Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Welkom bij het LBRS Blog

weblog van Kees Uit den Boogaard

Posted on 25/6/2009 at 14:37

24 juni 2009.

 

Eerste weblog van Kees Uit den Boogaard, ondersteunend commissielid voor Lokaal Belang in Regionale Samenwerking

 

Het heeft even geduurd maar eerst moest onze website de lucht in voordat wij weblogs kunnen gaan schrijven. Onze eerste man Cos van Teylingen en ik, als ondersteunend commissielid zullen waarschijnlijk in hoge mate voor de weblogs gaan zorgdragen maar ik hoop dat andere die LBRS een warm hart toedragen zich ook laten gelden want wat mij betreft hoe meer weblogs hoe levendiger het gaat worden ( en water is toch levend, toch ).

 

Allereerst even mijn persoonlijke verklaring voor  wat lokaal georienteerde mensen nou bij het Hoogheemraadschap van Rijnland te zoeken hebben. Van oudsher waren polderbesturen, waterschappen en hoogheemraadschappen organisaties waar boerenbelangen verdedigd werden. Niet vreemd trouwens gezien het feit dat zij in hoge mate de polders bevolkten en het houden van droge voeten het eerste belang was. Later zijn ook bedrijven met wat heet “geborgde zetels” goed vertegenwoordigd geweest in de waterschappen. Nu de rijksoverheid besloten heeft dat ook de burgers, de ingezetenen, zich vertegenwoordigt moeten weten zijn er ook politieke partijen toegelaten tot de verkiezingen waarbij de grote landelijke partijen zich gelijk stevig gemannifisteerd hebben.

 

Voor iedereen die zich bij die partijen zich niet thuis voelen en gemeentelijk vaak op een lokale partij stemmen is Lokaal Belang in Regionale Samenwerking opgericht. Wat gemeentelijk vaak belangrijke items zijn voor de lokale partijen geldt ook voor onze partij in het Hoogheemraadschap, t.w.

 

A- Iedereen moet kunnen meepraten met wat er op het gebied van water afspeelt aan belangenafweging, dus meer communicatie, meer informatieavonden, meer hoorzittingen, meer publicaties, enz.           Wie betaalt ? ---------- bepaald !

 

B- Ingezetenen uit het gebied zouden meer met eigen ideeën een open houding in het Hoogheemraadschapsgebouw moeten vinden. Zoals zo pas besloten is om weer een sluis in gebruik te nemen die bediend gaat worden door vrijwilligers.

 

C- Medegebruik van het water, b.v. recreatie moet hoger op de prioriteiten ladder komen, de betalers moeten er, buiten veilig water, schoon water, voldoende water, meer terug zien voor hun centen of er meer van moeten genieten.

 

Goed hier een eerste uitleg, hier wil ik het maar even bij laten. Er is genoeg te melden maar er moet wat overblijven voor Cos en anderen. Ik kom spoedig bij u terug. Uw reactie lezen is altijd fijn dus stort uw hart maar uit, positief of negatief, ik lees het graag.

 

Kees Uit den Boogaard.

Lokale partijen betrekken bij de waterschapsverkiezingen

Posted on 24/4/2009 at 22:20
Wij hebben twee keer een poging gedaan om lokale partijen te betrekken bij de waterschapsverkiezingen. Dat zijn er toch meer dan 30 ! Wij deden de suggestie om zich bij LBRS aan te sluiten omdat ook LBRS lokaal is (alleen Rijnland) en zich sterk wil maken voor lokale belangen, dus beslist geen landelijke politiek.
De respons op onze oproep was bedroevend laag. Veel ‘lokalen’ zien zichzelf als echt “gemeente lokaal”. Toch denken wij dat een heroverweging van dat uitgangspunt de moeite waard is. Een steeds groter deel van het gemeente budget gaat naar boven-gemeentelijke uitgaven. Daar wil je ook invloed op uitoefenen. Nu kan dat soms via getrapte beïnvloeding, bv. via (commissie) vertegenwoordiging in regionale besturen, tussen gemeenten en provincie in.
Voor de waterschappen ligt dat anders. Daar wordt de dienst uitsluitend uitgemaakt door de landelijke partijen, met daarnaast enkele landelijke ‘onafhankelijken’. LBRS is puur Rijnland.

Wij ontvangen graag reacties.

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer