Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Discussiepunten omtrent geloof & homoseksualiteit

Het begin

00:59, 16/5/2012 .. 0 comments .. Link
Hoi allemaal,
Ik weet niet wie je bent, of waarom je deze pagina bezoekt. Ik ga hier eens in de zoveel tijd iets van mijn gedachtespinsels neerzetten omtrent het onderwerp homoseksualiteit, in combinatie met geloof en religie.
Allereerst even de F.A.Q. om de meest prangende vragen weg te nemen.

Waarom schrijf ik deze blog?


Allereerst niet om mensen te kwetsen. Het is puur voor mijn eigen back-up, om nog eens terug te lezen hoe ik bepaalde standpunten motiveer, wat mijn argumentatie is en of die wel klopt. Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze blog die soms kwetsend kan zijn. Je klikte zelf op deze pagina.

Wie ben je eigenlijk?
Dat is voor dit moment irrelevant. Alle informatie die je nodig hebt op dit moment is dat ik Christen ben en zelf geen homoseksueel ben. Ook geen homoseksuele gevoelens ofzo.

Waarom schrijf je dan alsnog een blog over dit onderwerp?

Goeie vraag, het is een onderwerp dat  me sinds een paar jaar intrigeert. Ik denk dat iedere Christen de verantwoordelijkheid en de morele plicht heeft om Gods liefde uit te delen in deze wereld, en een fundamenteel onderdeel daarvan is iedereen liefhebben. Tegelijkertijd signaleer ik nog steeds dat er een taboe heerst onder Christenen als het gaat om homoseksualiteit.

So what? Je bent zelf geen homo zeg je, why do you care?

Haha, dat zou zeker een vraag zijn die ik mezelf zou stellen bij het lezen van deze blog. Het toeval is dat ik een meisje ken dat lesbisch is, en we hebben vaak felle discussies over dit onderwerp. Tegelijkertijd zie ik bij de Christenen om mij heen dat ze vaak te kort door de bocht zijn. Ik wil graag een dialoog creëren dmv deze blog omdat deze kwestie anders nog jaren duurt.Okee, dat was het wel zo'n beetje. Ik post straks nog mijn algemeen standpunt omtrent dit onderwerp. Ik hoop op een beetje discussie, als daar behoefte aan is hoor ik het wel (of niet :P)

Groetjes,
Het lichtpuntje

Mijn algemene standpunt

00:08, 16/5/2012 .. 0 comments .. Link

Voor de outsiders; er zijn omtrent homoseksualiteit kortweg drie standpunten die mensen innemen.

1
Het eerste standpunt is het conservatieve standpunt. Dit wordt vaak ingenomen door conservatieve Christenen en Moslims en Joden. Het gaat ervan uit dat de Bijbel (of Koran of Thora) geïnspireerd is door God en dat God's woord onfeilbaar is. Voor deze blog ga ik alleen vanuit het Christelijke standpunt redeneren, maar Moslims en Joden komen tot dezelfde conclusie.
Op basis van sommige stukken uit de bijbel, zoals 1 Romeinen 1 vers 27, concluderen deze mensen dat homofilie per definitie slecht is voor de mensheid. Onder alle omstandigheden is seks met iemand van hetzelfde geslacht verwerpelijk. Het huwelijk en seks horen tussen man en vrouw te zijn. Het staat ook vrij duidelijk zo in de bijbel, hoe je het ook wilt interpreteren. Paulus waarschuwt in elk geval meerdere keren voor het fenomeen.

2
Het tweede standpunt is het gematigd conservatieve standpunt. Hier scharen de meeste hedendaagse Christenen zich achter, ook velen uit mijn omgeving. Het gaat ervan uit dat alle mensen per definitie zondig zijn en verlossing nodig hebben van Jezus. In dat kader zetten zij ook homoseksualiteit. Ze maken onderscheid tussen het hebben van homoseksuele gevoelens (iets waar je niks aan kunt doen) en het daadwerkelijk toegeven aan homoseksuele gevoelens en seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht (wel een keuze). Ze erkennen dus dat er mensen zijn die al vrij snel ontdekken dat ze eigenlijk liever op mensen van hetzelfde geslacht vallen, maar dat de uiteindelijke keuze om dat daadwerkelijk te doen een slechte keuze is. Ze zien het als een soort alcoholverslaving, alleen dan mentaal en veel zwaarder. Je kan je ertegen verzetten, en niemand verwacht bijvoorbeeld van je dat je 100% "verandert" of "geneest" van je homoseksuele gevoelens. Het tweede standpunt is makkelijker te verdedigen tegenover andere mensen, omdat het meer aansluit bij de huidige tijdsgeest van erkenning dat deze mensen er zijn.

3
Het derde standpunt is het progressieve standpunt. Hier scharen zich sommige Christenen achter, maar vooral ongeveer 81% van alle Nederlanders. Bij dit standpunt is het voor mensen met homoseksuele gevoelens ook "toegestaan" om relaties aan te gaan met mensen van hetzelfde geslacht en wordt het algemeen geaccepteerd dat homoseksualiteit geen zonde is. Als het om Christenen gaat, is God's liefde wederom het uitgangspunt van dit standpunt. De mensen die dit standpunt verdedigen vinden dat God's liefde uiteindelijk alles overwint. Dus ook homoseksualiteit. Dus dat homoseksualiteit an sich iets natuurlijks is dat door God gegeven is en dus niet slecht is, maar net als heteroseksualiteit kan ingezet worden om slechte daden te doen.


Deze weergave van de standpunten is veel te kort door de bocht, maar de kern is denk ik helder. Of je verwerpt homoseksuelen hoe dan ook omdat je het vies/slecht/zondig vindt, of je maakt een onderscheid tussen homoseksuele gevoelens en daden, en keurt alleen de daden af, of je accepteert gewoon alles.


Dan nu mijn standpunt in deze zaak. Ik was geneigd het meest progressieve standpunt aan te hangen, daarna heb ik een tijd het tweede standpunt verdedigd en op dit moment weet ik het gewoon niet meer. Ik hang ergens tussen 2 en 3 in denk ik. Ik hoop dat ik dit blog kan gebruiken als platform om een eigen, vierde standpunt te vormen waarin de betekenis van de bijbel geen onrecht wordt aangedaan, maar tegelijkertijd ook aansluit bij de opvattingen van mensen hede ten dage en ook de bijbel in z'n tijd plaatst, 2000 jaar terug.


Aan de ene kant ben ik geneigd om te geloven dat God's liefde alles overwint. En dat je de bijbel in z'n context moet zien, het ging over gebieden in het Midden-oosten en in Turkije en Griekenland, 2000 jaar geleden.
Destijds was het in cultureel opzicht gewoon ondenkbaar dat twee mannen of twee vrouwen samen een duurzame relatie konden hebben. Men hechtte meer waarde aan de voortplanting en twee mannen die het samen deden was verwerpelijk, want die brengen niets voort. Vandaag de dag kunnen twee mannen of twee vrouwen uiteraard wel een duurzame relatie aangaan. Met dat  begrip bedoel ik trouwens een relatie gebaseerd op God's liefde en liefde voor elkaar. Een relatie die niet bij het minste of geringste uit gaat en niet gebaseerd is op het enkel hebben van seks.
Ik denk dat ik het als volgt zou definiëren: een relatie die bedoeld is om duurzaam te blijven bestaan, in voor en tegenspoed en gebaseerd op liefde en wederzijds respect.

Dit zijn zomaar een paar argumenten om wel aan te nemen dat God er geen probleem van maakt als je homoseksuele gevoelens uit d.m.v. seks. Het gaat immers om de duurzame relatie. Paulus waarschuwt vooral tegen losbandigheid, en homoseksualiteit stond destijds gelijk aan losbandigheid.

Maar dan mijn kritische noten ten aanzien van het bovenstaande; Homoseksualiteit wordt tot op de dag van vandaag gewoon niet breed geaccepteerd, dat is niet enkel vanwege culturele redenen. Overal wordt het consequent uitgebannen, door alle eeuwen heen. Dat is niet enkel vanwege het niet-voortplanting aspect denk ik. Dat speelt natuurlijk wel een grote rol, maar andere groepen mensen in de samenleving die geen kinderen kunnen krijgen worden ook niet zo "gediscrimineerd".

Mijn motivatie om toch niet direct voor het 3e standpunt te kiezen ligt besloten in het tweede standpunt in combinatie met de huidige statistieken en gegevens. Het zal vast gebaseerd zijn op vooroordelen die ik heb omtrent homo's, maar feiten liegen niet.
Homoseksualiteit heeft voor mij persoonlijk altijd een zweem van losbandigheid rond zich hangen. Dat is het grootste vooroordeel dat ik heb. En wat ik ook doe, dat vooroordeel krijg ik niet uit mijn hoofd. Dat maakt me geen homohater, maar wel dat ik soms felle discussies heb met homo's/lesbiënnes.

Uiteraard hangt dat natuurlijk af van de persoon, en moet je per individu vaststellen of iemand losbandig leeft of niet. Daar heeft seksuele geaardheid op het eerste gezicht niks mee te maken.
Mijn punt is dat homoseksualiteit niet losbandigheid teweeg brengt in mensen, maar wel een risicofactor is voor het leven van een losbandig leven. Misschien is het ook verstandig om ook even een definitie te geven van een losbandig leven. Dat zou ik als volgt definiëren:  Leven door enkel of grootendeels je eigen verlangens na te streven, in deze context vooral op seksueel gebied. Nauwelijks stilstaan bij de ware betekenis van seks en liefde, maar vooral geïnteresseerd zijn in lust op de korte termijn.  Carpe Diem letterlijk opvatten, zich impulsief gedragen als het gaat om anderen en in relaties.
Kortweg komt het erop neer dat je met gemiddeld veel meer mensen het bed deelt en niet geïnteresseerd is in liefde op de lange termijn.

In elk geval, ik was bij het punt dat ik in eerste instantie wel geloof dat je iedereen individueel moet beoordelen om te kijken of je wel of niet een losbandig leven leidt.
En precies daar zijn statistieken over dat homoseksualiteit wel degelijk een risicofactor is voor het leiden van een losbandig leven.
Gemiddeld zijn homoseksuele mannen 9x vaker besmet met HIV/Aids. Gemiddeld delen homoseksuele mannen met 3x zoveel mensen het bed als hetero's. Gemiddeld trouwen homoseksuele mannen 75% minder vaak en vrouwen 50%. Dat soort statistieken blijven mijn vooroordelen bevestigen.

Hoe ik ermee omga en hoe ik homo's benader met deze statistieken zal ik de volgende keer toelichten. Het is nu al half 2.

Groetjes,
Het Lichtpuntje van de week. Dinsdag.

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Het begin
Mijn algemene standpunt

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer