Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Project Strategisch Management Home | Profile | Archives | Friends

Week 216/2/2012

In week twee heb ik de projecteisen en de inhoudelijke activiteiten gemaakt, Marc heeft het beheersplan per aspect gemaakt en Rolf heeft een gedetailleerde planning gemaakt. Ik heb ook de aparte delen van één ieder samengevoegd tot één geheel, zodat het plan van aanpak is voltooid.  Ook hebben we een afspraak gemaakt met de contactpersoon van Abbott om te praten over het probleem en of hij ons nog handige stukken kan mee geven met betrekking tot het project. De samenwerking verliep in deze week beter dan in week één en we houden ons goed aan de taken die wij per persoon moeten maken. In deze week heb ik ongeveer 10 uur gespendeerd aan het project. Ik heb van deze projectdag geleerd hoe je de projecteisen hoort samen te stellen en hoe je de verschillende fasen van de inhoudelijke activiteiten van een plan van aanpak moet beschrijven. Enige kritische kanttekeningen zijn dat de communicatie tussen de projectleden nog iets beter moet verlopen en dat het projectgroepje meer met elkaar moet vergaderen over de problemen die kunnen ontstaan.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link

Week 116/2/2012

Wij hebben op de eerste dag de map gekocht en doorgenomen wat er van ons wordt verwacht, zodat wij al een goed idee konden vormen hoe veel tijd we er per week aan kwijt zijn.
Wij zijn in de eerste week van het project begonnen met het eerste deel van het plan van aanpak en hebben overlegd wie, wat gaat doen.

De samenwerking verliep in de eerste paar dagen van het project nog wat stroef aangezien het de eerste week was na de vakantie en wij nog een beetje in het vakantie ritme zaten. Maar na twee dagen was iedereen verlost van zijn vakantie ritme en konden wij aan de slag.

Ik heb contact opgenomen met de manager Human Resources van Abbott te Weesp en ik heb de probleemstelling en het concreet projectresultaat samen met Rolf gemaakt. Ik heb ongeveer 10 uur deze week besteed aan het project. Ik heb van deze projectdag geleerd hoe contact op te nemen met een contactpersoon van een bedrijf en hoe we een probleem konden vinden.

De samenwerking binnen het projectgroepje moet nog worden verbetert om het gewenste eindresultaat te bereiken.

0 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer