Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Wat verstaan we eigenlijk onder kennis?

27/11/2006 - Kennis

In het kader van de herijking van de onderwijsvisie voor Avans vind op dit moment de discussie plaats over wat we binnen Avans onder kennis verstaan.


 

Wat is kennis eigenlijk?

Zomaar een greep:

 

Wat zegt bijvoorbeeld Wikipedia?

Kennis is dat wat de mensen weten en wat ze kunnen toepassen. Dit wordt gevormd door de beschrijvingen, concepten, hypotheses, omschrijvingen, principes, procedures, theorieën, verklaringen en voorspellingen die we met een redelijke mate van zekerheid waar of nuttig achten. Wat in een maatschappij als kennis wordt gezien, is cultureel bepaald. Wat in de ene cultuur als waar wordt gezien is dat niet ook automatisch in de andere cultuur, en ook de waarde van bepaalde kennis verschilt per cultuur.

Als je met Google zoekt vind je o.a.:

 

Thomas Davenport en Laurence Prusak (boek:Kennismanagement in de praktijk:

 

 

 

Maar wat is jouw mening?

 

Comments (1) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Deze weblog is bedoeld om medewerkers van Avans mee te laten denken over wat we binnen Avans verstaan onder kennis. Is het belangrijk om kennis te definieren? of gaat het meer om denkracht ontwikkelen?

Recent Posts

Kennis

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer