Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?

Afstuderen 2009

Week 14 / 15 / 16

16:33, 9/12/2009 .. 0 comments .. Link
26-11-09 T/M 09-12-09

Ik heb een iconset uitgewerkt en afgerond. Deze iconset bevat alle icoontjes die ik denk dat nodig zijn op de nieuwe site. Hierbij moet je denken aan een icoontje voor elke afdeling. Voor bijvoorbeeld de Mediagallerij Forums, Blogs etc. Hier horen ook de icoontjes bij die op de menubar te zien zij, voor zowel een donkere als een lichte achtergrond!

Ik ben samen met Marc schaaks naar Amsterdam geweest waar we een meeting hebben bijgewoond van Avenade. Avenade is een volledige dochter van Microsoft. Zij hebben een aantal sprekers uitgenodigd welke hun ervaringen met het product Microsoft SharePoint 2010 beschreven. En hoe zij binnen hun organisatie samenwerken via SharePoint. Ook heeft Avenade zelf tekst en uitleg gegeven over het nieuwe collaboratieplatform Microsoft Sharepoint 2010. Bijvoorbeeld wat ermee mogelijk is ( ook qua branding ) en hoe andere bedrijven ermee omgaan.

Er is een vergadering geweest met alle managers van de productafdelingen waarin we het gehad hebben over de verdere indeling van de menu’s. Ook heb ik het design in het algemeen gepresenteerd. Het design is door deze mensen goedgekeurd wat dus heel goed nieuws is! Er zijn nog een aantal op en aanmerkingen gemaakt welke ik in het uiteindelijke design zal implementeren.

Daarnaast ben ik druk geweest met het vertalen van de Photoshop en illustrator bestanden naar bruikbare HTML code zodat deze getest kan worden. Dit is nu grotendeels klaar. Aangezien de bèta van Sharepoint 2010 een aantal dagen geleden uitgekomen is, is er de mogelijkheid om de usability test te doen op een werkende Sharepoint 2010 installatie. De installatie zal eind deze week afgerond zijn zodat ik kan gaan experimenteren met de nieuwe versie van SharePoint en kan ik hier mijn HTML design opzetten. Daarna kan ik de usability test uitvoeren waar ik de opdrachten die uitgevoerd moeten worden al voor klaar heb liggen!

Week 11 /12 / 13

09:06, 25/11/2009 .. 0 comments .. Link

 

9-11-09 T/M 25-11-09

 

Ten eerste is er met een aantal mensen overleg geweest. Een hiervan is Frans van Duren hoofd Communicatie binnen Vanderlande. We hebben het met Frans gehad over de organisatie en hoe deze in elkaar zit. Dit moet duidelijk zijn omdat de navigatiestructuur gewijzigd gaat worden. De producten en afdelingen van Vanderlande moeten hier uiteraard in terugkomen. Hoe deze afdelingen en producten gegroepeerd gaan worden is afhankelijk van welke producten het meest gebruikt en benaderd worden op het intranet.

 

Op het moment staan alle afdelingen op het hoogste niveau van de navigatie op het intranet. Dit wil ik veranderen zodat het overzichtelijker wordt op de ‘landingspagina’ de indeling van de menu’s onder de eerste 5 (ongeveer) menuknoppen is nu het geen waar nog het meest over gepraat moet worden.

 

Verder zijn de 3 designs die gemaakt zijn besproken met de afdeling communicatie. Ook is hierbij meteen de iconenset voorgelegd. Deze is goed bevonden en ook is er een design gekozen met een aantal op en aanmerkingen. Deze opmerking zijn doorgevoerd in het gekozen design, waardor het design nu vaststaat.

 

Verder heb ik verder gewerkt aan de iconenset, de goedgekeurde set was die van de navigatiebalk welke als eerste verschijnt als je op het intranet komt. Van de afdelingen en producten die hieronder vallen ben ik nu ook iconen aan het maken zodat deze getoond kunnen worden als er naar een bepaalde afdeling of productgroep wordt genavigeerd.

