Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
BKR Home | Profile | Archives | Friends
Financieel

BKR7/2/2011
Het bij BKR vastleggen van gegevens die betrekking hebben op een aan particulieren verstrekt krediet, zijn ter inzage beschikbaar voor kredietverstrekkers met een BKR aansluiting. Door gegevens bij BKR op te slaan kunnen instellingen met een BKR aansluiting deze gegevens raadplegen, als hulp bij het accepteren van een lening. Voor het definitief verstrekken van een lening zal men dienen af te wegen of een krediet met de beschikbare BKR gegevens op een te verantwoorden manier is te verstrekken. Het toetsen bij het BKR wordt gedaan om geldverstrekkers te helpen zo min mogelijk met slechte betalers geconfronteerd te worden.

Te hoge kredietverlening en probleemsituaties met schulden kunnen worden voorkomen, door de bij het BKR na te trekken informatie. Twijfelen over de over jou bij BKR aanwezige informatie is niet nodig omdat je zelf vragen over de over jou opgeslagen informatie al surfend op het internet rechtstreeks bij BKR kunt voorleggen. Onrechtmatige vermelding van BKR in de naam van bepaalde bedrijven brengen onnodig risico met zich mee, probeer hier rekening mee te houden door die sites links te laten liggen. Malafide instanties doen vaak pogingen om met acties via de telefoon een product aan de man te brengen met gebruik van de naam BKR, je dient hiervoor op je hoede te zijn daar BKR nooit acties via de telefoon zal doen.

Een van de doelstellingen van BKR is om je te beschermen tegen het aangaan van te hoge kredietverplichtingen en hulp te verlenen om dat te beletten. Iedere kredietverstrekker die deelnemer van het BKR is kan inzage bij BKR doen aangaande consumenten en hun financiele verplichtingen. Verloop van hoe het verloop was van afgesloten en afgelopen overeenkomsten tot en met de achterliggende 5 jaar.Iedere geldverstrekker kan daar dan voor het aangaan van een nieuwe lening rekening mee gehouden.Alle verzamelde informatie zal het BKR vastleggen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Kredietverstrekkers die deelnemer zijn van het BKR kunnen het verstrekken van een lening secuur overwegen met hulp van informatie van CKI bij een BKR toetsing.De aanvraag om te lenen kan ten gevolge hiervan verstrekt worden door meer gevonden verantwoordingen. In het belang van iedereen, kredietnemers en kredietverstrekkers, is verstrekking van verantwoorde leningen met de bij het BKR ingekeken informatie erg belangrijk. . Aangesloten kredietverstrekkers zullen met de door BKR aangedragen gegevens minder risico lopen. Met het gevolg dat het mogelijk is een betere verantwoording te geven bij een krediet dat wordt verstrekt.

BKR heeft geen enkele bemoeienis over verstrekken van leningen en beslist voor geen enkele kredietvorm. Enkel de bij het BKR aangesloten deelnemer beslist over een lening die je bij hem hebt aangevraagd. Of een krediet voor jou verantwoord is zal blijken uit de BKR gegevens en andere informatie waarover de kredietverstrekker beschikt. De verstrekking van kredieten zal kunnen geschieden indien geen negatieve BKR informatie is op te vragen en de verhoudingen tussen inkomen en lasten in evenwicht zijn.
0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer