Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Revolutionaire LTA geneeskunde van Ingrid Holvoet

Description

De revolutionaire LTA geneeskunde van Ingrid Holvoet slaagt waar de klassieke nepgeneeskunde faalt.


My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

Er zijn geen klachten over Ingrid Holvoet, dit zijn door Skepp verzonnen leugens

Skepp, zoals we van hen gewoon zijn, publiceert laster over alle mogelijke alternatieve therapeuten op het internet, en dus ook over Ingrid Holvoet. Zo krijgen ze van overheidswege vrij spel om alternatieve therapeuten te belasteren en als oplichters en gekken op hun website voor te stellen. De overheid grijpt daar niet in omdat ze betaald wordt om dit toe te laten door de medisch-farmaceutische maffia.

Zo vertelt Skepp dat er klachten zijn over Ingrid Holvoet. Dit zijn de grootste leugens. Dit is pure, door Skepp verzonnen laster.
Ook schrijft Skepp dat iemand €80 000 zou betaald hebben voor therapie, dit zijn grove leugens.
Skepp schrijft ook dat LTA therapie een neptherapie is, terwijl mensen van allerlei problemen worden afgeholpen met LTA therapie, terwijl jarenlange behandelingen in de reguliere geneeskunde (en andere therapieën) NIETS opleverden. De psychiatrie is de grootste  en duurst betaalde nepgeneeskunde die je je kunt voorstellen, zoals je ook kunt lezen in deze getuigenis over de psychiatrie. Iedereen die al ooit in de psychiatrie is geweest of er iemand kent, weet dat ze NIETS kunnen.

In tegenstelling tot wat Skepp vindt, hebben mensen het recht om geld dat ze zelf verdiend en voor gewerkt hebben, uit te geven aan de therapie waar zij zich het meest door geholpen voelen, en niet de therapie waar Skepp en de medische industrie het meest aan verdient.

In tegenstelling tot wat de sceptici beweren, zijn het geen psychologisch of financieel zwakkere mensen die in behandeling zijn bij Ingrid Holvoet, en er wordt geen enkele druk uitgeoefend om verder therapie te nemen. De mensen die in behandeling zijn, doen dit omdat ze tevreden zijn over de resultaten, en hierdoor verder willen doen. Als je niet tevreden bent over de resultaten ga je toch niet verder doen?

De sceptici hebben het altijd over de prijzen van alternatieve therapieën en hoeveel Ingrid Holvoet wel niet vraagt voor haar LTA therapie, maar als je bedenkt welke resultaten LTA therapie behaalt in vergelijking met de reguliere geneeskunde, is haar therapie spotgoedkoop.
Er staan voorbeeldbehandelingen op de site, zoals bijvoorbeeld Eve. Zij werd twee keer geopereerd en is jarenlang in behandeling in de reguliere geneeskunde, ZONDER resultaat, en na enkele maanden behandeling met LTA therapie heeft ze meer resultaten dan TWEE operaties in de reguliere geneeskunde. Haar chronische sinusitis waar ze jarenlang mee kampte, wordt door LTA therapie volledig en definitief genezen. Wie is er dan de nepgeneeskunde?


Posted: 18:07, 3/11/2012
Comments (0) | Link

De revolutionaire geneeskunde van Ingrid Holvoet slaagt waar de klassieke nepgeneeskunde faalt

Ingrid Holvoet ontwikkelde een paranormale, energetische therapie op afstand die resultaten behaalt waar de klassieke geneeskunde maar kan van dromen, zoals te zien is in de voorbeeldbehandelingen die ze op haar website zet. En wat doet de geneeskundige gemeenschap in België? Ze doen er alles aan om haar te vernietigen. O.a. door de misdadige organisatie Skepp Ingrid Holvoet op het internet te laten belasteren. Zij krijgen carte blanche en kunnen ongestraft de grootste leugens over haar (en andere alternatieve therapeuten) op het internet laten verschijnen. Zij worden hiervoor door de Belgische overheid beschermd, waar ook de medisch-farmaceutische maffia in is geïnfiltreerd.

Zo beweert het Belgisch justitieapparaat, de geneeskundige commissie en Skepp en verachtelijke websites van Nederlandse skeptici, zoals kloptdatwel.nl, dat alternatieve therapeuten in het algemeen en ook Ingrid Holvoet misbruik maken van wanhopige en psychologisch en financieel zwakke mensen. Dit is de grootst mogelijke onzin. Het merendeel van de mensen die geïnteresseerd zijn in de LTA geneeskunde en openstaan voor de visie van LTA zijn geslaagde mensen, die op de hogere treden van de samenleving staan, en hebben een hogere of universitaire opleiding.

Het is werkelijk weerzinwekkend dat een criminele organisaties zoals Skepp en de Nederlandse sceptici dergelijke laster zomaar, straffeloos kunnen spuien. Hierbij begaan ze een misdaad tegen de mensheid, want hun doel is het laten voortduren en vergroten van het lijden in de wereld door het willen vernietigen van een alternatieve therapie die het lijden in de wereld kan verminderen als niets anders ooit te voren.

De tijd zal echter komen dat ze verantwoording zullen kunnen afleggen voor hun misdaden. Van zodra er grote interesse komt voor LTA geneeskunde, zal Ingrid Holvoet er alles aan doen om diegenen die gewetenloos en doelbewust deze doeltreffende methode hebben willen vernietigen, te laten boeten voor hun misdaden.


Posted: 15:34, 25/9/2012
Comments (0) | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer