Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

LeerlingenLog?

21/5/2006 - Verdiend?

Leerlingen SG Stevensbeek reageren op het nieuws

Verdient Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap?                                      Tim Blonk

 

In het TV-programma Zembla van 11 mei 2006 kwam aan de orde dat haar het Nederlanderschap ontnomen zouden kunnen worden, omdat ze bij haar asielaanvraag een valse naam en geboortedatum heeft opgegeven en had gelogen over haar land van herkomst. Het verlies van het Nederlanderschap betekent dat zij automatisch formeel ook geen Tweede-Kamerlid meer is. Er blijkt jurisprudentie te bestaan die zegt dat als er onjuiste persoonsgegevens zijn verstrekt bij het naturalisatieverzoek, de Nederlandse nationaliteit onterecht is toegekend. Ik vind dat Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap mag behouden.

 

Ayaan Hirsi Ali heeft zich in de politiek bewezen. In de korte tijd dat zij in de politiek zit heeft ze al veel bereikt. Hirsi Ali werd op 20 november 2004 een vrijheidsprijs toegekend door de Deense liberale partij Venstre. Dit was voor haar inzet tegen onderdrukking van moslimvrouwen en voor vrijheid van meningsuiting in het algemeen. Zij zette zich in voor de moslimvrouwen. Dit leidde in 29 augustus 2005 tot een onderscheiding met de jaarlijkse Democratieprijs van de liberale partij van Zweden. Dit was voor haar moedige strijd voor democratie, mensenrechten en vrouwenrechten. Ook werd Hirsi Ali uitverkozen door de Europese redacteurs van Reader’s Digest Magazine als Europeaan van het jaar voor 2005. Het Noorse parlementslid Christian Tybring-Gjedde heeft Ayaan Hirsi Ali voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de vrede van 2006.Uit deze prijzen blijkt dus dat Hirsi Ali in haar politieke carriθre al veel heeft bereikt. Ze zet zich in voor de zwakkere en is hierdoor erg bekend. Ayaan verdiend het om Nederlander te zijn. Ze heeft voor Nederland veel betekend en ze verdient het hierdoor.

 

Hirsi Ali heeft ook al eerder de waarheid verteld over haar afkomst. In 2002 heeft ze op televisie alles precies verteld rond haar aankomst. Dit heeft ze meerdere keren herhaald. Dit heeft ze verteld in binnen- en buitenland, in kranten, op radio en televisie. In de persmap is dit nog terug te vinden. Ze heeft meerdere malen dus verteld wie ze precies is en wat haar geboortedatum is. Daarom vind ik het raar dat haar Nederlanderschap nu in diskrediet komt. Alleen omdat dit in het televisieprogramma zembla is behandeld. Ze heeft allang bekend gemaakt wie ze is. Daarom vind ik dat ze niet weg hoeft. Ze heeft de waarheid al lang verteld. Toen ze dit zei was er nog niets aan de hand. Daarom vind ik het raar dat ze nu plotseling weg moet. Ze heeft de waarheid verteld dus mag ze blijven. 

 

Een tegenargument is dat ze heeft gelogen. Toen ze Nederland binnenkwam zei ze dat ze een vluchteling was. Ze zei dat ze uit Somaliλ kwam. Hier was toentertijd een humanitaire crisis. En half miljoen Somaliλrs overleden aan de hongersdood. Hierdoor mochten vluchtelingen uit Somalie naar Nederland komen. Maar Hirsi Ali woonde al lang niet meer in Somalie. Ze woonde al de afgelopen 12 jaar in Kenia en heeft vorodat ze naar Nederland kwam al een paar dagen in Duitsland doorgebracht. Ook gaf ze een andere naam op. Ze heet eigenlijk Ayaan Hirsi Magan. Dit veranderde ze in Ayaan Hirsi Ali. Ali was namelijk de naam van haar moeder. Hierdoor zou ze wettelijk weg moeten uit Nederland. Ik vind dat ze mag blijven. Ze heeft zich in Nederland bewezen. Ze heeft veel betekend hierdoor vind ik dat ze niet weg hoeft. Ze was een ambitieuze vrouw. In Kenia haalt dit niets uit. Daarom ging ze naar Nederland. Omdat ze haar heeft waargemaakt verdient ze het om te blijven.

 

Ayaan Hirsi Ali mag blijven. Ze heeft zich in de politiek in Nederland in binnen- en buitenland bewezen. Ze heeft veel prijzen gekregen. Ze zet zich in voor de moslimvrouwen. Ze is een ambitieuze vrouw die het heeft gemaakt in Nederland. Ze heeft veel voor de moslimvrouwen en Nederland betekend. Ayaan Hirsi Ali verdient het Nederlanderschap.


Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/5/2006 - Uitgezet

Leerlingen SG Stevensbeek reageren op het nieuws

Moet Ayaan Hirsi Ali het land uit gezet worden? Deze vraag lijkt terecht veel mensen op het moment bezig te houden. En hoewel er misschien te veel haken en ogen aan zitten om ooit tot een goede keuze te komen, moet ik er toch voor kiezen om haar het land uit te zetten.

  Het belangrijkste argument dat ik daarvoor heb is dat ik niet vind dat we politici moeten bevoorrechten als het gaat om het geven van de Nederlandse nationaliteit. Taοda mocht eerder ook niet blijven, dus waarom Ayaan Hirsi Ali wel? Omdat ze politicus is? Gelijke mensen, gelijke rechten, vind ik hier van toepassing.

  Natuurlijk raken we met Ayaan Hirsi Ali wel meteen een goede politicus kwijt, iets waarvan je er niet genoeg kunt hebben, maar met iedere buitenlander die we weg sturen raken we wellicht wel iemand kwijt die een belangrijke functie kan vervullen in ieder denkbaar vak. Tot nu toe lijkt dit echter geen criterium te zijn om al dan niet de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

  Daarbij zou het vertrek van Hirsi Ali misschien ook weer rust en orde in de VVD en wellicht de gehele Nederlandse politiek krijgen. Dat kan ook weer even geen kwaad.

Rob van de Bergh


Comments (5) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/5/2006 - Genaturaliseerd

Leerlingen SG Stevensbeek reageren op het nieuws

In 1997 werd Ayaan Hirshi Ali genaturaliseerd tot Nederlander. In het tv-programma Zembla kwam echter aan het licht dat Hirshi Ali bij haar asielaanvraag een valse naam en geboortedatum heeft opgegeven en tevens ook heeft gelogen over haar land van herkomst. Eerder dit jaar heeft er  een soortgelijk voorval voorgedaan. Een meisje dat op het VWO zat, moest ook het land verlaten, aangezien het bleek dat ze onder een valse naam hier woonde. Het meisje mocht zelfs niet haar examen hier in Nederland maken, maar moest bijna direct terug naar haar geboorteland. Het zou erg onterecht zijn, als Hirshi Ali wel in Nederland mag blijven, terwijl soortgelijke gevallen direct het land uit worden gezet.

Hirshi Ali is in 2005 uitgeroepen tot Europeaan van het jaar 2005. Deze status krijg je wanneer je op een overtuigende manier invulling geeft aan de Europese normen en waarden. Ayaan Hirshi Ali heeft zich jaren ingezet voor moslimvrouwen. Ze wilden hen lot verbeteren door het op de Europese en Nederlandse politieke agenda te krijgen.

Ayaan Hirshi Ali is eigenlijk onterecht hier, maar aangezien ze veel goed werk heeft verricht vind ik dat je haar niet zomaar het land uit mag zetten. Het blijkt dat er een wet bestaat dat wanneer een vluchteling hier twaalf jaar is, en zijn vluchtelingenstatus verjaard is, het persoon niet zo,maar het land mag worden uitgezet. Er zal eerst meer onderzoek moeten worden gedaan, voordat ze beslissen over het lot van Ayaan Hishi Ali.

 Dorien Geven V5

 

Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/5/2006 - Vertrekken

Leerlingen SG Stevensbeek reageren op het nieuws

Wel of niet?

De vraag blijft wie we wel ons land uit moeten sturen en wie niet. Vele die geen politieke vluchtelingen zijn, mogen blijven en degene die dat wel zijn, kunnen soms vertrekken. Ik vind dat Ayaan Hirsi Ali wel haar Nederlands paspoort mag blijven behouden.

Ten eerste heeft ze veel voor ons land gedaan. Ze heeft als tolk gewerkt in de rechtbank en in Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Door dat werk werd haar veel duidelijk, namelijk dat de positie van de vrouw in de islam rampzalig is. Hirsi Ali heeft zich dan ook veel bezig gehouden met vraagstukken rond de moslimgemeenschappen en dan vooral naar de positie van de vrouw in deze gemeenschappen. Ze is dan ook een heel belangrijk persoon geworden in Nederland en ook in de landen hierbuiten. Haar hoogtepunt, als politica, nam namelijk vorig jaar in New York plaats. Toen ze uitgenodigd was voor het diner voor de honderd invloedrijkste mensen ter wereld. Dit zegt wel iets over haar kunnen en doen. Hier moeten we trots op zijn, daarom moeten we ervoor zorgen dat ze Nederlands blijft.

Verder is het ook al sinds 2002 bekend dat Hirsi Ali gelogen heeft over haar personalia bij de aanvraag van haar paspoort in 1997. Het stond zelfs in haar eigen boek en bij de Staat en de VVD was het ook al bekend. Als ze toen gezegd hadden dat ze wettelijk gezien geen recht op een Nederlands paspoort had en ook niet op het VVD lidmaatschap, dan was het duidelijk geweest dat ze terug naar haar eigen land moest gaan. Maar toen hebben ze er niks aan gedaan, dus hoeven ze dat nu ook niet meer te doen.

Toch moet Rita Verdonk consequent blijven en geen uitzonderingen maken. Eigenlijk moet iedereen die geen recht heeft om in Nederland te zijn, het land uitgezet worden. Dit werd ook bij Taοda en vele anderen gedaan. Maar Ayaan Hirsi Ali is wel een heel apart geval, ze is een politica en heeft dus het VVD lidmaatschap gehad, dit kunnen eigenlijk alleen personen krijgen met een Nederlands paspoort. Waarom zouden we het dan nog van haar afnemen. Bovendien heeft ze besloten om naar de Verenigde Staten te gaan. Ze wil namelijk meer bijdrage leveren aan het internationale debat over emancipatie van moslimvrouwen en de complexe verhoudingen tussen de islam en het westen. Waarom zouden we dan haar Nederlandse paspoort afnemen, ze vertrekt uit ons land en ze heeft dus eigenlijk alleen dit paspoort nodig om naar de VS te reizen.

Kortom Ayaan Hirsi Ali is een Nederlands. Ze zegt zelf: ‘Nederland heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben.’ Hier moeten we trots op zijn, ze is een prima politica en heeft de positie van de vrouwen in moslimgemeenschappen op de kaart gezet. Het was ook al lang bekend dat ze had gelogen over haar naam en geboortedatum, toen heeft ze ook haar paspoort mogen houden dus mag ze dat nu ook. Hierin moeten we ook consequent blijven.

Anouk Jacobs V5


Comments (2) :: Post A Comment! :: Permanent Link

21/5/2006 - Sprakeloos

Leerlingen SG Stevensbeek reageren op het nieuws

Verdient Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap?

VVD-tweede-kamerlid Ayaan Hirsi Ali was sprakeloos nadat ze te horen had gekregen dat haar het Nederlanderschap zou worden ontnomen. Hierna leverde Hirsi Ali haar kamerzetel in.

Het is echter wel terecht dat ze wordt uitgezet. Ze heeft gelogen en is eigenlijk dan ook geen Nederlander. Ze heeft gelogen over haar naam haar afkomst en over haar geboortedatum. Hiris Ali is deze persoon nu al sinds 1992. Dit zou eigenlijk al langer bekent zijn maar daar is nooit echt moeilijk over gedaan.

Ze moet niet worden voorgetrokken omdat ze dan toevallig een politica is. Als anderen zich uitmaken voor iemand die ze eigenlijk niet zijn zou dat ook niet door de beugel gaan. Er moet gewoon consequent gehandeld worden. Als ze dan toch het Nederlanderschap krijgt zullen er een hoop problemen komen. De rechters zullen het erg druk krijgen vanwege grote groep allochtonen zal vinden “ als zij het krijgt waarom ik dan niet ”, en ik lieg niet.

Ten tweede ben ik tegen Ayaan omdat ze de discussies op een verkeerde manier aanpakt. Als ze weg gaat zal het misschien heel wat rustiger worden in Nederland. Hoe zij kritiek levert op met name moslims is gewoon beledigend, het lijkt wel of ze het bijna opzettelijk doet. En ze zegt dat ze opkomt voor de vrouw maar wat ze doet is alleen kritiek leveren op het geloof, waardoor deze gelovigen juist meer onbegrip voor haar zullen krijgen. Als Ayaan in het nieuws is gaat het altijd maar weer over een of andere uitspraak waar veel mensen door gekwetst zouden zijn. En het ergste is nog dat ze er tot nu toe nog helemaal niks mee heeft bereikt behalve bekendheid.  

 

Ze verdient het Nederlanderschap dan weer wel omdat ze een heleboel dingen in de aandacht heeft gebracht. Vrouwenonderdrukking en dat de islam niet goed gaat samen met de normen en waarden in de westerse cultuur. Je zou zeggen dat het dan wel hebt verdient, hier ben ik het echter niet mee eens. Ze heeft tegelijkertijd ook de kloof tussen autochtonen en allochtonen vergroot. Ze heeft tussen verschillende groepen de vijandigheid vergroot. Wat juist niet is wat we willen. Door haar zijn steeds meer mensen van mening geworden dat de islam maar een slecht geloof is.

Samenvattend is het dus terecht dat Ayaan Hirsi Ali uitgezet zal worden. Ze heeft voor het grootste deel onrust gezaaid en ze heeft gelogen. Het zou ook oneerlijk zijn tegenover andere uitgezette personen, of mensen die dreigen te worden uitgezet.

Steven van der Heijden             V5


Comments (3) :: Post A Comment! :: Permanent Link

<- Last Page :: Next Page ->

About Me

Leerlingen SG Stevensbeek schrijven

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer