Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
Max Montagne

Description

Max Montagne roept op en waarschuwt


My Links

» Home
» My Profile
» Weblog Archives
» Friends

Oproep

Waarde Lezer,

 

Dit bescheiden vlugschrift heeft niet tot doel noch de illusie volledig en goed onderbouwd te zijn. Het heeft slechts bedoeling te waarschuwen, door een oproep de wereld in te sturen, om van onze eigen geschiedenis te leren en zo erger te voorkomen.

 

Onze tijd, het begin van de 21ste eeuw, vertoont maatschappelijk en politiek grote overeenkomsten met het begin van de 20ste eeuw. De Industriële Revolutie van de 19de eeuw bracht grote onrust met zich mee op maatschappelijk, sociaal en politiek vlak. Het traditionele productiemiddel ‘menskracht’ werd meer en meer vervangen door machines. Dat bracht onrust met zich mee en een onzekere toekomst.

Er ontstond een beweging die de arbeider als nieuwe klasse wilde vestigen, beschermen en zelfs verheffen: het Socialisme. De arbeider kreeg een stem en steeds meer een rol van betekenis. Deze ontwikkelingen werden door de heersende klassen, de elite, als dermate verstorend ervaren dat deze moesten worden bestreden. In Europa ontstond een harde, rechtse politiek van nationalisme, waarin een terugkeer naar de aloude normen en waarden als grootste doel werd voorgesteld. De massa moest wel mee. Deze politiek was de uiteindelijke oorzaak voor het grootste, wereldwijde conflict dat de mens tot dan toe had meegemaakt. De moord op een aartshertog was slechts aanleiding voor de oorlogszuchtigen om met vechten te beginnen; er is altijd een zondebok nodig.

 

Nu honderd jaar later, zijn de parallellen met het begin van de 20ste eeuw onmiskenbaar. Onze maatschappij wordt wederom geconfronteerd met een grote verandering: de Digitale Revolutie. Ook nu weer wordt menskracht vervangen door machines…andere vormen, maar dezelfde gevolgen: maatschappelijke onrust en onzekere toekomst. We weten nog niet waar dit heen gaat en zie, eenzelfde maatschappelijke ontwikkeling als honderd jaar eerder: een harde, rechtse politiek met roep om nationale normen en waarden. Het rechts nationalisme steekt weer de kop op met dezelfde tactieken en strategieën als destijds: tweespalt zaaien en zondebokken zoeken. Ook nu zien we dat de massa wel mee moet; de politieke groei van nationalistische partijen wijst hier op. Wacht ons opnieuw een groot, wereldwijd conflict?

 

Dat is zeker niet uitgesloten. Er zijn zoals gezegd veel parallellen met een eeuw geleden. De ‘maatschappelijke kwalen’ die door de Eerste Wereldoorlog uit onze maatschappij moesten worden ‘gezuiverd’, worden door de rechtse elementen van onze tijd ook weer naar voren geschoven: werkloosheid, economische onzekerheid, invloeden van vreemde elementen door vluchtelingenstromen uit andere conflicten, homoseksualiteit en het socialisme. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting is het blijkbaar toegestaan om te demoniseren, op te hitsen en te radicaliseren. Herhaling van zetten. We hebben het allemaal eerder gezien en meegemaakt. Dus waarom doen wij die beter zouden moeten weten niets?

 

Nederland is niet langer neutraal, zoals in 1914-1918. Nederland dreigt nu één van de voorlopers te worden, wellicht zelfs de voedingsbodem te zijn voor een nieuw conflict. Laten we dit toe? Of roepen wij – gezond-verstand-denkers: sociaal, liberaal, christen, democraten, moslim, humanist, atheïst, vrije denkers van alle soorten en maten – dit met elkaar een halt toe?

 

Laten we starten mét elkaar te gaan praten in plaats van over elkaar. We hoeven het niet over alles eens te worden – dat kan ook niet – maar laten we in ieder geval de dialoog aangaan, in de goede traditie van de ons bekende filosofen.

 

Uw dienaar,

Max Montagne


Posted: 00:24, 19/8/2011
Comments (0) | Add Comment | Link

Hosting door HQ ICT Systeembeheer