Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Olympische Spelen, vroeger & nu

Profielwerkstuk: De Olympische Spelen, Vroeger & Nu

19:59, 21/2/2011 .. 0 comments .. Link
Inhoudsopgave

·        Inleiding                                                                                                     3

 

·        Hypothese                                                                                                 4

 

·        Hoe zijn de Olympische Spelen ontstaan?                                       5

 

·        Sporten in de Klassieke Oudheid en Nu                                            8

 

·        Spelregels en arbitrage                                                                          13

 

·        Voorbereidingen en organisatie                                                         21

 

·        Festiviteiten van de Klassieke Oudheid en Nu                                 26

 

·        Deelname en prestaties van de atleten                                             29

 

·        Conclusie                                                                                                   32

 

·        Discussie                                                                                                    36

 

Bijlage 1: Bronnenboek                                                                                 37

 

Bijlage 2: Presentatievorm                                                                           39

 

Bijlage 3: Logboek                                                                                        40

 

Bijlage 4: Plan van aanpak                                                                           42

 

Bijlage 5: Beoordeelde presentaties                                                           44

Inleiding

We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat, wij ons erg interesseren in sport. En de Olympische Spelen is het grootste sportevenement van de wereld. Zelf zijn we erg actief op het sportgebied.  We zitten bij elkaar in het team en dat maakt het voor ons makkelijker om dit onderwerp te kiezen. Want we zijn er allebei erg in geïnteresseerd.  We zijn daarom ook allebei zeer tevreden over hoe de samenwerking is verlopen. We hebben geen onenigheden gehad, en waren het altijd goed met elkaar eens. We zouden elkaar zo weer kiezen als partner. We hebben veel samen gewerkt, zowel thuis als op school.  We hebben allebei evenveel werk geleverd. En we waren de hele tijd goed van elkaar op de hoogte. Daarom hebben we allebei evenveel tijd en moeite gestoken in ons verslag. Natuurlijk kijken wij er naar uit om de spelen van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 te volgen die plaats gaat vinden in Londen.

Tegenwoordig noemen we het de Olympische Spelen. Maar de Olympische Spelen  zijn al eeuwen oud. De Olympische Spelen uit de Oudheid noemt men ook wel de Klassieke of Antieke Olympische Spelen. Als we aan de Olympische spelen denken , denken we aan een sportief evenement en aan grote belangrijke steden van de wereld. Hieronder hebben we onze hoofdvraag en deelvragen geformuleerd. In dit verslag hebben we deze deelvragen behandeld en na de behandelde deelvragen vindt u het antwoord op de hoofdvraag, onze conclusie.

Hoofdvraag:
Wat zijn de verschillen tussen de Klassieke Olympische Spelen en de Moderne Olympische Spelen?
 
Deelvragen:
1. Hoe zijn de Olympische spelen ontstaan? ( Waar, Hoe, Wanneer, Wie)

2. Welke sporten waren er in de Oudheid, welke sporten zijn er nu?

3. Hoe waren de spelregels/ arbitrage in de Oudheid en hoe is dat nu?

4.Zijn de voorbereidingen veranderd voor de Spelen?

5. Welke festiviteiten waren er in de Oudheid en wat de functie of doel? Welke festiviteiten zijn er nu  Functie en doel?

6. Hoe was de organisatie in de Oudheid, hoe is dat nu?

7. Hoe kun je het deelnemen aan de Olympische spelen vergelijken van nu en met de oudheid? (Leeftijd, Prestaties)

 

En graag willen we de volgende mensen bedanken die ons geholpen hebben bij ons profielwerkstuk. Ze hebben ons geïnformeerd, bronnen gegeven en hulp geboden bij het maken van het verslag. Dit zijn de volgende mensen, Mevrouw Dekkers, Mevrouw Teurlings en Meneer Swijtink.

Hypothese

Als we naar de deelvragen kijken en naar de hoofdvraag, dan denken we dat we de grootste verschillen zitten in hoe de spelregels in de Oudheid waren en hoe die nu zijn. Waar we ook denken dat er erg grote verschillen zijn ontstaan is bij de deelname. We denken in ieder geval dat de Olympische Spelen een hele grote ontwikkeling hebben doorgemaakt. We denken een grote vooral positieve ontwikkeling.

 Hoe zijn de Olympische Spelen ontstaan?

 

Al eerder dan het jaar 776 v. Chr. Werden er sportwedstrijden met een religieus karakter gehouden, dit is bijna zeker dat dit in Griekenland werd gehouden. Maar we houden het jaar 776 v.Chr. aan, omdat dat jaar de naam van een winnaar werd opgetekend. Een lijst met een belangrijke naam er op. De naam was Koroibos uit Elis en deed aan hardlopen. Zijn naam werd genoteerd in het jaar 776 vóór onze jaartelling. Op deze lijst begint er een lange lijst met veel atleten, die verschillende sporten uitoefende om een overwinningskrans te veroveren. Deze sporten vormden een onderdeel van wedstrijden. De wedstrijden werden eens in de vier jaren georganiseerd in het heiligdom van Zeus in Olympia[1].  Oorspronkelijk kwam de Spelen uit deze stad, maar vanaf ongeveer 570 voor Christus kwamen de Spelen ook in andere steden, in de stad Elis dat ligt 60 km van Olympia af. De lijst met de naam Koroibos erop heeft Hippias opgesteld, hij was een filosoof en redenaar uit Elis, aan het einde van de 5de eeuw voor Christus. De lijst werd later weer gecorrigeerd door Aristoteles. Door iedereen werd de lijst geaccepteerd voor het begin van de Olympische Spelen, daar stond een datum op 776 voor Christus. De Olympiaden wat ook wel het tijdvak van vier jaar wordt genoemd werd in het eerste jaar daarvan de Olympische spelen gehouden. Dit gebruikte ze als een soort kalender.

 

 De Olympische Spelen werden dus gehouden ter ere van Zeus maar was ook de belangrijkste spelen van de periodos. Een periodos hield in: in een periode van vier jaar tussen de spelen dus konden de atleten zes keer deelnamen aan verschillende toernooien behalve de Olympische Spelen. Deze vonden op de volgende plekken plaats, één maal in Olympia en Delphi, twee keer in Nemea en Korinthe. Die vier jaar werd de periodos genoemd, en degene wie alle vier de toernooien won was periodos winnaar. Archeologen hebben een bronzen mechanisme met radertjes gevonden, een complex wetenschappelijk instrument hier konden ze een kalender vastleggen met onder anderen de Olympische Spelen[2].

 

 De Olympische spelen werden dus in het heiligdom van Zeus gehouden. Maar Zeus was veel meer dan dat. Zeus kon het laten regenen, donderen en bliksemen, Hij had de heerschappij en als oppergod had hij de gerechtigheid. Zeus had belang voor het gemeenschap. De Olympische spelen werden in Olympia gehouden , daar bevonden zich ook de belangrijkste heiligdommen voor Zeus.

 

 Je kunt Zeus herkennen aan zijn baard. Hij wordt altijd afgebeeld als een rijpe man. In de klassieke tijd wordt hij veelal zittend op een troon afgebeeld[3]. 

Tussen 468 en 456 voor Christus verrees in het midden van de Altis de grote Zeustempel. Het werd vanaf dat moment het belangrijkste bouwwerk van Olympia, het was zelfs de grootste tempel van Peloponnesos.  Het had zware zuilen die bestonden uit kalksteen, zes aan de korte zijden en dertien aan de lange zijden. Aan de oostzijde was een tekening uitgebeeld met voorbereidingen voor de wedstrijd tussen Oinomaos en Pelpops[4]. Aan de westzijde stond ook een tekening uitgebeeld daar stond een gevecht uitgebeeld waar Apollo midden in staat, Apollo was een zoon van Zeus en een machtig figuur[5].

De tempel van Zeus werd opgenomen in de lijst van de Zeven Wereldwonderen.  Er worden twee dingen verteld over het beeld: het is vernield, toen Theodosius in 393 na christus de Olympische spelen ging verbieden of ze hebben het overgebracht naar Konstantinopel en is later verwoest door  een brand[6].

Olympia

We hebben verteld dat de allereerste Olympische Spelen in Olympia werd gehouden. Olympia is een prachtige stad. Met afgelegen hellingen  en berg genaamd Parnassos. Het is een groen landschap[7], met een mooi uitzicht en men noemt het ook wel de vallei van Olympia. Op de afbeelding hierboven zie je  de rivier Alpheios op de achtergrond. Dit is waar het allemaal is begonnen. Vanaf hier verspreidde het zich over de hele wereld. Sinds het herleven van de Olympische Spelen wordt er elke vier jaar het Olympisch vuur aangestoken[8]. Olympia is een grote toeristische trekpleister van Griekenland er worden namelijk nog steeds dingen opgegraven dat met de Olympische spelen te maken kunnen hebben[9]. De beelden en zuilen die zijn overgebleven zijn ware meesterwerken van de oudheid. Een goed voorbeeld is de Tempel van Zeus die gemaakt is van goud en ivoor. Dit is de grootste oudste tempel in Peloponnes die gebouwd werd door Libon uit Elis. Alleen de fundering van de tempel is bewaard gebleven, de afbeelding van de fundering kun je op de volgende pagina vinden[10]                     

 

Sporten in Klassieke Oudheid en Nu

 

Ook vóór de Olympische Spelen waren er al sporten. Dit kun je afleiden uit afbeeldingen, op deze afbeeldingen staan verschillende soorten sporten die worden afgebeeld op Griekse vazen. Dit was dus allemaal vóór de lijst van de wedstrijdwinnaars van Hippias en Aristoteles. Door deze lijst kun je de mogelijke chronologische ontwikkelingen van de Spelen geven[11].

 

Vroeger werden de Spelen om de vier jaar gehouden maar, in de tussenliggende jaren werden er ook wel andere activiteiten georganiseerd. Er waren namelijk nog drie andere Spelen, ze hadden de Pytische Spelen, de Isthimische Spelen en de Nemeïsche Spelen. In Delphi werden de Pytische Spelen gehouden ter ere van Apollo. De Isthimische Spelen waren gewijd aan Poseidon hij was de god van de zee en de paarden, en de Nemeïsche spelen vonden plaats in Nemea een heiligdom gewijd aan Zeus[12] .

 

De god van de muziek, poëzie, de geneeskunde en de profetie was Apollo. Zoals je kunt zien op de afbeelding wordt hij afgebeeld als een jonge man met harmonieuze schoonheid. In Delphi bevond zich het belangrijkste Apolloheiligdom. [13]

 

 

Onderdelen van de Olympische Spelen

De Olympische Spelen hebben veel verschillende takken van sport. Zoals we allemaal weten zijn er nu veel meer verschillende soorten sporten dan bij de eerste Olympische Spelen. We willen een onderscheid maken tussen sporten in de oudheid en welke sporten er nu zijn. Zijn de sporten veranderd? Of de manier waarop men tegen sport aan keek/kijkt?

 

Hardlopen

Hardlopen is het oudste en was tijdens de eerste Olympische Spelen het belangrijkste onderdeel. De oudste vorm van het hardlopen is de stadionrace. Maar wat hield een stadionrace in die tijd nou in? Een stadionrace werd in die tijd een race over de lengte van een stadion. [15] Stadion wordt aangeduid met de afstand tussen start en finish. Je had een aantal varianten voor een stadionloop. Je had de ‘diaulos’ ook wel een dubbele stadionloop genoemd.  Daarnaast bestond ook de ‘dolichos’ dat was een langeafstandsloop, de totale afstand kon ruim 4,6 km zijn. Een nieuwe variant was de ‘hoplitodromos’ die bij de 65e Olympiade in 520 voor Christus kwam. Hierbij droeg men enkelen delen van de wapenrusting. Dit bestond uit schild, helm en beenbeschermers. Het waren alleen defensieve wapens die ze bij zich dragen met het hardlopen. Dit kan een verwijzing zijn naar de militaire oorsprong van een dergelijke tak van sport. Sport was een goed trainingsmiddel voor de burgers die als soldaten hun eigen land moesten dienen[16].  Je kunt op vaasafbeeldingen zien, hoe lopers op verschillende manieren met hun armen zwaaien. Je kunt de lopers herkennen aan de grote passen, de licht voorover gebogen romp, en de armen die op schouderhoogte zijn uitgestrekt, daarnaast hebben ze de handen open staan[17]. 

 

 

Het pentathlon

het pentathlon ook wel vijfkamp genoemd werd bij de 18e Olympiade in 708 voor christus op het progamma gezet, het bestond uit discuswerpen, verspringen, speerwerpen hardlopen en worstelen.  We weten dat hardlopen ook uit een aparte wedstrijd vorm bestond, dit was ook zo bij worstelen. De andere drie sporten discuswerpen, verspringe

verspringen, speerwerpen hardlopen en worstelen.  We weten dat hardlopen ook uit een aparte wedstrijd vorm bestond, dit was ook zo bij worstelen. De andere drie sporten discuswerpen, verspringen en speerwerpen vormden waarschijnlijk het progamma van de eerste drie onderdelen, die toen als eerste werden afgewerkt. Het lichaam van een atleet moest niet te zwaar zijn, maar ook niet te licht. De atleten moesten slank en goed gebouwd er uit zien daar naarst niet te gespierd. Grote handen met slanke vingers waren handig voor het werpen van een discus[1].

 

Het discus werpen

We weten dat de discus van metaal een ronde vorm had, zoals deze vorm werd het gegoten en verhandeld. De jaloerse windgod Zephyros blies de schijf uit zijn koers, en zo doodde Apollo zijn vriend Hyakinthos met een discus. Dit was per ongeluk, maar zo kun je zien dat discuswerpen soms een dramatische afloop had. Er zijn 20 exemplaren gevonden bij verschillende opgravingen.[2] 

 

Speerwerpen

Vroeger werd er veel gejaagd om voor het eten te zorgen, ook moesten mensen zich verdedigen voor situaties van oorlog en strijd. Het gebruik van een speer of werpspies roept dus veel herinneringen op. Speerwerpen voor een bepaald doel behoorde in Athene en Argos tot de onderdelen van de sportwedstrijden het was dus geen onderdeel van de Olympische Spelen. Dit gebeurde op paarden met een scherpe punt aan de speer, dit was waarschijnlijk niet het geval in Olympia.

 

Worstelen

Een populaire sport was worstelen. Dit onderdeel werd zelfs bij de 18e Olympische Spelen in 708 voor Christus een zelfstandige wedstrijdvorm[3]. Worstelen was een vechtsport, dit was wel een vechtsport zonder wapens en ook nog de oudste vorm van worstelen.

Verspringen

Verspringen was een onderdeel waar je niet apart aan kon deelnemen, het was een onderdeel van het pentathlon. Deze atleten werden op vazen afgebeeld. Verspringen vereist een grote coördinatie, ze werden dus begeleid door muziekkant die op een blaasinstrument blaast[1]. Gewichten die de atleten bij het verspringen bij zich droegen zijn bewaard gebleven. Deze gewichten hadden hun eigen metaal, dit kon steen lood of ijzer zijn. We denken dat men waarschijnlijk uit stand sprong. Aristoteles en Philostratos zeiden, dat het gebruik van de gewichten die ze bij zich droegen stabiliteit gaf van de sprong, dit maakte het mogelijk om met beide voeten neer te komen[2].

  

Naast het pentathlon kwamen er nog een aantal verschillende sporten. Boksen was ook een sport en kwam bij de 23e Olympiade in 688 voor christus op de lijst van de winaars. Echte vechtersbazen waren voor deze sport bedoeld net zo als de helden Herakles of Theseus. Boksers waren net als de andere sporters op vaasafbeelding te zien. Je kon op deze afbeeldingen zien dat boksers hun handen beschermden met leren riemen die ze om hun handen hadden gebonden. Er kwamen later zelfs riemen met metalen knopen, wat een echt bloedgevecht werd. Afbeeldingen laten zien hoe erg een atleet er uit kon zien nadat hij een bokswedstrijd heeft gehad. Naast het boksen kwam  bij de 33e Olympiade in 648 voor Christus het pankration. Dit was een combinatie van worstelen en boksen. “Hij moest de beste worstelaar zijn onder de boksers en de beste bokser onder de worstelaars” dit werd gezegd door Philostratos[3]. Een tijd later in 680 voor Christus bij de 25e Olympiade kwam de

eerste wedstrijd met vierspannen op het progamma. Rijkere adellijke families deden aan deze wedstrijden mee. De wagenrace is ontstaan doordat er eerder gevechtssituaties in oorlogen waren waar men paarden en wagens gebruikten. Dit onderdeel zou een spectaculair schouwspel hebben opgeleverd. Men wil deze scènes voor de geest halen, dat kun je wel zien aan de beroemde films als Ben Hur of Spartacus[1]. Je had bij de paardenrennen verschillende onderdelen: het vierspan met wagen, het tweespan met wagen en het paard met ruiter