Linked - out

Home - Profile - Archives - Friends

Gesprek over ons voedsel

Posted on 2/4/2013 at 11:53 - 0 Comments - Post Comment - Link


Reactie op brief stoppen met betalen rente en aflossing

Posted on 28/2/2013 at 15:38 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

Nationale Nederlanden

Postbus 93604

2509 AV Den Haag

T.a.v. Afdeling intensief beheer

 

 

Amersfoort, 28 februari 2013

 

 

Betreft: leningnummer 0102570987

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

Op 25 februari jl heb ik een brief gestuurd naar aanleiding van mijn beslissing te stoppen met het betalen van mijn aflossing en de rente die u mij berekend over de uitstaande schuld. Deze brief is gericht aan uw directie. Vriendelijk verzoek ik u alvorens u over gaat tot de handelingen die u noemt in uw brief van 26 februari contact op te nemen met uw directie om een en ander te verifiëren. Overigens kunt u de brief hier vinden.  

 

Het spreekt voor zich dat ik alle kosten die voortvloeien uit eventuele handelingen die genoemd worden in uw brief linearecta zal toevoegen op de balans met vorderingen die ik benoem in mijn brief van 25 februari. Ik kan mij voorstellen dat deze gang van zaken voor u een benadering is, die u in uw dagelijkse praktijk nog niet bent tegengekomen. Deze reactie laat zich als best als volgt omschrijven;

 

 

Sometimes people hold a core belief that is very strong. When they are presented with evidence that works against that belief, the new evidence cannot be accepted. It would create a feeling that is extremely uncomfortable, called cognitive dissonance.  And because it is so important to protect the core belief, they will rationalize, ignore and even deny anything that doesn’t fit in with the core belief.

~Frantz Fanon

 

 

 

 

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

 

 

Frank Buijs

Amerikaring 34                                         

3823 HT Amersfoort       www.frankbuijs.com      www.buijsadvies.nl       www.frankbuijs.nl


Alleen een robot is in staat

Posted on 28/2/2013 at 13:51 - 0 Comments - Post Comment - Link

Alleen een robot is in staat om handelingen volgens een vast patroon te verrichten. Een mens heeft emoties en zal derhalve nimmer in staat zijn zich het gedrag van een robot eigen te maken. Het straffen van mensen die gestuurd worden door emoties is zinloos en dient geen ander belang dan een geldbelang.


‘Niets om bang voor te zijn in Rusland’

Posted on 27/2/2013 at 10:21 - 0 Comments - Post Comment - Link

Het is een van de corruptste landen ter wereld, en toch timmeren Nederlanders er aan de weg: Rusland. Minister Frans Timmermans was er gisteren op bezoek. 

‘Ik juich verdere economische vervlechting toe’, aldus Timmermans. Wat de minister betreft mag Lukoil snel meer tankstations in Nederland openen, ‘als ze goede service bieden en scherpe prijzen’.


Mail zorgverzekeraar betreffende weigeren zorgverzekering

Posted on 26/2/2013 at 16:00 - 0 Comments - Post Comment - Link

De Friesland Zorgverzekeraar

Postbus 270

8901 BB Leeuwarden

 

Amersfoort, 14 februari 2013

Betreft: kenmerk 000105858943

Geachte heer,mevrouw,

 

Betreffende de betaling van € 314,34 met kenmerk 0213021058589431 kan ik u het volgende mededelen; Op dit moment is mijn dochter xxx. Buijs mede verzekert op mijn polis met nummer 105858943. Mijn verzoek is om voor haar een eigen polis te maken daar zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. U krijgt een dezer dagen een getekend incassoformulier betreffende de te incasseren premie.  Het bedrag van € 113,75 betreft het eigen risico van 2012 en zal ik naar u rekening overmaken. Ondanks dat de basisverzekering een verplichte verzekering betreft deel ik u hierbij mede de premie die hiermee samenhangt niet langer te zullen betalen. Met ingang van 2013 heb ik besloten de verplichte gestelde verzekering niet langer te accepteren. Kort samengevat ben ik tot de conclusie gekomen dat het zorgstelsel  niet klopt. Ik ben niet langer bereid om te betalen voor een systeem waar ik mij niet in kan vinden. 

Hartelijke groet,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

Geachte heer Buijs,

Hartelijk dank voor het doorgeven van het rekeningnummer van uw dochter. Deze vermelden wij in haar gegevens.

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u ons altijd mailen. Natuurlijk staan we u ook graag telefonisch te woord. Klik hier voor alle contactgegevens. Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice

De Friesland Zorgverzekeraar
Harlingertrekweg 53 Postbus 270 8901 BB Leeuwarden
( ( +31 (0)58 291 31 31
ü www.defriesland.nl

Geachte heer,mevrouw,

Vriendelijk dank voor uw reactie. Het rekeningnummer van mijn dochter D.A.M. Buijs is xxxxxxxx.  In uw reactie geeft u de wettelijke gang van zaken aan betreffende het niet betalen van de verplicht gestelde zorgverzekering. Deze gevolgen zijn mij duidelijk en brengen mij niet op andere gedachten. Ik begrijp dat u geen uitzondering kunt maken. Mijn keuze is weloverwogen en bewust genomen.

Met vriendelijke groet,

Frank Buijs
Amerikaring 34
3823 HT Amersfoort


Op 20-2-2013 14:01, KlantenserviceDeFrieslandZorgverzekeraar schreef:

Geachte heer Buijs,

U geeft een wijziging door betreffende uw dochter. Graag informeren wij u hierover.

 

Wijzigen verzekeringnemer

Wij gaan uw dochter per 1 maart 2013 zelf verzekeringnemer maken. Zij is vanaf die datum dan zelf verantwoordelijk voor haar verzekering. U en uw dochter ontvangen hiervan nog schriftelijke bericht.

 

Automatische incasso

U kunt ook per e-mail het rekeningnummer van uw dochter voor de automatische incasso doorgeven. Haar premie wordt dan per 1 maart 2013 automatisch van het doorgegeven rekeningnummer geïncasseerd. Terugvorderingen van het verplicht eigen risico worden dan ook automatisch geïncasseerd. Wanneer zij terugvorderingen van het verplicht eigen risico per acceptgiro wilt betalen, verzoeken wij u dit door te geven. Ook verzoeken wij u aan te geven of ditzelfde rekeningnummer in de toekomst gebruikt kan worden bij de uitbetaling van eventuele vergoedingen.    

Zorgverzekeringswet
In uw brief geeft u ook aan dat u de verplicht gestelde verzekering niet langer accepteert. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 is ingevoerd. De Zvw maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen. Wij kunnen voor u hierop geen uitzonderling maken.

premie
Indien u de premie voor de zorgverzekering niet meer gaat betalen, zijn wij genoodzaakt de vordering uiteindelijk over te dragen aan een gerechtelijke deurwaarder. Zij gaan dan hiervoor extra incassokosten bij u in rekening brengen. Ontstaat er daarnaast  een premieachterstand van 6 maanden, dan wordt u bij het CVZ  aangemeld als wanbetaler. U betaalt dan een hogere premie totdat u uw achterstand hebt afgelost. Om al deze problemen te voorkomen adviseren wij u toch om de premie voor de zorgverzekering te blijven betalen.

Wanneer u nog vragen hebt, kunt u ons altijd mailen. Natuurlijk staan we u ook graag telefonisch te woord. Klik hier voor alle contactgegevens. Wij helpen u graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Klantenservice

De Friesland Zorgverzekeraar
Harlingertrekweg 53 Postbus 270 8901 BB Leeuwarden
( ( +31 (0)58 291 31 31
ü www.defriesland.nl

___________________________________________________________________________________________________________________

Online uw gegevens bekijken, vergoeding of uw eigen risico inzien en wijzigingen doorvoeren? Het kan allemaal op Mijn De Friesland.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

___________________________________________________________________________________________________________________

Voorletter

F.C.W.

Voorvoegsel


Achternaam

Buijs

Geslacht

Man

Geboortedatum

06-05-1966

Verzekerdennummer

105858943

Straatnaam

Amerikaring

Huisnummer

34

Toevoeging


Postcode

3823HT

Woonplaats

AMERSFOORT

Telefoon

0338888454

Email

mail@buijsadvies.nl

Heeft betrekking op

Bestaande zorgverzekering

Uw reactie

Geachte heer,mevrouw, Zie bijgevoegde brief.
Mijn beslissing te stoppen met het betalen van mijn aflossing en de rente

Posted on 25/2/2013 at 14:40 - 0 Comments - Post Comment - Link

Nationale Nederlanden

Postbus 93604

2509 AV Den Haag

T.a.v. de Directie

 

 

Amersfoort, 25 februari 2013

Betreft: leningnummer 0102570987

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 januari ijl heb ik u een brief gestuurd naar aanleiding van mijn beslissing te stoppen met het betalen van mijn aflossing en de rente die u mij berekent over de uitstaande schuld. In deze brief verwijs ik u naar de feitelijk leidinggevenden van ons land vertegenwoordigd door haar minister president de heer Mark Rutte. Gezien u brief van 19 februari jl, waarin u mij wederom attendeert op de ontstane betalingsachterstand neem ik aan dat er van enig overleg zoals vermeld in de eerder genoemde brief geen sprake is geweest. Op zich kan ik dit begrijpen daar ik grote vraagtekens zet bij de aanwezige kennis bij de politiek over het monetaire geldsysteem zoals momenteel wereldwijd gehanteerd wordt. Ik zal dat wat ik hier schrijf onderbouwen met links die momenteel in grote getallen verspreid staan op het internet en de kennis die ik zelf bezit betreffende het scheppen van geld. Wellicht dat onze overheid deze kennis kan verspreiden onder haar leden en niet alles klakkeloos aanneemt wat economen en bankdirecteuren hen wijsmaken. De volgende film duurt 11 minuten en staat op de volgendepagina;    Kort samengevat.

Commercial banks are responsible for extending credit to individuals and businesses and have no authority to create or print money, digital or otherwise.

Mijn eerder gemaakte opmerking dat de politiek nauwelijks weet heeft van de goochel praktijken van commerciële banken wordt in dit filmpje overigens vanaf 8:26 benoemd. Te triest voor woorden dat hier de conclusie wordt getrokken dat het communiceren van de werkelijke gang van zaken over ons geldsysteem te ingewikkeld wordt bevonden voor de politiek? Met andere woorden; en ik citeer hier de letterlijke tekst. Het duidelijk maken van de goochel praktijken van commerciële banken aan de politiek is alsof je communiceert tegen een muur. Het lijkt ons zinvoller om eerst een breder publiek en de journalisten te bereiken alvorens dit voor te leggen aan de politiek.

Even voor mijn begrip vorming. Wie bepaalt er nu wat? Is het de politiek die op komt voor de belangen van haar burgers of zijn het de monopolisten en banken die bepalen wat er wereldwijd met haar bevolking gebeurt met als enige reden het systeem in tact te houden? En dit weer als enige reden zodat de elite verder kan gaan met het uitbuiten van de overige 98% van de wereldbevolking om haar buitensporige levens steil te kunnen handhaven?

Wordt het niet tijd dat de bevolking wordt uitgelegd dat ze als melkkoe fungeren voor de elite?

Terug naar de brief van 19 februari waarin u mij vriendelijk doch dringend verzoekt het openstaande bedrag inclusief verschuldigde boete meteen over te willen maken naar het opgegeven bankrekening nummer.

Even voor alle duidelijkheid.  U hebt niets te eisen. Het geld en de berekende rente die u mij vanaf het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst in 2003 heeft laten betalen is niet uw eigendom en heeft nooit tot uw eigendom behoort. Meer informatie over de dimensie van eigendom in relatie tot geld vindt u hier

Op de volgende pagina staan een 5tal films die de werking van ons geldsysteem visualiseren. Ik heb zelfs de moeite genomen om de teksten uit te schrijven. Deze vindt u hier; en deel 2 hier. Wellicht handig voor onze politiek om het beter te kunnen begrijpen.

Terug naar de dimensie van eigendom. Er staan tal van artikelen en blogs wereldwijd verspreid die deze problematiek nader omschrijven maar het volgende stukje uit deel 1 omschrijft mijn weigering de vordering te betalen meer dan goed.

Wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk het prille begin van de problemen waar we nu wereldwijd mee te kampen hebben. Ik ga stap voor stap verduidelijken wat er gebeurt. De goudsmid gaat inzien dat hij meer geld kan verdienen, Aan de basis ligt de gedachte dat de pandhouders nooit allemaal tegelijk hun goud op komen halen. Hij schrijft dus coupons uit met de waarde van het fysieke goud dat mensen kunnen uitgeven als ware het, het goud zelf. Omdat niet iedereen tegelijk zijn goud komt ophalen komt hij op het idee om zijn goud uit te gaan lenen en daar rente voor te gaan rekenen. De reçu’s die de goudsmid uitschrijft worden dan erkend als wettig betaalmiddel en de leners beginnen om leningen te vragen in de vorm van deze reçu’s in plaats van het fysieke goud dat veel te zwaar en onhandig is om als betaalmiddel te laten fungeren.

Nu de dimensie van eigendom zoals deze beschreven staat in ons burgerlijk wetboek.

Het uitschrijven van coupons met de waarde van het fysieke goud zelf is gerelateerd aan gebakken lucht. Er is geen “zaak” zoals omschreven in het burgerlijk wetboek. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan een vordering die geen onderliggende waarde heeft als zodanig. Ook van vruchtgebruik zoals beschreven in punt 3 is geen sprake daar dit weer in relatie staat tot eerder genoemde “zaak”, die er naar nu blijkt niet is en nooit heeft bestaan. Naast het feit dat u mij laat betalen voor het scheppen van gebakken lucht laat u mij rente betalen over iets dat niet u eigendom is. Deze laatste vorm van diefstal reken ik u zwaar aan. Rente vragen over gecreëerd geld dat getoverd wordt uit de hoge hoed zorgt ervoor dat geld onbeperkt recht geeft op het gebruik van goederen, op land en natuur, zelfs ten koste gaat van anderen en van toekomstige generaties. Dit recht zou nooit gebaseerd moeten worden op het bezit van geld. Het is mij een raadsel waarom wij mensen tot armoede en ellende veroordelen die een slechte toegang tot geld hebben. Uitgebreid onderzoek naar de criminele effecten van het rekenen van rente over iets dat niet onder definitie van eigendom valt vind u hier

 

Kort samengevat hebt u geen rechtsgeldige vordering op mij. Het feit dat u mij al die jaren rente heeft laten betalen over een vordering die niet tot uw eigendom kan worden beschouwd kan ik helaas niet anders omschrijven dan pure diefstal. Ik zal dit bedrag van samengestelde interest dan ook terugvorderen vanaf het moment van ondertekenen van de eerder genoemde koopovereenkomst van de woning in 2003. Tevens heb ik bij u een beleggingsrekening waar ik vermogen heb opgebouwd dat te zijner tijd zou moeten dienen om de schuld die in relatie staat tot de verstrekte hypothecaire financiering op mijn woning af te lossen. Nu ik tot de conclusie ben gekomen dat u niets te vorderen heeft zal ik ook dit bedrag terug eisen. Een specificatie van de bedragen kunt u op korte termijn van mij verwachten. Het spreekt voor zich dat ik de politiek tot verantwoording zal roepen zoals reeds aangegeven in de volgende brief.

Wil ik graag afsluiten met een citaat uit het boek “Ondernemend in Risico” Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845-1995. J. Barendregt en T. langenhuyzen. NEHA AMSTERDAM 1995

Als een rode draad door de geschiedenis loopt de ontwikkeling van gezamenlijke waarden die aan het doen en laten van een bedrijf ten grondslag liggen. Verankering in de samenleving, integriteit, eerlijke en open onderlinge verhoudingen en ondernemerschap hebben in de loop der jaren reliëf gekregen. Deze waarden lijken vanzelfsprekend te zijn, of zelfs clichés, maar dit boek laat zien hoe dit “karakter” van Nationale Nederlanden tot stand is gekomen. Het geeft de boodschap er zuinig op te zijn.

In het begin van de negentiende eeuw was de verzekeringsmarkt vooral het domein van kleine en op lokale schaal opererende verzekering organisaties. De koopkracht van de meeste Nederlanders was gering, de communicatiemogelijkheden waren klein en de reistijden lang. De meeste voorkomende organisatievorm, die is terug te voeren tot het sociale karakter van de oude gildesteun en burenhulp, was het niet commerciële, onderlinge verzekeringsfonds. Deze vond toepassing bij zowel brandverzekeringen als bij de volks-, rente-, kapitaal- en ziektekostenverzekeringen. Het kenmerk van de vele kleine ‘onderlingen’ was dat uiteenlopende risico’s gelijkelijk omgeslagen  werden. Als er aan het einde van het boekjaar geld over was, werd dit teruggegeven; verliezen werden ook hoofdelijk omgeslagen.

Helaas is van het oorspronkelijke sociale karakter niets meer in ons huidige systeem terug te vinden maar leven we in een “angst”maatschappij die er op ingericht is om mensen te onderwerpen aan de eerder genoemde elite om het gecreëerde systeem in stand te houden. Het spreekt voor zich dat ik mij niet langer conformeer aan deze waanzin en mij zal blijven verzetten totdat de politiek in gaat zien dat de weg die wij momenteel bewandelen een doodlopende weg is.

 

Hoogachtend,

 

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

 


Alternatieven en varianten voor ons geldsysteem

Posted on 12/2/2013 at 16:34 - 0 Comments - Post Comment - Link

Welkom bij Torekes!

Maak zelf geld

Geld en duurzaamheid


Voedseltekort

Posted on 8/2/2013 at 11:51 - 0 Comments - Post Comment - Link

Voedseltekort?

Onze planeet bestaat voor meer dan 70% uit water en de dagelijkse hoeveeheid  zonlicht die onze planeet bereikt en gratis omgezet kan worden in energie is amper te bevatten. En wij brengen "alles" in relatie met geld dat we nota bene zelf uit het niets gecreerd hebben


Vijf vragen over de toekomst van SNS

Posted on 25/1/2013 at 16:05 - 0 Comments - Post Comment - Link

Gaat SNS failliet?

uhh....zou goed kunnen..... Grapje....Maar is het hele bankensysteem niet zo goed als failliet?  Kijk we hebben het hier over een systeembank. Je hebt het vast vaker gehoord. To big too fail.  Zo kort mogelijk samengevat. De burger is altijd de lul. Het mooie van burgers is dat ze toch wel betalen.Tja lullig maar zie het zo, beter de burger die er toch geen bal van snapt dan morrelen aan het inkomen of bonussen van onze goochelaars toch?.....

Is mijn spaargeld veilig?

Altijd  tot een bedrag van maximaal € 100.000,-p.p. en het mooie zie punt 1. Burgers betalen gezamenlijk toch wel de rekening..... heerlijk net schaapjes als ze maar gras hebben.....

Wat gebeurt er met mijn hypotheek of verzekering?

Kijk in principe is het 1 pot nat. Maar mocht je er toch meer over willen weten en hoe banken eigenlijk allemaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden dan verwijs ik je naar dit artikel.

Wat gebeurt er als ik een achtergesteld deposito heb?

Kijk dit is wat ingewikkelder. Maar zie het zo. Eigenlijk wilde je zelf voor bankje spelen. Je wilde wel wat meer risico lopen. Net als een echte bank. En zoals je zojuist hebt kunnen lezen zijn alle banken onlosmakelijk met elkaar verbonden en houden ze elkaar de hand boven het hoofd en omdat uiteindelijk tja de sukkels, Jan met de pet toch wel betaald krijgt jij je geld toch wel terug. ladiladila.....

 

Dus dit gaat mij geen geld kosten?