 

Het menu heb ik in een prototype gezet en deze werkt al. Volgendeweek is er een vergadering met alle managers van de productafdelingen waarin we het gaan hebben over de verdere indeling van de menu’s . als hier duidelijkheid over is kan ik het prototype verder in gaan delen naar aanleiding van deze vergadering. Hierna kan er getest gaan worden in deze omgeving.

 

Morgen heb ik een vergadering met hoofd van de ‘service’ afdeling. Wij zullen ook overleggen over wat services verwacht van het intranet en de indeling ervan. Ook zal zij een aantal opmerkingen maken over het huidige intranet en het gebruik daarvan.Week 8 / 9 / 10

21:52, 11/11/2009 .. 0 comments .. Link

Logboek

Michael Verheijden

19-10-09 t/m 6-11-09

 

De resultaten van de Enquete zijn met de afdeling communicatie en Marc schaaks besproken. Er zijn een aantal opvallende zaken uit opgemerkt, evenal wat andere zaken die al min of meer bekend waren.

Eerste design gemaakt en deze laten zien aan de afdeling communicatie. Bij dit ontwerp expres gekoezen voor een ' flashy'  web 2.0 design om te kijken wat hiervan gevonden wordt, en te kijken wat de op en aanmerkingen zijn. Deze opmerkingen opgeschreven en doorgevoerd in de volgende ontwerpen.

In totaal heb ik nu 3 verschillende ontwerpen gemaakt welke ik weer voor ga leggen aan de afdeling communicatie. 1 ervan is nog steeds redelijk flashy, de andere 2 zijn wat meer zakelijk en strak welke wat meer passen bij de huidige huisstijl, maar dan met een wat frissere / modernere look. Hier kies ik een beste ontwerp uit wat verfijnt gaat worden, dus inclusief op en aanmerkingen. en deze gaat dan ook gebruikt worden voor het eindproduct.

Ook ben ik begonnen met de style guides die opgesteld moeten worden. Ten eerste zijn de kleuren vastgesteld van Vanderlande, aan de hand van deze kleurenkaart moeten websites en applicaties gemaatk worden. hier staan in hex / CMYK en RGB waardes de kleuren bij. Bij het ontwerp van de 3 ' schetsen'  is natuurlijk van dit kleuren palette uitgegaan. De verdere opmaak van het document word afgemaakt nadat de uiteindelijke keuze voor het webdesign is gemaakt.

Ook heb ik een iconenset gemaakt voor gebruik op de internetsite en voor andere web gebaseerde applicaties. deze is ook terug te vinden in de 3 designs voor het intranet. welke direct en indirect ook meteen voor een betere navigatie zorgen, wat weer verwerkt wordt in de usability guides. Over de navigatie is dus ook al nagedacht, maar aangezien de zeer grote hoeveelheid data op het Intranet van Vanderlande is het moeilijk om alles onder de ' beperkte'  diversiteit van de iconen te stoppen. hier moet dus nog wat verder over nagedacht worden.Week 7

20:01, 20/10/2009 .. 0 comments .. Link
 

Michael Verheijden

 Logboek

 12-10-09 t/m 16-10-09

 Ma:

Marc schaaks geholpen met de opmaak van enkele pagina’s op het intranet (CSS) en een aantal knoppen in illustrator gemaakt voor gebruik op het intranet.

 Di:

Enquete gesloten voor beantwoording, er zijn intotaal ongeveer 260 reacties op de enquete geweest. Deze allemaal in word geïmporteerd vanuit de database en deze leesbaar opgemaakt

 Wo:

 De 260 reacties op de enquete ( de open vragen ) in doorgelezen, en de nog niet in Excel gezette resultaten in Excel gezet. De enquete geeft een zeer goed beeld van wat de gebruikers van het Vanderlande Intranet verwachten

 Do:

 Document opgemaakt met aanbevelingen en conclusies waaruit duidelijk wordt wat de wensen en behoeften van de intranetgebruikers zijn. Deze ook doorgemailed naar de afdeling communicatie.

 Vr:

Niet aanwezig IVM ziekteWeek 6

13:56, 12/10/2009 .. 0 comments .. Link

Michael Verheijden

 

Logboek

 

05-10-09 t/m 09-10-09

 

Ma:

Enquete formulier helemaal afgemaakt, mail opgesteld en de enquete vanderlandebreed gepubliceerd. Vragen beantwoord van medewerkers m.b.t. de enquete

 

Di:

 

Excelsheets opgesteld om de resultaten van de enquete in op te slaan.

 

Wo:

 

Ongeveer 125 reacties op de enquete ( de open vragen ) in Word gezet, de niet open vragen in Excel. Reacties stromen nog steeds binnen. De enquete geeft een zeer goed beeld van wat de gebruikers van het Vanderlande Intranet verwachten

 

Do:

 

Onderzoek gedaan of diverse wensen in silverlight uitgewerkt kunnen worden, gezocht of er al bestaande oplossingen voor zijn. Diverse ‘custom controls’ van internet gedownload en hiermee geexperimenteerd. Silverlight blijkt toch iets ingewikkelder te programmeren te zijn dan Flash.

 

Vr:

 

Nog een aantal ‘custom controls’ voor silverlight gedownload en gekeken hoe deze in elkaar steken. Emails beantwoord met vragen m.b.t. de Enquete en ongeveer nog 80 reacties uit de database gehaald en in word geïmporteerd.Week 5

13:29, 6/10/2009 .. 0 comments .. Link

 

Logboek

 

28-09-09 t/m 02-10-09

 

Ma:

Enquete formulier verder opgemaakt in Illustrator, HTML code geschreven waar het design in gehangen kan worden

 

Di:

Naar Wortell vlakbij Amsterdam geweest, hier was een presentatie over SharePoint 2010 en ook over de nieuwe office 2010 pakketten ( welke naadloos aansluiten op SharePoint 2010 ) Wortell bouwt innovatieve ICT oplossingen op basis van standaard Microsoft componenten.

 

Wo:

 

Laatste overleg gehouden met de afdeling communicatie en Marc Schaaks over de definitieve vraagstelling

 

Do:

 

Mail opgesteld welke Vanderlande-breed word weggestuurd, begeleidende brief gemaakt om de enquete in te leiden.

 

Vr:

 

ICT-Job event in Rotterdam bijgewoond, aantal presentaties gevolgd en stands bekeken van verschillende ICT bedrijven.Week 4

13:35, 21/9/2009 .. 0 comments .. Link
 

Logboek

21-09-09 t/m 25-09-09

 

Ma:

Verder onderzoek gedaan naar enquêteren, aantal vragen opgesteld die in de enquête voor zouden kunnen komen.

Di:

Logboek week 3 gemaakt. Overleg gehad met afdeling communicatie, eerste kennismaking en wat ideeën / en vragen aan elkaar kunnen stellen / voorleggen. Gezocht naar beste manier om een enquête te houden en de resultaten ervan te kunnen verwerken. En CSS layouts bekeken ( voor als de enquête web-based word. )

Wo:

Gewerkt aan het realiseren van de enquete, oftwel in PHP de enquete werkend / mogelijk gemaakt.

Do:

Met Marc overlegd over enquete, vragen opgesteld voor de te houden enquete. Wat CSS hulp verleent.

Vr:

Enquete formulier opgemaakt , PDMweb logot gemaakt en in silverlight geanimeerd t.b.v. PDMweb website.Week 3

13:34, 14/9/2009 .. 0 comments .. Link

Logboek

 

14-09-09 t/m 18-09-09

 

Ma:

Logboek week 2 gemaakt, ‘Projectplan Paasloop Miltiades’ ( voorbeeld projectplan van het Project Management Instituut ) doorgelezen en wijzigingen doorgevoerd in PVA

 

Di:

‘Checklist volledigheid plan van aanpak’ van Grit doorgelezen en PVA gewijzigd, uitgewerkt tot laatste versie

 

Wo:

PVA geprint en ingebonden, onderzoek gedaan naar enqueteren t.b.v. onderzoek eisen / wensen gebruikers van het intranet.

 

Do:

Stagebezoek Eric slaats, samen met Marc Schaaks gesproken over de stage en het PVA doorgesproken, aantekeningen gemaakt. Microsoft Project gedownload / geïnstalleerd, Begin gemaakt aan strokenplanning.

 

Vr:

Vrije dag

 Week 2

13:34, 7/9/2009 .. 0 comments .. Link
 

Logboek

07-09-09 t/m 11-09-09

 

Ma:

Onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Silverlight en een aantal tutorials voor Silverlight gevolgd. Ook met Expression Web en Expression Blend geexperimenteerd. En hier een aantal tutorials van gevolgd.

Onderzocht of Silverlight enige technische beperkingen oplegt aan de eventuele toekomstige ontwerpen. Tot zo ver lijkt dat niet het geval. Logboek week 1 gemaakt.

 

Di:

Gewerkt met Expression web en Expression Blend. Deze gedownload en geinstalleerd. Tutorials gevolgd en wat simpele animaties gemaakt. Gewerkt aan PVA

 

Wo:

Gesprek gehad met Marc schaaks, meer duidelijkheid gekregen over de opdracht en het PVA concept doorgesproken.  Aan / opmerkingen op het PVA doorgesproken,

 

Do:

PVA aangepast naar aanleiding van commentaar Marc, PVA gerestyled. PVA gemailed naar Eric Slaats, Marc schaaks en Chris van Ooijen.

 

Vr:

Gesprek gehad met Marc schaaks over het intranet, ideeën gespuid aantekeningen gemaakt. Vragen opgesteld voor de te houden enquete.

 

 Week 1

13:33, 31/8/2009 .. 0 comments .. Link
Logboek

31-08-09 t/m 04-09-09

Ma:

Introductie & rondleiding door het bedrijf Vanderlande. Tweede kennismaking met mijn begeleider Marc Schaaks en inrichten van mijn werkplek

Di:

Vergadering gehad met Marc Schaaks waarin mij het VIPP ( Vanderlande Intranet Portal Platform ) project en mijn aandeel daarin, het branden van het Intranet duidelijk gemaakt werd. Wat leesvoer gekregen, O.A. een verslag van het ICT bedrijf dat het huidige Intranet heeft gemaakt. Ebook : ‘Sexy Web Design Creating Interfaces that Work’ , ‘The Principles of Beautifull Webdesign’ Deze doorgelezen.

 

Wo:

Verdergegaan met het doorlezen van de boeken, nieuwe computer ( CAD station ) welke meer geschikt is voor de zwaardere programmas geïnstalleerd, MSDN wachtwoord van Fontys aangevraagd.

 

Do:

Nogmaals overleg gehad met Marc Schaaks. Opdrachtomschrijving voor mezelf en voor het PVA duidelijker gekregen met name de ‘Probleemstelling’. Probleemstelling laten controleren door Marc Schaaks welke een aantal opmerking had geplaatst die ik weer heb doorgevoerd. Probleemstelling afgemaakt.

 

Vr:

Begin gemaakt met PVA, probleemstelling erin verwerkt. Aangezien Vanderlande vooral met Microsoft producten werkt en ik enkel de beschikking hebt tot Adobe Illustrator en Photoshop heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het ‘Microsoft Expression’ pakket. Deze gedownload en geïnstalleerd. Evenals visual studio, en de Microsoft Silverlight SDK. Onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Silverlight. Blijkt net zo krachtig te zijn als Adobe Flash.About Me

Home
My Profile
Archives
Friends
My Photo Album

Links


Categories


Recent Entries

Week 14 / 15 / 16
Week 11 /12 / 13
Week 8 / 9 / 10
Week 7
Week 6

Friends

Hosting door HQ ICT Systeembeheer