Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
landenlucht Home | Profiel | Archief | Vrienden
landenlucht

27/4/2006

Op bezoek bij Spectrum, christelijke basischool.

Maandagmorgen gingen we met een groepje op bezoek bij Spectrum.We werden om 9.00 uur binnengelaten en gingen we eventjes in de docentenkamer zitten.De directeur; G.D. van Doodewaard, vertelde ons dat het gebouw al heel oud is te zien aan de gelegde steen in de muur.Het gebouw is gebouwd in 1923 en in 1973 kreeg het een flinke opknapbeurt.In die tijd is het onderwijs natuurlijk ook erg veranderd.Het Spectrum is een christelijke basischool maar er zitten ook gewoon niet-christenen op.Het gebouw is best wel groot en heeft best veel lokalen.Nadat de directuer ons een beetje over de school enzo vertelde mochten we in groepjes van twee de school gaan verkennen door in een klas te kiezen.Ik, Celine en Sacha hadden de kleuterklas.We mochten naar buiten omdat de kleuterklas daar was.Het is niet altijd makkelijk om met kleuters te werken, want ze huilen en ruzien natuurlijk toch wel veel.We mochten zelf op het plein de kinderen een beetje helpen en meespelen enzovoort.We gingen toen de kinderen laten springtouwen.Sommige kinderen vechten dan toch met de andere om bijvoorbeeld voor te piepen enzo maar als je ze er dan op aanspreekt dan luisteren ze toch wel.Dat vond ik ook best wel goed, dat als je die kinderen erop aanspreekt dat ze meestal dan toch wel luisteren.Té veel aandacht moest je ze ook niet schenken volgens de leraren, bijvoorbeeld als iemand heel er huilde om een kleine val dan zei de lerares van aach stel je niet zo heel erg aan.Soms is dat best wel hard.Daarna gingen we naar binnen en ging de juf een verhaaltje voorlezen.Ook gingen we eten en drinken.De lerares wou dat de kinderen zoveel mogelijk leerden praten.Dat ze kunnen uitleggen wat ze willen enzo.Het was tenslotte een groep 1a, en sommige kinderen waren een beetje verlegen.Daarna kregen we een rondleiding van de directeur.Hij liet ons de computers zien en de boeken in de bieb.De boeken worden zo veel mogelijk vernieuwd en oude boeken worden weggedaan.Op de computers kon je oefeningen voor taal en rekenen doen.Op de gangen hadden sommige klassen tekeningen gemaat van het kubisme : een stroming in de kunst,Hij vertelde ons daar ook een beetje over.Een overzicht van de leerstof van de groepen :

Groep 1: Leren in diverse spelvormen is het belangrijkste.Al spelend en ontdekkend doen de kinderen ervaringen op.Naast vaardigheden zoals knippen en plakken leren ze hoe het is om hele dagen in een groep te zijn en met anderen om te gaan.

Groep 2: Het speelse leren van groep 1 wordt voortgezet en uitgebreid.Er komen activiteiten aan de orde, die een goede basis vormen voor groep 3: het aanleren van begrippen om te kunnen leren lezen, taalspelletjes, schrijfpatronen, het omgaan met hoeveelheden.Om na te gaan in hoeverre een kind klaar is om naar de volgende groep te gaan , wordt in groep 2 de CITO-ordentoets afgenomen.

Groep 3: De vakken lezen, taal, rekenen komen al enigzins herkenbaar gescheiden aan de orde.In de eerste maanden staat het lezen centraal ; dat is best wel belangrijk voor de kinderen.Ook biologie verkeer gym en de voortzetting van het methodisch schrijven zijn belangrijk in deze groep.

Groep 4: De stof van groep 3 wordt uitgebreid en het tempo ligt hoger.De kinderen maken in dit leerjaar kennis met het documentatiemateriaal en ze krijgen de kans om op computers te oefenen.

Groep 5 :Nieuwe vakken en vaardigheden die aan het pakket worden toegevoegd zijn geschiedenis aardrijksunde het maken van werkstukjes en het houden van spreekbeurten.

Groep 6: Een uitbreiding en verdieping van de stof van groep 5.In de aardrijkskundelessen wordt een begin gemaakt met het kaartlezen en het leren van topografie.

Groep 7:In groep 7 krijgen de kinderen Engels, doen ze verkeersexamen voor fietsers en nemen ze aan het eind van het schooljaar deel aan de landelijke CITO-entreetoets voor taal rekenen en informatieverwerking.

Groep 8: In dit leerjaar worden de biologielessen uitgebreid met een curus jeugd EHBO.Met de CITO-eindtoets wordt de kennis van taal rekenen en informatieverwerking getoetst.De resultaten van deze toets worden door het CITO verwertk in een advies voor het voortgezet onderwijs.Ouders en leerkrachten kunnen van dit advies gebruik maken bij de keuze van het voortgezet onderwijs voor hun kind.

1 Reacties | Reageren | Permanente Link

27/4/2006

De Koninklijke Luchtmacht

Vandaag kwam er een man bij ons om gastles te geven over de Luchtmacht.Hij heet Yildirim Aydin en is oud-leerlinge van Accent College(wat vroeger MaasCollege heette).

Bij de luchtmacht denkt iedereen dat je alleen vliegt.Maar slechts 550 mensen van de 12.000 mensen die bij de Luchtmacht werken, vliegen.De Luchtmacht is wel verantwoordelijk voor alles wat boven in de lucht gebeurt.De locaties van de Luchtmacht in Nederland zijn: Leeuwarden, Nieuw Milligen, Rhenen, Twente, Soesterberg, Den Haag, Gilze-Rijen, Woensdrecht, Volkel, De Peel en Eindhoven.Met je vbo, vmbo, mavo, of mbo begin je met een Initiële Militaire Opleiding op Vliegbasis Woensdrecht bij Bergen op Zoom.Als je aan havo, vwo, hbo of wo diplomahebt, dan volg je een officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.Iedereen bij de Luchtmacht heeft verschillende functies maar tenslotte is iedereen een militair.Een paar functievoorbelden zijn:

- officier vlieger

- officier luchtverkeersleiding

- officier luchtgevechtsleiding

- officier vuurleiding Patriot

- officier grondbeveiliging

- officier inlichtingen en veiligheid

In Breda begin je met de militaire opleiding.Iedereen heeft dan dezelfde opleiding.Maar daarna gaat iedereen zijn eigen weg.Zodra je klaar bent met je opleiding krijg je gelijk al een functie.De salaris van een 17 jarige is ongeveer €860,- netto per maand.Het salaris van een 19 jarige vlieger is ongeveer €2600,- netto per maand.De Koninklijke Luchtmacht is er niet om te vechten en mensen dood te schieten.De Koninklijke Luchtmacht is er voor om mensen te helpen.Zelf vind ik het niet heel erg leuk werk, want ik heb hoogtevrees en dan wil ik zeker geen vlieger worden, en van technische dingen hou ik ook niet erg.

 

De Koninklijke Landmacht

Vandaag was er een man die ons gastles kwam geven over de Koninklijke Landmacht.Hij heet; Armando Evora en hij is wachtmeester der Artillerie.Hij heeft een video-presentatie laten zien en wat uitgelegd.

De Landmacht heeft drie hoofdtaken:

- Wereldwijd zorgen voor vrede, veiligheid en stabiliteit.

- Het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten verdedigen.

- Civiele autoriteiten ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel internationaal als nationaal.

De taken van de Krijgsmacht (Koninklijke Marine,Koninklijke Landmacht ,Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht bij elkaar) zijn:

- Bondgenootschappelijke verdediging.

- Crisisbeheersing.

- Rampbestrijding en steunverlening.

Met bonndgenoot bedoelen zij hier de NAVO.Dat is een afkorting voor Noord-AtlantischeVerdragsOrganisatie.Een voorbeeld van NAVO is de terroristenaanslag op 11 september Twin Towers, World Trade Center(Amerika).Een paar landen waar de Landmacht vrede bewaard heeft zijn: Irak, Noord-Afghanistan(met Zuid zijn ze momenteel bezig) en Bosnië.Aan Pakistan hebben ze geen vrede bewaard maar hebben ze hulp verleend.Ze hebben o.a. dokters ingeschakeld om de mensen daar te helpen.Rampbestrijdingen waar de Koninklijke Landmacht in Nederland aan mee heeft geholpen zijn: overstromingen, vuurwerkramp in Enschede, Belmerramp , MKZ, varkenspest en meer dierlijke ziektes.Dit zijn allemaal taken waar de Koninklijke Landmacht(die trouwens meer dan 33.000 medewerkers heeft) aan mee heeft geholpen.Met een havo-diplome én wiskunde in je pakket kun je uitsluitend voor de korte opleiding kiezen.Je begint dat met de Algemene Luitenants Opleiding van 1 jaar in Breda gevolgd door een vaktechnische opleiding: dat is de richting die je hebt gekozen.Met een vwo diploma ligt het wel weer anders.Met een vwo-diploma met wiskunde of een afgeronde hbo-opleiding (moet wel met alletwee een voldoende voor wiskunde zijn) kun je twee kanten op: de korte en de lange opleiding.De korste duurt net zoals bij de havo'ers 1 jaar maar de lange duurt 4 jaar.Je begint met de Algemene Luitenants Opleiding van een half jaar.Daarna volg je drie jaar één van de Bachelorprogramma's Militaire Wetenschappen.Zelf lijkt de Koninklijke Landmacht mij best leuk alleen vind ik het best gevaarlijk en hard.De opleiding duurt me ook iets te lang.Maar misschien denk ik daar later anders over.

 

0 Reacties | Reageren | Permanente Link
Hosting door HQ ICT Systeembeheer