Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Hou de Biezem open Home | Profile | Archives | Friends
Wij willen graag weten hoe de burgers uit de BEL gemeente denken over het open houden van de Biezem zolang er nog onderzocht wordt hoe het in de toekomst verder gaat.

Gooi de Biezem niet met het badwater weg12/10/2011

De Partij van de Arbeid in Laren is furieus over het besluit om zwembad de Biezem per 1 januari 2013 definitief te sluiten. Een motie van het CDA Laren om dit te voorkomen haalde het met 7 tegen 8 stemmen nèt niet, door tegenstemmen van VVD en het grootste deel van de fractie van Larens Behoud.

Ook de PvdA begrijpt dat de gemeente Laren op termijn de lasten van het zwembad niet alleen kan dragen en ook dat er fors in het bad geïnvesteerd moet worden. Juist daarom zijn er gesprekken gaande met de buurgemeenten om te onderzoeken of het mogelijk is de exploitatiekosten van het zwembad gezamenlijk te dragen.

In de tussentijd geldt wat de PvdA en ook het CDA Laren betreft het motto: “géén oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt”. Zeker nu het bestuur van de Biezem heeft aangegeven dat ze toch nog mogelijkheden ziet om het zwembad langer open te houden tegen lagere kosten. Die uitgestoken hand lijkt door het college volstrekt genegeerd te worden. Daarnaast hebben ook de gemeenteraden van Blaricum en Eemnes nog onlangs de gemeente Laren opgeroepen om, zolang men de toekomstmogelijkheden onderzoekt, het bad open te houden. Ook dat uitdrukkelijke verzoek legt men naast zich neer.

Uit een enquête in de drie BEL-gemeenten is gebleken dat een grote meerderheid graag een zwembad in de BEL wil houden. Ook eerder al waren er acties en werden er veel handtekeningen opgehaald. In de begroting voor 2012 en volgende jaren heeft de gemeente zich al rijk gerekend met de besparingen die voortijdige sluiting van de Biezem oplevert. Het gaat hier echter niet om een zodanig groot bedrag, dat dit niet op een andere manier op te lossen is. Kortom, wat de PvdA betreft: geen reden om de Biezem met het badwater weg te gooien.

Het lijkt er op dat het college, ondanks de verkiezingsbeloften, zich weinig aantrekt van de wensen van de inwoners en een zwembad minder belangrijk vindt dan een chique theaterzaal bij Singer.

Laten we de Biezem open houden tot we een definitieve oplossing hebben!

35 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer