Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Start beeldendevorming opdracht

Eindevaluatie

12:34, 10/1/2012 .. Posted in Carmen, Rianne, Petra .. 0 comments .. Link

Hoeveel tijd hebben wij besteed aan de opdrachten voor beeldende vorming?
Wij hebben bij elkaar opgeteld ongeveer 7 uur aan de opdrachten gewerkt. Meestal waren we ongeveer een uur bezig met een opdracht. Sommige hadden we iets eerder af, anderen waren we iets langer mee bezig.

Wat hebben wij geleerd van theorie en praktijk bij beeldende vorming?
We hebben vooral veel theorie geleerd over hoe we naar beelden kunnen kijken en hoe we achter betekenissen van beelden komen. Eerlijk gezegd hebben we het praktijk gedeelte erg gemist. Graag hadden we meer informatie gekregen over hoe we lessen aan de leerlingen kunnen voorbereiden en hoe we deze het beste kunnen geven in een klas.

Hoe is onze visie op beeldende vorming ontwikkeld of veranderd?
We waren behoorlijk blanco in de reeks colleges gestapt, waardoor we niet echt kunnen aangeven wat onze visie was. We hadden ons niet beseft dat er zoveel theorie bij zou zijn, waardoor we waarschijnlijk wat te gemakkelijk over het vak dachten.

Wat zouden wij aan de module beeldende vorming verbeterd willen zien?
We zouden erg graag meer aandacht willen voor het geven van beeldende vorming in het basisonderwijs. Nu lag de nadruk vooral op wat wij van kunst wisten, maar het zou erg fijn zijn om er informatie bij te krijgen hoe je dat dan kan overbrengen op een klas.

Wat zouden wij in een volgende module beeldende vorming willen leren?
Zoals we hierboven ook aangeven, zouden we graag leren hoe beeldende vorming op de basisschool het beste gegeven kan worden.

Hebben wij voor onze docent beeldende vorming nog tips en tops?
Tip: We begrijpen dat 9 uur achter elkaar college geven een lange dag is voor u, maar bijna elk college heeft u 'geklaagd' dat u een dag van 9 uur had, maar ook wij hebben dagen van 9 uur en het kwam op ons wat ongemotiveerd over.
Top: U beantwoord vragen over inhoud duidelijk.Ontwikkelingsfasen

14:21, 30/12/2011 .. Posted in Carmen, Rianne, Petra .. 0 comments .. Link

We denken dat onze beeldbeschouwingen horen bij stadium 4 van Parsons. De ontwikkeling in fase 4 (het beseffen van de beeldaspecten enz.) past het best bij ons. Wij zijn nog volop aan het leren naar beelden te kijken en deze te begrijpen. Daarom is stadium 5 nog een stap verder dan waar wij zijn.
http://www.jufleonie.nl/Lesideeen/Handvaardigheid/MichaelParsons.htm

Vragen bij 'Het laatste avondmaal'
Wie staan er op deze afbeelding? Waarom staan juist deze mensen erop? Waarom zijn ze op deze manier afgebeeld?
Wat valt je op aan de kleuren? Wat betekent dat voor het schilderij?

Vragen bij 'Chocolat'
Wat is je opgevallen aan de kleuren in de film? Wat betekent dit verschil?
Wat viel je op in hoe iedereen een plaats innam in de film? Was iedereen op dezelfde manier gefilmd? Waarom denk je dat dat zo gedaan is?Beeldaspecten

11:50, 28/12/2011 .. Posted in Carmen, Rianne, Petra .. 0 comments .. Link

Chocolat

Ruimte - In de film is ook veel aandacht voor het dorp, hoewel dat in eerste instantie niet zo lijkt. Bijna continu is de grauwheid van het dorp te zien. Door de ruimte steeds op te vullen met het dorp, valt de uit de toon vallende Vianne steeds meer op.
Kleur - Door de bewoners in grijsachtige kleding te filmen is de kilte van de bewoners direct vanaf het begin van de film duidelijk. De eerste keer dat Vianne met haar dochter het dorp binnenkort, dragen zij beiden een rode jas/cape. Door de warme kleur is het meteen duidelijk dat Vianne en haar dochter anders zijn de kille, in grijs geklede bewoners en onbewust ben je dus ook niet verbaasd wanneer Vianne Roux een kans geeft.
Vorm - De vormen in het dorp zijn hoekig. Het plein is vierkant, en de huizen zijn (uiteraard) hoekig en dit wordt versterkt door de grauwheid van het dorp.
Textuur - De tekstuur die in deze film zichtbaar is, is vooral opvallend in de kleding. De kleding van Vianne en de zigeuners lijkt soepeler te vallen en is kleuriger dan de kleding van de bewoners. Onbewust lijkt de kleding van de bewoners van een stuggere stof te zijn dan de kleding van Vianne en de zigeueners, net zoals de bewoners stugger lijken dan hen. De huizen in het dorp zijn van steen, de boten van de zigeuners zijn van hout. Hout geeft een warmere indruk dan steen, waardoor opnieuw het dorp als koud en kil neergezet wordt.
Compositie - Het enige opvallende aan de compositie was dat Vianne vaak uit het midden van het beeld staat, waardoor in het beeld het contrast tussen Vianne en het dorp keer op keer duidelijk wordt.

 

Het laatste avondmaal

Ruimte - In de breedte neemt de tafel met leerlingen de hele ruimte in. In de hoogte staat deze ongeveer in het midden. Hierdoor is direct duidelijk dat de tafel het belangrijkste is in het schilderij.
Kleur - De ruimte op de afbeelding heeft weinig kleur, waardoor de gekleurde kleding van Jezus en Zijn leerlingen de aandacht trekt, wat als gevolg heeft dat opnieuw duidelijk wordt dat het om hen gaat.
Vorm - De leerlingen en Jezus vallen extra op door hun menselijke vorm, doordat verder alles in de ruimte rechthoekig of vierkant is.
Textuur - Alles in de ruimte lijkt gemaakt van harde materialen, alleen de kleding van de leerlingen en Jezus en het tafellaken zijn van zachte stoffen, waardoor het contrast tussen de maaltijd en de ruimte vergroot wordt, die staat voor het contrast tussen wat Jezus vertelt en wat Zijn leerlingen hadden verwacht.
Compositie - De leerlingen zijn in groepjes van 3 bij elkaar geplaatst, waardoor Jezus alleen overblijft. Dit geeft aan dat Jezus alleen wist wat er zou gaan gebeuren. In de Bijbel staat 3 voor het getal van de volheid (denk ook aan de drie-eenheid). Door de leerlingen dus steeds met drie bij elkaar te zetten, geeft aan dat zij uitgekozen waren door Jezus zelf.Foto-opdracht

22:51, 23/11/2011 .. Posted in Carmen, Rianne, Petra .. 0 comments .. Link

Als 2D-beeld kozen wij voor Het Melkmeisje van Johannes Vermeer. Dit schilderij wordt ook wel De Keukenmeid of De Melkmeid genoemd.

Op het schilderij is een dienstmeisje te zien dat melk vanuit een kan in een kom schenkt. Dat het een dienstmeisje is, is te zien aan de eenvoudige kleding en het gestreken hoofdkapje. Het kleurgebruik is sober, waardoor de aandacht gericht is op het dienstmeisje, gekleed in het eruitspringende gele bovenkleed, dat aandachtig de melk overschenkt.

Om van dit schilderij een post-moderne variant te maken, hebben we ervoor gekozen hedendaags servies te gebruiken en de melkkan te vervangen door limonadesiroop, yoghurtdrink en wijn. Ook door de foto's te maken bij een raam met de luxaflex, met de muzieknoten op de muur, verwijzen we naar de postmoderne tijd.

 Ook hebben we gespeeld met de plaats van het melkmeisje op het schilderij. In het schilderij van Vermeer staat het dienstmeisje in het midden in het midden van het schilderij. Door onze houdingen op de foto's, hebben we het meisje steeds meer naar rechts geschoven door steeds meer richting de hoek van de tafel te gaan staan.

Ten slotte heeft Rianne bewust haar ketting omgehouden voor een postmoderne twist. Om diezelfde reden heeft Carmen haar armbanden, ring en horloge omgehouden en heeft Petra haar bril niet afgedaan.Lesvoorbereiding

09:22, 18/11/2011 .. Posted in Rianne .. 0 comments .. LinkBeeldbeschouwing

07:55, 10/11/2011 .. Posted in Petra .. 0 comments .. Link

Klassieke periode: 'Het laatste avondmaal' van Da Vinci (1498)

Aan de titel is duidelijk te zien dat het om een afbeelding gaat waarop te zien is dat hoe Jezus op de avond voor Zijn dood eet met Zijn leerlingen. De afbeelding is gemaakt door Leonaro da Vinci, die er 3 jaar over deed (1495-1498).
Het schilderij is een secco en is in de eetzaal van het Santa Maria della Grazie (klooster in Milaan) gemaakt in opdracht van hertog Ludovico Sforza.
Leonardo da Vinci was naast schilder ook uitvinder, architect, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver en componist.
De jaren waarin het Da Vinci aan het schilderij werkte, waren jaren waarin geen grootse, belangrijke gebeurtenissen waren. In 1495 besloot de Rijksdag tot een Rijkshervorming om het Heilig Roomse Rijk bijeen te houden.
In 1496 begint Giovanni Caboto een ontdekkingsreis met als doel Japan of China.
In 1497 ontdekt Giovanni Caboto Noord Amerika.
In het schilderij valt op dat Jezus in het midden zit. Hij heeft Zijn leerlingen net verteld dat één van hen Hem zal verraden. Bij de leerlingen zien we verschillende reacties (verbaasd, verrast, boos, geschrokken, enz.). Ook is opvallend dat aan een kant van de tafel niemand heeft plaatsgenomen.
Door Jezus in het midden te plaatsen, is het duidelijk dat Hij de belangrijkst persoon aan tafel is. Zijn leerlingen zijn niet alleen verbaasd door wat Hij net gezegd heeft, maar door ze in groepjes te plaatsen, lijkt het alsof ze erover praten met elkaar. Door de leerlingen op deze manier te plaatsen en Jezus daar ogenschijnlijk rustig tussenin, maakt de chaos, die moet zijn ontstaan na Zijn woorden, zichtbaar.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Laatste_Avondmaal_(Leonardo_da_Vinci)

http://www.broodjeaap.nl/codex.html

http://www.statenvertaling.net/kunst/grootbeeld/150.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/1495

http://nl.wikipedia.org/wiki/1496

 

Modernistische periode:

Omdat in onze mindmap geen beelden uit de modernistische periode waren opgenomen, hebben we bij deze periode geen beeldbeschouwing.

 

Postmoderne periode: Chocolat

De film Chocolat werd in 2000 opgenomen en is gebaseerd op het boek 'Chocolat' van Joanne Harris.
De titel Chocolat past goed bij deze film, omdat deze gaat over de magie van de chocolade die Vianne (hoofdpersoon) maakt en verkoopt in haar winkeltje in een klein dorpje in Frankrijk.
De film is geregisseerd door Lasse Hallström. Op 2 juni 1946 werd hij geboren in Stockholm, Zweden. Eerst maakte Lasse vooral videoclips, waaronder die van ABBA. In 1985 brak hij internationaal door met zijn film 'Mijn leven als hond'. Hij vertrok naar Amerika, waar 8 jaar later zijn eerste Amerikaanse film uitkwam.
Chocolat is in 2000 gemaakt. De tijd waarin het verhaal zich speelt wordt niet benoemd en ook is het niet echt op te maken uit de film zelf. Het lijkt erop dat het een dorp is dat weinig ontwikkeling heeft meegemaakt, waardoor het moeilijk in te schatten is in welk jaar de film zich afspeelt.
Tegelijk is het niet weten van het jaartal iets dat heel goed bij deze film kan. Het is niet zo belangrijk wanneer het verhaal zich afspeelt, omdat het zich in ieder tijdperk zou kunnen afspelen: Een alleenstaande moeder komt met haar dochter een onbekend dorp binnen en opent een winkel, waarin ze chocolade verkoopt. Chocolade wordt als zonde gezien in het dorp. Het hele dorp roddelt over de vrouw, iedereen is heel nieuwsgierig, maar ze zullen het niet zomaar toegeven. Wanneer de vrouw ook nog vriendschap sluit met uitschot en een vrouw uit het dorp helpt uit een gewelddadige relatie te stappen, kan ze niks meer goed doen. Het verhaal toont dat je niet te snel moet oordelen en iedereen een kans moet geven.
In de film is het opvallend het stadje grijs en grauw is en ook de mensen kleding zich in grijsachtige kleding. Hierdoor valt Vianne extra op in haar vaak gekleurde kleding. Wanneer ze geen kleuren draagt, maar grijs of zwart, heeft modernere kleding dan de vrouwen uit het dorp. Hierdoor is de aandacht meer op haar gericht en wordt duidelijk dat zij niet in het dorp hoort eigenlijk. Ook ligt een aantal keer de aandacht helemaal bij het maken van de chocoladeproducten. Op die momenten zijn alleen werkende handen met de ingrediënten in beeld. Deze momenten zijn kort, maar hebben wel invloed op de film. HIerdoor lijkt het alsof je zelf onderdeel bent van het verhaal en leef je je meer in. Ten derde viel het op dat Vianne en Roux hebben een gladde, jonge huid. De rest van de bewoners van het dorpje hebben een verweerde huid, waardoor opnieuw de aandacht komt te liggen bij Vianne.
Doordat de film vrij sober is gemaakt (een vrij saai dorp en grijsgeklede bewoners), komt de aandacht echt bij het verhaal te liggen. Ook op de momenten dat er gefilmd is bij de zigeuners, blijft het redelijk sober.

http://bloggers.nl/manager/edit_entry.php?e_id=311287

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lasse_Hallstr%C3%B6m

http://www.moviemeter.nl/film/128Thema + mindmap

13:11, 7/11/2011 .. Posted in Carmen .. 0 comments .. Link

De vorming van de groep duurde even. Rianne en ik hadden beiden het eerste college gemist, waardoor wij niet wisten wat precies de bedoeling was en bij wie we in de groep zaten. Uiteindelijk is de samenstelling van de groep als volgt geworden:

Carmen Emond
Nick van Rosmalen
Rianne Hendriksen
Petra Versluis

We hebben als thema gekozen voor 'Eten en drinken'. Bij dit thema hebben we de volgende 2D, 3D en 4D beelden gezocht:

2D beelden:

Het laatste avondmaal (Da Vinci)

Familie aan tafel (De Hollandse school)

De aardappeleters (Van Gogh)

Het melkmeisje (Vermeer)

 

3D beelden:

Sneeuwwitje

Shrek

 Chocolat

Charlie and the chocolate factory

 

4D beelden:

Romeinse god van landbouw en wijn

 

Waffle (Martha Friedman)

 

Monument to Borscht (Adam Niklewicz)

 

Monster Energy Drink sculpture (*FetalNIGHTMARE)About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories

Carmen
Carmen, Rianne, Petra
Nick
Petra
Rianne

Recent Entries

Eindevaluatie
Ontwikkelingsfasen
Beeldaspecten
Foto-opdracht
Lesvoorbereiding

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer