Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

kunstdossier-moniquebrug

Muziek kvb-model

22:55, 1/6/2012 .. 0 comments .. Link
Lesvoorbereiding
 
Naam
Monique
Groep
1d
ICO
(Stagebegeleider)
Wilma
Praktijkschool
Julianaschool loc. Brandsma
Groep
5
Mentor
Hans
Activiteit
Muziekles oorlog en vrede
Datum
 
Leerpuntenstudent
1.Orde houden
2.Open vragen stellen
3.
 
 
Verantwoording(waarom ga je dit doen)
Beginsituatie
Beschrijf wat de leerlingen al weten, of ze er wel eens mee te maken hebben, welke leerlingen problemen hebben met dit onderwerp of met de werkvorm, …
De leerlingen hebben nog nooit gerapt. De leerlingen hebben het bij geschiedenis over oorlogen.
 
Doelstellingen
Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les geleerd hebben? Formuleer je doelen SMART.
De leerlingen kunnen aan het eind van de les het betekenisaspect van oorlogsmuziek herkennen en zelf een rap schrijven.
Evaluatie
Benoem van elk doel hoe en wanneer je vaststelt of dit is behaald.
Tijdens de afsluiting (presentaties van sommige groepjes) kijk ik of de leerlingen het doel behaald hebben.
 
Werkwijze en middelen (hoe en waarmee ga je dit doen)
DidactischeWerkvormen
Wat doe jij?
Hoe wordt de leertijd gebruikt:
leerkrachtgestuurd F
F leerlinggestuurd
Ik begeleid een gesprek over oorlog en vrede door vragen te stellen die de leerlingen weer aan het denken zet. Leg het keuze schema uit. Zet de muziek aan en uit. Leg de rap opdracht uit. Begeleid de presentatie.
 
De leerlingen luisteren goed naar elkaar, naar mij en naar de muziek. De leerlingen maken de opdrachten op het kopieerblad. De leerlingen schrijven hun eigen rap. De leerlingen presenteren hun eigen rap.
 
 
 
Kopieerblad 18 Wat zou je doen, pen.
Leeractiviteiten
Wat doen de leerlingen?
Instructie-middelen
Welke middelen gebruik jij?
Leermiddelen
Welke middelen gebruiken de leerlingen?
 
Organisatie(Aan welke praktische zaken moet je denken bij de uitvoering; maak eventueel een schets van de ruimte)
Vooraf
Wat moet klaarliggen? Waar kunnen leerlingen spullen zelf pakken?
Kopieerbladen moeten klaar liggen. De cd moet klaarstaan op de computer. Het keuze schema moet op het bord geschreven worden.
We beginnen in de kring.
 
De kopieerbladen moeten uitgedeeld worden
Als de leerlingen samen een rap gaan maken (groepjes van 4) dan mogen ze zelf een plek uitzoeken in het lokaal of op de gang.
 
De leerlingen geven hun presentatie weer in de kring. Na de les mogen de leerlingen in de kring blijven zitten omdat het dan tijd is om de dag af te sluiten.
Tijdens
Moet de organisatie aangepast worden? Waar leggen de leerlingen hun product?
Naafloop
Zorg een rustige overgang naar de volgende les. Wie ruimt wat op? Waar moeten leerlingen gaan zitten?
Lesopbouw
(wat ga je precies doen)
 
Keuze lesmodel
Didactische Analyse
Activerende Directe Instructie
X
Ander model, namelijk:
KVB-model
benoem hieronder in de eerste kolom
de fasen die horen bij het gekozen lesmodel
Aanvullende vakdidactische eisen
·Inleiding
·Kern
·Afsluiting
DA
ADI
1 Inleiding
 
2 Kern
 
3 Afsluiting
1 Terugblik
2 Oriëntatie
3 Uitleg
4 Begeleide inoefening
5 Zelfstandige verwerking
6 Evaluatie
 
continu: REFLECTIE
 
lesfase
tijd
activiteit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inleiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afsluiting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klank: Toonduur en klankkleur (keuze schema)
Vorm: contrast rappen en zang.
Betekenis: programma muziek en functies van muziek. Het onderwerp is oorlog en vrede. Deze week staat in het thema van de oorlog in Bosnië, omdat ik in Bosnië ben geweest afgelopen week.
 
Muziek beluisteren
Muziek maken
 
Ik nodig de leerlingen uit om met een pen in de kring te komen zitten. Zonder wat over het onderwerp van de les te zeggen zet ik ‘Marsmuziek’ (lvb.46) aan. Waar denk je dat deze muziek voor gebruikt wordt?
Ik leg na de antwoorden van de leerlingen uit dat het marsmuziek is. Oorlog voeren werd vroeger als iets heldhaftigs en verhevens gezien. Als men ten strijde trok dan werd het leger begeleid door muziek waarop soldaten in lange rijen liepen, voorzien van trompetgeschal klaar om aan te vallen. Aan de ellende van oorlog dacht met liever niet. Wordt deze muziek nog altijd gebruikt als een leger gaat vechten?
 
Ik praat met de leerlingen over oorlog en vrede aan de hand van vragen:
Waar in de wereld is op dit moment oorlog?
Wat hoor je er over in het jeugdjournaal?
Weet je waarom die oorlog er is?
Kan het snel weer vrede worden?
                                                                                                                                           
Ik laat nu heel ander soort muziek horen van een blaasorkest. ´Dat gebeurt in Vietnam´(lvb. 47).
Vinden jullie dit ook oologsmuziek? Waarom wel/niet?
Deze componist heeft deze muziek niet geschreven om mee ten strijden te trekken.
Het is muziek dat gaat over de oorlog.
 
 
Ik leg de leerlingen het keuzeschema uit (op het bord)
 
We beluisteren de muziek nog eens. Hoe klinkt de muziek?
Samen met de leerlingen vul ik het schema in.
 
Ik laat iemand de kopieerbladen uitdelen. Bij opdracht 1 staat een deel van de tekst van het nummer wat we gaan beluisteren. ‘Wat zou je doen’(lvb. 48).
Waar gaat deze tekst over?
Welke oorlogen worden genoemd in de tekst?
Waar protesteren ze tegen?
Kennen jullie de organisatie War child?
Wie kan er wat over vertellen?
Wat betekent de naam?
Wat doet War child?
 
We gaan nu naar de zang van Marco luisteren. ‘Muziek van Marco’(lvb. 49). Terwijl jullie naar het lied luisteren vullen jullie het keuzeschema bij opdracht 2 in. Ik laat ze de kruisjes verbinden.
Vervolgens doen we hetzelfde bij ‘Muziek van Ali’(lvb.50).
Wat heb je aangekruist? Waarom?
Wat zijn de grote verschillen in de muziek (lijntjes)?
Welke muziek heeft jouw voorkeur?
Zingen-Rappen
 
Ik lees de voorbeeld rap bij opdracht 3 voor. Vervolgens laat ik het ook door een kind voorlezen. Hierna luisteren we naar de voorbeeldrap (lvb.51).
Als jij nu eens een couplet voor een rap mocht schrijven, waar zou dat dan over gaan?
Jullie mogen in een groep van 4 leerlingen een raptekst gaan maken over het thema oorlog en vrede.
De tekst bestaat uit 4 regels
De hele rap duurt net zo lang als het voorbeeld
Als de rap klaar is, mag je even oefenen op de muziek (lvb.52).
 
 
De leerlingen mogen weer in de kring komen zitten. De groepen die willen mogen hun rap laten horen in de kring. Ik spreek met de groepen die willen een volgorde af. De leerlingen volgen elkaar zelf op tijdens het ‘Rapritme’ (lvb. 52).
 
Na de presentaties vraag ik aan de leerlingen wat ze van de les vonden. Wat ze leuk vonden, wat ze wat minder leuk vonden.
 
Hierna gaan we de dag afsluiten.
 
Keuze schema:
 
Les begeleidingsformulier
 
 
 
Bronnen:
 
Van der lei, R. muziekmeester (3edruk). Thiemermeulenhoff
KVB-model ontleend aan de studieroute muziek
Internet voor de verschillende liedjes.
 


Drama les geschiedenis-drama

20:00, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link
Beschrijving Geschiedenis- drama.
 
Voor de les:
Verhaal klaar leggen.
Personages op papier schrijven en er bij leggen.
 
Ik vertelde de leerlingen dat ik ze een verhaal ging voorlezen. Ik las het verhaal voor. Ik zei tegen de leerlingen dat ze goed moesten luisteren omdat ze later wat met het verhaal gingen doen. na het verhaal stelde ik de leerlingen een aantal vragen zoals wie er in het verhaal voor kwamen of ze oud of jong waren. Daarna vroeg ik aan de leerlingen wat er allemaal in het verhaal gebeurde. Ik zei tegen de leerlingen dat ze naast hun stoelen moesten gaan staan. Ik zei tegen de leerlingen dat we de personages in het verhaal gingen nadoen. Bijvoorbeeld een oude man. Ik deed voor hoe het niet moest (huppelen) ik vroeg aan de leerlingen of het goed was. De leerlingen zeiden nee. Ze moesten dan allemaal te gelijk hoe het wel moest. Daarna deed ik de leerlingen na.’non-verbaliteit. De rol wordt vanuit houding en beweging vormgegeven. Iemand zegt niet dat hij de politieagent is(staan en praten is nog geen acteerspel), maar komt binnen,loopt en kijkt als een agent.’ .(’Nooij, 2008, p.74) Na de warming op liet ik de leerlingen weer zitten op hun plek ik vertelde ze dat we een toneel stukje gingen maken en dat dit in groepen ging gebeuren ik vroeg aan de leerlingen hoe een toneelstukje er uit ziet, of je je eigenstem gebruikt ‘probeer te voorkomen dat kinderen gebruik maken van ‘stemmetjes’. Het is een afrader voor de stembanden, de verstaanbaarheid en de authenticiteit van het spel.’ (’Nooij, 2008, p.74), of je alleen maar op 1 plek mag staan. Op het digibord stonden de groepen die ik al had gemaakt. Ik vertelde waar elke groep ging staan om te oefenen. Ze moesten ook het hele verhaal naspelen en het einde er bij verzinnen. Ze moesten ook samen bedenken wie welke personage speelde.
Onder het oefenen liep ik langs elke groep om te kijken hoe het ging en wat ze al verzonnen hadden. 1 groep had een onenigheid hier heb ik met de leerlingen van het groepje over gepraat en opgelost.
Na het oefenen moesten de leerlingen weer gaan zitten op hun plek. Ik vertelde dat we de volgorde van de groepen met een dobbelsteen gingen bepalen. Na elk toneelstukje gingen we even evalueren hoe het gegaan was. Ik vroeg aan de klas of ze konden zien wie welke personage was en hoe ze dat zagen.
Nadat iedereen was geweest heb ik aan de leerlingen gevraagd hoe ze het vonden, wat ze het leukst vonden en wat er de volgende keer anders moet worden gedaan.
 
 
 
 
 
 
 
Lesvoorbereiding
 
Naam
Monique Brug
Groep
1D
ICO
(Stagebegeleider)
Wilma
Praktijkschool
Julianaschool loc. Brandsma
Groep
5
Mentor
Hans
Activiteit
Geschiedenis, Drama- acteerles
Datum
22-03-2012
Leerpuntenstudent
1.      Orde houden
2.      Consequent zijn
3.      Duidelijk uitleggen.
Verantwoording(waarom ga je dit doen)
Beginsituatie
Beschrijf wat de leerlingen al weten, of ze er wel eens mee te maken hebben, welke leerlingen problemen hebben met dit onderwerp of met de werkvorm, …
De leerlingen hebben met geschiedenis als dit onderwerp gehad. Ze hebben nog niet dit verhaal gehad.
Ze hebben deze werkvorm nog niet in andere lessen gehad. Er zijn een aantal leerlingen die dit lastig kunnen vinden. Deze ga ik zo veel mogelijk proberen te helpen.
Doelstellingen
Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les geleerd hebben? Formuleer je doelen SMART.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met houding, mimiek en samenwerking.
Evaluatie
Benoem van elk doel hoe en wanneer je vaststelt of dit is behaald.
Door de hele les door oefenen ze dit. Bij de presentatie kan ik goed zien of ze dit ook gebruiken.
Werkwijze en middelen (hoe en waarmee ga je dit doen)
DidactischeWerkvormen
Wat doe jij?
Hoe wordt de leertijd gebruikt:
 leerkrachtgestuurd F
F leerlinggestuurd 
 
Verhaal vertellen. uitleggen. Kleine opdrachtjes geven en begeleiden.
 
 
Luisteren en doen tonen interactie.
 
 
Verhaal “De zoons van Bertho”
Digi- bord
 
 
Geen.
Leeractiviteiten
Wat doen de leerlingen?
Instructie-middelen
Welke middelen gebruik jij?
Leermiddelen
Welke middelen gebruiken de leerlingen?
 
Organisatie(Aan welke praktische zaken moet je denken bij de uitvoering; maak eventueel een schets van de ruimte)
Vooraf
Wat moet klaarliggen? Waar kunnen leerlingen spullen zelf pakken?
Groepen maken.
 
 
Als het oefenen te lang word laat ik de leerling alleen spelen hoe het verhaal afloopt.
 
 
 
De leerlingen zitten op zijn/haar plek. Hier zitten ze rustiger.
Tijdens
Moet de organisatie aangepast worden? Waar leggen de leerlingen hun product?
Naafloop
Zorg een rustige overgang naar de volgende les. Wie ruimt wat op? Waar moeten leerlingen gaan zitten?
 
Lesopbouw
(wat ga je precies doen)
Keuze lesmodel
 
Didactische Analyse
 
Activerende Directe Instructie
x
Ander model, namelijk:
 
BVV model
benoem hieronder in de eerste kolom
de fasen die horen bij het gekozen lesmodel
Aanvullende vakdidactische eisen
·         Inleiding (betekenis)
·         Wup 1
Vaardigheden afleden uit vorm
·         Kern
·         Afsluiting
·         evaluatie
DA
ADI
1 Inleiding
 
2 Kern
 
3 Afsluiting
1 Terugblik
2 Oriëntatie
3 Uitleg
4 Begeleide inoefening
5 Zelfstandige verwerking
6 Evaluatie
 
continu: REFLECTIE
lesfase
tijd
activiteit
 
 
 
 
Inleiding
 
 
 
 
 
 
Wup 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kern
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsluiting
 
 
 
 
 
evaluatie
 
 
 
 
5/7 min
 
 
 
 
 
10/15 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/5 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/20 min
30/40 min.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/5 min
 
Ik stel van tevoren even duidelijke regels.
Als ze niet normaal mee doen mogen ze helemaal niet meer mee doen.
 
 
Ik vertel dat de leerlingen goed naar het verhaal moeten luisteren omdat ze er straks wat mee gaan doen.
Ik lees het verhaal “De zoons van Bertho”. Het verhaal is niet afgelopen. Hier mogen de leerlingen straks wat op bedenken.
Als ik klaar ben met voorlezen ga ik met de leerlingen nog even kort herhalen wat er allemaal in het verhaal gebeurt.
 
Klassikaal. Iedereen gaat achter zijn/haar stoel staan.
Ik vraag iedereen om een boos gezicht te trekken. (mimiek)
Daarna vraag ik of ze met hun hele lichaam boos willen doen. (Op hun plek zonder iemand aan te raken)
Dit doe ik het zelfde met blij en bang
 
Er zijn verschillende mensen in het verhaal.
Ik geef eerst een tegenovergesteld voorbeeld. Dus hoe het niet moet.
Dan vraag ik of ik het goed doe. Zo niet hoe moet het dan wel? Dan doe alle leerlingen tegelijk hoe het wel moet. (houding)
Ik laat ze heer Robert na doen
Ouder Bertho
Soldaten
Soldaten te paard
Sterke zoon.
 
 
Ik heb de namen op het digi- bord geschreven (van tevoren)
Deze laat ik nu zien. Dit zijn de 4 groepjes waar ze in gaan werken.
Ik leg duidelijk uit wat de bedoeling is wat ze in groepjes gaan doen.
-          Iedereen heeft een rol
-          Je werkt met elkaar samen (vragen wat dat ook al weer is en hoe je dat doet)
-          Doet het rustig.
-          Verhaal na doen en een einde verzinnen met elkaar.
Ik geef aan waar ze op moeten letten:
-          Houding en mimiek;
-          Handelingsgerichtheid;
-          Focus;
-          Verstaanbaarheid;
-          Kloppend verhaal;
-          Samenspel
 
Ik zeg waar de groepjes mogen oefenen.
Als iedereen geoefend heeft dan gaan we de presentaties doen.
Dit doe ik met een dobbelsteen. Er zijn 4 groepjes. 1 is voor groep je 1 2 is voor groepje 2 enz. als ik 3x 5 of 6 gooi dan mag ik een groepje kiezen.
 
Als de leerlingen tussen de presentaties onrustig worden ga ik het liedje “hoofd, schouders, knie en teen met ze doen” zodat ze weer even van hun stoel af kunnen.
 
Na ieder toneelstukje mogen de leerlingen op zijn of haar plek gaan zitten en vraag ik aan de rest hoe de houding en mimiek was, of ze samen speelde en of het verhaal klopte. Ik geef dan 3 leerlingen de beurt. Ik geef wel aan dat ze geen namen mogen noemen. Ik sluit dan zelf af wat ik er van vond (positief)
 
 
Als iedereen zijn of haar presentatie gedaan heeft geef ik een korte evaluatie hoe de leerlingen het gedaan hebben.
Zelfevaluatieformulier
 
Student:Monique Brug__________________________ Groep: 1D____ Mentor: Hans Smink
 
Stageschool:Brandsmaschool Bussum. Groep: 5
 
Stagebegeleider/coach :Wilma
 
Activiteit(en) :geschiedenis, drama, acteerles. 22-03-2012
 
 
Geef je eigen mening weer naar aanleiding van de verrichte lesactiviteiten door in te gaan op onderstaande vier vragen:
 
1.     Noem drie punten waarover je tevreden bent en waarom.
De les sloot aan bij de geschiedenis les.
De warming-up ging goed. Ik deed gek voor hoe het niet moest daar

drama oefenen

19:34, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link

Ik heb het hele jaar door geoefend aan mijn ademhaling, mimiek, stemgebruik. Dit heb ik in mijn lessen gedaan. Dit heb ik meer voor mezelf gedaan. Er is geen feedbackformulier van. Wel ga ik nu vertellen hoe ik het heb gedaan.

Ademhaling: Ik heb gelet op mn ademhaling door middel van goed adem te halen. Niet te lange zinnen maken en rustig praten. Zo heb ik genoeg adem en ga ik niet zachter praten of lijkt het of ik adem tekort heb.

Mimiek: Ik kijk naar de leerlingen als ze niet naar een verhaal luisteren of als ze wat doen wat ik niet wil. Ook laat ik in mijn gezicht en lichaam zien wanneer ik boos, blij of enthousiast ben. Ook sta ik stevig voor de klas. Hierdoor is het makkelijk om verschillende mimieken te laten zien.

Stemgebruik: Als ik harder wil praten dan moet ik mijn buik gebruiken en niet mijn keel. Hierdoor krijg je geen last van je keel. Hier heb ik het hele jaar aan gewerkt en naar mijn gevoel is dit gelukt. Ik heb geen last mee van mijn keel als ik de hele week voor de klas sta. Dit heb ik in de laatste stage week bekeken. Ook heb ik geoefend in het harder echt zachter praten in de klas. Ik praat vooral zacht wanneer ik de aandacht van de leerlingen wil of wanneer ik een boek voorles.Drama 'we gaan op beren jacht'.

19:25, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link
Beschrijving les:
De les.
Ik heb de les gegeven aan de had van het boek: ‘ Wij gaan op berenjacht’.
Na de ochtend kring heb ik het boek voorgelezen door middel van het digibord.
Op het digibord ik heb de platen laten zien aan de kinderen zodat ik zelf de bewegingen kon maken. De bewegingen die ik heb gemaakt onder het voorlezen waren boven over, onderdoor en dwars door heen.
Na dat ik het boek had uitgelezen heb ik de kinderen gevraagd waar de mensen ook al weer langs waren geweest. Daarna zou ik eigen naar de gymzaal gaan. Maar de gymzaal was nog bezet dus ik heb het begin van de warming-up in de klas gedaan. Ik heb de kinderen de bewegingen laten verzinnen.
Het eerste landschap dat je in het boek tegenkomt is het lang zwiepend gras, aan de kinderen vroeg ik: ‘ hoe gaan we daar doorheen, kunnen we er gewoon doorheen lopen? Samen met de kinderen hebben we bedacht dat we het gras met onze handen aan de kant moesten duwen zodat we er doorheen konden. Na het gras kwamen we bij de modder aan. Ik vroeg aan de kinderen: ‘ kunnen we hier gewoon doorheen lopen? De kinderen zeiden nee. Samen met de kinderen hebben we bedacht dat je net moest doen of je voeten vast bleven plakken zodat je echt kon zien dat je hier moeilijk door heen kon komen. De kinderen hadden bedacht dat je je knieën hoog in de lucht moest doen. Ik heb samen met de rest van de kinderen de andere landschappen op de zelfde manier gedaan zoals hierboven staat beschreven.
 
In de gymzaal.
In de gymzaal heb ik nog even de bewegingen herhaald. Welke we hadden verzonnen.
Ook heb ik met de kinderen de zin, ‘O nee, we kunnen er niet bovenover, we kunnen er niet onderdoor, ojee we moeten er wel dwars doorheen” Laten uitbeelden. Dit heb ik gedaan omdat deze zin vaak in het verhaal voor komt.
Nadat we alle landschappen weer langs waren geweest begon ik het verhaal te vertellen. De kinderen deden alle bewegingen mee. Sommige deden dit heel overdreven de andere niet. Nadat de kinderen op de banken gingen ‘ slapen’ heb ik de kinderen gevraagd wat ze er van vonden. Ze vonden het allemaal heel leuk. De volgende dag heb ik het verhaal nog een keer met de kinderen herhaalt. Om te kijken wat ze er nog van wisten. Ze wisten alles nog. Ook wisten de kinderen de bewegingen nog. Nadat we dit hebben herhaalt heb ik de oudste een tekening laten maken van het landschap dat ze het leukste vonden.
 
Een vertelpantomime is een klassikale activiteit. Omdat hierbij veel ruimte nodig is doe ik deze activiteit in de gymzaal. Het eerste deel van de warming-up wou ik ook in de gymzaal doen. Maar omdat deze nog bezet was ben ik er in de klas mee begonnen om alle bewegingen te verzinnen. Deze heb ik met iedereen nog een keer herhaald in de gymzaal. Bij een vertelpantomime wordt er niet gepraat. De kinderen hebben dit ook niet gedaan in de les, alleen bij de warming-up mochten ze praten als ze wisten hoe iets uitgebeeld zou kunnen worden.
 
DIDACTISCH ANALYSEMODEL Van Gelder
Naam student: Monique Brug
Korte omschrijving van de leeractiviteit: Drama les. Vertelpantomime
 
Groep: 1/2
School: De hoeksteen Bussum.
 
Aantal deelnemers: 28
 
1.    Korte omschrijving leeractiviteit:
-       Voorlezen uit het boek: ‘Wij gaan op berenjacht met behulp van het digibord.
-       Warming-up
-       Vertelpantomime in de gymzaal.  
2. Doelstelling: kinddoelen (en eventuele subdoelen)
De kinderen kunnen met behulp van een verhaal de bewegingen er bij verzinnen en deze uitvoeren.
-       Ze weten hoe ze door: Lang, wuivend gras kunnen lopen.
-       Ze weten hoe ze door :Een diepe, koude rivier kunnen lopen.
-       Ze weten hoe ze door:Dikke slikkerige modder kunnen lopen.
-       Ze weten hoe ze door:Een diep, donker woud kunnen lopen.
-       Ze weten hoe ze door: Een jagende , zwiepende sneeuwstorm kunnen lopen.
-       Ze weten hoe ze door: Een nauwe donkere grot kunnen lopen.  
3a. Beginsituatie van de kinderen:
De kinderen hebben nog geen drama les gehad. Ze hebben wel fantasie. Ze kunnen soms ook goed naar elkaar luisteren. Ze werken ook door als de leerkracht even de klas uit is.
 
 Inleiding:
Ik lees het boek voor: ‘Wij gaan op berenjacht.
Nadat ik dit heb gedaan ga ik samen met de kinderen naar de gymzaal om bewegingen te bedenken voor elk landschap waar ze in het verhaal langs komen. Zodat we het mee kunnen spelen met het boek.
 
De landschappen waar ze bewegingen voor moeten verzinnen:
-       Lang, wuivend gras
-       Een diepe, koude rivier
-       Dikke slikkerige modder
-       Een diep, donker woud
-       Een jagende , zwiepende sneeuwstorm
-       Een nauwe donkere grot
 
Leermiddelen:
-       Digibord. (site: www.schoolbordportaal.nl)
-       Tekst: Wij gaan op berenjacht.
 
Didactische werkvorm:
Interactievorm.
Groeperingvorm:
Klassikaal.
Tijd: 20 Min.
Kern:
Na het bedenken en spelen van alle stukjes gaan we het verhaal nog een keer spelen alleen nu vertel ik het achter elkaar en maken de kinderen de bewegingen erbij. De bewegingen die de kinderen maken doe ik ook.
Leermiddelen:
Didactische werkvorm:
interactievorm,
Groeperingvorm:
Klassikaal
Tijd: 15 min.
 
Afsluiting:
Vragen aan de kinderen welk stuk ze het leukste vonden. Vragen wat ze hier leuk aan vonden en vragen of ze het nog een keer voor kunnen doen hoe de beweging ook al weer ging.
 De volgende dag mogen de oudste kinderen een tekening maken over het leukste landschap waar ze door heen zijn gelopen.
 
Leermiddelen:
(voor de volgende dag)
-       Papier
-       Wasco
Didactische werkvorm:
Interactievorm
Groeperingvorm:
Klassikaal
Tijd: 5 min. Volgende dag. 15 Min.
 


Muziek oefenen 2

19:00, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link

De leerlingen zingen na elke trefwoord het zelfde nummer om te laten zien dat het praten is afgelopen en we serieus aan het werk gaan. Ik doe vaak trefwoord om het zingen te oefenen maar ook om trefwoord te oefenen en onvoorbereid met de leerlingen te praten.

De tekst is:

Kijkwijzer lied begeleiden:

Kijkwijzer muziek: lied leiden

Aandachtspunt
o
v
g
Toelichting
Aangeven juiste begintoon
 
 
x
De lln kennen het lied. Ze zingen het elke dag.
In staat zijn de kinderen de begintoon over te laten nemen
 
 
x
,,
Spelen met de begintoon (kleuters)
 
 
 
n.v.t
Gebaar voor aandacht (oogcontact en beginnen vanuit een aandachtssituatie)
 
 
x
Je zet het nummer aan je kijkt de klas rond. Ze beweegt op de muziek. Je haalt adem wanneer het lied begint. De leerlingen weten zelf ook wanneer het lied begint.
Inzet gebaar (iedereen kan gelijk beginnen)
 
 
x
Er is een voorspel De leerlingen kennen het lied. Je neemt een hap adem om aan te geven dat het begint. Maar de leerlingen herkennen het ook.
Tempo aangeven (maatslaan)
 
 
x
Dit doe je met je hoofd en gebaren.
Luisteren naar het zingen en kinderen motiveren het zingen te verbeteren
 
 
x
Je doet je hand achter je oor om ze wat luider te laten zingen. Je beweegt zelf op de muziek om te laten zien dat je enthousiast bent.
Prettige, uitdagende werksfeer
 
 
x
Je doet enthousiast mee.

 
 

 

 Muziek oefenen 1

18:50, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link

Als ik het middag eten met de leerlingen doe. (dit is bijna elke dag) zing ik met de leerlingen een liedje van te voren. Dit liedje deden we in groep 3 en in groep 5. Dit is altijd het zelfde liedje namelijk:

Wij danken u voor dagelijks brood kracht en gezondheid eer. Voor alle goede dagen zeggen wij u dank en eer.

De leerlingen weten hoe het liedje gaat. De leerlingen moeten eerbiedig zitten (met hun handen in elkaar gevouwen). Ik neem een hap adem en begin met zingen. De leerlingen doen meteen mee.Muziek videoclip

17:21, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link

Hieronder staat de link van de videoclip:

http://www.youtube.com/watch?v=FCMzqJeTqAI&context=C4a09e35ADvjVQa1PpcFO6qD6sS3Iq3TQt_qOzCLVLRdmgSM3JMnQ%3D

Feedbackformulier:

Feedbackdocument kunst Videoclip

Reflectiedocument kunst videoclip van Monique Brug
Gekozen lied: ai ai olga                                                                Datum: 14 okt. 2010
 
Deelnemers                                     
1. Machteld                                                                                      4. Rianne
2. Myrthe                                                                                          5.Monique
3. Sanne                                                                                            6.
 

Verbeelding
muzikaal aspect
Zichtbaar door
Feedback
Klank
Het zingen.
 
De klanken waren laag en gelijk.
 
Vorm
Het refrein werd herhaald.
 
 
Het klonk iedere keer het zelfde.
Betekenis
De aantal attributen versterkte de tekst wat we zongen.
 
 
Het zwembadje in de Wolga.
Anders:
 
 
 
 
 
Ik het creatief hoe iedereen in de videoclip heeft gespeeld/gezongen en toch 1 van ons het heeft gefilmd.

 
Eigen vaardigheid

Ik ben in staat:
Ja
Nee
Indien nee, hoe ga je zorgen dat je dit leert?
Op goede hoogte de toon over te nemen en het lied in te zetten
x
 
 
Melodieën correct te zingen
 
x
 
 
Verstaanbaar te zingen
 
x
 
 
In de maat te bewegen
 
x
 
 
Andere problemen:
 
 
 
 
 
 

 
Wat heb je over jezelf ontdekt wat betreft het vak muziek?
 
Dat ik het leuk vind om een videoclip te maken maar dat het ook veel tijd kost om iets te bedenken en neer te zetten. We hebben het een aantal keer overnieuw moeten doen omdat iemand de tekst was vergeten of in de lach schoot.


Blog beeldendevorming

16:58, 31/5/2012 .. 0 comments .. Link

Hierbij de blog voor beeldendevorming:

http://beeldendevorming1d.blogspot.com/

 About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Muziek kvb-model
Drama les geschiedenis-drama
drama oefenen
Drama 'we gaan op beren jacht'.
Muziek oefenen 2

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer