Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

En dat wil ik wel even kwijt

Donorproblematiek

18:24, 21/7/2010 .. 0 comments .. Link

Regelmatig komt aan de orde dat er te weinig donororganen beschikbaar komen. En steeds worden zwaarwegende principiële redenen aangevoerd waarom de Nederlandse regelgeving wel of niet de juiste is. Wat is dan die regelgeving? Het Nederlandse systeem gaat uit van een positieve verklaring waarin men zich beschikbaar stelt als donor. Dit in tegenstelling tot het in veel landen toegepaste systeem dat men donor is tenzij men door middel van een verklaring heeft aangegeven geen donor te willen zijn.

En wat zijn dan volgens degenen die de discussie voeren die zwaarwichtige overwegingen?  Welnu, er zijn godsdienstige redenen. Men dient het lichaam ongeschonden te begraven in afwachting van …., enz. Het mag duidelijk zijn dat degenen die het vorenstaande geloven, volledig moeten worden gesteund in hun mening. Maar ….. is men op dit punt zo principieel dan zal men er geen enkele moeite mee hebben om een negatieve donorbeschikking in te vullen. Deze mensen weten immers ook heel goed de weg te vinden als het er om gaat als “gemoedsbezwaarde” in de fiscale en sociale wetgeving te worden aangemerkt. Er zijn ongetwijfeld nog andere goede redenen om af te zien van het donorschap.

Maar nu al die anderen. Hoe is het met hun principes gesteld? Is het terecht dat allerlei deskundigen zich inspannen om te doorgronden waarom zij geen donor zijn? Of moeten we gewoon concluderen dat de massa van de bevolking gewoon te gemakzuchtig is om de moeite te nemen een positieve donorbeschikking in te leveren. Als dit laatste het geval is, wat is het dan toch dramatisch dat tientallen, wellicht honderden mensen gered hadden kunnen worden maar dat zij het slachtoffer zijn geworden van gemakzucht en desinteresse van de medemens. Daarom kan er maar een conclusie zijn: wijzig de wet en laat iedereen donor zijn met als uitzondering degene die een negatieve verklaring heeft afgegeven. Of zou dat te veel donoren opleveren en een ongewenst overschrijding van transplantatiebudgetten tot gevolg hebben?


Leave a Comment

{ Last Page } { Page 7 of 9 } { Next Page }

About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Logisch hè
De zin van het leven
Eigen schuld, dikke bult
Ons zwakke rechtssysteem
Misbruik hoger beroep

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer