Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Leersucces op het MBO niveau 2 (ROCMN in Amersfoort)

Description

Afgelopen jaar zijn wij, Martine Vencken en Gerda Cazander, een pilot gestart "het Leersucces". Onze bevindingen en de verrassende evaluatie willen wij graag met jullie, de lezer(s) delen.


My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

LEERSUCCES op het ROCMN in Amersfoort

 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten regio Eemland heeft in het kader van Projecten “Aanpak VSV in MBO opleidingen met veel uitval” aan onder meer het ROCMN gevraagd “ het Leersucces” uit te werken en uit te voeren. Voor het project heeft het ROC een jaar gekregen, namelijk van 1 november 2010 tot 1 november 2011. 

Waarom Leersucces op het ROCMN?

Het is duidelijk dat iedere mentor meer dan zijn/haar best doet om de leerling tijdens de Opleiding zo goed mogelijk te begeleiden. Ondanks alle hulp (mentor, School Maatschappelijk Werk, het Studie Loopbaan-Centrum etc.) lukt het ons niet om alle leerlingen naar een diploma te begeleiden. Onnodig om te vermelden dat wij machteloos en gefrustreerd moeten constateren dat (te)veel van onze leerlingen toch de opleiding niet kunnen afronden en zodoende zonder Startkwalificatie van school gaan.

Om een antwoord te krijgen op het waarom is het ons inziens logisch om eerst terug naar de basis te gaan en deze helder te krijgen voordat wij de juiste begeleiding kunnen geven aan de leerlingen om een startkwalificatie te behalen.

Een docent Nella Blokker heeft recent een boek geschreven: “Het komt wel goed juf!” waarin zij haar ervaringen beschrijft met Mbo-leerlingen, Haar stelling “Hard in de aanpak en zacht in de relatie”is de basis geworden waarop wij het Leersucces geschreven hebben.

Hard in de aanpak, hanteren van de kaders, regels en afspraken ( in ons geval het OER) en zacht in de begeleiding ( de leerling helpen om afspraken na te komen en je aan de regels van het spel te houden).

Hard in de aanpak, dit brengt ons voor het ROCMN terug naar het OER, het document dat de kaders aangeeft voor onze Opleiding. Deze spelregels moeten docenten/ mentoren en leerlingen naleven. Dit zijn de regels van het spel.

Zacht in de relatie. Ergens in 1800 werd het principe ” Rust, Regelmaat en Reinheid”, de zogenaamde 3 R’s bedacht. Wat ons betreft heel belangrijk voor onze doelgroep. (Mbo-leerlingen niveau 2) De rust, een rustige benadering naar de leerlingen om het vertrouwen te krijgen en een veilige groep waar ze hun verhaal kwijt kunnen.  Regelmaat, weten wat de grenzen zijn biedt houvast.  Reinheid, zorg goed voor jezelf, zoek ontspanning.

Deze basis is ons inziens nog steeds nodig voor de goede ontwikkeling, de leerling de rust geven dat zij/hij aan de hand wordt genomen, begeleid worden, met een regelmaat die voor het puberbrein te overzien is.

Met bovenstaande ingrediënten hebben wij een opbouw gemaakt in het scholingsplan 2011-2012, activiteiten voor studenten bedacht en de inzet ouderejaars studenten uitgewerkt.

Graag willen wij u wijzen op het promotiefilmpje VSV regio Eemland “Spijbelspijt” (http://www.youtube.com/watch?v=mNPd_Ki2s2o).In dit filmpje komt het basisprincipe “ hard in de aanpak, zacht in de relatie” duidelijk naar voren. Maar zeker ook de rol van de leerling. Zij/hij moet zelf gaan bewegen en stappen zetten om het eindresultaat, namelijk het diploma te behalen. 

Martine Vencken en Gerda Cazander.

 

 


Posted: 12:39, 23/2/2012
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer