Weblog maken?


MaakEenWebsite.nl (tip)
Totaal slechts 10 euro per maand incl. domeinnaam en gratis overzetten van uw bestaande weblog bij Bloggers.nl 100 MB ruimte
emailadres
Lees meer..... en bestel
Gratis geld verdienen met e-mails lezen? Meld je aan bij
Zinngeld, Surfrace, Qassa en Euroclix !

Op zoek naar God?
lenen met bkr

Home - Profile - Archives - Friends

Lenen met BKR

Posted on 7/2/2011 at 13:33 - 0 Comments - Post Comment - Link

BKR is de afkorting voor Bureau Krediet Registratie dat bekend staat bij lenen met BKR. Pas nadat bij het BKR geregistreerde informatie is nagetrokken zullen meerdere kredietinstellingen beslissen op een aanvraag die van jou afkomstig is. Deelnemers van het BKR zijn verplicht jouw gegevens binnen een vastgestelde termijn aan BKR door te geven. Je zult bij lenen met BKR te maken krijgen op het moment van het indienen van een aanvraag. Bij het BKR ontvangt men van hun deelnemers de gegevens van de door een particulier afgesloten lening met de mutaties gedurende de looptijd.

Alle kredieten dienen administratief in het BKR verwerkt te worden nadat aanmelding is gedaan bij de afsluiting daarvan. Het Centraal Krediet Informatiesysteem met de bestanden van het BKR neemt alle nieuwe data op die daar binnen is gekomen. Ook gewijzigde gegevens van contracten voor lenen zullen aan het BKR worden doorgegeven. Er zal dan ook niets dat betrekking heeft op contractuele gegevens van een krediet het registreren bij het BKR ontlopen. Of overeenkomsten wijzigen of opnieuw worden afgesloten zal dus niets uitmaken. Zo zal een achterstand op een leenovereenkomst even zo goed voor aanmelding bij het BKR in aanmerking komen als de wijziging in adresgegevens.

Bij het verstrekken van leningen zullen kredietinstellingen op uitwisseling van gegevens aan het BKR moeten kunnen vertrouwen. Iedereen kan zelf een controle overzicht opvragen van de informatie die het BKR over hem heeft ontvangen. Vastgelegde gegevens in het BKR zijn toegankelijk voor consumenten zolang het gaat over de eigen persoonlijke informatie. Voor het inwinnen van inlichtingen over zowel een partner of familielid maakt het BKR geen uitzondering. Je kunt op internet bij het BKR lezen op welke manier je moet handelen om gegevens over jouw persoon te kunnen opvragen.

Wel kan een deelnemer van het BKR al jouw gegevens inzien op het moment dat er een lening verstrekt moet worden. Kredietinstellingen zullen de door het BKR verzamelde inlichtingen gaan inzien op het moment dat beslist moet worden over de verstrekking van nieuwe kredieten. De aan het BKR deelnemende instanties hebben hoofdzakelijk als belangrijke activiteit het voor eigen rekening en risico verstrekken van leningen aan natuurlijke personen.

Lenen met BKR geregistreerde leningen zal in de regel geen bezwaar zijn. Bijna 95 procent van de bij het BKR bekende consumenten betaalt altijd netjes en op tijd. Of eerder afgesloten kredietovereenkomsten door een particulier persoon correct zijn verlopen is bij het BKR in te zien door de organisaties die deelnemen. Onregelmatigheden over door consumenten afgesloten leningen middels lenen met BKR coderingen is bij bijna 5 procent te constateren. Het grootste gedeelte van lenen met BKR gaat dan ook correct en netjes op tijd.
Hosting door HQ ICT Systeembeheer