Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Excursieweek 1 en 2 Ruimtelijk Ordening en Planologie

Donderdag 3 maart 2011, Nijmegen

18:49, 4/3/2011 .. 0 comments .. Link

Donderdag moesten we om 10 voor half 11 verzamelen op het station in Nijmegen. Het was gelukkig een zonnige dag en ik ben ditmaal niet mijn fotocamera vergeten. Op de volgende foto is het station zichtbaar met de toren en klok.

We kregen deze dag een rondleiding van een Engelse vrouw. Eerst zijn we naar het ROC gebouw geweest wat langs het spoor ligt. Het is een erg groot gebouw en geeft een open indruk van binnen, maar ook van buiten. Ik heb een aantal foto's aan de buitenkant van het gebouw gemaakt:

 

Gelukkig was het een zonnige dag, want daardoor leek het net een glanzend gebouw. We zijn ook binnen wezen kijken, en het viel op dat er veel glazen wanden waren in plaats van muren. Je kan als het ware bij elke les naar binnen kijken. Misschien worden is de afleiding voor de leerlingen daardoor wel groter. Maar ik vind het een erg mooi gebouw. Tegenover dit ROC gebouw is een duidelijke mix van oude woningen en nieuwe woningen zichtbaar, dat kun je zien op het volgende plaatje:

In het midden staat een oud gebouw(met mooie boog waardoor het huis hoger lijkt) met daaromheen nieuwe woningen. Vervolgens zijn we richting het Dobbelmanterrein gegaan. De bestaande fabrieksgebouwen zijn omgebouwd tot woningen. Er is een verscheidenheid aan type woningen.

In bovenstaand gebouw zitten vooral bedrijven gevestigd. Maar bovenin zijn ook appartementen gevestigd. Op het terrein vond ik vooral onderstaande woningen erg mooi.

 

 

Dit is de voorkant van de huizen. Opvallend is dat er veel ramen aanwezig zijn. Op onderstaande foto is de achterkant van deze huizen weergegeven.

Aan de voorkant van deze huizen kunnen geen auto's komen, omdat het een autovrij terrein is. Terwijl je aan de achterkant wel je huis kunt bereiken per auto. Onder het terrein bevindt zich een parkeergarage voor de bewoners. Het Dobbelmanterrein was voorheen de industriële zone van de wijk Bottendaal. In deze wijk komen verschillende bevolkingsgroepen voor. Voorheen was het vooral een wijk voor de arbeiders, die werkten bij de Dobbelmanfabriek. Het viel me op dat het vooral een erg rustige wijk is en daardoor waarschijnlijk een erg populaire wijk in Nijmegen.

Vervolgens zijn we naar de Titus Bransma Gedachteniskerk(Tot 2004 de Sint-Jozefkerk geheten) gelopen, maar helaas hebben we deze niet van binnen bekeken. Ik vond het een erg mooie kerk om van buitenaf te zien. Daarna hebben we pauze gehouden en moesten we verzamelen voor het Valkhof Museum na de lunch. Toen zijn we naar boven gelopen en hebben vanuit een hoger gelegen punt de Waal en de Waalbrug bekeken. Opvallend is dat de brug bij het smalste gedeelte van de Waal gemaakt is, wat misschien ook wel logisch is, omdat de brug dan minder lang hoeft te zijn. Nijmegen is de oudste stad van Nederland en ligt heel erg gunstig aan het water. Vervolgens zijn we door het Valkhof gelopen en hebben vanuit een uitkijkpunt op de Waal naar Nijmegen Lent gekeken. De begeleidster vertelde dat ze de dijk voor Lent gaan opengooien waardoor er voor Lent een eilandje ontstaat, dit doen ze vooral vanwege de hoge waterstanden. Want door het uitgraven van de dijk is er meer ruimte voor het water. Ik vind het een interessant project en heb thuis ook meer informatie erover opgezocht, omdat de begeleidster ons helaas niet alles wist te vertellen over het project.

Vervolgens zijn we door de Marikenstraat gelopen en zijn we naar de bibliotheek geweest, de begeleidster wilde ons graag de kleurrijke bibliotheek laten zien. Ze vertelde dat mensen zich thuis voelen in het gebouw, omdat je er vanalles kunt doen zonder anderen tot last te zijn. Na het bezoek aan de bibliotheek van Nijmegen was de excursieweek afgelopen.

Ik vond de dag naar Utrecht en Leidsche Rijn het leukste. Vooral omdat ik heel erg benieuwd ben naar hoe het stationsgebied eruit komt te zien in 2030. Ook is het een erg leerzame week geweest, zo wist ik bijvoorbeeld niet van het begrip Cittaslow. Ook ben ik veel meer te weten gekomen over Nijmegen, in periode 1 ben ik met het vak stadsplattegronden ook al bezig geweest met de geschiedenis van de stad, maar ik heb genoeg nieuwe dingen gehoord die ik nog niet wist over de stad Nijmegen. Ik kijk nu al uit naar de volgende excursieweek in het komende schooljaar!Woensdag 2 maart 2011, Utrecht en Leidsche Rijn

16:42, 4/3/2011 .. 0 comments .. Link

Woensdags moesten we om half 10 bij het infocentrum Utrecht CS zijn. Helaas ben ik deze dag mijn fotocamera vergeten en heb dan ook geen foto's kunnen maken. Als eerste kregen we aan de hand van een maquette de uitleg over hoe ze het stationsgebied gaan herinrichten. Wat hierbij heel erg opviel is dat de oude binnenstad en het stationsgebied op dit moment niet één geheel is. Dit willen ze dan ook tot een geheel maken. Projectorganisatie Stationsgebied(POS) heeft vanuit de gemeente Utrecht de regie over deze herinrichting. Het is de bedoeling dat de oude binnenstad makkelijker te bereiken is en dat mensen er graag naartoe gaan. Dit kan door het station opener te maken. Het stationsgebied moet samen met de historische binnenstad het nieuwe centrum van Utrecht vormen. Auto's zullen hierdoor uit het gebied verbannen worden en mensen moeten dan ook om het centrum heenrijden. Het station van Utrecht is een belangrijk knooppunt in Nederland. Er zal daarom ook een nieuwe Terminal komen waardoor mensen ook graag verblijven in Utrecht. Water wordt ook in het gebied teruggebracht, omdat de inwoners van Utrecht altijd tegen de aanleg van een snelweg dwars door Utrecht waren. Door de aanleg van deze weg in het verleden moest het water wat er voorheen was verdwijnen. Dit keert nu dan ook weer terug. Ook zal er een megabioscoop komen aan de kant waar ook de jaarbeurs zit. En er zal een casino naast komen, waardoor er voldoende recreatie is in Utrecht. Ook het winkelcentrum Hoog Catharijne wordt heringericht, maar dan alleen van binnenuit. Daarna kregen we een presentatie over dit gebied en kregen we een film te zien, waarin ook naar voren kwam dat de tram een belangrijk vervoersmiddel zal worden in de toekomst. Er kunnen dan meer mensen vervoerd worden binnen een bepaalde tijd, want de bus staat te vaak vast in Utrecht. Nog een reden dat er een nieuw station komt is dat het huidige gebouw goed is voor 35 miljoen reizigers per jaar en in de toekomst zal dit stijgen naar 100 miljoen per jaar, dus dan is verbouwing ook wel nodig. Hierna hadden we nog een korte rondwandeling door het gebied heen, waarin verteld werd waar nou precies wat gebouwd werd. Heel het centrum van Utrecht ligt ook open. Daarna mochten we lunchen en moesten we om 12:50 uur verzamelen bij het infocentrum Leidsche Rijn.

Toen we met de trein naar het station Terwijde reden kon je langs de snelweg een groot blok met beton zien liggen en later zou ook verteld worden dat hier onder de nieuwe A2 zou komen met op het betonblok groen, waardoor het nieuwe stadsdeel meer verbondenheid krijgt met Utrecht. Ook de nieuwe bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal moeten deze verbinding mogelijk maken. Toen we bij het infocentrum aankwamen kregen we een presentatie van een stedenbouwkundige over het project Leidsche RIjn. Leidsche Rijn is een nieuw stadsdeeel en is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland. Er worden zo'n 30.000 woningen gebouwd voor ongeveer 80.000 mensen. Ook is er behoefte aan meer werk in de omgeving Utrecht, dus zullen er ook zo'n 40.000 mensen komen werken in het gebied. Het gebied wordt groen afgewisseld met monumentale boerderijen, oude lintbebouwing die er al aanwezig is in de oude dorpskernen en gevarieerde koop- en huurwoningen. Elke wijk in het nieuwe stadsdeel heeft ook een eigen karakter. Er zijn 8 subwijken, namelijk Het Zand, Hoger Weide, Terwijde, Langerak, Parkwijk, Vleuterweide, Leidsche Rijn Centrum en Leidsche Rijn Park. Verder zijn er ook nog twee bedrijventerreinen, De Wetering en kantorenpark Papendorp, beide terreinen zijn gelegen aan de snelweg en dus erg goed bereikbaar. De wijken Langerak, Parkwijk en Veldhuizen zijn momenteel al grotendeels bewoond.

Na de presentatie over Leidsche Rijn hadden we een rondrit door het gebied heen. We reden door Leidsche Rijn Park en hierbij was ook meteen duidelijk dat het een recreatief gebied is. Bijzondere woningbouw is hier mogelijk in de vorm van vrije kavels. Daarna zijn we over de A2 naar Papendorp gegaan en hebben daar het kantorenpark bekeken. Papendorp kent een parkachtige omgeving en het is dan ook leuk om er te verblijven. Vervolgens gingen we naar de woonwijk Vleuterweide en daar zag je duidelijk dat we te maken hadden met een vinexwijk. Autoluw verkeer staat hier centraal en auto's zie je dan ook nauwelijks. Mensen maken meer gebruik van de lijnbussen. Daarna bracht de buschauffeur ons naar het treinstation en mochten we naar huis gaan. Ik vond het jammer dat ik deze dag geen foto's kon maken, want er waren wel een aantal mooie gebouwen en landschappen te zien. Ook was het jammer dat het gebied nog niet helemaal af is, want zodra Leidsche Rijn af is krijg je er een veel beter beeld van. Het maakt me wel heel erg nieuwsgierig. Dit project zal ook tot medio 2025 lopen, dus ik moet nog eventjes geduld hebben.Dinsdag 1 maart 2011, excursie Maasland, project Cittaslow

14:30, 4/3/2011 .. 0 comments .. Link

Dinsdag 1 maart moesten we verzamelen op het station Maassluis-West. Het was een koude maar gelukkig droge dag. Bij het station werden we opgehaald door een bus en die heeft ons ook de hele dag rondgereden. Eerst bracht de chauffeur ons naar Maasland en daar werden we ontvangen met koffie en thee door wethouder van den Heuvel.

Vervolgens kregen we een hele lange presentatie over wat we gingen doen die dag, de gebiedsvisie van gemeente Midden-Delfland en over het project cittaslow. Midden-Delfland ligt in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het gebied kent een uniek landschap voor natuur, recreatie, ruimte en stilte. Dit willen ze dan ook graag zo houden. Bij het opstellen van de gebiedsvisie Midden-delfland worden verschillende partijen betrokken, zoals het Rijk, de provincie, omliggende gemeenten, stadsgeweten, ondernemers, hoogheemraadschap en maatschappelijke organisaties. Ze hebben een gezamenlijk belang bij het ontwikkelen van Midden-Delfland.

De uitwerking van deze gebiedsvisie is uitgewerkt in 7 thema's, namelijk: 1. Het landschap nodigt uit: kwaliteit van het landschap van Midden-Delfland staat centraal. 2. De groene ruimte: er moet een kwalitatieve inrichting en beheer zijn. 3. Kansen door water: water is een belangrijke drager en de verbindende kwaliteit in Midden-Delfland. 4. Koe in de wei: de melkveehouderij is drager van het gebied, hier komt ook campinamelk vandaan werd ons verteld. 5. Genieten: dagrecreatie, aantrekkelijke horecavoorzieningen. 6. Waardevolle polders, argrarisch cultuurlandschap: natuur met een zeer hoge A-kwaliteit, samenwerking in beheer. 7. Ontmoet de stad: onderwijs en zorg op de boerderij. Deze 7 thema's staan dan ook centraal bij het ontwikkelen van het gebied.

Cittaslow: de gemeente Midden-Delfland is de eerste Cittaslow gemeente en is daarmee ook de cittaslow-hoofdstad van Nederland.  Bij Cittaslow Midden-Delfland staan de volgende 6 aandachtspunten centraal: 1: Milieu. 2: Infrastructuur. 3: Kwalitieit van leven. 4: Instandhouding streekproducten. 5: Gastvrijheid. 6: Bewustzijn. Cittaslow heeft als doel met elkaar komen tot: een nieuw bewustzijn, herbenoemen van waarden en voorwaarden scheppen om de leefkwaliteit te behouden en te verbeteren. Slow food is hierbij een belangrijk begrip. Slow Food zet zich in voor lekker, puur en eerlijk eten.  Zij richt zich op het behoud van de traditionele keuken en een voedselproductie waarin rekening gehouden wordt met het welzijn van het milieu, de planten, dieren en gezondheid van de mens. Dit stond op de website van Cittaslow-Nederland en dit vertelde de meneer ook heel uitgebreid. Maar wat levert Cittaslow nu eigenlijk op? De focus ligt meer op de kwaliteit, uniciteit staat centraal, Midden-Delfland komt ermee op de kaart te staan, er is een krachtig netwerk internationaal, omdat ook in andere landen Cittaslow wordt toegepast. Na deze lange presentatie(misschien wel iets te lang) kregen we een heerlijke lunch aangeboden en daarna mochten we het dorp Maasland nog bekijken.

In dit dorp heb ik ook aan aantal foto's gemaakt. En die volgen nu:

De achtertuinen in Maasland liggen hier langs het water.

Maasland heeft twee kerken:

En hieronder volgt het stadhuis:

Na deze korte rondwandeling door Maasland zijn we naar de bus gelopen en was er een rondrit door Midden-Delfland. Het was erg jammer dat het zo mistig was, anders was er veel meer te zien van het landschap. Na deze rondrit was er een bijeenkomst in de Dorpshoeve in Schipluiden en ook daar kregen we weer een presentatie, waarin eigenlijk werd herhaald wat 's ochtends al verteld was, dit was dan ook een beetje dubbelop. Aan het eind werd gelukkig nog wel iets nieuws verteld, over het traject van de A4 en hoe het in de toekomst eruit zal komen te zien. Tot slot zijn we nog via de A4 naar delft gereden en hadden we een uitzicht over de plek waar de A4 verder zal gaan. Erg jammer dat dit traject recht door Midden-Delfland gaat, maar gelukkig hebben ze daar een oplossing voor, door de A4 als het ware te verbergen. De chauffeur bracht ons uiteindelijk naar het treinstation in Delft. Deze dag heb ik veel geleerd over het begrip Cittaslow en vond het ook een erg leuke dag, ondanks dat het zo koud was.Maandag 28 februari, de aftrap van de excursieweek

13:13, 4/3/2011 .. 0 comments .. Link
Maandag 28 februari was de aftrap van de tweede excursieweek voor eerste jaars van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. Het boekje over de excursieweek vond ik al een stuk professioneler dan de eerste excursieweek. Er stond voldoende informatie in waar we ook echt wat aan hebben. Deze dag begon met een korte presentatie van Marcel van Wietingen. Vervolgens vertelde Elske van der Wal over de internationale activiteiten die wij kunnen doen op deze opleiding. Volgend jaar gaan we met de ROP-klas een week naar Londen en ik kijk er dan ook nu al naar uit! En aan het eind van de middag kregen we nog een presentatie over de stedelijke ontwikkeling van Breda. Hierbij kwam met name de geschiedenis van Breda aan bod, maar ook vertelde Hans Thoolen over de herinrichting van de stationsomgeving. Dat stuk vind ik zelf heel erg interessant, daarom vond ik het ook jammer dat er niet veel over verteld werd. Ik ben ook erg benieuwd naar hoe het allemaal er uit komt te zien, maar helaas moet ik daar nog geduld voor hebben. Al met al vond ik het een leerzame presentatie, ook al kwamen er een aantal dingen in terug die we bij Project binnenstad ook al behandeld hadden.

Donderdag 21 oktober 2010 Excursie Culemborg

21:34, 21/10/2010 .. 0 comments .. Link

Deze mooie zonnige dag begon goed en een grote groep met studenten was dan ook 2 uur te vroeg in Culemborg, waaronder ik. Wij zijn toen maar vast door de ecologische wijk EVA-Lanxmeer gelopen. In deze ecologische wijk viel al meteen op dat het totaal iets anders is dan we in Amsterdam hadden gezien. Wat ik vooral erg mooi vind aan de gebouwen zijn de vegetatiedaken, wat natuurlijk ook een goede functie heeft, namelijk het water vasthouden.

De verschillende kleuren waarvan gebruik wordt gemaakt in de wijk zijn erg mooi, maar ook de structuur van de woningen is er mooi en ze zijn gelukkig niet allemaal hetzelfde. Ik vond het vooral erg mooi dat net als bij le medi de sociale controle erg groot is, want de tuintjes komen allemaal uit op een gezamenlijk stuk groen waar ze ook als buurt voor verantwoordelijk zijn, in deze wijk zijn meerdere van dit soort blokken. Met een klein groepje hebben wij gevraagd of we de watertoren mochten beklimmen en dat mocht. Toen we daar boven stonden hebben we natuurlijk hele mooie foto's van de wijk kunnen maken van bovenaf zoals hieronder te zien is.

 

Ik zou er zelf eigenlijk wel willen wonen, zo mooi vind ik de huizen. Echt overal is rekening mee gehouden in de wijk. Van jongeren tot senioren. Uiteindelijk ben ik ook nog meegeweest met de rondleiding door de wijk, maar heel veel dingen had ik eigenlijk al wel gezien eerder in de middag. Al met al was het een geslaagde excursieweek ondanks de vele regen op dinsdag, dit werd de andere twee dagen wel goed gemaakt.Woensdag 20 oktober 2010 Excursie Amsterdam

20:35, 21/10/2010 .. 0 comments .. Link

Op woensdag 20 oktober werden we om 10 uur verwacht bij de Zuiderkerk in Amsterdam. Ook daar was al meteen duidelijk dat ze flink aan het bouwen zijn op en rond het station. In de Zuiderkerk kregen we eerst een film te zien nieuwe stedelijke ontwikkelingen van Amsterdam. Ook in Amsterdam zijn er heel veel nieuwbouw plannen, maar bij mij komt dan altijd de vraag naar boven waar het dan van betaald wordt. Na het filmpje liet een meneer ons bij een kaart zien wat de toekomstige plannen waren en waar die op de kaart te zien zijn. Zoals hieronder de Bijlmer te zien is, waar ze ook aan het renoveren en herbouwen zijn.

 Hierna gingen we met Rocco naar het GWL-terrein. Daar viel me al meteen het volgende bord op.

Ik wist dat er geen auto's in de wijk mochten rijden, maar brommers mogen er dus ook niet rijden. Deze opvallende ecologische wijk is opgebouwd uit een aantal hoge gebouwen. De oranje bakstenen waarvan de flats zijn gemaakt vond ik erg mooi en het past wel bij de groene tuintjes en de bomen die verder aanwezig zijn op het binnenterrein. Ook het oude machinegebouw vond ik wel passen in de wijk, ook al wijkt het af van de kleuren die er aanwezig zijn, het is toch een belangrijk gebouw geweest in de geschiedenis van Amsterdam, omdat daar het drinkwater door Amsterdam werd gepompt. Hieronder staat dat machinegebouw.

De straatnamen van deze wijk beginnen ook allemaal met water, wat natuurlijk afgeleidt is van dit machinegebouw. De wijk wordt omsloten door twee grote flats, wat eigenlijk als geluidswal dient voor de grote wegen die langs de noord en westkant van de wijk lopen. Er is erg veel open ruimte in deze wijk, wat toch wel belangrijk is in een stad vind ik, want met die open ruimtes zorg je er voor dat de mensen er graag komen wonen. Opvallend was dat de meeste voordeuren op de begane grond waren. We kregen er ook nog een rondleiding van een Conciërge van de wijk, die vertelde ons dat de bewoners van de wijk erg tevreden zijn over de wijk en dat ze er met veel plezier wonen. De verschillende structuren van de flats vond ik ook erg mooi, want zo zorg je ervoor dat het niet te eenzijdig wordt. In ieder geval liep ik er met veel plezier rond.

Hierna zijn we meteen doorgelopen naar het Westerpark/Westergasfabriek. Een door een Amerikaanse architect aangelegd park. Het is strak aangelegd en toont een overgang. Aan het begin van het middenpad aan de westkant is er veel groen en een veel natuurlijker karakter dan aan het einde van het pad. Daar zijn de lijnen wat strakker en stedelijker, het stadstuingedeelte. Vooral de verschillende wateren die door het park liepen vond ik erg mooi, of ze nou aangelegd waren of niet. En het grote groene grasveld waar je vooral zomers, maar ook in de winter natuurlijk vanalles op kunt doen vond ik erg mooi.

En tot slot gingen we weer richting Centraal station om daar naar een film te kijken over de Noord-zuid lijn. Dit grote project is naar mijn idee erg belangrijk voor Amsterdam, want telkens als ik daar kom is het alleen maar wachten tot je eindelijk een keer door kunt lopen op centraal station en de omgeving daarvan. Ik vind het vooral een heel erg slim plan om de verschillende infrastructuur te scheiden zodat je niet alles op elkaar hebt zitten. Hierdoor zal in de toekomst ook alles veel sneller kunnen gaan, omdat je dan binnen 20 minuten in het zuiden van Amsterdam bent. Ik ben wel benieuwd of het project binnen de 2017 klaar is met alle tegenslagen die ze hebben, maar ik hoop wel dat het gaat lukken, want ik denk echt dat het een hele vooruit zal worden met een geheel vernieuwd Amsterdam Centraal. Maar de noord-zuidlijn is ook heel erg belangrijk voor de mensen die in Amsterdam-Noord wonen, want die kunnen dan eerder bij de zuid-as zijn. Dit project kost zoveel tijd, omdat ze natuurlijk niet alles in 1 keer open kunnen gooien en dus alles in verschillende fases moeten boren en bouwen. Ik vind het hele plan heel erg mooi en vooruitstrevend, maar ik zal nog een aantal jaren moeten wachten voor het echt klaar is.Dinsdag 19 oktober 2010 Excursie Rotterdam

16:24, 18/10/2010 .. 0 comments .. Link

Op dinsdag 19 oktober 2010 begon de excursieweek in Rotterdam. Om 10 uur werden we verwacht bij het CIC(City Information Centre). Toen ik op Rotterdam Blaak uitstapte kwam ik al gelijk terecht in een gebied waar volop gebouwd werd, bij het CIC vertelde oud NHTV student Tim de Bruijn dat ze hier een Markthal aan het bouwen waren. Ook vertelde hij over waar hij stage had gelopen en dat hij al meerdere banen gehad had, maar uiteindelijk terecht kwam bij CIC. Toen ik zijn verhaal daarover hoorde kreeg ik niet bepaald het idee dat mensen staan te springen om nieuwe stedebouwkundigen. Nadat Tim een korte presentatie had gehouden over zichzelf en over wat hij allemaal gedaan had liet hij met behulp van een grote maquette van Rotterdam zien wat de nieuwe stedelijke ontwikkelingen waren. Het viel me op dat er erg veel plannen zijn, maar ik krijg toch sterk de indruk dat er helemaal geen geld voor is om al die mooie plannen uit te voeren.

Toen we klaar waren bij het CIC zijn we gezamenlijk met de groep onder leiding van Rocco met de metro naar Le medi geweest. Het begon enorm hard te regenen toen we daar naartoe gingen en eigenlijk heeft het heel de dag niet meer opgehouden, overal waar wij kwamen begon het te regenen. De kleuren die aanwezig waren in Le Medi vond ik erg mooi. Voordat we daar aankwamen had ik het idee dat iedereen je daar zou aankijken, maar dat viel heel erg mee, de bewoners van de huizen zijn het blijkbaar gewend dat er mensen komen kijken naar de buurt. Opvallend was het feit dat de voordeuren allemaal op het plein gericht waren, de sociale controle is daar dus erg groot. Aan de voorkant van de huizen op het plein stonden er bijna overal bankjes en bakken met planten en bloemen op straat, zonder dat het vast stond of iets dergelijks, maar een echte voortuin is er niet aanwezig, ze maken juist gebruik van een gezamenlijk plein. Wat ook opviel was het volgende bord:

Dit terrein is dus alleen openbaar van 6 uur tot 7 uur 's avonds, buiten die tijd is het privé-terrein. Het complex bestaat uit verschillende gebouwen, dus het zijn niet dezelfde woningen, sommige huizen hebben een dakterras en anderen alleen een balkon. Het was wel jammer dat het zoveel regende, want ik denk dat wanneer de zon geschenen had het er mooier uit had gezien. Ook stonden er pilaren om aan te geven wat er privé is en wat er openbaar is. Voor mijn gevoel is het een veilig terrein, het doet me eigenlijk denken aan een soort community, maar dan zijn buitenstaanders er ook welkom. Vervolgens gingen we lunchen.

Na de lunch zijn we verder gegaan naar de kop van zuid en hebben we over de Wilhelminapier gelopen. Ook hier begon het weer te regenen en waaide het erg hard. Maar wat meteen opviel toen we bovenkwamen van de metro was de schitterende Erasmusbrug.

Wat me ook opviel was de verschillende hoogtes van de gebouwen, dat kun je ook wel zien aan de onderstaande foto.

De gebouwen gaan hier bijna trapsgewijs omhoog. Deze straat hebben we uiteindelijk uitgelopen en toen kwamen we terecht bij Hotel New York. Hier viel vooral op dat er nieuwe en oude gebouwen door elkaar heen staan.

Op de Wilhelminapier zijn twee duidelijke zichtlijnen zichtbaar, die lopen langs al de gebouwen zoals op het kaartje te zien is.

Hierna vertrokken we met de metro naar Pendrecht. Toen we aankwamen bij Plein 1953 begon het weer te regenen. Wat me meteen opviel aan de wijk was dat er erg veel laagbouw is vergeleken met de rest van Rotterdam, terwijl het eigenlijk was bedoeld als hoogbouwwijk. Plein 1953 is het middelpunt van de wijk en eigenlijk zijn daar ook de meeste winkelvoorziening, maar er is ook een winkelstraat wat tevens de belangrijkste verkeersader van Pendrecht is. Alle voorzieningen zijn aanwezig in de wijk, dus in principe moeten ze de wijk niet uit om boodschappen te doen, gebaseerd op de wijkgedachte dus. De gids die ons een deel van de wijk liet zien vertelde ons dat de huizen eigenlijk te klein werden, dus zijn ze daar begonnen met de herstructuering van de wijk, door middel van het herbouwen of renoveren van de woningen. Doordat ze in de wijk veel aan het renoveren en bouwen zijn is het groen grotendeels tijdelijk verdwenen, maar het is uiteindelijk weer de bedoeling om al het groen toch weer terug te laten komen, zodat het toch weer meer een tuinwijk wordt zoals het oorspronkelijk was. De wijk vond ik niet zo heel erg mooi, maar het idee wat erachter zit vind ik wel goed. De structuur van de wijk vond ik dan wel weer mooi, omdat de verschillende stempels op elkaar aansloten, dat vond ik wel wat hebben. Hieronder is een gebouw te zien wat ik erg mooi vond qua structuur. Ook de balkons die niet gelijk lopen op deze hoek vond ik wel wat hebben.

De meeste huizen zagen er ook oud uit, daaraan kon je ook wel zien dat het nodig is om de huizen daar te renoveren, want het is heel erg verpauperd. Uiteindelijk was ik erg blij dat we hier weggingen, want we werden er eigenlijk zo goed als weggekeken door de bewoners daar. Tot slot gingen we richting Rotterdam Centraal en naar huis toe.Ruimtelijke Ordening en Planologie Excursieweek

15:21, 18/10/2010 .. 0 comments .. Link

Deze blog is opgezet door om de excursie week van mijn opleiding bij te houden. De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie is een stenbouwkundige opleiding. Met deze excursie gaan wij daarom ook naar belangrijke steden in Nederland. Dinsdags gaan we naar Rotterdam, woensdag naar Amsterdam en donderdags naar een wijk in Culemborg. Veel plezier met het lezen van de aankomende dagen!!
About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Donderdag 3 maart 2011, Nijmegen
Woensdag 2 maart 2011, Utrecht en Leidsche Rijn
Dinsdag 1 maart 2011, excursie Maasland, project Cittaslow
Maandag 28 februari, de aftrap van de excursieweek
Donderdag 21 oktober 2010 Excursie Culemborg

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer