Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

De Koortsboom

14/6/2011 - Hoe komt een psychotherapeut erbij om zich met sjamanisme bezig te houden?

Hoewel de kerken in Nederland leeglopen blijkt het aantal atheïsten nauwelijks toe te nemen (14%). Ik behoor tot de grote groep van Nederlanders, die wel aan ‘iets’ geloven, maar dat op hun eigen wijze invullen. Ik laat me graag leiden door de alledaagse logica: eerst zien dan geloven.

In 1999 maak ik voor het eerst kennis met sjamanisme. Een goede vriendin, nodigt  mij uit om haar inauguratie als sjamaan bij te wonen. Zij is één van de eerste leerlingen van Ria Font Freide, die de oprichtster is van Andromeda, school voor innerlijk sjamanisme. Ria ken ik als docente gezinstherapie. Daarnaast eten onze gezinnen wekelijks met elkaar in de mensa van Nijmegen. Als net afgestudeerd cognitief gedragstherapeut en BIG psychotherapeut,voel ik aanvankelijk nogal reserve ten opzichte van tegen haar opvattingen. Maar als ik tijdens het inauguratieweekend zelf werk met de geesten van dieren en bomen, ben ik meteen gefascineerd en schrijf ik me in voor een trainingsweek in de Dordogne.

Vooraf krijg ik de muis als totemdier toegewezen met als opdracht om over muizen te lezen, zoals hun lichaamsbouw en functies, hun gedrag enz. en als het kan ze te observeren. Pure biologie dus.

Een totemdier vertegenwoordigt de ‘geest’ van alle muizen . Muizen hebben niet een  individueel ik zoals mensen maar als groep hebben ze wijsheid en vaardigheden, die wij als mensen  vaak niet of veel later hebben verworven. Zo blijkt de muis een cultuurvolger te zijn d.w.z de mens overal te volgen waar hij gaat. Ze blijken ondanks hun grote aantal vijanden zich overal te kunnen handhaven en zich enorm snel aan nieuwe omstandigheden te kunnen aanpassen. .Zij zijn groepsdieren en samen enorm slim en creatief (mannetjes maken muziek om vrouwtjes te verleiden). Ze planten zich razendsnel door,enz.

Ik logeer in een tentje aan de rivier de Ceou. We koken gezamenlijk en voordat het programma begint, mag je niet met elkaar praten. Het programma duurt 7 dagen en volgt het verloop van de 7 chakra’s.

Een chakra is een ronddraaiend energieveld dat door de zenuwknopen van de ruggengraat stroomt. Vanaf het stuitje tot de kruin.  Het is niet waarneembaar in het fysieke lichaam., maar zou de fysieke functies van het lichaam wel beïnvloeden. Het is een begrip dat hoort tot de oosterse filosofieën, zoals het hindoeïsme bijvoorbeeld. Het is een onderdeel van het energetische lichaam net zoals meridianen uit de acupunctuur en de aura, een energieveld om het lichaam heen zijn. De 7 chakra’s vormen samen een ontwikkelingsmodel van het menselijke bewustzijn.

Over de definitie, betekenis en aantal chakra’s bestaat weinig overstemming tussen de diverse esoterische stromingen. Dat maakt het voor een westers opgeleid mens lastig om mee te werken. Maar vooraf lezend over de chakra’s zie ik wel dat ze min of meer overkomen met de 7 logische niveaus van Bateson en de piramide van Maslow.  Voor een psychotherapeut is een  ontwikkelingsproces een bekend begrippenkader. En inderdaad ervaar ik dat mijn inzicht door de zeven dagen toeneemt.

Elke dag krijgen we oefeningen in het waarnemen van de natuur, zoals de kleuren, de bewegingen, de mensen en de dieren de planten, de bomen, de rivier enz. Ook zijn er nog kaarten met stukken tekst, die mijn dagelijks ervaring weer een ander kader geven. Door de combinatie van de muis, de chakra’s de kaarten, de oefeningen, de tekeningen, het contact met de groep en het commentaar van de leraar enz. ontstaat er een zo groot kader dat mijn arme ratio dat niet meer kan volgen.

Maar als ik me overgeef aan de illogie van het hele gebeuren kan ik niet ontkennen dat ik verrassende inzichten krijg die ik met mijn alledaagse verstand niet zou hebben gekregen.

Wat nog duidelijker voor me wordt,  is dat het geheel eigenlijk heel praktisch toepasbaar is en voor mij heel concreet. Iets wat voor een gedragstherapeut beslist telt. Een sjamaan blijkt net als een gedragstherapeut nogal resultaat gericht te zijn. Eigenlijk kan dat anders want veel tijd voor zweverigheid zullen de volkeren in de oudheid wel niet hebben gehad in de harde strijd om te overleven. Maar het belangrijkste ‘meetbare’ resultaat is wel de foto voor vertrek naar Frankrijk en die na terugkomst. Mijn reisgenote en ik zien er jaren jonger uit. Onze gelaatsuitdrukking is open en helder geworden. Dat is een groter resultaat dan een week wandelen in de natuur. Het jaar daarop gaan we weer en met hetzelfde resultaat. Ook fijn voor een gedragstherapeut dat het onderzoek reproduceerbaar blijkt te zijn en geen toevalstreffer.

In het najaar krijg ik een brief van de leraar, waarin ze zegt dat ik kennelijk makkelijk kan werken met de uitgangspunten van het innerlijk sjamanisme en nodigt ze me uit aan het sjamanistisch leerjaar deel te nemen. Ik zeg ja.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

14/6/2011 - Welkom

Welkom,

Dit blog wordt geschreven door Cor Prevo en hoort bij de website www.koortsboom.nl . Daarin kun je lezen dat ik in mijn praktijk voor bewustzijnsverandering mijn beroep als psychotherapeut en mijn roeping als sjamaan met elkaar combineer.

In dit blog vind je allereerst actuele informatie over de praktijk De koortsboom. Daarnaast zal ik regelmatig nieuwe ontwikkelingen bij de reguliere en alternatieve gezondheidszorg beschrijven. Tenslotte zal ik middels ? mijn eigen visie op psychotherapie en sjamanisme uitdragen.

0 CommentsPost A Comment!Permanent Link

About Me

Sjamanisme en genezing.

Links

Home
Archives
Friends
Email Me
De Koortsboom

Friends


Hosting door HQ ICT Systeembeheer