Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Marketview

Galapagos update

10:15, 10/2/2011 .. 0 comments .. 0 trackbacks .. Link

Zo hoor je niets, zo worden we overstelpt met persberichten.

 

Allereerst was er de bevestiging van de resultaten over 2010. Wederom was er een boekhoudkundig hulpmiddel noodzakelijk om aan de vereiste 135 miljoen te geraken. Door schade en schande wijs geworden is de outlook voor 2011 magertjes gebleven. Slechts 150 miljoen. Dat zal grofweg 60 miljoen voor de servicedivisie, 20 miljoen voor de overige opbrengsten en 70 miljoen aan mijlpaalbetalingen betreffen.  Nieuwe allianties en het partneren van programma´s bieden goede vooruitzichten op meer.

 

Daarnaast werden als gevolg van een wijziging in de strategie bij Merck  de allianties met Merck beeindigd. Galapagos krijgt de volledige rechten voor alle programma´s terug en verheugd zich om deze programma´s of delen ervan weer opnieuw te partneren. De begeleidende webcast presentatie moest beleggers geruststellen en diende mede als reclamespot voor toekomstige partners.Galapagos

13:58, 3/2/2011 .. 0 comments .. Link

Vandaag in het nieuws Galapagos. Dat wil zeggen, het nieuws is dat ze wederom niet in het nieuws zijn.  Al maanden snakken beleggers naar de bevestiging van de door Galapagos afgegeven guidance van een omzet voor 2010 van 135 miljoen. Een snelle berekening leert dat Galapagos daar nog ongeveer 25 miljoen van verwijderd is. Wat zegt u? We leven toch al in 2011? Jazeker! Galapagos claimt echter nog mijlpaalbetalingen te hebben behaald over werk dat is ingeleverd in december 2010. Het wachten is op de bevestiging daarvan.

Zonder verdere mijlpaalbetalingen voor 2010 wordt het voor velen vrees ik wel even schrikken als ze het resultaat over 2010 onder ogen krijgen. Galapagos kruist af op een verlies van ongeveer 20 miljoen. Voor een biotechbedrijf zonder producten op de markt niet uitzonderlijk.  Wel heeft CEO Van de Stolpe dan iets aan zijn beleggers uit te leggen. Immers 135 miljoen omzet en winst is natuurlijk wel iets anders dan 110 miljoen omzet met 20 miljoen verlies.

Voor veel beleggers is het van belang dat de outlook van 2010 gehaald wordt. Wie echter iets verder kijkt ziet de enorme potentie van dit bedrijf. Of mijlpaalbetalingen nu in 2010 of in 2011 worden geregistreerd is dan eigenlijk niet zo spannend, aangezien dit bedrijf gewaardeerd zou moeten worden op inkomsten die in de verre toekomst gegenereerd gaan worden.

Hoe zit dat dan met die toekomstige inkomsten? Welnu, Galapagos heeft allianties afgesloten met diverse grote Pharmabedrijven en ontvangt mijlpaalbetalingen telkens als onderzoeken een bepaalde fase succesvol afronden. De totale waarde aan mogelijk te ontvangen mijlpaalbetalingen van deze allianties bedraagt 3,3 miljard. Beleggers en analisten worstelen al geruime tijd met dit bedrag met als centrale thema´s: Hoe zeker is dit bedrag? en hoeveel kosten staan hier nog tegenover?

Om met de eerste vraag te beginnen. De door Galapagos berekende 3,3 miljard is reeds “risk adjusted”.  Galapagos houdt rekening met uitval van onderzoeken op basis van gemiddelden zoals die in de branche gebruikelijk zijn.  De onderzoeksmethode van Galapagos wijkt echter af van die van andere bedrijven. Galapagos  maakt gebruik van menselijke cellen en gelooft dat deze aanpak de kans vergroot om nieuwe medicijnen naar de markt te brengen.  Galapagos heeft echter nog geen producten op de markt en kan dus niet refereren aan een trackrecord waarmee gesteld kan worden dat Galapagos minimaal de gemiddelde sucessrates behaalt. Enig houvast kan gevonden worden uit de resultaten in de artritus alliantie met GSK. Binnen deze alliantie hebben inmiddels 3 onderzoeken klinische fase 1 bereikt. (GLPG0555, GLPG0634(inmiddels weer in eigen beheer) en GLPG0778) Daarnaast staat Galapagos op het punt om nog een aantal PKK´s in deze alliantie te leveren.  Gesteld kan worden dat Galapagos in ieder geval in deze alliantie de gebruikelijke succesrates overtreft.  Hoe dit er financieel uit ziet? Galapagos waardeert de alliantie met GSK op 200 miljoen en heeft hiervan al bijna 55 miljoen ontvangen.  Per onderzoek ontvangt Galapagos maximaal 65 miljoen waarbij GSK een optie heeft tot licensering na fase 1. Het uitoefenen van de optie zal beleggers tot de verbeelding spreken; De waarde van de alliantie zal hiermee aanzienlijk stijgen.

Hoeveel kosten staan hier nog tegenover? Eigenlijk zou Galapagos een onderscheid moeten aanbrengen tussen verwachte mijlpaalbetalingen waarbij Galapagos de kosten draagt en mijlpaalbetalingen waarbij de alliantiepartner de kosten voor haar rekening neemt. Galapagos draagt de kosten in de beginfase van de onderzoeken. Na licensering (afhankelijk van de afspraken na fase 1 of 2) zijn de kosten voor de alliantiepartner.  Zonder een precies bedrag te noemen kan gesteld worden dat het merendeel  van de 3,3 miljard betrekking heeft op mijlpaalbetalingen waar geen kosten tegenover staan. De opbrengsten voor onderzoeken die Galapagos uitvoert veronderstel ik minimaal kostendekkend.

Met slechts ruim 26 miljoen aandelen in omloop lijkt dit aandeel zwaar ondergewaardeerd. Maarliefst vijf van de zeven klinische onderzoeken betreft onderzoeken in eigen beheer. Hiervoor moet nog een partner gezocht worden. Dit geldt ook voor de overige programma´s die Galapagos nog in eigen beheer uitvoert. Bij het afsluiten van nieuwe allianties zal de pot met verwachte mijlpaalbetalingen nog aanzienlijk stijgen. Daarnaast zal Galapagos royalties ontvangen  over verkopen als een product op de markt komt. Met dit gegeven zou Galapagos makkelijk het tienvoudige waard zijn ten opzichte van de huidige koers.

Waarom is dit bedrijf dan slechts 300 miljoen waard? Allereerst zijn er maar weinig beleggers en analisten die dit aandeel echt begrijpen. De gemiddelde belegger hecht veel waarde aan de mening van analisten. Zolang analisten blijven roepen dat “die 3,3 miljard lang niet allemaal gehaald gaat worden en dat er tegenover dat bedrag ook nog veel kosten staan” zal de gemiddelde belegger de potentie van dit bedrijf niet begrijpen.

Een echte bedreiging voor de waardering is natuurlijk wel de kaspositie. In de afgelopen 2 jaar is men twee keer genoodzaakt geweest om de aandelenpers te laten draaien. Hiervoor werden uiteenlopende smoezen bedacht, maar je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te berekenen dat de werkelijke reden een onbalans tussen uitgaven en inkomsten betrof met een lege kas tot gevolg. Als inkomsten uit mijlpaalbetalingen enige tijd uitblijven is Galapagos erg kwetsbaar. Dan gaan er op maandbasis vele miljoenen meer uit dan er binnen komen. Ik sluit dan ook niet uit dat deze situatie zich in 2011 nog een keer gaat voordoen.  E.e.a. zal mede afhangen van de uitkomsten van het ingeleverde werk in december.

 Wie zich eens goed wil inlezen moet maar eens het rapport van Marcel Wijma lezen.     

http://www.vanleeuwenhoeck.com/upload/content/file/Galapagos_Initiation%202Dec2010def.pdf

Wijma komt uit op een waardering van € 20,60 per aandeel alleen gebaseerd op royalty inkomsten. Hij is in zijn waardering  vreemd genoeg de mijlpaalbetalingen even vergeten, hoewel hij alleen al tot en met 2015 een netto winst verwacht van ruim 500 miljoen. (Royalties voorziet hij pas vanaf 2017) Het waarom is mij onduidelijk, maar in de basis is het verder een uitstekend rapport om Galapagos beter te leren begrijpen.

To be continued…..About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links

Galapagos
Qurius

Categories

Galapagos

Recent Entries

Galapagos update
Galapagos

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer