Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Groep 1.9 blogt

10/5/2006 - nog maar een keertje didactiek en didactische werkvormen )kim

Hallo klasgenootjes!

Ik heb ook nog even wat opgezocht in de OWP in het boek Vakbekwaam onderwijzen van Brigitte Bongaards en Joop Sas.

Hierin stond dat didactisch handelen in feite is voor jezelf bepalen welke vragen je gaat stellen, hoe je de uitleg formuleert, wat de kinderen wel en niet mogen doen enz.

Didactische werkvormen zijn een stuk specifieker. Je kiest dan op welke manier je dit doet. Dit kan zijn door middel van een:

- voordrachtsvorm

- gespreksvorm ( b.v. onderwijsleergesprek)

- samenwerkingsvorm( b.v. oplossende discussie).

Ik heb ze even verduidelijkt met de de didactische werkvormen waarvan wij een presentatie hebben moeten geven.

Dat was het weer.

Ik zoek nog even verder!

Groetjes Kim

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8/5/2006 - Didactiek ~ Lidewij

Lekker bezig geweest al daisy!:-D Ik heb ook al wat leuke info gevonden. In de volgende link staat een heel verhaal over wat didactiek is en hoe een leerplan tot stand komt. Het is wel een lap tekst, je moet het gewoon maar eens doorlezen. hoofdstuk 1 en 2 zijn het meest van toepassing.
ik ga nog even door met zoeken van algemene informatie :-)
http://www.ethesis.net/onderwijs_vl/onderwijs_vl_hfst_4.htm
p.s. ik kom er net achter dat je ook plaatjes kan invoegen :-P

al zal ton niet te blij zijn met deze ontwikkeling ;-)
2 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8/5/2006 - Wat is didactiek? nieuwe didactiek? (Daisy)

Hallo mensen,

 

Zoals jullie al zeiden ben ik actief op de weblog, dus zal ik nog maar even een berichtje plaatsen.

Ik heb even opgezocht wat didactiek nu eigenlijk betekent.

 

Wat is didactiek?

Didactiek is de kunst van het overdragen van kennis en vaardigheden. Het is eigenlijk de uitleg hoe je iets moet uitleggen. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van bachelor in het kleuteronderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit.
Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek:

Algemene didactiek:

Hier bestudeert men de algemene wetmatigheden volgens welke men het best iets aanleert.

Hoe motiveert men de leerling voor de les, hoe bouwt men een les op? Hoe wordt het leerproces geëvalueerd, hoe maak ik het best gebruik van het bord, dia's, hulpmiddelen; hoe betrek ik leerlingen bij het verwerken van de leerstof; in een groep of individueel?

Vakdidactiek:

Hier legt men uit hoe een bepaald vak het best wordt aangebracht met vakspecifieke leermiddelen. Ook het begeleiden (het juiste moment, de juiste plaats, de juiste voorbereiding en instructie) van de vakgebonden stage in een opleiding hoort bij de vakdidactiek.

 

Maaaar het gaat natuurlijk vooral in deze casus om de nieuwe didactiek. Nou, ook daar heb ik iets over opgezocht.

 

Nieuw leren met een nieuwe didactiek

Ideeën over een nieuwe didactiek worden gevoed door de inzichten uit de leerpsychologie. Begrippen als een actieve leerhouding, betrokkenheid en constructivisme komen voort uit onderzoek naar effectieve leervormen. De laatste jaren zijn de opvattingen over leren veranderd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nadruk op termen als zelfstandig leren, actief leren, incidenteel leren, leren leren, participatief leren en het Nieuwe Leren, maar ook uit de invoering van vernieuwingen in het onderwijs. Het gaat daarbij om vernieuwingen zoals bijvoorbeeld adaptief onderwijs en het studiehuis, waarbij de didactische aanpak wordt veranderd zodat andere vormen van leren worden gestimuleerd. Deze veranderingen kunnen worden samengevat onder de noemer 'van onderwijzen naar begeleiden én van reproduceren naar produceren'. 

 

Ook was een vraag, wáárom er nu steeds veranderingen zijn in de didactiek. (dit antwoord is zeker niet volledig, maar het is toch íets)

 

Gezamenlijk kenmerk van deze veranderingen is dat leren meer wordt gezien als het resultaat van de eigen activiteiten van de lerende zelf. Vanuit de leerpsychologie weten we dat leerlingen gemotiveerder zijn om te leren en meer leren als ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Een tweede gezamenlijk kenmerk van deze veranderingen is dat leren vooral gezien wordt als verwerking van informatie door de lerende, door het interpreteren, ofwel betekenis geven aan gebeurtenissen.

 

Nu heb ik nog 1 ding over didactische werkvormen, want we wilden ook weten wat het verschil was. Ik heb geen uitgebreid antwoord, maar ik vind hem desondanks toch vrij duidelijk.

Didactische werkvormen

Om het gewenste leerdoel te bereiken, maakt de docent gebruik van didactische werkvormen. De functie van didactische werkvormen is het op gang brengen van de gewenste leeractiviteit door de student. De keuze voor de werkvorm moet voldoen aan het didactisch concept en het didactisch model. Het is van belang dat de opleiding als geheel voldoende variatie biedt en er een duidelijke structuur zichtbaar blijft.
Er zijn veel indelingen in didactische werkvormen denkbaar, de meest gehanteerde is docentgecentreerd, studentgecentreerd en werkvormen met gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden, ik in ieder geval wel weer een beetje.

 

Groetjes Daisy  

2 CommentsPost A Comment!Permanent Link

8/5/2006 - Voor casus 2 (van Ton)

Vernieuwend taalonderwijs? Ik heb jullie een mailtje gestuurd met een artikel hierover. Ook heb ik een linkje aan de casus toegevoeg: http://vitim.fontys.nl/intranet/pabo1/bb1-4/probleem2/MarielleJansen_woordkennis.pps. Vind je dit een goed voorbeeld van vernieuwend taalonderwijs?

1 CommentsPost A Comment!Permanent Link

27/4/2006 - Mens en Wereld Geschiedenis (Daisy)

Dankje Mylène voor de bronnen.

Ik heb voor geschiedenis het boek onvoorspelbaar verleden gelezen van Wim Kratsborn.

Ik kan jullie verzekeren dat, wanneer je dit boek gelezen hebt, je bijna alle vragen van geschiedenis kunt beantwoorden.

Het zou slim zijn om er een korte samenvatting van te maken, want het is niet één van de dunste boeken in de owp.

Het voordeel hiervan is, dat je het altijd nog even terug kunt kijken voordat je tentamen begint.

Een aanrader dus!

 

Groetjes Daisy

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

26/4/2006 - (Joyce)

Nou ik heb wel het allergezelligste kleurtje gekregen zeg  haha. Hoop iig dat het gelukt is bij iedereen om zich aan te melden! Groetjes Joyce

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

About Me

Groepsweblog van groep 1.9

Links

Home
View my profile
Archives
Friends
Email Me

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer