden komt er een definitief programma waarmee de lokale comités dan naar de kiezer kunnen trekken.

Aan de andere initiatieven links van de sp.a en PS werden niet veel woorden vuil gemaakt. Al benadrukte Sleeckx wel dat hij blij is dat er ook iets als de 15 december-beweging bestaat. Een beweging met heel wat syndicale verantwoordelijken die eveneens haar wortels heeft in de strijd tegen het Generatiepact, maar die de tijd niet rijp acht voor een electoraal avontuur. "Misschien hebben we andere doelstellingen, maar we zijn tenminste allemaal gekant tegen het neoliberalisme," aldus Sleeckx die er toch aan toevoegt dat hij nog altijd hoopt iedereen samen te brengen in een nieuwe politieke formatie.

Bron: Indymedia Door christophe

 

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer