Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Een koffieautomaat voor uw klanten en personeel

Home - Profile - Archives - Friends

Koffieautomaat aanbieden met behulp van marketing

Posted on 27/2/2015 at 15:48 - 0 Comments - Post Comment - Link

Ieder bedrijf wil of heeft een koffieautomaat. Een efficiënt functionerend marketingproces wat nodig is om een brug te slaan tussen producenten en consumenten.

Voor producenten is deze informatie essentieel om doeltreffend op de veranderende behoeften van de consument in te kunnen spelen. Zo moeten varkenshouders weten hoeveel de dieren bij de slacht op de markt zullen opbrengen en wat de verwachte kosten van veevoeder zijn, voordat zij de gewenste grootte van hun veestapel kunnen vaststellen. Hoe nauwkeuriger deze informatie is en hoe sneller die beschikbaar komt, des te beter functioneert de markt. Een tweede functie van het marketing systeem is het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Het aanbod van menig product varieert per seizoen, terwijl ook de belangstelling van kopers fluctueert. Het is de taak van het marketing systeem om aanbod en vraag met elkaar in overeenstemming te brengen. Daartoe worden er aan de aanbodzijde van de markt producten opgeslagen tot de potentiële koper van een koffieautomaat bereid is deze aan te schaffen. Er vindt dan een afweging plaats van de te verwachten prijsstijging van de handelswaar enerzijds en de extra kosten die voorraadvorming met zich meebrengt anderzijds. Als bijvoorbeeld alle maatjesharing direct na de vangst zou worden verkocht, zou de prijs van Hollandse Nieuwe zo snel dalen dat er van het inkomen van vissers en exploitanten van haringstalletjes weinig overblijft. Om dit te voorkomen wordt elk jaar een groot deel van de haringvangst ingevroren en tijdelijk opgeslagen. De extra voorraadkosten vallen in het niet bij het voordeel van de prijsstabiliteit. Het marketing systeem voorziet in een centraal ruilproces waardoor producten bij de koper terechtkomen voor een bepaalde tegenprestatie, meestal in de vorm van geld. Deze brengt een economie in kaart die uit vijf huishoudens bestaat. Elk van deze huishoudens produceert een overschot van een product dat de andere gezinnen weer nodig hebben. Zoals blijkt bij het ontbreken van een centrale markt tien gescheiden ruilprocessen nodig.

Meer informatie: http://www.mathmatch.nl/zakelijke-dienstverlening/perfecte-microschuim-uit-een-koffieautomaat-gaat-niet/


Hosting door HQ ICT Systeembeheer