Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Flien's world

Levenslang leren is de sleutel?

Posted in Unspecified
14-4-2009

In mijn werk vormt Levenslang Leren een wezenlijk onderdeel van de begeleiding van jongeren. Levenslang Leren is op zich een mooi concept, alhoewel ik er lang over heb gedaan om uit te zoeken wat dit containerbegrip inhoud.

In mijn onderzoek stuitte ik op: het nieuwe leren, Levenslang Leren, Levensbreed Leren, permanente educatie, leren leren en ervaringsleren. Mooie termen hoor, daar niet van… maar het blijft allemaal erg vaag. De ervaringsdeskundigen lijken het niet eens.

Levenslang Leren blijkt een programma te zijn van de EU. Maar vooralsnog lijkt het programma vooral in België voet aan de grond te krijgen. In Nederland is het programma nog weinig bekend, en dat terwijl het zoveel voordelen kan opleveren in alle segmenten van de maatschappij.

Tijd voor een korte uitleg:

Op Europees beleidsniveau wordt Levenslang Leren gedefinieerd als “alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties vanuit persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren”.

In Nederland is deze definitie breder uitgelegd: “alle vormen van algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, niet formeel onderwijs en informeel leren die gedurende het gehele leven plaatsvinden en die op persoonlijk vlak voor het leven als burger, sociaal gezien of vanuit het toogpunt van de arbeidsmarkt tot meer kennis, vaardigheden en competenties leiden. De aangeboden diensten op het gebied van begeleiding en advies worden eveneens tot Levenslang Leren gerekend.

Zo dat is eruit!

Nu weten alle CMV’ers dat de economische en sociale veranderingen die de kennismaatschappij met zich meebrengt voor de EU en haar burgers zowel voordelen – in de zin van grotere mogelijkheden op het punt van communicatie, reizen en werkgelegenheid – als risico’s – niet in de laatste plaats op het punt van de kennisongelijkheid met daardoor sociale uitsluiting- met zich mee. Door deze veranderingen lijkt het logisch dat dit een geheel nieuwe onderwijs –en scholingsaanpak nodig is, zowel op formeel, niet formeel als informeel vlak.

Wat mij betreft is Levenslang Leren nu meer bittere noodzaak dan ooit in deze steeds veranderende maatschappij. Door Levenslang Leren wordt de kans op dualisering op kennisgebied tegengegaan. Het beleid van Levenslang leren zou zich vooral moeten focussen op verschillende risicogroepen. Gezien het Mattheuseffect  (de sterken worden sterken, de zwakken worden zwakker) dreigen zij immers steeds verder achterop te raken.

Voor jongeren geldt dit des te meer. Zij zijn een belangrijke schakel, zij vertegenwoordigen de toekomstige maatschappij. In feite moet het onderwijs en het jongerenwerk jongeren voorbereiden op een zeer nabije toekomst: een mondiale economie, met kennis als productiefactor, lerende organisaties en duurzame ontwikkeling.

Maar niet alleen de “doelgroep”  heeft iets te leren. Ook professionals en beleidsmakers moeten worden gevoed met informatie van de kwetsbare doelgroepen om zo passend op de doelgroep te kunnen reageren. Om vraag en aanbod zo maximaal mogelijk op elkaar af te stemmen is wederzijds leren belangrijk.

Zoals de schrijver van Le Petit Prince al zei: “Als je een boot wilt bouwen, moet je niet het hout gaan zoeken of de taken verdelen. Je moet de mensen laten verlangen naar de zee! “ De grote vraag blijft in dit geval hoe ik jongeren het beste kan laten verlangen naar de zee van kennis.

20:46 - 13/4/2009 - comments {0} - post comment


Description

Home
User Profile
Archives
Friends
Recent Entries
- Levenslang leren is de sleutel?
Hosting door HQ ICT Systeembeheer