Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Stichting International Collegestudents Microfinance Fund

Home - Profile - Archives - Friends

Posted on 17/7/2007 at 13:00 - 0 Comments - Post Comment - Link

 


Leer ons kennen

Posted on 17/7/2007 at 11:36 - 0 Comments - Post Comment - Link

Missie:

Het is onze missie om zo veel mogelijk startende ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen door het verstrekken van microkredieten.

Visie:

Wij zijn ervan overtuigd dat het verstrekken van microkredieten de beste manier is om op een structurele wijze armoede te bestrijden. Wij omschrijven dit als volgt: “wij geven mensen geen vis om te eten, maar een hengel om te vissen”.

Doelstelling:

Wij hebben ons als doel gesteld om een cyclus in gang te zetten. Wij gaan als volgt te werk; Wij selecteren startende ondernemers die aangesloten zijn bij een Amerikaanse organisatie waarmee wij contact hebben. Via deze organisatie komt het geld bij de startende ondernemer terecht. Nadat wij een lening hebben verstrekt, houden wij de vinger aan de pols. De fieldpartners van de betreffende organisatie (partners in de landen waar de ondernemer gevestigd is, die de ondernemer het geld overhandigen en hem/haar steunen en begeleiden) bezorgen ons verslagen van de ondernemer over de stand van zaken. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over waar de lening aan besteedt is en hoe het gaat met het bedrijf, de omzet en winst.

Zodra de lening volledig is terugbetaald, zoeken wij een nieuwe startende ondernemer uit, die we vervolgens ook een lening kunnen verstrekken van het terugbetaalde geld van de eerste ondernemer.

 


Steun ons initiatief!

Posted on 17/7/2007 at 11:35 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

Wij nodigen iedereen uit om ons initiatief te ondersteunen. Ondanks het feit dat wij ons project vanaf nul hebben moeten opbouwen, hebben wij minimale kosten gemaakt. Hierdoor kunnen wij garanderen dat elke donatie rechtstreeks aan de ondernemers uitgeleend wordt. Het bekende feit dat er ‘geld aan de strijkstok blijft hangen’ is bij ons dus niet van toepassing.

Onder het mom van “the gift that keeps on giving”, kunnen wij door uw donatie elk jaar aan een andere startende ondernemer in een ontwikkelingsland een krediet verstrekken.

U kunt al helpen van af een bijdrage van €25,- maar wij – en met ons alle ondernemers die dankzij uw hulp steun zullen ontvangen – zijn natuurlijk erg blij met een meer royale bijdrage. Een extra financieel aantrekkelijk gegeven is dat uw gift belastingaftrekbaar is.

Wij garanderen dat uw donatie levens permanent positief zal veranderen!

Help ons helpen en stort vandaag nog uw bijdrage op rekeningnummer 1341.31.401 ter attentie van Int. Collegestudents Microfinance Fund te ’s Gravenhage.

Alvast hartelijk dank!


Zo zijn wij te bereiken

Posted on 17/7/2007 at 11:33 - 0 Comments - Post Comment - Link

Stichting ICMF

Zeestraat 62

2518 AC ’s Gravenhage

mobiel: 06 20143271

fax: 070 3020649

stichting_icmf@hotmail.com

KvK: 27302780

Rabobank: 134.131.401


Hosting door HQ ICT Systeembeheer