Hoe vaak heb ik nu niet al gezegd dat de rekening toch wel wordt neergelegd bij iedere burger. Ja uiteindelijk merk je daar wel wat van. Belastingen gaan omhoog, bekeuringen worden duurder, BTW gaat omhoog en ga zo maar door. Kijk... wie dacht je zelf dan, die dit allemaal gaat betalen?  No panic gewoon betalen tot je een ons weegt en last but not least. Vooral je kop houden.

 

 


Shell en Oekraïne stappen in schaliegasavontuur

Posted on 25/1/2013 at 11:18 - 0 Comments - Post Comment - Link

Maria van der Hoeven, directeur van het IEA, stelde vorig jaar echter dat de kennis en technologie om schaliegas milieuvriendelijk te winnen, inmiddels aanwezig zouden zijn.

Er moeten echter wel  duidelijke afspraken met bedrijven komen om de winning van gas op een maatschappelijk aanvaardbare manier te laten verlopen. 

Op zich wel begrijpelijk dat Shell in een dergelijk project juist in de Oekraïne stapt. Daar gaat het vast lukken om duidelijke afspraken te maken


Goedgeloof thee

Posted on 24/1/2013 at 14:13 - 0 Comments - Post Comment - Link

Je hebt allerlei soorten thee. Iedereen kent ze wel. Goede nachtrustthee, voor gezonde nieren en ga zo maar door. Sinds kort heb ik ontdekt dat er ook goedgeloof thee is. Iedere dag een kopje en je je gelooft zelfs wat de overheid je verteld. Het schijnt dat je dat heel simpel kunt verdunnen en zelfs met het leidingwater kunt mengen. Op zich best handig die goedgeloofthee....


Positief blijven

Posted on 24/1/2013 at 13:53 - 0 Comments - Post Comment - Link

Als het om onze economie gaat moet je positief blijven. Het voordeel van positief is dat je alles zeg maar door een roze bril ziet. Dat is op zich niet verkeerd. Want niets is vervelender dan iemand die negatief in het leven staat. Laatst viel die bril van mijn hoofd en ik was niet blij met wat ik zag. Ik zoeken en zoeken waar is die verdomde bril ! Want weet je. Met die bril ziet de wereld er niet alleen mooier uit. Hij is ook mooier Ik denk dat velen onder ons een vergelijkbare bril dragen........en het vervelende hieraan is dat er ook nog eens verschillende glazen in zitten


Financieel advies

Posted on 24/1/2013 at 13:48 - 0 Comments - Post Comment - Link

Omdat ik al een tijdje in het "vak" zit hierbij een goed en welgemeend financieel advies! Spaar vooral goed en veel!. Dan weet je zeker dat je later goed en veel terug kunt betalen!


De overheid.

Posted on 24/1/2013 at 13:33 - 0 Comments - Post Comment - Link

Voor een ieder die nog twijfelt. De overheid zorgt voor ons en heeft het beste met haar burgers voor. De overheid steelt en bedriegt niet. Als wij kinderen krijgen dan vertellen wij ze op een bepaalde leeftijd dat op 5 december een man met een baard komt en die heeft dan speciaal voor jou een zak met cadeaus. Totdat het kind "wakker" wordt en beseft dat die beste man niet bestaat. Ik vraag me af wat er moet gebeuren om iemand die volwassen is "wakker" te krijgen.


Bankieren

Posted on 24/1/2013 at 13:28 - 0 Comments - Post Comment - Link

Er is een kans dat de werkeloosheid blijft stijgen. Tip. Laat je omscholen tot bankier. De minimaal vereiste basisopleiding is die van goochelaar! Je moet vanuit het niets geld zien te toveren.

Het mooie is dat als je dit trucje goed beheerst, je aan het eind van het jaar ook nog een bonus meekrijgt !  Mooi toch!

 

 


Twijfels

Posted on 24/1/2013 at 11:22 - 0 Comments - Post Comment - Link

Als er een moment komt dat je gaat twijfelen en denkt waar doe ik het allemaal voor, onthoudt dan dit. Je doet het voor je kinderen. Iemand moet het stokje toch overnemen?


"Just look at us. Everything is backwards;

Posted on 9/1/2013 at 16:21 - 0 Comments - Post Comment - Link

Everything is upsidedown. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universitys destroy knowledge, gouverments destroy freedom, the major media destroy information and relegions destroy spirituality".  - Michael Ellner

 


In a world where everything revolves around money

Posted on 7/1/2013 at 01:41 - 0 Comments - Post Comment - Link

In a world where everything revolves around money, it is not always obvious that someone else you do not know personally, may recognize or can feel your deepest intentions.


Over ons voedsel

Posted on 3/1/2013 at 16:35 - 0 Comments - Post Comment - Link

Er zijn meer onderzoeken die aantonen dat preventie en gezond leven de zorgkosten juist verhogen. Het CPB rekende dat jaren geleden ook al uit. De arts-epidemioloog Luc Bonneux kwam ook met cijfers hierover.
De reden daarvoor is even logisch als simpel: door gezond gedrag neemt de levensverwachting toe. Wie langer leeft, krijgt op hogere leeftijd chronische ziektes als dementie, reuma en kanker. We leven langer, maar niet in goede gezondheid.

En hoe zou dat nou komen?  

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3363116/2012/12/14/Ouder-worden-we-maar-ziekten-tekenen-de-gewonnen-jaren.dhtml?goback=%2Egde_4739551_member_196138486 

Japan en IJsland koploper !!!!

In 2010 hadden Japanse vrouwen bij geboorte de hoogste levensverwachting ter wereld:

85,9 jaar. Bij de mannen waren IJslanders koploper met 80,0 jaar.

Kanker http://www.wcrf.nl/onderzoek/feitenencijfers.php#wereldwijd

Kanker eist steeds meer slachtoffers: 5,8 miljoen doden in 1990, 8 miljoen in 2010. Dat is een stijging van 38 procent. Verwacht wordt dat dit aantal wereldewijd zal blijven doorstijgen tot 12 miljoen doden in 2030

Het is tijd dat we de mythe dat we gezond oud kunnen worden eens ontmaskeren. Het is een sprookje dat de samenleving zichzelf, vanuit een soort maakbaarheidsideaal, graag aanpraat. Gezond is dus niet altijd goedkoop, en ongezond niet altijd duur. Het leven is minder zwart-wit dan dat.

In feite is het leven wat eten betreft aardig zwart - wit. Zo ingewikkeld is het niet lijkt mij  We eten in de meeste westerse landen te veel, wat er doorgraans in de supermarkten ligt is overwegend troep en als we minder lees gezonder gaan eten dan gebruiken we vaak nog steeds diezelfde troep. We bewegen te weinig maar blijven wel steeds meer eten. Dus als we minder lees gezonder gaan eten dan worden we weliswaar ouder maar krijgen gedurende ons leven nog steeds diezelfde ongezonde stoffen binnen, tel daarbij op dat we te weinig bewegen en het circeltje is weer rond. Hoef je volgens mij niet echt voor gestudeerd te hebben toch ?

http://www.wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/voedsel/

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=199780815&gid=4739551&commentID=110951010&goback=&trk=NUS_DISC_Q-subject#commentID_110951010 

http://www.linkedin.com/groups/De-wetgeving-over-gezondheidsclaims-komt-4739551.S.199875635?view=&gid=4739551&type=member&item=199875635&trk=NUS_DISC_Q-ttle 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3363116/2012/12/14/Ouder-worden-we-maar-ziekten-tekenen-de-gewonnen-jaren.dhtml?goback=%2Egde_4739551_member_196138486 

http://www.linkedin.com/groups/Tien-fabels-die-door-de-4739551.S.195112254?view=&gid=4739551&type=member&item=195112254&trk=NUS_DISC_Q-ttle

 

 

 

 

 


Statement on the Motion to Concur in the Senate Amendments to H.R. 8

Posted on 3/1/2013 at 01:20 - 0 Comments - Post Comment - Link

We Are Already Over the Fiscal Cliff  https://www.facebook.com/ronpaul

2 January 2013

Despite claims that the Administration and Congress saved America from the fiscal cliff with an early morning vote today, the fact is that government spending has already pushed Americans over the cliff. Only serious reductions in federal spending will stop the cliff dive from ending in a crash landing, yet the events of this past month show that most elected officials remain committed to expanding the welfare-warfare state. 

While there was much hand-wringing over the “draconian” cuts that would be imposed by sequestration, in fact sequestration does not cut spending at all. Under the sequestration plan, government spending will increase by 1.6 trillion over the next eight years. Congress calls this a cut because without sequestration spending will increase by 1.7 trillion over the same time frame. Either way it is an increase in spending.

Yet even these minuscule cuts in the “projected rate of spending” were too much for Washington politicians to bear. The last minute “deal” was the worst of both worlds: higher taxes on nearly all Americans now and a promise to revisit these modest reductions in spending growth two months down the road. We were here before, when in 2011 Republicans demanded these automatic modest decreases in government growth down the road in exchange for a massive increase in the debt ceiling. As the time drew closer, both parties clamored to avoid even these modest moves.

Make no mistake: the spending addiction is a bipartisan problem. It is generally believed that one party refuses to accept any reductions in military spending while the other party refuses to accept any serious reductions in domestic welfare programs. In fact, both parties support increases in both military and domestic welfare spending. The two parties may disagree on some details of what kind of military or domestic welfare spending they favor, but they do agree that they both need to increase. This is what is called “bipartisanship” in Washington.

While the media played up the drama of the down-to-the-wire negotiations, there was never any real chance that a deal would not be worked out. It was just drama. That is how Washington operates. As it happened, a small handful of Congressional and Administration leaders gathered in the dark of the night behind closed doors to hammer out a deal that would be shoved down the throats of Members whose constituents had been told repeatedly that the world would end if this miniscule decrease in the rate of government spending was allowed to go through.

While many on both sides express satisfaction that this deal only increases taxes on the “rich,” most Americans will see more of their paycheck going to Washington because of the deal. The Tax Policy Center has estimated that 77 percent of Americans would see higher taxes because of the elimination of the payroll tax cut.

The arguments against the automatic “cuts” in military spending were particularly dishonest. Hawks on both sides warned of doom and gloom if, as the plan called for, the defense budget would have returned to 2007 levels of spending! Does anybody really believe that our defense spending was woefully inadequate just five years ago? And since 2007 we have been told that the wars in Iraq and Afghanistan are winding down. According to the Congressional Budget Office, over the next eight years military spending would increase 20 percent without the sequester and would increase 18 percent with the sequester. And this is what is called a dangerous reduction in defense spending?

Ironically, some of the members who are most vocal against tax increases and in favor of cuts to domestic spending are the biggest opponents of cutting a penny from the Pentagon budget. Over and over we were told of the hundreds of thousands of jobs that would be lost should military spending be returned to 2007 levels. Is it really healthy to think of our defense budget as a jobs program? Many of these allegedly free-market members sound more Keynesian than Paul Krugman when they praise the economic “stimulus” created by militarism.

As Chris Preble of the Cato Institute wrote recently, “It’s easy to focus exclusively on the companies and individuals hurt by the cuts and forget that the taxed wealth that funded them is being employed elsewhere.”

While Congress ultimately bears responsibility for deficit spending, we must never forget that the Federal Reserve is the chief enabler of deficit spending. Without a central bank eager to monetize the debt, Congress would be unable to fund the welfare-warfare state without imposing unacceptable levels of taxation on the American people. Of course, the Federal Reserve’s policies do impose an “inflation” tax on the American people; however, since this tax is hidden Congress does not fear the same public backlash it would experience if it directly raised income taxes.

I have little hope that a majority of Congress and the President will change their ways and support real spending reductions unless forced to by an economic crisis or by a change in people’s attitudes toward government. Fortunately, increasing numbers of Americans are awakening to the dangers posed by the growth of the welfare-warfare state. Hopefully this movement will continue to grow and force the politicians to reverse course before government spending, taxing, and inflation destroys our economy entirely.

« Last Page :: Next Page »