Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Huurwoningen

Description
My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

Huurprijzen stijgen voor investering in volkshuisvesting

De woningmarkt zit op een dieptepunt en we zullen allemaal moeten inleveren om deze weer gezond te maken. Niet alleen de politieke partijen hebben hun mening hier over klaar liggen, maar ook de Nederlandse woonbond. Enkele politieke partijen geven aan dat ze willen gaan snijden in de hypotheekrenteaftrek en in het geval van Groenlinks willen ze zelfs over gaan tot totale afschaffing.

Zoals u begrijpt zullen door de recessie en bezuinigingen ook in de huursector meer geld moeten worden binnengehaald. Dus stelt de woonbond een jaarlijkse huurstijging voor van 1% bovenop de inflatie. De woonbond zegt wel dat hierbij niet bezuinigd moet worden op de huurtoeslag omdat deze stijging natuurlijk wel betaalbaar moet blijven.

Wat zijn de voordelen van deze huurstijging voor de Nederlandse huursector? De woonbond geeft aan dat ze over een kabinetsperiode van vier jaar met deze maatregel, een half miljard euro binnenhalen. Dit geld kan gebruikt worden voor investeringen in de volkshuisvesting, iets waar anders natuurlijk niet zo veel geld aan zal kunnen worden gespendeerd.

Bron: Woonbond wil jaarlijkste stijging van de huurprijzenHuurwoningen is een gratis site waar huurders en verhuurders een oproep kunnen plaatsen en elkaar kunnen ontmoeten.

Posted: 09:27, 30/3/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Kabinet geeft subsidie voor nieuwbouwprojecten van koop- en huurwoningen

Het kabinet heeft een nieuwe subsidie in het leven geroepen die speciaal bestemd is voor het stimuleren van de nieuwbouwprojecten van koopwoningen en huurwoningen. Maar liefst 100 miljoen euro wordt hiervoor beschikbaar gesteld, een schamel bedrag in vergelijking met de 395 miljoen euro die was voorgesteld.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld met de achterliggende gedachte om de werkgelegenheid en dus de economie een nieuwe impuls te geven. Gemeentes en andere betrokken partijen kunnen aanspraak maken op deze subsidie en zullen voorrang verkrijgen wanneer blijkt dat zij extra werkgelegenheid scheppen.

De maximale subsidie per nieuwe koop- of huurwoning bedraagt € 10.000 en wordt aangewend voor de bouw van duurdere huizen.


Bron: 100 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwbouw van koop- en huurwoningen
Huurwoningen is een website op het gebied van huurwoningen met daarop een groot en actueel huurwoning aanbod door heel Nederland. Dit is een gratis en onafhankelijke site waar huurders en verhuurders zich kunnen registeren, oproepen plaatsen en elkaar kunnen ontmoeten.

Posted: 11:31, 23/3/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Starters op woningmarkt kiezen steeds vaker voor kopen dan huren

Afgelopen maandag presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de cijfers van het grote Woononderzoek dat onder 78.000 starters op de woningmarkt is uitgevoerd. De belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat meer starters de voorkeur geven aan een koopwoning dan een huurwoning.

Opmerkelijk want wij- en velen met ons hebben gedacht dat het de afgelopen tijd juist steeds moeilijker was voor starters om een koopwoning te kunnen betalen. Dit onderzoek bewijst het tegendeel en laat ondermeer zien dat huiseigenaren een relatief lager percentage kwijt zijn aan woonlasten dan huurders.

Wel hebben de starters met een eigen woning de beschikking over een hoger netto gezinsinkomen dat gemiddeld neerkomt op € 43.000. Voor huurders ligt dit inkomen op € 23.000. De woonlasten bedragen voor huurders per maand € 600 en voor huiseigenaren is dit € 810 euro. Omgerekend hebben de starters met een koopwoning dus lagere woonlasten in relatie tot hun inkomen dan een huurder.

Het onderzoek laat ook zien dat 2009 een enorm zwaar was voor de makelaars. Dit omdat minder eigenaren van woning wisselde en het aantal verkochte woningen aanzienlijk afnam. Waarschijnlijk ligt dit in lijn met de cijfers dat 15% van de huiseigenaren een grotere hypotheekschuld heeft dan de WOZ-waarde van de woning.

Bron: Meer starters kiezen voor kopen in plaats van huren


Huurwoningen is een website op het gebied van huurwoningen met daarop een groot en actueel huurwoning aanbod door heel Nederland. Dit is een gratis en onafhankelijke site waar huurders en verhuurders zich kunnen registeren, oproepen plaatsen en elkaar kunnen ontmoeten.

Posted: 11:04, 23/3/2010
Comments (0) | Add Comment | Link

Prijzen van huurwoningen in Amersfoort dalen met 18,1 procent

Huurders of toekomstige huurders van huurwoningen in Amersfoort mogen zich wellicht de gelukkigste noemen van heel Nederland. Uit een onderzoek van een Nederlandse huurwoning bemiddelaar is namelijk naar voren gekomen dat Amersfoort de stad is met de laagste gemiddelde huurprijs.

De huurwoningmarkt in Amersfoort kan worden opgedeeld in twee segmenten. Zo is daar het lagere segment met huurwoningen tot 800 euro en het hogere segment met huurwoningen van meer dan 800 euro. Deze twee segmenten laten beide een daling zien in de gemiddelde huurprijs. Deze daling is het sterkst in het hogere segement, waar de huurwoningprijs met maar liefst 9,5% zakte van 1.100 euro naar 995 euro. In het lagere segment tot 800 euro was een daling waarneembaar van 1,5% dit zorgde ervoor dat de huurprijs in dit segment zakte naar 499 euro.

De oorzaak van deze sterke daling in de gemiddelde huurprijs komt doordat er geen nieuw huurwoningaanbod is in het hogere segment en in het lagere segment is er op dit moment meer aanbod dan vraag is. Wij zeggen gunstige ontwikkelingen voor de huurder in Amersfoort. Zeker aangezien een verlaging van de vaste lasten in deze tijden een uitkomst kan zijn voor vele gezinnen.

Bron: Prijzen van huurwoningen in Amersfoort dalen met 18,1 procentHuurwoningen is een website op het gebied van huurwoningen met daarop een groot en actueel huurwoning aanbod door heel Nederland. Dit is een gratis en onafhankelijk site waar huurders en verhuurders zich kunnen registeren, oproepen plaatsen en elkaar kunnen ontmoeten.

Posted: 12:36, 29/12/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Senioren in Schagen prefereren huurwoning boven koopwoning

Huren blijkt favoriet bij ouderen in Schagen. Uit onderzoek onder 55 plussers in Schagen is naar voren gekomen dat zij een huurwoning preferen boven een koopwoning naarmate men ouder wordt. Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen, dit is tegenwoordig mogelijk door de vele aanpassingen die gemaakt kunnen worden. Deze aanpassingen zijn makkelijker te realiseren in een huurwoning dan in een koopwoning.

Dit omdat een huurwoning in de eerste plaats flexibelere oplossingen biedt dan een koopwoning. Daarnaast is de adminstratieve afhandeling ook veel minder en kan men met behulp van speciale 55 + huurwoningen ervoor zorgen dat ouderen midden in de samenleving blijven staan en dicht in de buurt van winkels etc wonen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bron: Senioren in Schagen prefereren huurwoning boven koopwoningHuurwoningen is een website met daarop het actuele huurwoning aanbod. Hierop kunnen gebruikers gemakkelijk naar beschikbare huurwoningen zoeken op basis van hun eigen voorkeuren. Tevens kunt u via deze site op de hoogte blijven van het laatste huurwoning nieuws.

Posted: 13:35, 17/11/2009
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer