Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Huiselijk geweld Home | Profile | Archives | Friends
Wij zijn twee studenten van de opleiding Juridisch medewerker op het ROC. In het kader van onze studie doen wij onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland tussen mannen en vrouwen. Wij vragen u bij deze vriendelijk om deze enquête zo juist mogelijk in de vullen. Wij hoeven geen gegevens van u en daarom zullen de gegevens uit deze enquête ook anoniem blijven. Alvast bedankt!

Huiselijk geweld3/1/2012
1. Bent u een man of een vrouw? 2. Is er in uw omgeving weleens huiselijk geweld gepleegd waar iemand slachtoffer van is geworden? 3. Heeft u weleens te maken gehad met huiselijk geweld? 4. Bent u zelf weleens slachtoffer geweest van huiselijk geweld? 5. Indien u slachtoffer bent geweest van huiselijk geweld, heeft u hier melding van gemaakt bij de politie? 6. Weet u waar het slachtoffer van huiselijk geweld hulp kan vinden? 7. Vindt u dat de daders van zwaar huiselijk geweld voldoende bestraft worden? 8. Vindt u dat er voldoende maatregelen genomen worden om huiselijk geweld tegen te gaan? Indien u slachtoffer bent geweest van huiselijk geweld: Heeft u toen met iemand gesproken? Zo ja, met wie? Wat waren de redenen om er niet over te praten? Was je te jong? of schaam je je? had je er geen behoefte aan? of wil je hier niet op antwoorden?
1 Comments | Post Comment | Permanent Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer