Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

En dat wil ik wel even kwijt

Verantwoordelijkheid

16:55, 21/7/2010 .. 0 comments .. Link

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Een mooie uitspraak en tot op zekere hoogte een juiste uitspraak. Daarbij wordt echter voorbijgegaan aan zaken die een mens niet onder controle heeft. Te denken valt aan ziekten, e.d. Alhoewel: ook dan geldt dat de mens verantwoordelijk is voor datgene wat hij of zij er onder die (ongevraagde) omstandigheden van weet te maken.

Een groep mensen in onze samenleving heeft een totaal ander beeld over de eigen verantwoordelijkheid. Zij belanden door eigen handelen in een situatie die hen niet erg aanstaat. En wie krijgt daarvan de schuld? Uiteraard een ander.

U vraagt om voorbeelden. Men besluit niet (meer) mee te spelen in de Postcodeloterij waardoor men een forse prijs misloopt. De Postcodeloterij krijgt een schadeclaim vanwege het veroorzaakte leed. Dit is toch de dwaasheid ten top. Verwacht mag worden dat de rechtbank de claim niet toekent. De Nederlandse rechter is verstandig genoeg om dit soort belachelijke schadeclaims af te wijzen.

In het buitenland zien we voorbeelden waarin de rechterlijke macht wel heel bijzondere uitspraken doet. Denk aan de veroordeling van een hotelier vanwege een hotelgast die van een balkon valt (weliswaar met een laag hekwerk). Of denk aan McDonalds die veroordeeld wordt vanwege een klant die de koffie te heet dronk en daarbij zijn of haar mond had verbrand.

Degene die door eigen onvoorzichtigheid, onnozelheid of domheid schade oploopt, dient de gevolgen daarvan zelf te dragen. Allerlei drogredenen die worden aangevoerd om de claim te onderbouwen, zouden met hoongelag terzijde geschoven moeten worden. Om kort te gaan: het is niet juist de gevolgen van eigen domheid of falen af te wentelen op een ander.

We mogen hopen dat in een maatschappij waar weer aandacht is voor normen en waarden, ook het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid een normale zaak wordt. En tot de normen behoort ongetwijfeld ook dat de gevolgen van ondoordacht handelen voor eigen rekening zijn.

Mogen mensen die al dan niet door eigen schuld in de narigheid zijn beland, niet worden geholpen? Natuurlijk wel. Dit verhaal is geen pleidooi om allerlei maatschappelijke en sociale hulpverlening af te schaffen. Hulpverlening kan niet worden gezien als een “beloning” voor eigen falen. Een toegekende schadeclaim in gevallen als hiervoor vermeld, is dat wel.


Leave a Comment

{ Last Page } { Page 8 of 9 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Logisch hè
De zin van het leven
Eigen schuld, dikke bult
Ons zwakke rechtssysteem
Misbruik hoger beroep

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer