Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
gurlz2gurlz

Description

Gurlz2Gurlz site (H)*


My Links

* Home
* My Profile
* Weblog Archives
* Friends
*My Photo Album

liedJj

http://mfile.akamai.com/9139/rm/stream.wmg.com/atlrec/the_darkness/dark_thing_real_320x240.rm

 

liedjj Fn the darkneSs

 

 


Posted: 13:14, 27/1/2006
Link

onSe emaiL adereSsú 4 mSn & maiiLéé

heb  Je  vraagen/blunders  enz  ?

maiL dan naar ;; 

Gurlz2Gurlz.RedaCtie__JOjo@hotmail.com voOr naar Jojo

en fOr naar puCc naar ;; Gurlz2Gurlz.RedaCtie__little.PuCc@hotmail.com

 

[ kan Jj  ok mtt mSn tOevoeGee ]


Posted: 11:39, 27/1/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

GaStébOeCk__#

onS gaSteebOeCk ;; http://Gurlz2Gurlz_RedaCtie.mygb.nl/

 

[[off JullieJ erin wiLLe sChriJfféé]]Posted: 11:34, 27/1/2006
Link

voOrkantt gurlz2gurlz ;;


Posted: 15:35, 26/1/2006
Link

TrenttSpottinG ;;

tentspOtting met uittGaan  ;;

 

* de geSp van Je riiem aan de ziJkantt off 8terkantt van Je brOek.

 

* LanGe sLiieroOrbelle zO inGedaan dat heT sLiertJj aaN de voOrkantt kOmtt te zitTe.

 

* eEn tOpje mett een bLoOte rUg,, Haar oPgeStoKen ,, eEn kettinG met een bedeLtje op Je ruG en Het sLuitinkJe aan De voOrkantt.

 

trentSpOttinG oP sChoOl  ;;

 

* StrOpdaS aLs riem DraGen en hett uiiTeinDe lOs laten hanGen.

 

* eeN strOpdaS om.

 

* een sJaaltju draGen aLs een strOpdaS (geruitsJaaltJe)

 

* CowBoY laarSéé

 

* beeNwaRmerS over De brOek heen.


Posted: 15:33, 26/1/2006
Link

wintermOde ;;


Posted: 15:32, 26/1/2006
Link

ún niéUwtjj ;

eeJh gUrLiie'S  ;;

 

ieDeré  weeCc  kOmtt  er  een  nieuWé  BladziJdu  biJ  ut    tiJdschrift


Posted: 14:40, 26/1/2006
Comments (0) | Add Comment | Link

pOsttvák* ;;

hooii,ik sta in de pOstvaK!! xxx peertje**haay greets aan evrybody die dit leest!!! kus Genine**hoi kus aan aardbei!**eeJh hOu fOn ;;Genine,,sHaniCe,,JOrien,,sanne,,tamara,,amanda L,,amanda K,,Lisanne,,wenDeLa,,kellY,,wendY,,Chantal,,Jelleke,,seliTa,,dOnna,,nirMa,,liselOtte,,marYah,,CleO,,eSmée,,PaUlien,,maartJe,,evY,,en nOgh veeL meer!!! kUsJha's NhiientJú**kus van mij aan jou**komt HIJ einderlijk online loopt msn vast...**HIJ zei ja!!kus a happy girl**hallO daar kus hier**i love somewann**heeL veel kissjj's**harm MOET winne met idOls!!**i love toStieJz**was ik maar niet zo verlege..kis ik**héé...doégg**idOls suCks x.X.x Nhiien**haay**iku sta in de postvak!!**school waarom bestaat ut?heb je het antwoOrd? mail naar: Gurlz2Gurlz.RedaCtie__little.PuCc@hotmail.com met onderwerp waarOm sChool**OEWPS ik ben betraPt...**hahaha meligheid heerst hier**NIET DOORDENKENkuS iCc**ik ben verlieft op...... naajaaa zeg dat ga ik niet zegge!! X AxAapii**ANTWOORD OP WROM MOETE WE NAAR SCHOOL ;; omdhat ze wille dt we nerdjj's wOrdéé**i love my leraar**mam+pap ; ik wil een paardjj **haaY,DoeY**fOr,,JOriien; heB siin Om dieJ kantiiené tú bOuwéé mtt jOé  xXx;PenPiJper**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiL jj oCc hier staan mail dan naar ;; Gurlz2Gurlz.RedaCtie__little.PuCc@hotmail.com of naar ;; Gurlz2Gurlz.RedaCtie__JOjo@hotmail.com

 


Posted: 12:32, 26/1/2006
Link

Thá redaCtiiehh ;;

   thiSs puCc ;; heB tiiJdsChriFt   verSonne

 

 

 

 

 

 

 


   En thiiS iS Jojo ;; heLpt   ovraL meeh


Posted: 14:44, 25/1/2006
Link

De liefste Fan ;


Posted: 14:30, 16/1/2006
Link

De liefstte Fn ;;


Posted: 14:26, 16/1/2006
Link

pLaatjj's ;;

Posted: 15:28, 26/1/2005
Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer