Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
DTD - Docent Taalbeleid

Home - Profile - Archives - Friends

Ingeleverd

Posted on 2/12/2013 at 22:00 - 0 Comments - Post Comment - Link

Vandaag hebben we ons stuk ingeleverd! 

We zijn trots op het eindresultaat: een document waarmee we aan de slag kunnen op de werkvloer!
We hebben met veel plezier gewerkt aan de opdracht. 


Laatste toevoegingen

Posted on 27/11/2013 at 22:29 - 0 Comments - Post Comment - Link

Vanavond zijn we bij elkaar gekomen om het werk te bekijken.

Ine heeft een presentatie ontwikkeld waarmee we de leesstrategieën en de woordenschatstrategieën willen overdragen aan vakdocenten. 
Deze studiemiddag wordt in januari gegeven. Centraal staan dan het omgaan met moeilijke woorden in de tekst en het modelen van een tekst (= hoe doe je als docent het begrijpend lezen voor).
Maaike heeft zich verdiept in de aanbeveling score. Dit is een plan waarbij we gaan kijken hoe we Score (een remedierend programma voor o.a. lezen en taalverzorging) kunnen implementeren in het vak Nederlands. 

We hebben elkaars werk nagekeken en voorzien van feedback. Daarna zijn de stukken opgenomen in het verslag.

Daarnaast hebben we gekeken wat ons stuk nog miste zoals het voorblad, het voorwoord. Dit hebben we vanavond in orde gemaakt.


De taalcordinator

Posted on 21/11/2013 at 22:00 - 0 Comments - Post Comment - Link

Vandaag hebben we een gesprek gehad met de teamleider en de zorgcoördinator. 

We wilden graag vertellen wat we tot nu toe hebben onderzocht en wat onze bevindingen zijn. 
Daarnaast willen graag de visie over het taalbeleid en dan vooral de rol van een taalcoördinator. Wat zou een goede functieomschrijving van een taalcoördinator zijn?

We hebben hierover een goed gesprek gehad en een mooie lijst gemaakt met actiepunten voor deze functie. Het is een uitdagende functie, een echte overkoepelende taak waarbij je vanaf de zijlijn monitort en alles door een taalkundige bril bekijkt. Een mooie functie om over na te denken na afronding van de opleiding?


De aanbevelingen

Posted on 13/11/2013 at 22:38 - 0 Comments - Post Comment - Link

Na dit hele traject hebben we aanbevelingen geformuleerd voor het taalbeleid op onze werkplek. Dit hebben we gedaan met behulp van de sectie en onze eigen bevindingen.

We hebben deze aanbevelingen uitgewerkt. Hierna hebben we allebei uit de lijst gekozen welke punten we zouden gaan uitwerken. Dit doen we individueel.
Ine heeft gekozen voor leesstrategien en woordenschatstrategien. Zij ontwikkelt een studiemiddag waarbij de transfer tussen het vak Nederlands en andere vakken centraal staat. Deze studiemiddag wordt in januari georganiseerd.

Maaike heeft gekozen voor de implementatie van het remedirende programma Score in het vak Nederlands en de taalcordinator. We hebben afgesproken dat we 27-11 weer bij elkaar komen met onze uitwerkingen.


Worstelen met taalprofielen

Posted on 24/10/2013 at 22:25 - 0 Comments - Post Comment - Link

In de opdracht wordt gesproken over taalprofielen. Hiervoor zijn we gaan kijken wat er wordt verteld op de site www.taalrekenen.nlWe hadden ook materiaal van een studiedag dat we hiervoor goed konden gebruiken.

We hebben lang nagedacht wat we hier mee moesten doen. Uiteindelijk hebben we gekeken naar de eisen van 1F en 2F, omdat wij hier natuurlijk het meeste mee te maken hebben, We hebben dit deze avond meteen uitgewerkt. Helaas zijn we hier wel de hele avond mee bezig geweest en hebben we geen tijd meer gehad om iets anders uit te werken vanavond.

Volgende keer weer verder!


De school in kaart / wat gebeurt er aan taalbeleid.

Posted on 14/10/2013 at 22:19 - 0 Comments - Post Comment - Link

We hebben onze school in kaart gebracht. We vinden het belangrijk dat de lezer van ons onderzoek een goed beeld heeft van de school en het onderwijs.

Na ons gesprek over taalbeleid, zagen wij in dat we een grote klus te klaren hadden. Er is namelijk GEEN taalbeleid.

Positief: we kunnen een heleboel doen en hard aan de slag.

Negatief: we hebben geen vooropgezette kaders waar we mee aan de slag kunnen.

We hebben goed nagedacht welke activiteiten er dan wel plaatsvinden die met taalbeleid te maken hebben. Dit hebben we in beeld gebracht en dit wordt onze basis om verder uit te handelen. Er is een aardig lijstje, maar het is allemaal niet gestructureerd en planmatig. Dit verdient verbetering! We gaan snel nadenken over aanbevelingen hiervoor.

 


Wat is een taalbeleid en hoe gaan we deze module aanpakken?

Posted on 3/10/2013 at 22:07 - 0 Comments - Post Comment - Link

We hebben ons verdiept in taalbeleid. We hebben de volgende definities gevonden:

Wat is taalbeleid? Enkele definities om de kaders uit te zetten.
Weloverwogen wijze waarop de school omgaat met het gebruiken en onderwijzen van de verschillende talen (Hajer en Meestringa, 1992). Het gaat hier om het taalgebruik bij alle vakken en situaties binnen en buiten school.

Teunissen (1993) verstaat onder taalbeleid de ‘systematische en structurele wijze van reageren op een voorgegeven en toekomstige taalsituatie van een bepaalde school’. Systematisch: scholen maken eerst een zorgvuldige analyse van de huidige situatie. Daarna stelt de school een plan op met duidelijk omschreven doelen en te nemen stappen en interventies.

Van der Geest (1994) spreekt van ‘de formulering van de permanente, systematische en strategische pogingen van beleidsmakers en beleidsuitvoerders om – op alle voor het relevante niveaus – de taalproblemen van leerlingen een bron van permanente aandacht en zorg te laten zijn in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Hoofddoelstelling: kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor alle leerlingen. De school gaat op een verantwoorde wijze om met taalonderwijs en taalgebruik op school. De school houdt rekening met de taalvaardigheid van de leerlingen bij alle vakken. 

Nu we dit voor ogen hebben, hebben we al gekeken naar wat wij een goed onderzoek vinden.
We hebben voor ons verslag de volgende hoofdstukken bedacht:
- Dit zijn wij
- Plan van aanpak
- Taalgericht vakonderwijs
- Taalbeleid bij ons op school
- Welke aanbevelingen doen wij voor onze school?
- Twee of drie aanbevelingen uitwerken.
- Adviezen voor vervolgstappen in de toekomst.
-Conclusie
- Bronnen.

 

Nu we dit hebben kunnen we aan de slag! We hebben een afspraak gemaakt met de teamleider en zorgcoördinator om te bespreken wat er op dit moment aan taalbeleid is.


We zijn begonnen!

Posted on 27/9/2013 at 22:02 - 0 Comments - Post Comment - Link

We zijn begonnen met de module Docent Taalbeleid!
We komen wekelijks bij elkaar. We hebben ons onderzoeksplan opgesteld.

Wij voelen ons zeer betrokken bij het opzetten van het taalbeleid. Dit jaar gaan we op onze school dit invoeren, geinspireerd door de opleiding.
Er is op dit moment bij ons nog niets bekend over het taalbeleid op onze school. Gek, want we zitten al een aantal jaar in de sectie Nederlands.

Onze eerste stappen zijn:

- In kaart brengen wat wordt bedoeld met een taalbeleid en vakgericht taalonderwijs.
- In kaart brengen wat er bij ons op school hier aan gedaan wordt.

We spreken snel weer af om hier mee verder te gaan.


Hosting door HQ ICT Systeembeheer